Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Stockholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 479 st.

Tillbyggnad av galleria i Johanneshov, Stockholm
Projektet avser att shoppingområdet växer och blir mer än dubbelt så stort. Från dagens runt 20 000 kvadratmeter shopping till 50 000.
Rivning och nybyggnad av sjukhus i Stockholm
Nybyggnad av garage i ett plan under mark.
Rivning och nybyggnad av kontor/affärshus på Norrmalm
Kan även bli ca 30 hyresrätter. Den nya byggnaden ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och siktar på certifieringen Platinum.
Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen
Tekniska nämndhuset ska byggas om och renoveras totalt. Byggnaderna som idag inrymmer ca 1 300 arbetsplatser kommer efter ombyggnad inrymma ca 1 400 arbetsplatser och ha en i huvudsak öppen kontorslösning. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Invändig rivning.
Renovering av förvaltningsbyggnader i Södra Klara på Norrmalm
Säkerhetsklassat projekt. Kvarteret i Södra Klara uppfördes ca: år 1895 – 1900 och har en BTA om ca 30 000 kvm. Detta projekt avser att modernisera klimatanläggning, byta ut byggnadens installationer, renovera ytskikt, öka tillgängligheten och åtgärda logistiska problem. Byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av saluhall, hotell mm på Östermalm
70 hotellrum. Grontmij är anlitade som fuktsakkunniga i projektet. Entreprenörer för följande arbeten är utsedda: Byggavfallshantering DE 170 (R3, R13): Suez recycling AB Ozonrening DE 530 (R3): VENT projekt AB Glastak DE 370 (R13): Lanik I, SA (Spanien) Solskydd DE 467 (R3): Romabo Solskydd AB. Byggentreprenad (DE 482): Lindqvist Bygg AB Trappor och räcken (DE 330): ESjOT Stanislaw Janowski S.K.
Nybyggnad av garage i Hagastaden
Konsultgrupp ska under projekteringsledare ta fram systemhandling för ovan nämnda garage. Vederbörande ska under projektledaren leda och samordna projekteringsarbetet mot uppställda mål avseende omfattning, tid, ekonomi samt kvalitet och miljö i systemhandlingsskedet. I Hagastaden ska parkeringsgarage byggas i den centrala delen av området. Ovanpå garageanläggningen ska Hagaesplandaden och N:a Stationsparken anläggas. Troligen kommer anläggningen att indelas i två separata enheter. Totalt kan parkeringsgaragen komma att inrymma ca 1000 p-platser i 2-3 plan under mark.
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. AFAB har leverans på stomförstärkning. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Rivning och nybyggnad av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Hus H avser hörnhuset mot Malmskillnadsgatan med kontorslokaler samt rivning och nybyggnad av Hamngatspalatset, med handel och kontor. Projekt Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum
På & tillb samt omb av kontors- och handelslokaler i Stockholm
Berörd yta 17 400 m2. Sergelhuset omfattar om- och tillbyggnad av ca 80 000 kvm BTA uppdelat på tre huskroppar, Hus S (Sveavägen), M (Malmskillnadsgatan) och H (Hamngatan). Hus H ska rivas i sin helhet och byggas upp ny huskropp. Samtliga hus får nya fasader och byggs på med nya våningar. Projektet ska certifieras enligt LEED BD+C v.4 med betyg Platinum.
Om- och påbyggnad till hotell i Vasastaden, Stockholm
14 våningar totalt varav våning 4-14 består av hotell. Invändiga rivningsarbeten. Även ombyggnad av 2 gårdshus till hotell samt påbyggnad på ett av gårdshusen med 3 våningar.
Om och tillbyggnation av kontor i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Både tung och lättrivning. Miljöcertifiering BREEAM-SE, Very Good.
Om- och tillbyggnad av skola i Älvsjö
Ombyggnaden gäller befintliga hus A och F. Tillbyggnaden förutsätter rivning av hus B, G och S, vilka ersätts av en ny byggnad i tre våningar mot skogen. Hus A byggs till med en ny byggnad i tre våningar fram till den planerade nya bollplanen. En ny köks- och matsalsbyggnad planeras som en fristående byggnad i två våningar. Miljöbyggnad silver.
Om- och tillbyggnad av skola på Enskedefältet, Stockholm
Objektet avser en om- ny och tillbyggnad av Enskedefältets skola och omfattar totalt 8600 kvm BTA varav 6900kvm utgörs av befintliga ytor och 1700kvm är ny- och tillbyggnation. I de befintliga delarna så utförs bl.a. nya el-,tele- och VVS-installationer, omfattande ytskiktsrenovering, delvis nya planlösningar, byte av plåttaken, byte av fönster samt ommålning av fasader. Skolgården ska genomgå en omfattande ombyggnad med ny lekutrustning och ny markbeläggning.
Nybyggnad av skollokaler på Skärholmen
Nya skolbyggnader planeras för kapacitetsökning till F-9 skola med särskolegrupper, sammanlagt 990 elever från dagens 580 st elever. Lillholmsskolan får tre nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H), en ny fullstor idrottshall (hus J) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G).
Nybyggnad av idrottshallar i Älvsjö, Stockholm
Objektet består av två stycken fullstora idrottshallar samt en konstgräsplan som avskärmas från Älvsjövägen med ett bullerplank samt rivning av befintlig omklädningsbyggnad. Yttertak är ett låglutande pulpettak (ca 4º) med Sedumtak och en mindre del av takytan kan användas för solceller.
Renovering av skola i Stockholm
Objektet avser ombyggnad och verksamhetsanpassningar av Östra Reals gymnasium som i dagsläget rymmer ca 1 100 elever och 100 personal. Lokalerna är uppdelad på hus A och hus B med sammanlagd yta om ca 11 500 m2 (BRA). Totalytan för tomträtten är ca 13 000 m2. Byggnaden är blåklas-sad enligt Stadsmuseets klassificering. Ombyggnationen omfattar bland annat: - Ombyggnad av ventilationssystemet - Ytskiktsrenovering - Ny belysning - Ombyggnad av WC-grupper - Ombyggnad av matsal och café
Nybyggnad av F-6 skola i Älvsjö
Byggnaden projekteras för att klara Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av kontor mm i Kungsholmen
Avser ändrad användning av restaurang, kontor och lager till restauranglokaler och butiksytor, ändring av ventilation, va m m. Ändrad användning av del av plan 2 till hotell.
Nybyggnad av kontor med sauhall mm i Norra Djurgårdsstaden
Bristol 1 och del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:9 och Antwerpen 2.
Nybyggnad av bilhall i Kista
Nybyggnad av bilhall.
Påbyggnad av kontorshus på Norrmalm, Stockholm
Omfattar påbyggnad med 1 våning mot Norrmalmstorg och med 2 våningar mot Norrlandsgatan, samt en indragen takvåning. Totalt ökar ytan med 2000-3000 m2.
Ombyggnad av butik mm i Hjorthagen etapp 1
Detta är det första huset som saneras och byggs om i Gasverksområdet. Eventuellt kommer det att utökas med 3 hus till. Ändrad användning till butik/kontor/restaurang (hus 20).
Renovering av Ross Tensta Gymnasium i Spånga
Entreprenaden avser ombyggnad och renovering av hus A, del av hus B samt lastgata och källarutrymmen och innehåller i huvudsak: - Rivning, demontering och saneringsarbeten - Byggnadsarbeten invändigt - Värme- och sanitetsarbeten - Luftbehandlingsarbeten - El, data, tele och larmarbeten - Styr- och övervakningsarbeten - Markarbeten - Hiss -Samordningsansvar för förekommande sidoentreprenörer
Nybyggnad av kontorshus i Södra Hammarbyhamnen, Stockholm
Byggs på befintligt garage. BREEAM-SE nivå Very good.
Verksamhetsanpassning för BUV på Frescati, Stockholm
Ombyggnad av undervisningslokaler och kontor för lärarhögskolans verksamhet i campus Frescati.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Norra Ängby
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Nybyggnad av tillfälliga bostäder i Råcksta
Avser tillverkning och uppförande av moduluppbyggda flerbostadshus för permanent boende för ungdomar, på tillfälliga bygglov. I huvudobjektet beläget på Råckstavägen omfattas 250 modullägenheter. Optionsobjektet beläget på Bergslagsvägen omfattar 127 modullägenheter.
Tillbyggnad av skola i Bromma, Stockholm
Bromma gymnasium ska byggas till med en konceptskola, för att inrymma ytterligare 350 elever. Skolan har idag en lokalkapacitet för 1100 elever som ökar till ca 1650 plus personal när konceptskolan är klar. Kök och Matsal: I samband med kapacitetsökningen behöver kökets funktioner och kapacitet ses över, samt matsalen byggas ut. Matsalen ska anpassas för en organisation med 1650 elever.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Kista
Joint venture projekt. Totalt 4 etapper med nybyggnad av flerbostadshus med lokaler, tre huskroppar i ett sammanhängande kvarter, garage under kvarteret i två plan på ca 10 000 m2.
Nybyggnad av vårdbostad i Kungsholmen
Nybyggnad av trygghetsboende, 49 lägenheter, med 3-4 st lokaler i gatuplan.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 10-22
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022.
Nybyggnad av godsterminal i Årsta
Nybyggnad av godsterminal för hantering av tågvagnslaster, mellan kv Fiskhallen och Importhallen på ca 5000 kvm samt kontor på 2000kvm.
Nybyggnad av hotell på Norrmalm
Rivning av kontorsbyggnad med gårdsöverbyggnad, fasad mot birger jarlsgatan grundförstärks och behålles, utbyggnad av hotell, byggnad med källare uppföres bakom befintlig fasad.
Totalrenovering av simhall på Östermalm
Projektet avser ombyggnad och renovering av GIH badet, ny planlösning med tillgänglighetsanpassning, nya yt- och tätskikt samt utbyte av samtliga tekniska installationer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Påbyggnad av kontorshus & nybyggnad av bostäder i Vasastaden, Stockholm
Projektet omfattar nybyggnad av bostadshus på den del som idag är lastgård och parkeringsyta samt att göra en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad med 2-3 indragna våningar.
Påbyggnad för vård- och omsorgsboende i Farsta Strand
Påbyggnad av byggnad med matvaruaffär och tunnelbanenedgång med tre våningar + takvåning för nytt vård- och omsorgsboende, yttre ändringar, nya entréer, terrass mm.
Ombyggnad för arkiv i bergrum på Liljeholmskajen
Det nya arkivet omfattar utöver arkiv för handlingar av olika slag, även kontor, forskarplatser, hörsal, mötesrum med mera. 80 000 hyllmeter arkiv. Utsedd arkivleverantör är Bruynzeel Storage Systems AB.
Nybyggnad av eventlokal mm på KTH i Stockholm
Nybyggnad av eventlokal med hög arkitektonisk ambition. Byggnaden placeras på befintligt bjälklag där tidigare nedbrunna byggnadsdelar funnits och ansluter till befintliga byggnader. -Gårdsbyggnaden The Hall, entré- och ''eventhall'' ca 1000 kvm -Plan 0, Bryggeri, pub/restaurang ca 900 kvm -Lokal 1 i gatuplan, trolig studio, ca 352+220kvm+ plan 2, 72kvm -Lokal 2 i gatuplan, ca 122 kvm -Plan 1, restaurang/eventlokal i anslutning till The Hall
Nybyggnad av förskola på Stora Essingen
6 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola på Södermalm
Rivning av och nybyggnad av förskola m m. Husen inom fastigheten Hållkarlen 2 skall rivas i sin helhet, förutom sophuset. Därefter ska fyllningsmassorna på fasigheten saneras genom urschaktning, varpå viss återfyllning görs.
Ny COOP Extra butik i Spånga, Stockholm
Utförs i samband med projekt 310623.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende mm i Rinkeby
Avser 72 boendeplatser för vård- och omsorgsboende.
Tillbyggnad av idrottshall i Långbro
Projektet syftar till att bygga en ny fullstor idrottshall 18x28 meter. Byggnaden blir totalt 942 kvm (BRA) och ska även inrymma fyra stycken omklädningsrum, förråd samt lärar-, och teknikutrymmen. Miljöbyggnad silver.
Upprustning av byggnad på Södermalm
Kulturklassad byggnad (nivå Blå). Även tillgänglighetsanpassning.
Upprustning av fastighet i Midsommarkransen
Även tillgänglighetsanpassning. Midsommarslingan 1-3.
Ombyggnad av vattenrening i simhall på Södermalm
Ombyggnad av vattenrening samt byte av bubbelpooler.
Påbyggnad av kontor på Östermalm, Stockholm
Planområdet omfattar fastigheten Stettin 8, Tegeluddsvägen 88- 94 och fastigheten Stettin 9, Sandhamnsgatan 61-65.
Nybyggnad av särskola (f-gymnasium) i Årsta, Stockholm
Ca 800-1000 m2 i 2 plan. Rivning av befintlig skolbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Hässelby
Framtidens förskola, 8 avdelningar.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 9
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022. I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten.
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 7
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022. I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten. Utsedd stenleverantör: Stenhuggeriet Norden ApS
Renovering av fasad på Stockholms slott, etapp 8
Byggledarens uppdrag kan löpa över etapp-skifte. Uppdraget avser åren 2018-2019 med årsvisa option till och med 2022. I generalentreprenörens åtagande ingår: Stenarbeten. Demontering och montering av fasadsten och sockelsten, murning, putsarbeten, ny ytputs, plåtarbeten, postament, takfot och fönstergarneringar, målningsarbeten, snickeriarbeten. Utsedd stenleverantör: Stenhuggeriet Norden ApS
Upprustning av simhall i Spånga
Avser totalrenovering av Spånga sim- och sporthall. Bassängen ska utrustas med en rostfri simbassäng och i samband med detta följer betong-, ytskiktsarbeten, tillgänglighetsanpassning m.m. och vissa tekniska uppgraderingar på installationer.
Nybyggnad och rivning av förskola i Gubbängen
8 avdelningar med 144 platser. Miljöbyggnad Silver. Objektet avser nybyggnad av ca 1500 kvm förskola i två plan med tillhörande komplementbyggnader samt förskolegård på ca 4470 kvm. I entreprenaden ingår även rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av förskola i Bagarmossen
8 avdelningar. Framtidens förskola.
Nybyggnad av förskola i Hässelby villastad
Objektet avser nybyggnad av ca 1100 kvm förskola i två plan med tillhörande komplementsbyggnader samt förskolegård på ca 4950 kvm. Förskolan är på 6 avdelningar och inrymmer tillagningskök. Byggnaderna ska vid nybyggnation miljöcertifieras enligt miljöbyggnad Silver.
Tillbyggnad av kontor i Västberga
Om- och tillbyggnad av kontor i terminalbyggnad. Ca 2000 kvm
Nybyggnad av brandbilsgarage i Riksby
Nybyggnad av brandbilsgarage, vid terminalbyggnad bromma flygplats.
Nybyggnad av förskola vid Årstastråket
Nybyggnad av 6 avdelningar samt tillagningskök. Framtidens förskola. Miljöbyggnad silver.
Påbyggnad av kontor/lager i Ulvsunda industriomr
Påbyggnad med 1-2 våningar av kontor/lagerbyggnad.
Upprustning av skola i Gröndal
Stambyte, ventilationsåtgärder, nya toaletter, ny hemkunskapssal mm.
Nybyggnad av förskola i Solberga, Stockholm
6 avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Om- och nybyggnad av förskola i Hjorthagen, Stockholm
Förskolan ska byggas för att inrymma 84 barn i 5 avdelningar, varav en av-delning blir en utegrupp om 14 barn. Förskolan kommer att bestå av två delar som sammanlänkas med en glas-länk. Delen närmast Gasverksvägen är en befintlig förrådsbyggnad från 1909 och delen mot Hjorthagens idrottsplats blir en ny byggnad. Den befintliga byggnaden har den kulturhistoriska klassningen blå. Förskolan byggs enligt krav från Staden på Miljöbyggnad guld.
Ombyggnad av grundskola i Midsommarkransen
Ändrad användning från kontor till grund- och förskola, ändring av lagerytor till gymnastiksal och omklädningsrum. Totalt är planen att 750 elever ska gå i den nya skolan
Ombyggnad av restaurang i Södermalm
Sammanslagning av två restauranger till hamburgerrestaurang, yttre ändring, ny skyltning.
Om- och nybyggnad av förskola i Örby, Stockholm
Projektet avser utökning från 4 avdelningar till 10 avdelningar genom att bygga om den befintliga förskolan samt att bygga en ny byggnad för nya avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Rinkeby
Nybyggnad av parkeringshus med miljörum. 106 parkeringsplatser.
Tillbyggnad av kontor i Kungsholmen
Påbyggnad/tillbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Södermalm
Sandbacken Mindre 38, 39 och 44. Ändring av industrilokal till kontor.
Hyresgästanpassning av kontor på Östermalm
Huvuddel 1, Västra Kanslikasernen: Hela Västra Kanslikasernen har omfattande upprustningsbehov. Ombyggnad omfattar totalt ca 2 100 kvm i 4 plan. - Total ytskiktsrenovering och nya planlösningar - Ventilationen förnyas med nytt fläktrum, nya aggregat och ny kanalisation i samtliga våningsplan. - Elsystemen förnyas på alla våningsplan - Plan 5 och 6 byggs om till kontorslokaler för Statens Maritima Museer. - Plan 4 byggs om för Statens Historiska museer som redan hyr lokalerna. De kommer evakueras under ombyggnaden. Statens Historiska museet genomgår en stor omorganisation och behöver förtäta sina arbetsplatser och samtidigt modernisera och effektivisera sitt arbetssätt. - På plan 3, bottenvåningen, genomförs en grundinstallation för framtida uthyrning. Lokalerna kommer vara tomställda under ombyggnaden. På plan 3 finns även ett omklädningsrum som skall vara i drift under ombyggnaden.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Stockholm Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsundersökning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella ombyggnader, renoveringar samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Stockholm Stad. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Stockholm Stad.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Stockholm här, anläggningsprojekt i Stockholm här, industriprojekt i Stockholm här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Stockholm här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Stockholm hitta planerade, kommande byggprojekt i Stockholm kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggprojekt i Stockholm som du söker? Vi har väldigt detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Stockholm eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella parkeringshus till bibliotek, laboratorium eller bensinstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Stockholm hittar du även broar, tunnlar, rondeller, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Stockholm har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Stockholm Stad till ett värde av mellan 30–36 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggprojektmarknaden i Stockholm, de aktuella byggprojekten i Stockholm och de aktuella aktörerna i Stockholms byggmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har svar på hur många inom byggbranschen i Stockholm som håller på AIK, Djurgården eller Hammarby – men vi vet mycket annat om byggandet i Stockholm.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Stockholm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: