Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Enköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bilhall och verkstäder
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Ombyggnad av vårdboende i Enköping
ombyggnad av golv på omvårdnadsboende med 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen för administration, service och vård.
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, garage och skärmtak.
Nybyggnad av personallokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av spannmålsplatta med personalbyggnad.
Nybyggnad av barack i Enköping
Bygglov tidsbegränsat lov bodar.
Nybyggnad av telestation i Enköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod ät1341-lo5 solbo-hagby.
Ombyggnad av restaurang i Enköping
Bygglov för ändrat användningssätt av bensinstation till restaurang.
Nybyggnad av automatstation i Enköping
Bygglov för anläggande av dieselanläggning.
Invändigt underhåll av förskola i Enköping
Ovk-ärende daghem, förskola, fritidshem, pluto fsk.
Utbyte av larmanläggning i restaurangbyggnad vid Enköpings garnison
Avser utbyte av larmanläggning inkl rivning av gamla larmanläggningen i militärrestaurang vid Enköpings garnison.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: