Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sollentuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola i Sollentuna
Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2022 kommer att byggas i två etapper. I den första etappen ingår en F-3-skola med plats för ca 360 elever. I etappen ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.
Nybyggnad av förskola i Sollentuna
I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och planeras preliminärt vara klar 2021.
Rivning och nybyggnad av förskola och LSS-boende på Helenelund, Sollentuna
Förskola för ca 100 barn, 1400 kvm. LSS-boende med 6 lgh, ca 600 kvm.
Om- & tillbyggnad av kommunhuset i Tureberg, Sollentuna
Avser renovering och ombyggnad av kommunhuset, Turebergshuset, i Sollentuna. Ombyggnationen omfattar bland annat ny öppen planlösning, två nya hissar och interntrappa mellan plan 0-4, reservkraft, fasadbyte och modernisering av samtliga installationer. Den tänkta tillbyggnaden är en ny entré till källare samt en utbyggnad mot torget för mer funktionella entréytor.
Nybyggnad av vårdbostäder på Helenelund, Sollentuna
Avser nybyggnad av 54 lägenheter i vårdboende.
Nybyggnad av tennishall i Sollentuna
Avser nybyggnad av tennishall med 4 st banor på ca 36x75 kvm på Edsbergs sportfält.
Ombyggnad av hotell i Sollentuna
Ändrad användning av kontorslokaler till hotell på fastigheten ekplantan 4, djupdalsvägen 5.
Nybyggnad av bostäder samt tillbygnad av kyrka på Tureberg
Pingstkyrkan ska byggas till med ny entré, cafédel och en aktivitetshall.
Renovering av Sollentuna kyrka
Avser invändig renovering av golv, väggar/puts, dörrar och fönster samt elsanering. Förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade och förbättring av kyrkans brand, stöld och inbrottslarm. Även fasadrenovering
Nybyggnad av padeltennishall i Sollentuna
Avser 4st padeltennisbanor/ytor på fastigheten stämpeln 1, bagarbyvägen 61 ovanpå handelshuset: 1237876.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Planer för fasadändring samt ändrad användning av kontorshus på fastigheten romben 3, rotevägen 2.
Rivning av förskola i Sollentuna
Rivningslov för rivning av förskolebyggnad på fastigheten sjöberg 5:15, landsnoravägen 110.
Ombyggnad av kontor i Sollentuna
Förfrågan för ändrad användning av kontorshus på fastigheten sjöborren 8, domherrevägen 15.
Ombyggnad av förskola i Sollentuna
Avser fasadändring av förskola, ett fönster skall bytas och sätta dit en brandtrappa.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Sollentuna
Avser fasadändring idrottshall på fastigheten handspegeln 1.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sollentuna
Ändring av affärshus på fastigheten remmen 1.
Nybyggnad av barack i Sollentuna
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av byggbodar på fastigheten edsberg 10:1, skogängsvägen 14.
Nybyggnad av skola i Sollentuna
Tidsbegränsat lov till och med 2026-09-01 för skolpaviljong och rörelserum på fastigheten helenelund 6:7, sollentunavägen 68.
Tillbyggnad av samlingslokal i Sollentuna
Anmälan för bygglovsbefriad tillbyggnad på fastigheten eldslukaren 14, hövdingevägen 79.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för ostagat telekomtorn och teknikskåp på fastigheten norrviken 2:64.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för ostagat teletorn på fastigheten väsby 5:1, jordgränd/vibyåsen.
Nybyggnad av telestation i Sollentuna
Bygglov för telekomtorn och teknikskåp på fastigheten tallbacken 6, bergåsvägen.
Rivning av barack i Sollentuna
Rivningslov för bodar på fastigheten rotebro 4:28, norrvikenleden 145.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: