Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södertälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Södertälje kommun
Planer finns på nybyggnad av ett hotell med ca 200 rum, det kommer att innehålla lobby & lounge, barer, restauranger, uteservering på terrass mot Marenviken, konferensavdelning, co-working, träningsanläggning.
Tillbyggnad av kontor och laboratorium i Södertälje
Avser ny kontorsbyggnad på sex våningar. Den nya kontorsbyggnaden ska byggas ihop med en befintlig byggnad på området och ge plats för 425 personer i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. I bottenvåningen ska även ett testlaboratorium inrymmas.
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin på Södertälje sjukhus
Avser ombyggnad samt tillbyggnad av byggnad 01, Södertälje sjukhus.
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Nybyggnad av tingsrätt i Södertälje
Renovering/restaurering av kulturhus i Södertälje kommun
Planer finns på renovering/restaurering av Gjuteriet.
Nybyggnad och rivning av kriminalvårdsanläggning i Södertälje
Rivning av A-Huset samt nybyggnation för att ersätta befintlig byggnad. Den ska innehåller ca 120 platser, samt ca 5000 kvm anläggning.
Ny stationspaviljong/bytespunkt i Södertälje
Nybyggnation av stationshus, spärrkiosk och spärrlinje, biljettautomater, toalett, personallokaler och väntsal för buss och tågresenärer. Tillgänglighetsåtgärder för att överbrygga höjdskillnader mellan stationstorget och den befintliga bussterminalgatan.
Renovering av hotell i Södertälje
Avser stambyte och renovering av ca 60 hotellrum.
Tillbyggnad av skola i Södertälje
Avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad till verksamhet för Waldorf grundförskola.
Ombyggnad av spa i Södertälje, Spa etapp 3
Avser ombyggnad av spa-anläggning.
Ombyggnad av konferens m.m i Södertälje, konferens, storkök m.m. etapp 4
Avser ombyggnad av konferensdelar, lobby och storkök m.m.
Ombyggnad av skola till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Nybyggnad av sporthall i Södertälje
Denna upphandling avser nybyggnation av idrottshall samt tillhörande markarbeten i Mölnbo, Södertälje Kommun på Utförandeentreprenad. Idrottshallen uppförs med stålstomme samt sandwichelement och kompletteras med utfackningsväggar på lågdelen. Uppvärming sker genom bergvärme. Detta projekt ska certifieras enligt Miljöbyggnad 3.0 betyg Silver
Nybyggnad av förskola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skola i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av skola.
Ombyggnad till förskola i Södertälje
Avser ombyggnad från skola till en förskola.
Ombyggnad till padelanläggning i Södertälje
2000–4000 kvadratmeter och en takhöjd på minst 8 meter
Ombyggnad av hotell i Södertälje
Ansökan om bygglov för inredande av befintliga lokaler.
Ombyggnad av butik i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av 3 butiker till 12 butiker.
Ombyggnad av kontor i Södertälje
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Södertälje
Ansökan om bygglov för utvändig ändring affär.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Södertälje
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till matbutik.
Nybyggnad av garage i Södertälje
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbod.
Nybyggnad av barack i Södertälje
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Utvändigt underhåll av kontor i Södertälje
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Södertälje
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av utvändig ändring av verksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: