Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Projektet pågår parallellt med kv. Princeton och GA2. Entreprenör för trappor är Hellmans SBA, Smedjebacken.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av bibliotek KIB för Karolinska Institutet, Campus Solna
Projektet innefattar bibliotekets lokaler inklusive dess administrativa delar. De delar av byggnaden som berörs av entreprenaden är del av plan 2 och 4 samt hela plan 3, ytan beräknas uppgå till ca 3000 kvm.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Om- och tillbyggnad av kontor i Solna
Hyresgästanpassning av kontor, om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av hissar i Byggnad Q6 och Q2 vid Karolinska sjukhuset i Solna
Projektet avser ombyggnad av 8 st hissar i byggnader Q6 och Q2 vid Karolinska Sjukhuset i Solna.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet.
Tillbyggnad av sjukhus i Solna
Avser tillbyggnad samt ändring av fasad, sjukhus.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Tillbyggnad av affärshus i Solna
Avser tillbyggnad, hemköp i solna centrum.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Nybyggnad av kontor i Solna
Tygeln 2, rättarvägen,gårdsvägen, Nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik, flerbostadshus.
Tillbyggnad av galleria i Solna
Bygglov för tillbyggnad, mall of scandinavia.
Tillbyggnad av idrottshall i Solna
Avser en tillbyggnad på idrottshall.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Ombyggnad av restaurang, Solna
Avser invändiga åtgärder
Tillbyggnad av kontor i Solna
Avser tillbyggnad av kontorsplats.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Solna
Avser ändrad användning, kontor till tandläkarklinik.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, förskolebyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Omfattar ändrad användning från butik (kjell& co) till caféverksamhet, fasadändring med nya fönsterpartier, dörr och kulör etc.
Tillbyggnad av hotell i Solna
Ändring av fasad, tillbyggnad av frukostmatsal samt konferensdel.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Ändring av fasad, kontors- och terminalbyggnad - nytt glasparti med entrédörr samt stödmur med räcke. marklov för ramp ned till ny entré., Bygglov för ändrad användning, ny entré via hus 2 till södra delen av hus 3, fasadändringar,.
Utvändigt underhåll av garage i Solna
Bygglov för utbyte av befintlig garageport till ny port i glas.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för utbyte av entrépartier.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för annan åtgärd, en ny utrymnings väg, kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Solna
Bygglov för byte av altandörrar, skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för flytt av klimatskal och beklädnad till angränsande byggnad.
Nybyggnad av grillkiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, grillkiosk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Solna
Bygglov för nybyggnad, omklädningshytt.
Ombyggnad av spa i Solna
Avser ändrad användning från lokal till spalokal ca 30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: