Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Ventilationsbyte och ombyggnad av förskola i Östhammar
Byte av ventilation i huvudbyggnaden, 5 avdelningar samt gemensamma utrymmen, utbyggnation av fläktrum samt utbyggnation av två mindre lekrum m.m.
Nybyggnad av kontor i Östhammar
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hamnkontor med personalutrymmen.
Tillbyggnad av nya entréer vid förskola i Östhammar
Avser tillbyggnad av tre nya entréer vid Tomtberga förskola samt utvändig ommålning.
Ombyggnad till bibliotek i Österbybruk
Gamla skolan i Österbybruk är uppförd i slutet på 1800-talet och stod färdig som skola 1903. Byggnaden är en putsad tegelbyggnad som varit i bruk som skola fram till 2014. Byggnaden ska nu byggas om och anpassas till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av trappa.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av helikopterhangar i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av hangarer.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Östhammar
Bygglov för ändrad användning, ombyggnad och utvändig ändring av skollokal.
Nybyggnad av carport i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport).
Tillbyggnad av scen i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av scentak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (belysning).
Utvändigt underhåll på kontorshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring (byte av panel).
Utvändigt underhåll av hotell i Östhammar
Bygglov för fasadändring (nya ytterdörrar).
Fasadändring på skola i Östhammar
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för inredande av vind.
Tillbyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om tillbyggnad av toalett och rullstolsramp.
Ombyggnad av samlingslokal i Östhammar
Anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Fasadarbete på Östhammar kyrka
Avfärgning och omputsning av fasaden.
Statusbesiktningar av fastigheter i Östhammars kommun
Avser Inventering, status‐ och underhållsbesiktning för upprättande av åtgärdsplan och bedömning av kostnader för dessa underhålls‐ och förbättringsåtgärder. Byggnaderna som berörs är: Österbyskolan byggnad F, Ekens förskola, Myrans förskola, Rubinens förskola, Furustugans förskola, Kristinelundsskolan, Edsskolan, Bruksgymnasiet samt Granens förskola.
Utvändigt underhåll på Skäfthammars klockstapel
rengöring, målning och tjärstrykning.
Tjärstrykning på del av tak på Valö kyrka
Tjärning av takets södra del.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: