Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Täby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i centrala Täby
Nybyggnad av simhall i hörnet vid Bergtorpsvägen – Stora Marknadsvägen, på Rospiggen.
Nybyggnad av bostäder i Täby
Totalt i Näsby Slottspark planeras ca 350 lägenheter. Denna del avser 55+ boende i Södra Parken intill den vackra äppelträdgården.
Nybyggnad av skolor/utbildning i Täby
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Planer finna att bygga en ny byggnad för Midgårdsskolan som evakuerades under 2016 till paviljonger.
Nybyggnad av handelslokaler i Viggbyholm
Privata fastighetsägare.
Om- och tillbyggnad av skola i Täby
Avser rivning av en befintlig paviljongsbyggnad och nybyggnation av en kompletterande skolbyggnad, till Viggbyskolan, hus D. I entreprenaden ingår bl.a. rivning, grundläggning, stomresning, installationer och stomkomplettering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Täby
Avser renovering och tillbyggnad av en kontorsbyggnad på ca 670 kvm.
Tillbyggnad av vårdbostad i Täby
Bygglov för tillbyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av ridhus i Täby
Bygglov för uppförande av ridhus på 22x66 kvm.
Om- och tillbyggnad av affärshus i Täby
Avser portbyte och ett nytt fläktrum.
Tillbyggnad av fritidsgård i Täby
Bygglov för tillbyggnad av fritidsgård.
Nybyggnad av projektkontor (paviljong) i Roslags Näsby
Entreprenaden omfattar prefabricerade färdiga moduler monterade till en paviljong för kontorsverksamhet. Även de erforderliga grundläggningsarbeten som krävs för paviljonguppställningen ingår i entreprenaden. Markarbeten utförs av beställaren.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Utvändig ändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Bygglov för utvändig ändring av handelsbyggnad.
Ombyggnad av dagcenter i Täby
Bygglov för ändrad användning från hvbhem till daglig verksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ändrad användning till handelsbyggnad.
Nybyggnad av cafeteria i Täby
Bygglov för uppförande av cafeteria, padelbanor, minigolf, omklädningsrum/toaletter mm.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Bygglov för ombyggnad av handelsbyggnad.
Ombyggnad av läkarcentral i Täby
Avser ändrad användning av kontor till vaccinationsmottagning.
Ombyggnad av kontor i Täby
Avser ändrad användning till kontorslokal/kontorsbyggnad.
Ändrad användning av vårdbostad i Täby
Ändrad användning av kontor till lss boende.
Nybyggnad av automatstation i Täby
Uppförande av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av telestation i Täby
Bygglov för utvändig ändring av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsad uppställning av byggbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Täby
Tidsbegränsad utvändig ändring av handelsbyggnad (t.o.m 2020-07-30).
Nybyggnad av barack i Täby
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod (t.o.m. 2025-12-31).
Tillbyggnad av garage i Täby
Tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Täby
Bygglov för tidsbegränsad uppställning av visningsbodar.
Ombyggnad av affärshus i Täby
Anmälningspliktig åtgärd ändring av brandskydd handelsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av garagebyggnad.
Nybyggnad av garage i Täby
Bygglov för uppförande av kundvagnsgarage, cykeltak samt flytt av skyltpylon.
Nybyggnad av skola i Täby
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Rivning av förskola i Täby
Entreprenaden omfattar rivning av en byggnad och därefter utfyllnad till plan mark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: