Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 2
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till kongress och störkök.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, etapp 3
Kallas även Norra Stadskärnan. Ombyggnad av fs Astras huvudkontor till spa.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av förskola i Östertälje, Södertälje
Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 260 barn.
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Påbyggnad av butiker vid handelscentrum i Södertälje
Avser påbyggnad av butiker vid Vasa handelsområde.
Ombyggnad av skola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Avser skolmodul för klass F-9 ca 415 elever.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Billsta stallet i Järna, Mölnboskolan i Mölnbo, Prismavägens Gruppboende i Södertälje, Skogsbrynets förskola i Hölö samt Hovsjöskolan i Södertälje.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Renovering av bibliotek i Södertälje
Avser renovering efter vattenskada på barnavdelningen på Stadsbiblioteket.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Södertälje
Avser tillbyggnad och utvändig ändring av utbildningslokal.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Byte av oljeavskiljare vid parkeringsgarage i Södertälje
Avser oljeavskiljare för garage. För Telge Bostäder AB ska sju stycken oljeavskiljare bytas ut som betjänar parkeringshus på nedanstående adresser: Karlslundsgatan 6–8, Karlslundsgatan 12–14, Dalgatan 39, Silverstigen parkeringshus, Myntstigen 7, Vegagatan 4, Telgehusvägen 6 samt Granövägen 79-95.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av sjukhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjukhus.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av luna bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Ombyggnad av vårdhem i Södertälje
Bygglov för ändrad användning samt fasadändring av vårdbyggnad till lss.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov med startbesked för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till livsmedelsbutik.
Ombyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad tidsbegränsat.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av container/byggbod.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bilförsäljningslokal till gym.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong, manskapsbod och containrar.
Nybyggnad av personallokal i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Invändigt underhåll i kyrka i Järna-Vårdinge Pastorat
Avesr byte av luftvärmepump i kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Avser byggnation av fläktrum på tak.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. teknikhus (trv 2020/45489).
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus (2020/45419) Överjärna 1:1.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor.
Ny sarg i ishall i Södertälje
Avser ny sarg i BST-hallen.
Installation av brandlarm i ishall i Södertälje
Avser utökad installation av befintlig brandlarmanläggning i tak inom Scaniarinken i Södertälje.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: