Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus och industri i Norrtälje
Planer för nytt kontor och produktionsindustri i Vallby / Rimbo, Norrtälje.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Nybyggnad av äldreboende med 80 platser samt förskola för ca 120 barn på fastigheten Handelsmannen 1 och del av Tälje 2:192.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av industrifastighet med utrymme för kontor och gemensamhetslokaler.
Nybyggnad av bilhall i Norrtälje
Avser nybyggnad av bilhall med en tomtyta på ca 20 000 kvm.
Ombyggnad av hotell/bostäder i Norrtälje
Planer finns för ombyggnad av affärsbyggnad till hotell/bostäder.
Tillbyggnad av sporthall i Norrtälje
Utbyggnad av befintlig sporthall som ska inrymma en hoppgrop.
Renovering av kontor i Hallstavik
Planer för renovering/ombyggnation av distriktskontoret i Hallstavik.
Rivning av kontor i Norrtälje
Rivning av kontors- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av församlingshus i Norrtälje
Anmälan för ombyggnad av ventilation i församlingshem.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i affärsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Norrtälje
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Avser en anmälan om ändring av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Norrtälje
Avser fasadändring på skola (utvändig hiss).
Tillbyggnad av restaurang i Norrtälje
Till- och ombyggnad av servicebyggnad till restaurang samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av hotell i Norrtälje
Tillbyggnad av entré och kök på hotell.
Nybyggnad av förskola i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för förskola t.o.m 2025-03-20.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar t.o.m 2021-05-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tillfälligt bygglov för etablering av byggbodar(container) t.o.m 2021-05-28.
Ombyggnad av förskola i Norrtälje
Ändrad användning i enbostadshus för max 14 barn.
Rivning av garage i Norrtälje
Rivning av garage, lagertält och förråd på Östhamra 1:34 och Östhamra 1:35.
Ombyggnad av hotell i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning i hotell/restaurang och uppsättning av skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrtälje
Fasadändring av affärsbyggnad (uppsättning av tre skyltar m.m).
Utvändigt underhåll av förskola i Norrtälje
Fasadändring av förskola (skärmtak).
Nybyggnad av garage i Norrtälje
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av sanitetshus mm i Norrtälje
Avser nybyggnad av sanitetshus med nya duschar, tvättstuga, toaletter mm.
Nybyggnad av kiosk i Norrtälje
Nybyggnad av kiosk.
Ombyggnad av våtutrymmen på vandrarhem Kapellskär, Gräddö
Ombyggnaden omfattar 2 st WC, 4 st WC/Dusch, 1 st Dusch och 1 st städ. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs 1 st WC/Dusch och 1 st städ om till 1 st RWC/D. RWC/D skall utföras tillgänglighetsanpassad.
Utvändigt underhåll av kyrktorn i Närtuna
Avser renovering och ommålning av lanternin på tornet vid Närtuna kyrka.
Invändigt- och utvändigt underhåll av kyrka i Hallstavik
Avser omkittning och fönstermålning av Hallstavik kyrka, samt slipning av vapenhusets entréport.
Fönsterrenovering av klockstapel i Rimbo
Renovering av fönster i klockstapel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: