Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Till och ombyggnad av Ica Maxi i Enköping
Tillbyggnad 540 kvm och ombyggnad på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av deltidsbrandstation i Örsundsbro, Enköping
Nybyggnation av en deltidsbrandstation i Örsundsbro, som ska ersätta befintlig station som inte uppfyller gällande krav för verksamheten. Byggnad innehållande lokaler för personal och räddningsfordon med en total yta om ca 622 m² BTA.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Upprustning av Bredsands Camping i Enköping
Finns planer på nya uthyrningsstugor, ny reception och butik, renovering av vandrarhem mm.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov nybyggnad av kontor.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Rivning av förskola i Enköping
Objektet avser rivning av byggnad och dess ingående komponenter, lös inredning och markanläggningar på fastigheten.
Ombyggnad av vårdboende i Enköping
ombyggnad av golv på omvårdnadsboende med 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen för administration, service och vård.
Byte av takbeläggning på idrottshall i Enköping
Objektet avser byte av tak på Idrottshusets A, B och Cdel. Befintlig takpapp ska demonteras och ersättas av ny takpapp.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov fasadändring fönsterbyte.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor, utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Enköping
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Enköping
Bygglov för fasadändring kontor.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Enköping
Bygglov för fasadändring stationsbyggnad samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Tillbyggnad av garage i Enköping
Bygglov för tillbyggnad av garage, förråd och altan med tak.
Invändigt underhåll av förskola i Enköping
Ovk-ärende daghem, förskola, fritidshem, pluto fsk.
Rivning av carport i Enköping
Rivningslov rivning av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: