Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 205 st.

Renovering och tillbyggnad av operahus i Stockholm
Operan behöver bl a en egen scen för sin verksamhet för barn och ungdom ”Unga på Operan”, förbättra repetitionslokaler, offentliga utrymmen och akustiken för scen, orkesterdike och salong.
Rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm
Nybyggnad av garage i ett plan under mark.
Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.
Ombyggnad av kulturhuset och teaterhuset i Stockholm
Kulturhuset och Teaterhuset tillhör fastigheten Kv. Skansen 23 och rymmer hyresgäster såsom Kulturhuset Stadsteatern (ca 80% av fastighetens yta vilket omfattar bl. a. 6 teaterscener samt utställningsverksamhet), 5 olika restauranger, diverse butiker samt ett antal olika kontorsverksamheter. Blåklassad byggnad.
Totalrenovering av regeringskansliet på Norrmalm, Stockholm
Ombyggnaden ska utföras med stor hänsyn till den byggnadens ursprungliga arkitektur, tekniska grundförutsättningar och kulturhistoriska värden. Projektet innebär en total teknisk upprustning, ytskiktsrenovering och ändring av logistiken i byggnaden.
Nybyggnad av undervisningslokaler mm i Norra djurgården
Hus 1 = 17,600 kvm BTA. Hus 2 = 18,600 kvm BTA Hus 4 = 16,500 kvm BTA. Hus 1, 2 & 4 bildar en sammanhållen byggnad norr om värtabanan.
Nybyggnad av handel & kontor mm i Hagastaden
Detta kvarter omfattar områdets största kontorsfastighet, ca 36 000 kvm och ska innehålla verksamehet inom life science.
Ombyggnad och renovering av ledamotshuset i Gamla Stan, Stockholm
Projektet ska leverera en totalrenoverad byggnad. Byggnadsarbetena består av ombyggnad av de tekniska systemen samt av underhåll och ändringar av tak, fönster och fasader. Större ändringar planeras även av planlösningarna på alla våningsplan inklusive omplacering av hissar och en del ingrepp i känsliga miljöer. En nybyggnad med fem våningsplan planeras uppföras på en del av fastigheten samt att tre tillbyggnader (inbyggnader) sker inom byggnadsarean. Byggnaden är ett skyddsobjekt.
Modernisering av Globen, Stockholm
På-/tillbyggnad av kontor, plan 8.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. AFAB har leverans på stomförstärkning. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Upprustning alt rivning- och nybyggnad av Västertorps sim- och idrottshall i Stockholm
Västertorps sim- och idrottshall är i stort behov av renovering. Idrottsförvaltningen har därför utrett olika möjligheter gällande ombyggnation av den befintliga Västertorpshallen samt nybyggnation på befintlig plats alternativt i Mellanbergsparken.
Nybyggnad av kontors- och parkeringshus i Södra Hammarbyhamnen
Etapp 1 avser plan 2-6 och etapp 2 avser plan 7-13.
Om och nybyggnad av kontor och bostäder på Östermalm
Kontorshuset, kv Riddaren 18. Bostadshuset, kv Riddaren 26.
Utbyggnad av galleria m.m. på Liljeholmen
Planförslaget innebär en utbyggnad gallerian, påbyggnad av befintliga kontorshus och tillskott av ca 200 bostäder i centrum. En ny park planeras på gallerians tak.
Nybyggnad av handelscentrum och parkeringshus i Bromma
P-hus ovan mark, kommer ligga mot Ulvsundaleden och huset är 4 våningar samt en befintlig del som är under mark.
Nybyggnad av grundskola i Stadshagen, Stockholm
Grundskola för ca 600 elever. Stadshagens idrottsplats.
Upprustning av Fridhemsplans tunnelbanestation i Stockholm
Renovering av betongkonstruktioner, förstärkning av berg, rivning av innertak (Stridbecksvalvet), rivning av väggar mm.
Påbyggnad av kontorshus i Hammarby Sjöstad
De 7 000 kvm kontorsytor tillskapas genom påbyggnad av fyra våningsplan på den befintliga fastigheten som idag har tre våningar. I gatuplan planeras för saluhall och restaurangverksamhet.
Ny vattenreningsanläggning samt renovering i simhall i Bandhagen
Projektet avser modernisering och renovering av simhall, ny flexavdelning samt renovering av omklädningsutrymmen i Högdalens sim- och idrottshall.
Nybyggnad av godsterminal i Årsta
Nybyggnad av godsterminal för hantering av tågvagnslaster, mellan kv Fiskhallen och Importhallen på ca 5000 kvm samt kontor på 2000kvm.
Nybyggnad av grundskola F-9 vid Solvalla, Bromma
Grundskola för 900 elever F-9. Projektet omfattar uppförande av ca 2300 bostäder, skola för 900 elever, förskolor, multisporthall. Cykelparkeringar både i anslutning till bostäderna och vid den nya tvärbanans hållplats. Bilparkeringar kommer att uppföras i garage under husen. Ny gång- och cykeltunnel vid den nya tvärbanehållplatsen mellan Södra Solvallastaden och Annedal. Upprustning av gången under bron vid Bällstaån. Den största delen av marken ägs och säljs av Stockholms travsällskap.
Nybyggnad av grundskola F-9 på Årstafältet, etapp 4b
Etapp 4b omfattar totalt ca 250 bostäder och en grundskola.
Nytt huvudkontor och nya bostäder i Skärholmen
Den nya byggnaden planeras på den plats där det idag är lokaler för fordonstekniska gymnasiet, bredvid Skärholmen centrum.
Nybyggnad av skolbyggnad i Gamla Enskede
Objektet avser nybyggnad av ca 1425 kvm BTA skola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt skolgård på ca 1100 kvm. Miljöbyggnad Silver. Sturebyskolan kommer närmaste åren genomgå ett flertal större och mindre ny- om- och tillbyggnader för att möta kommande behov. Detta projekt avser endast nybyggnad hus O. Kommande planerade framtida projekt är bland annat: - Hus A: Matsal och kök. Total invändig ombyggnad samt tillbyggnad av ca 50% i souterräng (pnr 1475083). - Hus B & C: Invändig rumsändring (pnr 1522389). - Hus D, E & F: Mindre tillbyggnad vid hus F, vissa invändiga rumsändringar (pnr 1522391). - Hus H: Schaktning för ny korridor och anpassning av lokaler, förstärkning och utökning av bjälklag, del av ljusgård byggs igen mm (pnr 1522392).
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
5, 7 & 8 våningar. Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola mm i Stockholm
Entreprenaden avser nybyggnad av kök och matsal samt en våning ovan kök/matsal som ersätter nuvarande kök och matsal (idag i ett plan), utbyte av samtliga tre befintliga luftbehandlingssystem till tre nya (ca 50% högre luftflöde inom fastigheten, renovering av ytskikt i hela skolan och förbättring av ljudmiljön såväl inom- som utomhus (skolgården) samt anpassning av tillgänglighet.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Om- och tillbyggnad av skola i Hägersten
Projektet avser tillbyggnad av ca 3000 kvm. Objektet avser dessutom ombyggnad av hus A och B i mindre omfattning samt upprustning av skolgården. Kapacitetsökningen tillskapas genom att en ny byggnad i fyra plan uppförs på skolgårdens nordöstra hörn. Den nya byggnaden länkas samman med den befintliga skolan med en låg huskropp. På markplan inryms ett nytt tillagningskök samt en ny matsal. Den nybyggda delen av skolan kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 10-22
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022.
På-och tillbyggnad av kontorshus på Östermalm, Stockholm
Planerat projekt som avser påbyggnad med 2 våningar samt tillbyggnad för kontorsytor.
Nybyggnad av förskola/skola i Hammarbyhöjden
Förskola om ca 6 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Kulturhistorisk värdefull byggnad. Rergeringsgatan/Mäster Samuelsgatan.
Nybyggnad av bilhall i Ulvsunda industriomr
Nybyggnad av bilverkstad/försäljning.
Säkerhetsfönster till kvarter i Stockholms innerstad
Entreprenaden avser tillverkning, leverans och montage av måttbeställda (varierande storlekar) specialglas vilka ska monteras i fönsterbågar mot befintliga karmar. Höga skyddskrav avseende explosion, beskjutning och ljud kommer att ställas på det sammansatta fönstret och montage.
Nybyggnad av förskola på Stora Essingen
6 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad för kök och matsal på Eiraskolan i Stockholm
Flytt av storkök och matsal inom skolan.
Återuppbyggnad av förskola i Hässelby
8 avdelningar inkl tillagningskök. Framtidens förskola. Miljöbyggnad Silver. Handlas upp i samband med projekt 1452454, Församlingshuset.
Nybyggnad av förskola i Stockholm
Ca 108 barn. 6 avdelningar. Paviljongen rivs i samband med nybyggnationen. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad av skola i Gamla stan, Stockholm
Entreprenaden avser ombyggnation och verksamhetsanpassning av Storkyrkoskolan / Estniska skolan/Storkyrkobadet i Gamla Stan som i dagsläget inrymmer ca 400 elever. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseets klassificering.
Nybyggnad av förskola i Midsommarkransen, Stockholm
8 avdelningar. Förskolan uppförs i två våningar. Byggnaden förses med sadeltak för att anpassas till närliggande bebyggelse. Loftgångar anordnas på förskolans norra sida och varje avdelning får en egen entré.
Nybyggnad av förskola i Mariehäll
6 avdelningar inkl tillagningskök. Framtidens förskola. Handlas upp i samband med projekt 1319997, Kaprifolen förskola (Blågull).
Tillbyggnad av idrottshall i Långbro
Projektet syftar till att bygga en ny fullstor idrottshall 18x28 meter. Byggnaden blir totalt 942 kvm (BRA) och ska även inrymma fyra stycken omklädningsrum, förråd samt lärar-, och teknikutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Ny- och ombyggnad till polisstation i Farsta, Stockholm
Avser om- och tillbyggnad till polisstation inkl garage. Byggnaden är kulturminnesmärkt (Blå klassad), vilket medför att exempelvis ändringar/rivning i fasad måste ske ytterst varsamt. Total bruttoarea: LOA ca 6000 m2 i tre plan.
Nybyggnad av bilhall i Ulvsunda
Nybyggnation: bilanläggning med parkeringsplatser. Rivning av befintlig byggnad kommer eventuellt att ingå på totalentreprenaden.
Nybyggnad av moské och samlingslokal mm i Rinkeby
Nybyggnad av mångkulturcentrum.
Renovering av gymnastiksal samt kök och matsal vid skola på Kungsholmen, Stockholm
Nytt fläktrum på tak. Invändig rivning. Projektet avser ombyggnad av Klastorpsskolan hus C samt injustering av värme i hus A och B. Under entreprenaden kommer hus C vara evakuerat.
Tillbyggnad av kontor på Liljeholmen
Tillbyggnad av kontorshus.
Ventilationsåtgärder i kontorshus i Stockholm
Planerat projekt ur investeringsplan för 2019 med inriktning 2020-2023.
Stomarbeten i Kasern 2 på Skeppsholmen i Stockholm
Projektet avser nybyggnad av tak, avfärgning av fasad och utbyte av fuktskadade bjälkar, Bruttoarea (BTA) ca 2600 m2.
Nybyggnad av flygterminal vid Bromma flygplats
Nybyggnader, terminalbyggnad och ljuddämpande mur, bromma flygplats.
Renovering och lokalanpassning av kontor på Johanneshov
Ombyggnad av kontorshus, samt tillbyggnad i form av länk mellan byggnaden och grannfastighet.
Nybyggnad av förskola vid Solvalla, Bromma
8 avdelningar. Projektet omfattar uppförande av ca 2300 bostäder, skola för 900 elever, förskolor, multisporthall. Cykelparkeringar både i anslutning till bostäderna och vid den nya tvärbanans hållplats. Bilparkeringar kommer att uppföras i garage under husen. Ny gång- och cykeltunnel vid den nya tvärbanehållplatsen mellan Södra Solvallastaden och Annedal. Upprustning av gången under bron vid Bällstaån. Den största delen av marken ägs och säljs av Stockholms travsällskap.
Nybyggnad av förskola i Stockholm
Befintlig förskola rivs för att ge plats åt en ny på sex avdelningar på samma plats.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 9
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022.
Ombyggnad av Södersjukhuset i Stockholm
Byggnad 04 ingår numera i etapp 3. Nybyggnad av akutentré
Ombyggnad av skola i Stadshagen
Byte av ventilation. Ev VA och vsarbeten.
Ombyggnad av skola på Norrmalm
Entreprenaden är uppdelad i två Huvuddelar. Anledning till det är att köket i HUS B ska vara helt klart och färdigt att användas innan renovering av HUS C kan påbörjas. I dagsläget använder skolan ett provisoriskt kök i HUS C. Objekten avser ombyggnad av befintligt mottagningskök, ombyggnad och tillbyggnad av befintlig lastkaj i hus B, samt rivning av fristående miljöhus och nybyggnad nytt miljöhus (blivande hus E). Rivning och ombyggnad HUS C med nya installationer.
Om- och tillbyggnad av kök & matsal på skola i Gamla Enskede
Hus A: Matsal och kök. Total invändig ombyggnad samt tillbyggnad av ca 50 i souterräng.
Verksamhetsanpassning för gymnasieskola på Kungsholmen
Inom Konradsberg hus F, G och Z bedrivs skolverksamhet för Västra Kungsholmens Gymnasium. Skolan har behov av flera klassrum och därför anpassas befintliga skollokaler till verksamhetens behov.
Restaurering av natursten i fasad på kyrka i Stockholm
-Stenbyten & stenkonservering av fasadsten -Plåtdetaljer -Renovering av stor stentrappa inkl. tätskikt -Utbyggnad av 2st ramper i sten för tillgänglighet
Ombyggnad till maritimt museum på Galärvarvet i Stockholm
Projektet Östersjöns skatter (ÖS) syftar till att skapa en maritim året runt-attraktion i Båthall 2 i Galärvarvsområdet på Djurgården i Stockholm.
Rivning av kontorshus på Kungsholmen
Rivning av kontorsbyggnader, tre huskroppar. Pågår 2019
Stambyte och renovering 2019 av Kungliga Dramaten i Stockholm
Projektet avser stamrenovering av samtliga avloppsledningar samt byte av kall- & varmvattenledningar i Dramatenhuset. I stamrenoveringen ingår ombyggnad av samtliga våtutrymmen i huset.
Ombyggnad av skola i Hässelby
Entreprenaden avser ombyggnad av hus B inklusive en förbindelsegång till hus A. Huset består av källare, tre våningar undervisningslokaler etc samt en våning där fläktrum finns. På plan 100 byggs en befintlig tandläkarlokal om till undervisningslokaler. På plan 200 ändras planlösningen så att man får flera klassrum/grupprum och wc etc. Hela befintliga yttertaket inklusive fläktrum rivs och ersätts med ett nytt tak samt ett nytt fläktrum. Ny elinstall-ation och nytt ventilationssystem utförs. Ombyggnaden omfattar även nya ytskikt så som golv, målning och undertak. Ett nytt värmesystem monteras. I samband med fönsterbyte byggs även ytter-väggen om invändigt. Asbestsanering ska utföras av fönsterbröstningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Gamla Enskede
Hus D, E & F: Mindre tillbyggnad vid hus F, vissa invändiga rumsändringar.
Ombyggnad av skola i Gamla Enskede
Hus H: Schaktning för ny korridor och anpassning av lokaler, förstärkning och utökning av bjälklag, del av ljusgård byggs igen mm.
Ombyggnad av storkök på skola i Stockholm
Entreprenaden omfattar: ombyggnad av storkök, utbyte av installationer för ventilation, värme, vatten, sanitet, styr samt el i hela hus B. Ny elmatning från hus A. Markarbeten för byte av fettavskiljare. Nytt soprum och utökad lastkaj ska uppföras.
Ombyggnad och tillbyggnad av kök och matsal i Älvsjö
Entreprenaden omfattar rivning av befintlig köksbyggnad som är hopbyggd med matsalen, bygga nytt storkök mot bef matsal, renovera matsalen och bygga ny entré.
Ombyggnad av hotell i Kungsholmen
Ombyggnad av 2 våningar kontor till hotell som kommer ingå i befintlig hotellverksamhet. Ca 60-70 rum.
Om- och tillbyggnad av församlingslokaler i Bromma Kyrka
Tillbyggnad, yttre ändringar, tillgänglighetsanpassning, ändring av ventilation m m, bromma kyrka.
Ombyggnad av parkeringshus på Södermalm
Projektet omfattar renovering av parkeringsgarage innehållande 203 parkeringsplatser i 2 plan.
Ombyggnad av hotell i Östermalm
Ändrad användning av del av fastighet till hotell, yttre ändringar.
Rivning av skolbyggnader i Bagarmossen
Objektet avser rivning av Bergholmsskolans samtliga hus, hus A, B, C och G, samt all markutrustning och beläggning.
Verksamhetsanpassning av skola i Tensta
Projektet avser ombyggnation avseende byggnadsdelar och venti-lation på Gullingeskolan i Tensta, Hus C. Projektet avser byte av ventilationsaggregat och tillhörande återvinningsut-rustning för att upprätthålla samt öka luftflöden och sänka energiåtgång på plan 100 samt utöka och anpassa lokalen till utbildning på plan 200. - Plan 100: Utöka luft i bibliotek från 9 till 28 personer, förbättra frånluft från diskmaskin 30kw samt ny imkåpa, ljudsäkra under ventilationsaggregat, sanera ovan diskkåpa. Säkra utrymningsvägar. - Plan 200: Ny ventilation som ska betjäna 140 personer, nyttja både som fritidslokal och till utbildning. Anpassa väggar mot justerad rumslösning. Ny belysning, höja innertak, ytskiktsrenovering, nya pentryn, byta mattor och måla lokal. tillgänglighetsanpassa RWC och säkra utrymningsvägar.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: