Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av hotell i Solna
Nybyggnad av nollenergi-hotell med 336 rum samt 88 st long stay rum i Arenastaden i Solna.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna .
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
Avser nybyggnad av huvudkontor av JM:s nya lokaler. Drygt 20000 kvm.
Totalrenovering av kontorshus i Solna
Avser ombyggnad för ett nytt huvudkontor.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Nytt parkeringshus i Järva krog för 675 bilar.
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Avser nybyggnad för solcellsanläggning på tak. Planerad byggstart hösten 2020.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Nybyggnad av innergård, Järva krog
Avser att bygga en grön innergård med bland annat planteringslådor, stenläggning, spaljéer och år 2021 byggs ett sedum- samt sedummiljötak på ett parkeringshus i kvarteret.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma hyresgästytor i Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Renovering av garage i Solna
Projektet omfattar byte av garageportar, rengöring och målning av plåttak, komplettering av takdetaljer, lagning och omfärgning av putsfasad, byte av elcentral, rivning av gamla elinstallationer invändigt i garagen samt komplettering av utvändiga armaturer. Objektet är beläget i Solna (Kv. Myran 3), adress Fläderstigen 4.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad, kontorshus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Renoveringar på sjukhus i Stockholm
Detta är en del av ett ramavtal. Avser renovering på karolinska sjukhuset, renovering av fasad, fönster, nytt tätskikt vid takfot.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Bygglov för ändring av fasad, nya ventilationshuvar och rökgasevakuering.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ändrad användning från vård till skola.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för luftbehandling i entré.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser ändring av fasad, solceller, Stigbygeln 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser fasadändring, ventilationssystem inklusive nytt aggregat.
Ombyggnad av telestation i Solna
Bygglov för modernisering/ändring av befintlig mobilbasstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ny brandlucka på fasad.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för bodetablering Kv Diktaren 1 (polisen 2).
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd bodetablering.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tillfällig etablering byggbodar.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Avser en tillbyggnad på idrottshall.
Additional (2nd) windows for ECDC, Solna
Installing additional second window, with metallic frame, double glass and lockable.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: