Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärsgalleria vid nationalarenan i Solna
Golventreprenör gällande natursten i gallerian är anlitad. Naturstenen köps från Spanien. Ytskikts arbeterna är uppdelade i 7 block. Målningsarbeten på de första blocken 2,3,4,6,7 (handelsytor) samt golventreprenör för golvmassor (garagedelen) är anlitad. Målningsentreprenör gällande parkeringshuset är anlitad. Sweco har anlitat som projektledare av SF Bio. Hammarel AB har anlitats för ställverk. Markstart i april 2012. 100000 m2, 250 butiker, 4000 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog, Startboxen, med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2
Om/Nybyggnad av skola i Solna
Avser att uppföra en ny skola för ca 800 elever i årskurserna F – 9. Skolan ska inkludera bl. a. en ny fullstor och en mindre idrottshall samt ett tillagningskök. Området som skolan planeras på gränsar i söder mot Armegatan och i väst mot Storgatan. Planområdet innefattar följande fastigheter: Kv. Koltrasten, Huvudsta 3:1 och Huvudsta 3:14.
Nybyggnad av simhall i Norra Frösunda, Solna
Projektet är en 3D-fastighet där Solna stad och Fabege samarbetar och bygger i lager-på-lager. Solna stad kommer äga och förvalta simhallen i den undre delen av byggnaden och Fabege bygger kontorslokaler upptill. Byggnaden kommer att byggas i en huskropp på 9 våningar och totala BTAn är ca 30000-35000 kvm. Projekten kommer att drivas var för sig. I badhuset planeras 10 st breda (2,5 meter) simbanor i den största bassängen (25 x 25 meter), en undervisningsbassäng (7,5 x 12 meter), en rehab-bassäng med höj- och sänkbar botten (5 x 10 meter), en barnlagun (40 kvadratmeter). Den total vattenytan är ca 790 kvadratmeter. Entreprenör gällande mark och grundarbete samt betong/stom- arbeten för källarvåningen är tilldelad och nästa upphandling för kommunens del kommer vara invändigt under 2021. Stomme och fasad ingår i projektet för kontorslokalerna. Kontorslokalerna: 1491399
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av högstadieskola i Bagartorp, Haninge
Avser högstadieskola med idrottsprofil för 350 elever.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i norra Solna
Planer finns från kommunens investeringsbudget för ett nytt vård- och omsorgsboende i norra Solna.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Avser ombyggnad av 3st fastigheter inom KI. Hus 95:10, del av plan 1, 2, 3 och 4, BTA ca 1135 m². Hus 95:61, (Widerströmska huset), Plan 6 och del av plan 7, BTA ca 3160 m² och Hus 95:62, (Virushuset), del av plan 2, 3 och 4, BTA ca 1175 m².
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Solna, Etapp 3
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Bygglov för ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Fönsterbyte på sjukhus i Stockholm
Avser fönsterbyte på byggnad S1.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad, kontorshus.
Ombyggnad av cafeteria i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till café och gym, flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändrad användning, lokal för kontor.
Ombyggnad av kontor och butik i Solna
Ombygggnad av 2st lokaler till ett kontor och butik.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för en byggbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd, muralmålning.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för fasadändring, byte av dörrar.
Utvändigt underhåll av museum i Solna
Bygglov för installation av solceller på tak, lokal för kafé och museum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: