Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tingsrätt mm i Attunda
Projektet avser ca 17 000 m2 BTA nybyggnad av domstolslokaler och lokaler. Byggnaden innehåller förhandlingssalar och tillhörande utrymmen i plan 1-4. Plan 1 innehåller även butiks- caféytor mot Tusbystråket. Plan 5-6 innehåller kontors och utbildningslokaler för Domstolen. Plan 7-15 innehåller kontorslokaler som endast färdigställs delvis. På fastigheten Tabellen 3 ska en ca 100m lång kulvert under mark utföras. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt BREEAM SE
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Tureberg
Rivning av bef skolbyggnader. F-6 skola för ca 630 elever, förskola för ca 140 barn samt en fullstor idrottshall. 2-3 våningar. 8000 kvm skollokaler.
Nybyggnad av skola i Sollentuna, Etapp 2
F-9 skola för 730 barn, idrottssal på ca 8000 kvm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av skola och förskola på Edsberg, Sollentuna
Avser rivning av befintlig skola samt nybyggnad av förskola och skola. Skolan byggs för ca 600 elever och 100 förskolebarn. Skolfastighetens yta är totalt 16 503 m².
Om- och tillbyggnad av handelslokaler i Häggvik, Sollentuna
Planer finns för eventuell rivning av befintlig byggnad och nybyggnation av nya handelslokaler eller om- och tillbyggnad av befintliga.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Nybyggnad av hotell med 65 st rum.
Nybyggnad av sporthall i Sollentuna
Avser nybyggnation av idrottshall. Spelplanen är på ca 20x40 meter med redskapsförråd, två omklädningsrum för tjejer respektive killar. Entré med upphållsdel, passager till befintlig idrottshall och omklädningsrum, lärarrum mm. På plan 2 placeras multisal och teknikutrymmen. Byggnaden ska dockas mot befintlig idrottshall med en länkbyggnad. Ombyggnadsarbeten inne i befintlig omklädnadsdel utförs i annan entreprenad och är utförda vid denna entreprenads påbörjande. Håltagningar, efterlagningar mm i befintlig fasadvägg ingår dock.
Nybyggnad av hotell i Sollentuna
Bygglov för nybyggnad av hotell på fastigheten ejdern 16, snöbollsvägen 3.
Nybyggnad av evakueringsskola i Sollentuna
Projektet avser förhyrning av temporära skollokaler med moduler samt etablering och avetablering. Preliminär igångsättningstid för montage av moduler beräknas till 2018-03-01.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Avser användning av kontor till hotell med ca 51 rum.
Nybyggnad av livsmedelsbutik på Edsberg, Sollentuna
Byggs vid Danderydsvägen/Djupdalsvägen.
Nybyggnad av affärshus i Sollentuna
Nybyggnad av Biltema butik i Sollentuna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall på ca 36x75 kvm
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Bygglov för ändrad användning av kontorshus på fastigheten reklamen 9, ebba brahes väg 6.
Rivning av tennishall i Sollentuna
Rivning av tennishall för att göra plats för ny väg. Ny tennishalls kommer byggas på Edsbergs sportfält: 1509304.
Tillbyggnad av kontor i Sollentuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av butik i Sollentuna
Ombyggnad av 2st rålokaler till 2st butiker. Bygdevägen 27f (lokal 4001) är avsedd att bli butik för festkläder. Bygdevägen 25b (lokal 4004) är avsedd att bli butik eller kontor.
Utbyggnad av kylcentral vid Sollentunavallen i Sollentuna
Sollentuna Energi & Miljö bygger ut sin kylcentral för fjärrkyla. Installation av kylmaskin och värmepumpar med tillhörande styrsystem.
Rivning av skola i Sollentuna, Etapp 3
Rivning av idrottshall och komplementbyggnad. Kommer ske efter nybyggnationen (1326866).
Ombyggnad av affärshus i Sollentuna
Anmälan för utbyggnad av bjälklag på fastigheten centrum 15, sollentunavägen 163a.
Tillbyggnad av gym i Sollentuna
Avser tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Anmälan för bygg av toalett, förråd, kök och kontor samt entrésolplan av på fastigheten revisorn 9, bergkällavägen 37a.
Byte av fönster på skola i Sollentuna
Bygglov för fasadändring av skola på fastigheten ritsalen 3, ebba brahes väg 1a.
Renovering av garage i Sollentuna
Avser renovering av parkeringsgarage.
Utvändigt underhåll av skola i Sollentuna
Fasadändring samt ändring av planlösning på fastighet för fler klassrum.
Utvändigt underhåll av restaurang i Sollentuna
Fasadändring, samt uppsättning av skylt.
Rivning av servicebyggnad i Sollentuna
Rivning av servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av carport i Sollentuna
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Rivning av ett valv, bärande konstruktion.
Utvändigt underhåll av kontor i Sollentuna
Fasadändring av kontorshus med nytt skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: