Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flygterminal i Sigtuna
Om- och nybyggnation av Arlanda terminal 5 med nya handelsytor och säkerhetskontroll.
Nybyggnad av kontor, småindustrier mm vid Arlandastad
Projektet kommer att delas in i flera deletapper.
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av förskola och skola i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan vid Tingvallavägen i Märsta. Storlek på nybyggnaden är cirka 12 000 m2. Nya Aspbackens förskola ska uppföras med åtta avdelningar, totalt 160 barn samt 30 personal. Nya Tingvallaskolan skall byggas för tre paralleller i årskurserna F-6, totalt 630 elever samt 80 personal. Skolan skall utformas så att omställning till två paralleller för årskurs F-9 kan genomföras i skolan. En gemensam matsal uppförs med tillagningskök samt gymnastikhall för skoländamål som båda verksamheterna har tillgång till med invändig kommunikation.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnation av hotell 124 rum.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Nybyggnad av skola, förskola och padelhall vid Ragvaldsboleden/Uppsalavägen.
Nybyggnad av brandstation i Märsta
Avser ny brandstation i anslutning till Märsta, Sigtuna kommun.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Tillbyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Avser påbyggnad av befintligt parkeringshus, P-Hus P53 i anslutning till Terminal 5, på Stockholm-Arlanda Airport.
Till- och ombyggnad av logistikcentral i Rosersberg
Avser ombyggnad av befintlig terminalyta på 9 784 kvm samt tillbyggnad av ytterligare en yta på 6 045 kvm.
Ombyggnad på Stockholm-Arlanda flygplats
Avser ombyggnad inom byggnad 002 för nya toalettgrupper, säkerhetskontroll för personal (PVK), bagagevagnshiss med slussfunktion samt servicefunktioner inom Pir F (byggnad 503).
Ny pir och uppställningsplatser vid terminal 5 på Arlanda
Avser ombyggnation av väg till befintlig utrymningstunnel UR7 samt befintlig lastgata till godsmottagning vid Terminal 5. Arbetena är förberedande med syfte att bereda plats för ny Pir G. Avser även flyttning av en reservkraftsanläggning i form av ett dieselaggregat i en container som skall flyttas ca 300 meter. Ingår i projektet Bagage 2050.
Nybyggnad av kontor och produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av huvudkontor som produktionsanläggning och lager.
Nybyggnad av skola i Sigtuna
Avser nybyggnad av en fristående skolbyggnad i ett plan med 2 klassrum mm intill den befintliga Odensala skolan. Även rivning och återuppbyggnad av befintlig miljöstuga.
Ombyggnad av ventilation på kontor i Sigtuna
Avser rivning av befintliga ventilationssystem och ersättning med nya ventilationssystem. Kontorsbyggnaden är ca 7200 kvm BTA.
Nytt bagagehanteringssystem till Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser nytt bagagehanteringssystem i delprojektet Bagage 2050.
Nybyggnad av bilhall i Sigtuna
Ansökan om bygglov för bilhall.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Planer för tillbyggnad av hotell och konferensanläggning.
Rivning och markarbeten vid Arlanda flygplats i Sigtuna
Avser att öka bagagehanteringskapaciteteten på flygplatsen. Denna del avser markarbeten och flytt/rivning av vissa byggnader i delprojektet Bagage 2050 på Arlanda Terminal 5 samt option på rivning av Pir F.
Uppförande av byggnad för varuintag mm på Stockholm Arlanda Airport
Avser uppförande av en byggnad om ca 470 m2 BTA med 2 st luftslussar som fungerar som klimatskärm och varuintag. Byggnaden innehåller pallröntgen, hygienrum, teknikrum samt ett pentry. Runtom byggnaden utförs asfalterade ytor om ca 2 000 m2 inkluderande till- och utfartsvägar.
Installation av solpaneler på skola i Märsta
Projektet avser installation av solpaneler på Skepptuna Skola i Märsta.
Ombyggnad av gym i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal.
Installation av solpaneler på förskola i Rosersberg
Projektet avser installation av solpaneler på Nyborgens förskola, Nyborgsvägen 5, Rosersberg, Sigtuna Kommun
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Planer för en obemannad livsmedelsbutik på 25 kvm.
Utvändigt underhåll av butik i Sigtuna
Fasadändring av butiksbyggnad på Märsta 1:193 och Märsta 1:194.
Tillbyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Tillbyggnad samt ändring från kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändrad användning från butik till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Sigtuna
Ändrad användning av lokal till vårdcentral.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för 6 st förskoleavdelningar samt kök och matsal tidsbegränsat t.om 2029.
Nybyggnad av garage i Sigtuna
Nybyggnad av garage och komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sigtuna
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2022-12-30 för projektteringskontor och bodar.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Sigtuna
Tillbyggnad av livsmedelsbutik (utvändig förvaringsskåp).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: