Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Enköping
Avser nybyggnad av familjebad på det s.k. Korsängsfältet i Enköping. Familjebadet planeras innehålla rehab- och undervisningsbassäng, 25-meters simbassäng, hoppbassäng, en familjedel med upplevelsebassänger, relaxavdelning och gym.
Tillbyggnad av förskola i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av industrilokal till förskola, fasadändring, tillbyggnad samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av skola i Enköping
Nybyggnad av skola. Området är ca 7500 kvm.
Nybyggnad av kommunalhus i Enköping
Nybyggnad av kommunhuset
Rivning och nybyggnad av förskola mm i Grillby
Nybyggnation av en förskola, ombyggnad av ett storkök samt rivning av en befintlig förskola i Grillby, Enköpings kommun. Den nya förskolan har en total yta om ca 2100 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 8000 m2, ombyggnad storkök är ca 240 m2 och den befintliga förskolan som ska rivas är ca 650 m2.
Ombyggnad för kulturskolan i Enköping
I ombyggnaden till Kulturhus Joar planeras gång- och cykelvägen mellan byggnaderna ersättas med en glasbyggnad som sammanbinder huskropparna. Efter ombyggnad av den större huskroppen ska denna innehålla lokaler för biograf, kultur- och musikskola, teater, konferens, café och personal. I biblioteksbyggnaden ska arbeten med installationer, larmsystem, sprinkler och passersystem ske.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av kontorshus i Enköping
Här har gamla kommunhuset stått. Tomten är på ca 5000 kvm.
Rivning av byggnader i Enköping
Korsängen 20:2 & 20:3
Utbyggnad av kontor i Enköping
Utbyggnad av bankens kontor
Rivning av kommunalhus i Enköping
Rivning av kommunhuset
Rivning av bilhall i Enköping
Rivningslov rivning av bilhandlarbutik och kringytor.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Anmälan för ändrad planlösning av kontor.
Renovering av restaurang i Enköping
Hyresgästanpassning i restaurang
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för bodetablering, tidsbegränsat lov 2019-11-20 - 2021-09-30.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Enköping
Bygglov för nybyggnad av "hämta skåp" stora coop.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-04-06- 2021-10-30 arbetsplatsbodar.
Nybyggnad av utbildningslokal i Enköping
Bygglov för tidsbegränsat lov 2020-06-01 till 2024-07-01, tillfällig klassrumsmodul.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov arbetsplatsbodar.
Ombyggnad av gymnasieskola i Enköping
Tidsbegränsat bygglov för industrilokal till gymnasium 2020-07-01 - 2025-06-30.
Invändiga arbeten i Österunda kyrka
Byte av radiatorer och elledningar

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: