Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Ombyggnad till hotell m.m. i Södertälje, hotellrum etapp 1
Ombyggnation till 161 st hotellrum med tillhörande ytor.
Nytt verksamhetsområde i Södertälje
Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Avser ombyggnad till 35 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Nybyggnad av båtvarv i Hall
Möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Avser skolmodul för klass F-9 ca 415 elever.
Nybyggnad av fritidsgård i Södertälje
Avser nybyggnad av fritidsgård.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Södertälje kommun
Avser installation av solcellsanläggningar på: Billsta stallet i Järna, Mölnboskolan i Mölnbo, Prismavägens Gruppboende i Södertälje, Skogsbrynets förskola i Hölö samt Hovsjöskolan i Södertälje.
Rivning av sjukhusbyggnad i Södertälje kommun
Avser rivningsentreprenad för byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Ny/flyttad bränslemottagning vid Igelstaverket, Södertälje
Bränslemottagningen ska flytta till ny placering inom området. Installationer demonteras/rivs och nya utförs till nya placeringen. Provtagare och ”plåtbod” flyttas till nya placeringen, tre av dom befintliga modulerna ska deponeras. Tre nya moduler ska införskaffas till nya placeringen inkl. gångplan.
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Tillbyggnad av sjukhus i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sjukhus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring affär.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Södertälje
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av lokal i flerbostadshus till livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad tidsbegränsat.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Bygglov för tillbyggnad av restaurang inglasning av uteplats.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av container/byggbod.
Nybyggnad av servering i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Invändigt underhåll i kyrka i Järna-Vårdinge Pastorat
Avesr byte av luftvärmepump i kyrka.
Ombyggnad av gym i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bilförsäljningslokal till gym.
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. teknikhus (trv 2020/45489).
Nybyggnad av telestation i Södertälje
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus (2020/45419) Överjärna 1:1.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbod.
Nybyggnad av kontor i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov med startbesked för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ny sarg i ishall i Södertälje
Avser ny sarg i BST-hallen.
Installation av brandlarm i ishall i Södertälje
Avser utökad installation av befintlig brandlarmanläggning i tak inom Scaniarinken i Södertälje.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: