Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna, etapp 1
Nybyggnad av NCCs huvudkontor i Järva Krog med parkeringsgarage under mark. Projektet är miljöcertifierat enligt BREEAM Excellent.
Nybyggnad av kontor i Solna
Nybyggnad av kontor och kommersiella lokaler för Bilia på ca 70000 m2.
Nybyggnad av huvudkontor i Karlberg
JM har tecknat ett markanvisningsavtal med Solna Stad.
Rivning av polishus samt nybyggnad av flerbostadshus i Råsunda
Avser ca 112 lägenheter och 6 LSS-bostäder. Ev handelslokaler i bottenplan. Omfattning ej fastställd.
Nybyggnad av kontor i Solna
Nybyggnad 2 huskroppar på 8 våningar med kontorsfastigheter och restaurang i bottenplan.
Ombyggnad av kontor på Karolinska institutet i Solna
Avser helrenovering av kontor, ca. 2800 kvm med, hög standard, nya installationer på 3 st. våningsplan, befintliga installationer i schakt behålls samt 2 st nya fläktaggregat.
Nybyggnad av sporthall i Solna
Planer finns för rivning av befintlig idrottshall samt nybyggnad av en hall för padeltennis med 2 st bollhallar. I anslutning till denna nya bollhallen planeras förutom omklädningsrum och kontorslokaler en mindre butik och eventuellt en servering.
Rivning och nybyggnad av undervisningslokaler vid Karolinska institutet i Solna
Avser nybyggnad av teknikhus/undervisningslokaler samt rivning av befintliga bodar.
Ombyggnad av kontorshus i Solna
Avser anpassning av kontorslokaler.
Rivning av kontorshus i Solna
Rivning av byggnad vid Farao 14.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - installation av nya hissar.
Ombyggnad av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ny ventilation på fasad samt innergård, Bygglov för ändrad planlösning av kontorshus - hyresgästanpassning, nya installationer, nya ytskikt Smeden 1.
Rivning av kontor i Solna
Ansökan om rivningslov för kontorshus- hus r6.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Solna
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Solna
Bygglov för ändrad användning av lokal för handel.
Ombyggnad av idrottshall i Solna
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till idrott/handel.
Ombyggnad av fritidsgård i Solna
Bygglov för ändrad användning från distriktskontor till fritidsgård.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad av kontorshus. rivning av bjälklag för trapp.
Utvändigt underhåll av tennishall i Solna
Bygglov för byggnation av utvändig entrétrappa med skärmtak, tennishall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Bygglov för montering av ny tak/venthuv på innergårdstak.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - bodetablering.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd för ändrad planlösning, kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Solna
Anmälan av byggåtgärd, ändrad planlösning, hyresgästanpassning - kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för ändring av fasad, kontorshus - ändring av material på skärmtak över entréer.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Solna
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Ombyggnad av kontor i Solna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors/handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: