Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Håbo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av kök i skola i Håbo
Projektets huvuduppgift är att ersätta Viby skolas befintliga mottagningskök med en tillbyggnad innehållande tillagningskök och matsal. Projektet ska även ersätta två st provisoriska förskoleavdelningar samt ombesörja erforderliga ombyggnationer i befintliga skollokaler.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Nytt verksamhetsområde i Håbo
Ca 10 tusen kvm tomt Bista 4:5 utveckling av handel, kontor och småindustri. En utveckling i linje med Dragets industriområde och kommande utbyggnad av Lillsjöns företagspark
Nytt resecentrum i Bålsta
Projektet avgränsas nedåt av ett tätningslager som ingår i denna entreprenad och som ska läggas på befintlig packad sprängsten. Byggnaden är på knappa 600 kvm BTA och kommer framför allt att utföras tegel och glas och förses med sedumtak.
Ombyggnad av kommunhuset i Håbo kommun
Ombyggnad av kommunhuset
Ombyggnad av skola i Bålsta etapp 2
Detta är fortsättningen på ombyggnaden från projektnr: 1398799. Ombyggnad efter vattenskada mm.
Nybyggnad av kallgarage och toaletter i Håbo kommun
Nybyggnad av kallgarage och offentliga toaletter vid Granåsen
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Nya uppdaterade sittgrupper samt fasader invändigt.
Nybyggnad av kontor i Bålsta
Bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av hotell i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av restaurang i Bålsta
Bygglov för tillbyggnad/utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av butik i Bålsta
Anmälan om ändring av byggnad som avsevärt påverkar planlösningen affärslokaler.
Nybyggnad av automatstation i Bålsta
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bensinstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Bålsta
Bygglov för fasadändring; affärslokaler.
Ombyggnad av personallokal i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för flytt av personalbod.
Nybyggnad av barack i Bålsta
Tidsbegränsat bygglov för paviljong skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: