Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av kontor mm i Järfälla, Etapp 3
Totalt innehåller Barkarbystaden II ca 900 bostäder och kommersiella lokaler.
Nybyggnad av kontorslokaler i Järfälla
Järfälla kommun, Fortifikationsverket och Försvarsmakten tecknar intentionsavtal för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden.
Nybyggnad av fotbollshall i Järfälla
I en eventuell etablering av ett nytt nationellt träningscenter för svensk fotboll skulle det bland annat kunna ingå två fullstora gräsplaner, en fullstor konstgräsplan, en fullstor inomhushall med konstgräs, läktare, målvaktsträningsyta, omklädningsrum, gym, fysiologlab, fysiolog testcenter och medicinskt center.
Nybyggnad av mobilitetshus i Barkarby, Järfälla
Avser nytt mobilitetshus i Barkarby Centrum på del av fastighet Barsbro 7:2, kvarter B. Tanken är att mobilitetshuset ska innehålla bilparkering för områdets bostäder och pendlarparkering, cykelpendlarparkering, bil- och cykelpool, lokal för livsmedelsbutik, lokal för vårdcentral och andra typer av verksamhetslokaler. Byggrätten är uppskattad idag till ca 16900 kvm.
Nybyggnad av hotell i Järfälla
Planer för hotell om ca 1300 kvm BTA med 270 rum.
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarby, Järfälla
Nybyggnad av F-6 skola i Barkarbystaden III.
Tillbyggnad av matsal i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av matsal och nytt konstgräs vid Barkarbyskolan.
Ombyggnad till verkstadsskola vid Jakobsbergskolan i Järfälla
Avser ändring av byggnad 08 för anpassning av planerad verksamhet. Nuvarande verksamhet i byggnad 08 bedrivs av kulturskolan. Planerad verksamhet kommer att bedrivas av en verkstadsskola avsedd för gymnasiala yrkes-utbildningar med olika inriktningar.
Rivning av centrum i Veddesta
Rivning av bostäder inför nybyggnation i Nya Veddesta (id: 1319036).
Ombyggnad av befintligt tillagningskök i Jakobsberg
Avser storkökskonvertering från mottagningskök till tillagningskök, ombyggnad matsal, intilliggande kulturskolan i omnämnd skola.
Ombyggnad av kök i förskola i Järfälla
Ombyggnad och tillbyggnad av förskola (nytt kök).
Ombyggnad av kök och matsal i Järfälla
Avser ombyggnad kök för restaurang Kärnmakaren i Kallhälls seniorboende. Modernisering för att uppfylla dagens krav på livsmedelshygien, arbetsmiljö och kapacitet. Efter ombyggnationerna ska köket klara att laga 600 portioner/ dag. Maten ska kunna serveras på plats i restaurangen och levereras i matlådor till annan mottagande enhet. Fastigheten ägs av HSB, verksamheten bedrivs av socialförvaltningen i Järfälla kommun.
Ombyggnad av värme och ventilation i skola i Järfälla
Avser ombyggnation/renovering av luft- och värmesystem på Viksjöskolan.
Ombyggnad av hamburgerbar i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av restaurangbyggnad, uppförande av mur samt uppsättning av nya skyltar.
Ombyggnad till tillagningskök på Kolarängskolan i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök samt uppgradering av ventilationen mm.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av hemkörningslager.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Tillbyggnad av kontorsbyggnad med ca 300 kvm.
Ombyggnad av skolkök i Järfälla
Ur kommunens investeringsbudget 2020-2022. Köksrenovering i Källtorpsskolan.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Järfälla
Avser renovering- och byte av fönster på Jakobsbergs sjukhus.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av affärsbyggnad.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2017-2019. Byte av 310 st fönster.
Invändigt underhåll av garage i Järfälla
Utbyte av brunnslock pågår i garagen Tu 2-16 och Te 1-9, 69-81. Avser renovering av grundmurarna i garagen.
Ombyggnad av gym i Järfälla
Ändrad användning av lokal (butik till gym).
Ombyggnad av veterinärstation i Järfälla
Ändrad användning av förskola till hunddagis.
Ombyggnad av vårdcentral i Järfälla
Ändring av/i bärande konstruktion.
Nybyggnad av telestation i Järfälla
Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av manöverstation , samt rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Järfälla
Fasadändring av servicehus samt ändring av/i brandskydd.
Rivning av barack i Järfälla
Rivning av byggnadsmoduler.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Järfälla
Tidsbegränsat lov för ändrad användning av butikslokal till restaurang.
Byte av ställverk i Källtorpsskolan, Järfälla
Avser byte av ställverk i Källtorpskolan. Befintligt ställverk är från ca 1960. Det befintliga ställverket är placerat på plan 0 (källarvåning).
Ombyggnad av förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2019-2022. Avser utbyggnad av hallar vid Traktorns förskola.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Ändring av brandskydd och ventilation i skola.
Ombyggnad av matsal i Järfälla
Ändrad användning av bisättningskapell till personalmatsal.
Ombyggnad av klockstapel i Järfälla
Mindre ändring av torn (klockstapel).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: