Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Renovering av handelshus i Södertälje
Avser ombyggnad till apotek samt personalutrymmen.
Installation "machines" to TomTits, Södertälje
Denna upphandling omfattar en installation "Maskinen" som ska vara en Centre Piece som en del i utställningen om Krafter och Rörelser. Installationen ska belysa mekanismer, de enkla maskinerna (hjulet, hävstången, block, lutande plan, skruven/kilen) och hur de kan samverka i ett tekniskt system. Installationen ska bestå av ett antal interaktiva stationer där de olika enkla maskinernas funktioner utforskas och samverkar i ett system på ett finurligt och fascinerande sätt. Installationen planeras att fylla en del av utställningsytan och innehålla olika stationer som drivs av besökarnas aktiva deltagande och samarbete.
Tillbyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av kyrka. Entré samt 2 kontor.
Installation av bergvärmeanläggning vid förskola i Södertälje
Avser nyinstallation av bergvärmeanläggning med ny styr för befintlig förskola samt demontering av befintligt luft/vattenpump.
Ombyggnad av affärshus i Södertälje
Anmälan för ändring av planlösning.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ändrad användning av förråd till hotellrum.
Tillbyggnad av klubbhus i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av verksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av verksamhet m m.
Utvändigt underhåll av restaurang i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring restaurang.
Ombyggnad av kyrka i Södertälje
Bygglov för utvänding ändring, ombyggnation samt marklov för kyrka.
Ombyggnad av vårdcentral i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till vårdverksamhet.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Tillbyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Södertälje
Utvändig ändring av förskola (solceller).
Utvändigt underhåll av idrottshall i Södertälje
Utvändig ändring av idrottshall (solceller).
Utvändigt underhåll av skola i Södertälje
Utvändig ändring av skola (solceller).
Utvändigt underhåll av kontor i Södertälje
Utvändig ändring av verksamhet (solceller på estrads tak).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: