Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 1
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till hotell med 160 rum.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 2
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till kongress och störkök.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 3
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till spa.
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser renovering av ca 60 hotellrum.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje
Avser ombyggnad av konferensdelar, storkök samt kringytor.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad av spa i Södertälje
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Planer finns på nybyggnad av en sporthall om ca 2000 kvm.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Billsta stallet i Järna, Mölnboskolan i Mölnbo, Prismavägens Gruppboende i Södertälje, Skogsbrynets förskola i Hölö samt Hovsjöskolan i Södertälje.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Renovering av bibliotek i Södertälje
Avser renovering efter vattenskada på barnavdelningen på Stadsbiblioteket.
Installation "machines" to TomTits, Södertälje
Denna upphandling omfattar en installation "Maskinen" som ska vara en Centre Piece som en del i utställningen om Krafter och Rörelser. Installationen ska belysa mekanismer, de enkla maskinerna (hjulet, hävstången, block, lutande plan, skruven/kilen) och hur de kan samverka i ett tekniskt system. Installationen ska bestå av ett antal interaktiva stationer där de olika enkla maskinernas funktioner utforskas och samverkar i ett system på ett finurligt och fascinerande sätt. Installationen planeras att fylla en del av utställningsytan och innehålla olika stationer som drivs av besökarnas aktiva deltagande och samarbete.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Installation av bergvärmeanläggning vid förskola i Södertälje
Avser nyinstallation av bergvärmeanläggning med ny styr för befintlig förskola samt demontering av befintligt luft/vattenpump.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4, Telgehusvägen 6 samt Granövägen 79-95.
Ombyggnad av storkök i Södertälje
Anmälan för ombyggnad av storkök.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring affär.
Utvändigt underhåll av pizzeria i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av verksamhet.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong, manskapsbod och containrar.
Nybyggnad av personallokal i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbod.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Avser byggnation av fläktrum på tak.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ändrad användning av förråd till hotellrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: