Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Utvändigt underhåll av galleria i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byta fönster till ytterdörr).
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Östhammars kommun äger och förvaltar förskolor och skolor där statusen ser lite olika ut. Drift, skötsel och underhåll utförs i egen regi. Flera av byggnaderna står inför renovering eller ombyggnation inom de närmsta åren. Därför behöver status bedömas för byggnaderna. Uppdelad per geografiskt område.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: