Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Uppsala län

Enköping (25)
Heby (2)
Håbo (17)
Knivsta (9)
Tierp (9)
Uppsala (53)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 128 st.

Ny, om- & tillbyggnad av stadshus i Uppsala
Avser uppförande av ett ny, om- och tillbyggt stadshus med omgivande allmän plats. Stadshuset ska inrymma kommunala förvaltningar, förtroende valda politiker och service till kommuninvånarna. Ambitionen är att om- och tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM med klassningsnivå Excellent, eller motsvarande. Ombyggnad ca 13000 kvm, påbyggnad ca 2000 kvm, nybyggnad ca 12000 kvm och allmän platsmark ca 7000 kvm.
Nyb av resecentrum, flerbostadshus & handel i Bålsta, etapp 1
Omfattar ca 440 lgh, nytt resecentrum, handelslokaler, parkeringshus med ca 850 platser, ca 161 markparkeringsplatser, nytt busstorg, stationspark mm.
Nybyggnad av skola i Uppsala
Totalrenovering av Brantingskolan. Planeras att inrymma 720 elever samt ett tillagningskök för ca 1000 portioner. Även skolgården kommer att omfattas av ombyggnationerna. Ca 8900 kvm skall rivas, ca 2100 kvm av den gamla skolan skall lämnas kvar (aula och trapphall). Rivning skall ske ned t.o.m. grundplatta. I rivningen ingår källare inkl. 2 st. skyddsrum (ca 380 kvm).
Nybyggnad av vårdboende, flerbostadshus, förskola mm i Uppsala
Omfattar en ny byggnad i kv Högne med 5-7 våningar innehållande vårdbostäder, lgh och centrumverksamheter. I kv Gunnar föreslås en ny bostadsbyggnad med förskola i bottenvåningen. Ev kommer man även att bygga vindsvåningar i omkringliggande bostäder.
Rivning, ny/om och tillbyggnad av mellan- och högstadieskola i Östhammar
Rivning av 6 huskroppar. Nybyggnad av 1 huskropp som ska byggas till och länkas ihop med en befintlig byggnad som ska byggas om.
Nybyggnad av centrumbebyggelse och kontor i Uppsala
Avser planer för utveckling av centrumverksamheten inom kvarteret Oden Ygg med nya lokaler för kontor och butiker. Miljöbyggnad nivå Guld.
Nybyggnad av affärshus i Bålsta
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Renovering av befintlig byggnad samt nyproduktion av två byggnader som option på projektnr: 1515229.
Nybyggnad av kontor, Fålhagen i Uppsala
Nyproduktion av två byggnader som option.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i centrala Ängby
Nybyggnad av äldreboende på Fd Ängby IP, del av Ängby 2:1. Miljöbyggnad Silver
Nybyggnad av skola på Årsta, Uppsala
Planer för ny skola för åk 6-9 med 360 platser med möjlighet till utökning med 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Uppsala, etapp 3
Nybyggnad av förskola 4 avd.+ tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskolor i Uppsala, etapp 5
Nybyggnad av förskola 8 avd + tilllagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskolor i Uppsala, etapp 4
Nybyggnad av förskola 8 avdelningar med tillagningskök. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av affärshus i Håbo kommun
2-3 tomter för affärshus
Nybyggnad av vårdboende och förskola i Uppsala
54 vårdplatser och 8 avdelningar förskola i botten på huset. 6 våningar
Nybyggnad av förskola i Örsundsbro
8 avdelningar 160 barn Nybyggnation av en förskola i Örsundsbro med en total yta om ca 2000 m2 BTA, förskolegård och angöringsytor om ca 7000 m2. Rivning av en befintlig byggnad på platsen på ca 160 m2 BTA.
Renovering av parkeringsgarage hus F13 i Uppsala
Objektet omfattar renovering av garaget i hus F13, ny gestaltning av mark ovan garage, ny getsaltning av entré till Kvinno och barnsjukshuset med ambulansintag, nytt trapphus med hiss från garage till markplan samt installation av nytt parkeringssystem i garaget.
Nybyggnad av dialysavdelning på Akademiska Uppsala
Ny dialysavdelning med ca. 20 dialysplatser på plan 3 i hus B20.
Nybyggnad av förskola i Lövstalöt
108 platser med möjlighet till utökning till 144 platser.
Ombyggnad för cyklotron hus B16 på Akademiska Uppsala
Ny byggnad i anslutning till PET-centrums lokaler i hus B16. Byggnaden ska inrymma en ny cyklotron samt nya hotceller.
Upprustning av ridanläggning i Uppsala
Tillbyggnad av stall. Nybyggnad av ridhus och upprustning av lokaler.
Renovering av Bergvretenskolan i Enköping
Ytterligare renovering behövs för Bergvretenskolan. En renovering är gjord och moduler finns på plats. Denna del avser ombyggnad av omklädningsrum och idrottssalar till lektionssalar.
Nybyggnad av idrottshall i Uppsala
Avser ny idrottshall som skall byggas intill den blivande Lindbackens för- och grundskola. Den nya idrottshallen innehåller idrottshall, omklädnad styrketräning samt klubblokal. Bruttoarea för den nya idrottshallen är ca 1 945 m2. Miljöcerificering Guld.
Tillbyggnad av förskola i Bålsta
Tillbyggnad på 5 avdelningar som kommer att länkas ihop med den gamla byggnaden. Även nybyggnad av tillagningskök.
Till- och ombyggad av kyrka för ungdomsverksamhet i Knivsta
S:ta Birgittakyrkan planeras byggas till och länkas samman med befintlig bebyggelse (orgelfabriken). De nya lokalerna ska innehålla kontor, kök, musik, barn- och ungdomsverksamhet.
Grundförstärkning samt om & tillb av Norrlands Nation, Uppsala
Inredning av källare till pub, grundförstärkning samt tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Uppsala
6 avdelningar för 120 barn
Nybyggnad av kontor i Uppsala
Kontorshus ca 4000 kvm
Nybyggnad av förskola i Väppeby
Förskola med fyra avdelningar för ca 80 barn.
Nybyggnad av förskola i Tierp
Nybyggnad av förskola med 3st avdelningar som kommunen vill hyra.
Nybyggnad av industrihus i Enköping
Bilhall och verkstäder
Renovering av parkeringsgarage i Uppsala
Avser ytskiktsrenovering i Centralgaraget.
Nybyggnad av hotell/motell i Enköping
Avser nybyggnad av lågprishotell med ca 30 rum.
Renovering av tornspiror mm på Uppsala domkyrka
Avser renovering av tornspiror och kors på Uppsala Domkyrka, 118 M högt. Projektet kommer att delas i etapper.
Utbyggnad av garage i Uppsala
Garageutbyggnad vid Berthåga begravningsverksamhet.
Nybyggnad av vårdbostad i Enköping
Nybyggnation av ett samsjuklighetsboende. Byggnad innehållande 12 lägenheter samt lokaler för personal med en total yta om ca 1275 m² BTA.
Ombyggnad matsal i Uppsala
Ombyggnad av matsalen.
Ombyggnad av sjukhus i Uppsala
Bygglov för ombyggnad, fasadändring, ändrad användning från garage till entré och anmälan för ändrad planlösning och installation av hiss i sjukhusbyggnad.
Nybyggnad av handel och lager i Uppsala
Nybyggnad av industrihall på 1000 kvm.
Rivning av vårdboende i Uppsala
Rivning av vårdboende för nybyggnation av lägenheter.
Invändiga arbeten på kyrka i Funbo
Byte av styrsystem och instillation av avfuktare.
Invändig ytskiktsrenovering på fritids i Storverta etapp 3
Byte av trästomme, väggar mm efter vattenskada
Nya verksamhets & personallokaler i Örsundsbro, Del 1
Avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Förhyrning av moduler till skola, Knivsta
9 klassrum med tillhörande grupprum. Modulerna ska även innehålla lärararbetsplatser, entréer, hiss, kapprum, WC, RWC, förråd, ett mottagningskök med kapacitet för 270 portioner samt matsal för 70 sittande.
Nytt mottagningskontor vid avfallsanläggning i Enköping
Entreprenaden omfattar i huvudsak erforderlig projektering, flyttning av befintligt kontor till provisorisk plats under byggtiden, erforderlig grundläggning samt byggnation av nytt kontor med samtliga installationer av vatten, avlopp, el och datakommunikation. Rivning av befintligt kontor utförs genom annan entreprenad efter färdigställd nybyggnation.
Renovering av kontor i Uppsala
Invändig renovering av kontor.
Tillbyggnad av arkiv i Bålsta
Tillbyggnad av arkivbyggnad 3500 kvm
Hyresgästanpassning av fastighet i Gottsunda Centrum, Uppsala
Upphandlingen avser hyresgästanpassning av befintliga våningsplan 5 & 6. På hela plan 4 inryms idag landstinget, som kommer bedriva sin verksamhet under hela entreprenadtiden. Butiker i markplan (plan 2) kommer under byggtiden att vara i drift/öppna och samtliga entréer i markplan skall vara öppna under ombyggnationen.
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassning
Hyresgästanpassning i kontor i Uppsala
Hållnäsgatan – hyresgästanpassningar, 1 000 m2
Ombyggnad av vårdboende i Enköping
ombyggnad av golv på omvårdnadsboende med 57 lägenheter och tillhörande gemensamma utrymmen för administration, service och vård.
Renovering av Ungdomens hus i Uppsala
Ev renovering av Ungdomens hus
Fönstermålning på Huddunge kyrka
Utvändig fönstermålning
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Östhammar
Bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av personallokal i Enköping
Bygglov nybyggnad av spannmålsplatta med personalbyggnad.
Tillbyggnad av butik i Östhammar
Bygglov för tillbyggnad av butikslokal.
Nybyggnad av kontor i Enköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad, garage och skärmtak.
Utvändigt underhåll av hotell i Knivsta
Bygglov för fasadändring av verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Östhammar
Anmälan om ändrad planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Bålsta
Tillbyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av gym i Älvkarleby
Ändrad användning från handel till gymverksamhet.
Ombyggnad av motell i Älvkarleby
Ändrad användning från lager till motell.
Ombyggnad av gym i Älvkarleby
Ändrad användning från samlingslokal till gym.
Tillbyggnad av affärshus i Tierp
Ändring av affärslokal, tillbyggnad.
Nybyggnad av handel och kontor i Frösundavik, Bålsta
Plan för handel och kontor, vid korsningen Granbacksvägen och Gåsholmsvägen
Ombyggnad av kontor i Enköping
Bygglov ändrat användningssätt av affärshus till kontor.
Nybyggnad av kontor i Tierp
Nybyggnad av kontor och omklädningsrum. rivningslov.
Nybyggnad av affärshus i Tierp
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport och förrådsbyggnad Gyllby 61:45,61:46.
Nybyggnad av carport i Tierp
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Bålsta
Nybyggnad av mobilmast och teknikbyggnad.
Invändigt underhåll av förskola i Enköping
Ovk-ärende daghem, förskola, fritidshem, pluto fsk.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tierp
Ändring av kyrka, utvändig ändring.
Ombyggnad av toalett i Tierp
Ändrad användning från lager/passage till toaletter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: