Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Solna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny byggnad för Life Science i Hagastaden
Nybyggnad av kontorslokaler. Projektet pågår parallellt med kv. Patienten och GA2. Entreprenör för trappor är RK Teknik Sverige AB.
Nybyggnad av kontorshus i Solna
Planer finns för nybyggnation av kontorshus i Solna .
Nybyggnad av kontor vid Järva Krog i Solna etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 10000 kvm.
Om- och nybyggnad av ekonomibyggnad vid Norra begravningsplatsen i Solna
Avser rivning av den övre delen av en personallokal och sedan nybyggnation.
Utvändigt underhåll av terminal i Solna
Avser nybyggnad för solcellsanläggning på tak. Planerad byggstart hösten 2020.
Renoveringar på sjukhus i Stockholm
Avser renovering på karolinska sjukhuset, renovering av fasad, fönster, nytt tätskikt vid takfot.
Ombyggnad av skola i Solna
Avser ombyggnad/ totalrenovering av skola på Internationella Engelska Skolan i Solna, det innebär ändrad planlösning samt ny planlösning även ny ventilation och ny ytskikt. Totala ytan är ca 6500 kvm.
Ombyggnad av parkeringshus i Solna
Ombyggnad av våningsplan samt nybyggnad av entrébyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för renovering av fasader, fönsterbyte m.m, kontorshus.
Ombyggnad av gemensamma ytor vid Scheelelaboratoriet i Solna
Avser ombyggnad av gemensamma hyresgästytor i Scheelelaboratoriet.
Reparation av parkeringsdäck i Solna
Avser renovering av parkeringsdäck i markplan med underliggande garagedel. Nytt tätskikt, asfaltering, montage nya räcken och uppmärkning av parkeringsplatser skall utföras. Bjälklaget har sprickbildning som skall repareras. Pelare förses med erforderligt täckskikt för armering och tätskikt i nedre del mot fundament monteras.
Renovering av garage i Solna
Projektet omfattar byte av garageportar, rengöring och målning av plåttak, komplettering av takdetaljer, lagning och omfärgning av putsfasad, byte av elcentral, rivning av gamla elinstallationer invändigt i garagen samt komplettering av utvändiga armaturer. Objektet är beläget i Solna (Kv. Myran 3), adress Fläderstigen 4.
Säkerhetshöjande åtgärder i kontorslokaler i Solna
Säkerhetshöjande åtgärder främst avseende skalskydd och larmtekniska system.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Bergshamra IP avseende bl.a. omklädningsrum, publikentré som möter krav på tillgänglighet, belysning och toaletter.
Ombyggnad av omklädningsrum mm i Bergshamra
Avser upprustning av Råstasjöns IP med nya omklädningsrum och toaletter. Området ska få nytt staket.
Renovering av Solna kyrka
Renovering av putsfasad och fönster samt omisolering av vindar på Solna kyrka, byggd under 1100-talet.
Ombyggnad av kontor i Solna
Avser ändrad användning lokal till kontor, ändring av brandcellsgräns. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Solna
Avser ändring av fasad, centrumbyggnad.
Ombyggnad av restaurang, Solna
Avser invändiga åtgärder
Ombyggnad av kontor i Solna
Ändrad användning, restaurang till kontor.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Solna
Bygglov för ändrad användning lokal till mindre livsmedelsbutik.
Utvändigt underhåll av förskola i Solna
Bygglov för ändring av fasad, förskolebyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Solna
Bygglov för solceller, kontorshus.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för tillfällig etablering byggbodar.
Ombyggnad av gym i Solna
Bygglov för ändrad användning från cykelrum till gym, flerbostadshus.
Nybyggnad av barack i Solna
Bygglov för bodetablering Kv Diktaren 1 (polisen 2).
Tillbyggnad av skola i Solna
Bygglov för byte av altandörrar, skola.
Ombyggnad av telestation i Solna
Bygglov för modernisering/ändring av befintlig mobilbasstation.
Nybyggnad av grillkiosk i Solna
Bygglov för nybyggnad, grillkiosk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Solna
Bygglov för nybyggnad, omklädningshytt.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Solna
Ändring av fasad, befintliga fasader och portar byts ut.
Additional (2nd) windows for ECDC, Solna
Installing additional second window, with metallic frame, double glass and lockable.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: