Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av handelslokaler och flerbostadshus i Enköping
Ca 40-50 lgh med butiker i bottenplan, 5-8 våningar.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av affärshus i Enköping
Nytt Dollarstore på 3000 kvm.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Bygglov nybyggnad av vårdboende med 12 st lägenheter.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 3
Avser rivning av äldre verksamhetslokaler samt ombyggnad av befintliga.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av kontor.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Installation av sprinkler i vårdbostad i Enköping
Objektet avser nyinstallation av sprinkleranläggning i befintligt omvårdnadsboende. Det är totalt 17 lägenheter, korttidsboende på 6 rum samt ca 1100 m2 allmänna ytor.
Uppställning och hyra av moduler vid Westerlundska gymnasiet i Enköping
Objektet avser uppställning och hyra av moduler för Westerlundska gymnasiet. Avser 4 st klassrum med kapacitet för ca 35 pers/klassrum.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan ombyggnation kontor (ventilation och brandcellsindelning).
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov fasadändring fönsterbyte.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av lager och kontor.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Enköping
Bygglov för fasadändring stationsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Enköping
Bygglov fasadändring ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Enköping
Bygglov fasadändring sporthall.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor, utrymningstrappa.
Rivning av administrationslokal i Enköping
Rivningslov rivning av administrationsbyggnad.
Rivning av carport i Enköping
Rivningslov rivning av carport.
Invändig målning i Litslena kyrka
Ommålnning av bänkkvarter mm
Byte och tjärning av panel på klockstapel i Sparrsätraby, Enköping
Byte och tjärning av panel på klockstapeln.
Utvändig upprustning på kyrka i Enköping
Puts och målningsarbeten vid kyrkporten.
Målning av fönster och portar mm på kyrka i Villberga
Målning av fönster och portar mm.
Takarbeten på Torsvi kyrka
Tjärningsarbeten och komplettering av takspån.
Målning och tjärning av klockstapeln vid Österunda kyrka
Målning och tjärning av klockstapeln.
Byte av fönsterbleck och stuprör på Frösthults kyrka
Byte av fönsterbleck och stuprör.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: