Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad kontorslokaler i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. BREEAM-certifiering. Mark- och grundläggningsarbetena samt stomme och betong för källarplan ingår i projektet för simhallen. Simhallen: 1071518
Nybyggnad av kontors- och handelshus på Ulriksdal, Solna
Nybyggnad av kontors- och handelslokaler.
Nybyggnad av kontor i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus.
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Avser nybyggnad av kontorshus i Solna, ca 5000 kvm.
Nybyggnad av förskola och kontor vid Järva Krog i Solna etapp 5
Förskola med 4-6 avdelningar och kontorshus ska byggas i minst 5 etapper, lite oklar indelning fortfarande.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Ny kök-, matsals- och mässbyggnad vid Karlberg i Huvudsta, Solna
Uppdraget omfattar att som vinnande generalkonsult genomföra projektering för en totalentreprenad.
Nybyggnad av parkeringshus i Solna
Nytt parkeringshus i Järva krog för 675 bilar.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för , fasadombyggnad, tillbyggnad av en ny entré, utökat tillgänglighet, ny utrymningstrappa, cykelparkering och platsgestaltning.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Rivning av vårdcentral, Solna.
Projektet avser rivning av vårdcentral som i samband med bygget på turkosen kommer att flyttas. Bygget finns på : 1233093.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Reparation av parkeringsgarage i Solna
Avser reparation av betongsskador på bjälklag, pelare och väggar. Byggnaden är belägen på Östervägen 22 A-26 A i Solna. Byggnaden är en bilparkering i två våningar, den totala ytan är ungefär 2786 m2, varav 1550 m2 på nedre plan och 1236 m2 på övre plan.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Utbyte av brand- och utrymningslarm på värdshus i Ulriksdal
Projektet avser byte av brand & utrymningslarm inom Ulriksdals Wärdshus.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ändrad användning från vård till skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Avser ändrad fasad- och kulörbeklädnad samt nya entrépartier.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser en ändrad användning från restaurang till skolverksamhet, europaskolan.
Nybyggnad av kiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, 3 byggnader för sekretariat, entre, kiosk/wc, vid befintlig idrottsplats.
Nybyggnad av telestation i Solna
Bygglov för teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus, kyldon på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, mobilantenner, kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: