Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus. Avvaktar bygglov.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad av kontor i Solna
Avser utvändig rivning av restaurang kontor med Apotekets nya huvudkontor.
Ombyggnad av hissar i Byggnad Q6 och Q2 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 8 st hissar i byggnader Q6 och Q2 vid Karolinska Sjukhuset i Solna.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Fönsterbyte på sjukhus i Stockholm
Avser fönsterbyte på byggnad S1.
Ombyggnad av aula i Solna
Avser tillbyggnad av kulturscen i Aulan på Solna gymnasium.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Avser tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för tillbyggnad, idrottshall.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus, ändrad planlösning.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till café och gym, flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad av kontorsplats.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för annan åtgärd, en ny utrymnings väg, kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för flytt av klimatskal och beklädnad till angränsande byggnad.
Utvändigt underhåll av museum i Solna
Bygglov för installation av solceller på tak, lokal för kafé och museum.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ändring av fasad, kontors- och terminalbyggnad - nytt glasparti med entrédörr samt stödmur med räcke. marklov för ramp ned till ny entré., Bygglov för ändrad användning, ny entré via hus 2 till södra delen av hus 3, fasadändringar,.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, muralmålning.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för en byggbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: