Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av badhus i Norrtälje
Planer finns för nybyggnad av ett mindre badhus i Hallstavik för motions-, träningssimning med 4 banor om 25 meter och en liten barnpool och omklädning-och personalutrymmen
Nybyggnad av handel, lager och industri i Norrtälje
Avser ca 160000 kvm mark som ska styckas av och säljas.
Byte av värmecentraler i skolor i Norrtälje
Avser installation av ny värmecentral.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Ombyggnad till butik och kontor i Bergshamra
Ombyggnad av lager till lokal för butik och kontor.
Ommålning av fastigheter på öarna Fejan och Lidö, Stockholms Skärgård
Avser ommålning av utvändig träfasad, takfot, lister och dekorbrädor, fönster, fönsterdörrar o dyl. Även byte av skadad panel ingår arbetet.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förskola och lokal (2 st byggnader).
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilation i skolbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av personallokal i Norrtälje
Bygglov för tillbyggnad (personal och pausrum).
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor/byggetablering tidsbegränsat till 2018-12-31.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café samt uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av bar i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av ostbod till vinbar samt fasadändring (fönster, dörr).
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från lokal till kontor i flerfamiljshus.
Ombyggnad av servering i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning för del av butik till servering.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för installation/ändring av ventilation i affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad (ny brandtrappa).
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport med förråd).
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering av manskaps- och kontorsbodar (söks t.o.m. 2023-04-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.om. 2020-03-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbod sökt t o m 2023-03-08.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov tom 2018-10-15 för nybyggnad av uteservering.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av plank för utökad kundgård.
Yttertaksarbete på Rö kyrka i Rimbo
Tjärning och översyn av spåntaket på kyrkan och klocktornet.
Yttertaksarbete på Husby-Sjuhundra kyrka
Tjärning och översyn av spåntaket.
Målning av klockstapeln vid Vätö kyrka
Ommålning och tjärning av klockstapeln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: