Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östhammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Österbybruk
Förskolan ska rymma 100 barn och 25 personal.
Till och ombyggnad av skola i Östhammar
Rivning av Österbyskolans byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿. Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum..
Byte av tak på skola i Östhammar
Entreprenaden omfattar takomläggning av samtliga tak på Kristinelundsskolan, Östhammar.
Inredning av vindsvåning till hamnkontor i Östhammar
Objektet avser ombyggnad av vindsvåning till kontor (ca 205 kvm BTA) ink. erforderliga anpassningar och anslutningar mot byggnadens övriga plan mm.
Tillbyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av kontorslokaler (3.v1 dockas till 2.m).
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till friskvårdsanläggning/gym.
Ombyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för 0.82a, ändrad användning från verkstad till teknik och träningscenter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Östhammar
Bygglov för fasadändring och uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av gym i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av gym.
Rivning av kontor i Östhammar
Rivningslov för rivning av kontorslokaler 0.82b.
Nybyggnad av skola i Östhammar
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig skolpaviljong vid österbyskolan.
Nybyggnad av telestation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av teknikstation.
Nybyggnad av automatstation i Östhammar
Bygglov för nybyggnad av en sjömack.
Utvändigt underhåll av kontor i Östhammar
Bygglov för fasadändring (solceller).
Ombyggnad av församlingshus i Östhammar
Anmälan om anordning för ventilation i församlingshemmet.
Ombyggnad av garage i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från garage till övningslokal.
Ombyggnad av kontor i Östhammar
Bygglov för ändrad användning från kontor till jourcenter.
Nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar
Avser nybyggnad av personalbod vid återvinningscentralen i Östhammar.
Solceller på fastighet i Östhammar
Solceller på Kajen 7
Underhållsarbete på Österbybruks kyrka och klockstapeln
Tjärning och underhållsarbete på kyrkan och klockstapeln
Underhållsarbete på klockstapeln i Films kyrkby
Tjärning och underhållsarbete på klockstapeln

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: