Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Byte av tak på skola i Östhammar
Entreprenaden omfattar takomläggning av samtliga tak på Kristinelundsskolan, Östhammar.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Installation av hiss i kontor i Östhammar
Anmälan om installation av hiss.
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan om rivning (flytt) av telestation.
Tillbyggnad av automatstation i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av bensinpumpar.
Nybyggnad av butik i Östhammar
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnader (butik och bodar) samt spolplatta.
Tillbyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av föreningshus (garage) samt fasadändring.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage till övningslokal.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från snickeri till träningslokaler, fotoateljé, kansli och aktivitetshus.
Nybyggnad av personallokal i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för bostadsmoduler (hus 0.113).
Nybyggnad av barack i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljong 1, 2 och en tillbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik (obemannad).
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Kajen 7
Underhållsarbete på Österbybruks kyrka och klockstapeln
Tjärning och underhållsarbete på kyrkan och klockstapeln
Underhållsarbete på klockstapeln i Films kyrkby
Tjärning och underhållsarbete på klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: