Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Värmdö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av hotell i Gustavsberg
Detaljplanen avser del av fastighet Siggesta 1:14 och är beläget på norra Värmdölandet och planer finns för om- och nybyggnad av hotellverksamhet på nordöstra planområdet vid Siggesta Gård.
Nybyggnad av skola i Värmdö
Nybyggnad av F-9 skola i Charlottendal, utanför Gustavsbergs centrum. Avser att bli en tvåparallellig grundskola för årskurserna F-9 och fritids. När den är fullt utbyggd kommer den att ha cirka 600 elever.
Ombyggnad av restaurang i Gustavsberg
Avser utveckling av restaurang i det gamla elverket på Kattholmen.
Nybyggnad av föreningshus i Mörtnäs, Värmdö
Planerat projekt ur kommunens investeringsbudget.
Invändig renovering av kyrka på Ingarö
Renovering av kyrkorum och vapenhus.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av personalbyggnad samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av skola i Gustavsberg
Ansökan bygglov för uppförande av skolbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för uppförande av gemensamhetslokal samt tennisbanor.
Utvändigt underhåll av ishall i Gustavsberg
Avser uppsättning av brandtrappa.
Utvändigt underhåll av studio/ateljé/galleri i Gustavsberg
Ansökan om bygglov för underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde.
Rivning av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov för personalbod för busschafförer.
Rivning av paviljong i Gustavsberg
Ansökan om rivningslov, paviljonger för boende.
Nybyggnad av barack i Gustavsberg
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för båtrack,kontor och personalbodar.
Nybyggnad av personallokal i Gustavsberg
Ansökan om tillfälligt bygglov av rastbod för bussförare.
Demontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen
Avser nedmontering, flytt och försäljning av bostadsmoduler i Ösbydalen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: