Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Till- och nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer för utveckling av fastigheterna Tygeln 1 och Tygeln 3. Projektet omfattar ca 14 000 m2 inom Tygeln 3 samt ca 41 000 m2 inom Tygeln 1, allt för kontorsändamål.
Nybyggnad av kontor- och parkeringshus i Solna
Nybyggnad av parkeringshus på 8 våningar, gym 2 våningar och kontor 1 våning på Sadelplatsen i Ulriksdal, Solna.
Om- och tillbyggnad av hotell i Solna
De fem översta våningarna blir lyxhotellrum, och hela den svarta kuben i Arena Gate byggs om till 200 nya businesshotellrum.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av Icas fd huvudkontor till lokaler för skolverket.
Nybyggnad av konferenslokaler och hotellrum i Solna
Ca 30 hotellrum, ny flygelbyggnad.
Rivning och nybyggnad av undervisningslokaler vid Karolinska institutet i Solna
Avser nybyggnad av teknikhus/undervisningslokaler samt rivning av befintliga bodar.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Anpassning av kontorslokaler i Solna
I Solnabostäders fastighet Platån 19 ska Signalisten anpassa lokaler med fönsterbyte till ett nytt huvudkontor om ca 1600 kvm i två plan med kommunikation mellan planen.
Ventilationsåtgärder i skola, Solna
Tillbyggnad av 2st fläktrum vid Råsunda skola.
Renovering av fasad och fönster på sjukhus i Stockholm
Projektet avser renovering av putsad fasad samt fönsterbyte på Karolinska Universitetssjukhus Solna byggnad S2. Total bruttoarea fasad ca 2400 m². Antal fönster ca 170 st.
Omläggning av tak på Karlbergs Slott, Huvudsta
Objektet avser rivning och utbyte av takplåt på Karlbergs slott samt slottsflyglarna med tillhörande arbeten. Karlbergs slott är statligt byggnadsminne. Arbetet kommer att utföras i etapper under ett par års tid och är underkastat antikvarisk kontroll. Etapp 1 utgörs av Chefsflygeln by 003, Etapp 2-4 utgörs av Slottet by 001, Etapp 5 utgörs av Kadettflygeln by 002.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Avser utökad yta för verksamheten med frukostmatsal och förråd, samt ombyggnad av entrén.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - installation av nya hissar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för ändring av fasad, ny entré för tillgänglighet.
Rivning av bilhall i Solna
Rivningslov för del av byggnad, skadebesiktningshall och skärmtak.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Ombyggnad av terminal i Solna
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, ändrad användning av fd terminalbyggnad samt permanenta markförändringar.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ansökan om bygglov för flytt av dörr i fasad samt tillbyggnad av ny trappa och skärmtak.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad av kontorshus. rivning av bjälklag för trapp.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad på kontorshus, omfärgning av fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för montering av ny tak/venthuv på innergårdstak.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - bodetablering.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ändring av material på skärmtak över entréer.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: