Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrtälje

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Nordrona, Norrtälje, etapp 3
Denna etapp avser Hus A, 4700kvm och Hus B, 9600kvm. Även rivning av de sk Röda Villorna ingår.
Nybyggnad av brandstation i Norrtälje
Nybyggnad av huvudbrandstation på ca 5600 kvm. Brandstationen lagerhåller, reparerar och tvättar/rengör material från kommunens fyra mindre brandstationer. Stationen kommer även att inrymma kommunens serverhall och vara kommunens reserv ledningsplats, tvätthall för fordon med reningsanläggning, verkstadslokal för fordon. Stommen kommer vara hdf stål stomme och taket kommer bestå av både sedum och trp plåt.
Nybyggnad av skola och kulturscen i Rimbo
Avser nybyggnad av skola för ca 350 elever i årskurs F-3 med tillagningskök och kultur/musikskola. I direkt anslutning till skolan byggs en kulturscen med en kapacitet för ca 350 besökare. Miljöbyggnad silver
Nybyggnad av högstadieskola i Norrtälje
Planer för ny Högstadieskola i Norrtälje stad. Placering ej fastställd.
Ombyggnad av vårdbostad i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från kontorsbyggnad till vårdboende samt installation av ventilation.
Ombyggnad till kontorslokaler samt verkstad i Norrtälje
Avser tillbyggnad av entresolbjälklag och ombyggnation av lokalen till kontor och verkstad. Ombyggnad ca 1080 m² och nytt entresolplan ca 440 m². Totalt ca 1520 m², varav 490 m² verkstad, 300 m² kallförråd och 725 m² kontor, omklädning och pausutrymmen.
Tillbyggnad av gymnastikhall vid högstadieskola i Norrtälje
Roslagsskolans befintliga gymnastikhall byggs till med en truppgymnastikhall, vilken ska innehålla bland annat två stycken hoppgropar varav den ena med höj- och sänkbar botten. Befintlig gymnastikhall tillgänglighetsanpassas med bland annat en hiss.
Ommålning av fastigheter på öarna Fejan och Lidö, Stockholms Skärgård
Avser ommålning av utvändig träfasad, takfot, lister och dekorbrädor, fönster, fönsterdörrar o dyl. Även byte av skadad panel ingår arbetet.
Rivning av förskola i Norrtälje
Rivningslov för rivning av förskola och lokal (2 st byggnader).
Ombyggnad av skola i Norrtälje
Anmälan för installation av ventilation i skolbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrtälje
Anmälan för installation/ändring av ventilation i affärsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vagnhall i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad (vagnhall).
Nybyggnad av toalett i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av offentlig wc sjötullstorget.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad samt sanitetshus.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för uppförande av ostagat torn och tre teknikbodar.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av bostad till kontor/byggetablering tidsbegränsat till 2018-12-31.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café samt uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av butik till café.
Ombyggnad av bar i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning av ostbod till vinbar samt fasadändring (fönster, dörr).
Utvändigt underhåll av skola i Norrtälje
Bygglov för fasadändring av skolbyggnad (ny brandtrappa).
Nybyggnad av carport i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av 4 st carportar.
Nybyggnad av telestation i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av fiber nod/teknikbod samt marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad vid trafikkontrollplats.
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Bygglov för ändrad användning från lokal till kontor i flerfamiljshus.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering söks t.om. 2020-03-31.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för byggetablering av manskapsboda och kontor (söks till 2018-10-01).
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar och byggcontainrar t.o.m. 2018-07-15.
Nybyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbod sökt t o m 2023-03-08.
Nybyggnad av servering i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av barack i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar (söks. t.o.m 2022-12-31).
Ombyggnad av kontor i Norrtälje
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av verkstad/garage till byggplatskontor t.o.m 2022-1213.
Tillbyggnad av affärshus i Norrtälje
Nybyggnad av plank för utökad kundgård.
Yttertaksarbete på Rö kyrka i Rimbo
Tjärning och översyn av spåntaket på kyrkan och klocktornet.
Yttertaksarbete på Husby-Sjuhundra kyrka
Tjärning och översyn av spåntaket.
Målning av klockstapeln vid Vätö kyrka
Ommålning och tjärning av klockstapeln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: