Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Sigtuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell Arlandastad Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av hotell med ca 203 rum.
Nybyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning på ca 10000 kvm.
Nybyggnad av handel i Sigtuna, etapp 1:1
Planer finns för nybyggnad av handelshus med flera lokaler typ saluhall. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad BREEAM.
Nybyggnad av handel/service och flerbostadshus i Märsta
Rivning av befintligt handelshus. Nybyggnad med service och handel i bottenvåningen och bostäder ovanpå. Parkeringsgarage under byggnaderna.
Om- och tillbyggnad av eventhall i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser om- och tillbyggnad av eventhall och publika ytor på ca 20000 kvm.
Renovering av hotell i Arlandastad, Sigtuna
I området Scandinavian XPO, Eurostop Arlanda planeras nybyggnad av ett hotell, renovering av ett befintligt hotell, nybyggnad av en eventhall/konferensanläggning samt ombyggnad av befintlig eventhall och publika ytor. Denna del avser renovering av ett befintligt hotell med ca 216 rum.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell.
Tillbyggnad av skola i Sigtuna etapp 2
Nybyggnad av skola, i två våningsplan som kommer att dockas mot befintlig skola. Plan 1 är ca. 800 kvm BTA, plan 2 är ca. 800 kvm BTA, Plan 3 med fläktrum är ca. 70 kvm BTA. Skoltomt 798 kvm BYA.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Parkeringshus i två plan.
Ny tränings-, utvecklings- och utbildningscenter för fotboll i Arlandastad
Svenska Fotbollförbundet och Arlandastad Holding AB inleder en förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga en nationell utvecklings-, tränings- och utbildningsanläggning, under namnet "The Academy", vid Arlandastad.
Nybyggnad av kontor och produktionslokal i Sigtuna
Planer finns för nybyggnad av huvudkontor som produktionsanläggning och lager.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Ansökan om bygglov för företagshotell/industriradhus.
Renovering av grundskola i Sigtuna, etapp 3
Hus A handlas som option. Ytskiktsrenovering och anpassning av lokaler i hus A och B på St Pers skola. Hus A består främst av matsal, aula och driftutrymmen där delas av huset skall renoveras. Hus B består till största delen av undervisningslokaler men även av en administrations del.
Ombyggnad av long stay hotell i Sigtuna
Ombyggnad av kontor till long stay hotell med 42 lägenheter.
Nybyggnad av veterinärstation i Sigtuna
Avser nybyggnation av hästklinik.
Nybyggnad av parkeringshus i Sigtuna
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av parkeringshus med ca 650 platser.
Nybyggnad av butik i Sigtuna
Ansökan om bygglov för butiksbyggnad.
Ombyggnad av klassrum i Sigtuna
Den gamla simbassängen ska byggas igen och bli undervisningslokaler.
Utökad kapacitet i kylcentral på Stockholm Arlanda Airport
Aktuellt objekt är tillverkning av rörsystem till befintlig kylcentral för leverans av komfortkyla till flygplatsen.
Restaurering av S:t Pers kyrkoruin i Sigtuna
St. Pers kyrkoruin är en tidigare kyrkobyggnad som beståer av kor med absid, tvärskepp med absides, tvåskeppigt långhus samt ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av vårt lands äldsta kryssvalv
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Anmälan om ombyggnation av restaurangkök, Ansökan om bygglov för fasadändring av restaurangkök Billby 7:1.
Rivning av bensinstation i Sigtuna
Anmälan om rivning av servicebyggnad, skärmtak, drivmedelsanläggningar inkl cisterner.
Ombyggnad av konferenslokal i Sigtuna
Anmälan om ändrad planlösning av befintligt konferensrum.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Avser förskolepaviljong, tidsbegränsat t o m 2022-04-01.
Rivning av butik i Sigtuna
Rivning av butiksbyggnad.
Rivning av kallgarage i Sigtuna
Rivning av kallgarage.
Ombyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för andrad användning av enbostadshus till hotell.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Förhandsbesked för hotell samt markparkering.
Nybyggnad av hotell i Sigtuna
Nybyggnad av hotell.
Tillbyggnad av hotell i Sigtuna
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av servering i Sigtuna
Tillbyggnad av uteservering.
Ombyggnad av klockstapel i Sigtuna
Flytt av provisorisk klockstapel.
Rivning av barack i Sigtuna
Rivning av mögelskadade baracker/moduler.
Ombyggnad av restaurang i Sigtuna
Avser mindre ombyggnad och utökning av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskola, tidsbegränsat.
Nybyggnad av förskola i Sigtuna
Bygglov för förskolepaviljong, tidbegränsat to.m 2020-01-xx.
Nybyggnad av kontor i Sigtuna
Bygglov för kontorsmoduler, tidsbegränsat t.om 2028-11-30.
Nybyggnad av paviljong i Sigtuna
Bygglov för visningspaviljong tidsbegränsat t.om 2019-12-31.
Utvändigt underhåll av skola i Sigtuna
Fasadändring med uppsättning av 1 fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: