Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Ventilationsbyte och ombyggnad av förskola i Östhammar
Byte av ventilation i huvudbyggnaden, 5 avdelningar samt gemensamma utrymmen, utbyggnation av fläktrum samt utbyggnation av två mindre lekrum m.m.
Ombyggnad till bibliotek i Österbybruk
Gamla skolan i Österbybruk är uppförd i slutet på 1800-talet och stod färdig som skola 1903. Byggnaden är en putsad tegelbyggnad som varit i bruk som skola fram till 2014. Byggnaden ska nu byggas om och anpassas till bibliotek.
Tillbyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av bostad (församlingshem).
Nybyggnad husmodul vid skola i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av scen i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av utomhusscen.
Tillbyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (carport).
Rivning av telestation i Östhammar
Anmälan om rivning av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: