Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Järfälla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av mötesplats för utbildningscentrum, Barkarby, etapp 1
Avser nybyggnad av kontor och ett utbildningscentrum som är en mötesplats för naturvetenskap, teknik, kultur, fritid och högre lärande.
Nybyggnad av huvudkontor i Barkarby
Ett atriumhus i 4 våningar, i anslutning till detta kommer en ny butik och gemensam parkering att byggas.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Barkarby
En livsmedelsbutik på 2500 kvm med tillhörande parkering.
Nybyggnad av motionscentral i Järfälla
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av modernt omklädningsrum samt lokaler att samla och utöka service till besökare i friluftsområdet. För att tillgodose det ökade behovet av service under sommarsäsongen vill kommunen även, om så ryms inom budget, låta bygga en servicebyggnad med kök och WC vid badområdet. Detta ingår därför i upphandlingen som option och heter Byggnad 15. I entreprenaden ingår även att anlägga nytt vatten och avloppsnät för att ansluta friluftsområdet till kommunalt VA. Anlutningen omfattar, utöver nya byggnader som byggs i denna entreprenad, även byggnaderna Arrendatorbostaden, befintligt Café, Gula lugnhamn och Röda lugnhamn.
Tillbyggnad av kontor i Järfälla
Påbyggnad av kontor på befintligt affärslokal.
Nybyggnad av förskola i Järfälla
Avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 5 avdelningar inklusive finplanering. Miljöbyggnadskrav Silver.
Renovering av kök i förskola i Järfälla
Ur investeringsbudget 2016-2019. Avser fasadändring av skola, renovering av storkök samt installationer.
Uppsättning av moduler vid förskola i Viksjö
Avser uppförande av två byggnader. BY01 utgör ca 315 kvm (ny tillbyggnad/tillagningsköksbyggnad inkl. länkbyggnader och lastkaj). BY02 utgör ca 38 kvm (nytt förråd/miljöhus). Byggnaderna ska utföras som modulbyggnader.
Rivning samt nybyggnad av omklädningsrum vid Tallbohovs IP i Järfälla
Rivning av befintlig byggnad. Ny byggnad med 4 omklädningsrum, duschrum, domarrum med dusch samt förrådsytor. För det nya byggnadens yttermått 33.450 m x 8.550 m.
Rivning av kontor i Järfälla
Rivningslov för rivning av alla befintliga byggnader och konstruktioner.
Fönsterbyte på skola i Järfälla
Befintliga fönster och partier behöver bytas ut för att utfylla täthet och energikrav.
Byte av fönster på skola i Jakobsberg, Järfälla
Byte av fönster på östra och västra fasaden. Ca 60 fönster. Ur investeringsbudget 2016-2019.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte av från och tillluftsfläktar.
Byte av fönster på Björkebyskolan i Järfälla
Befintliga fönster och partier är i sitt livs slutskede och behöver byta för att uppfylla täthet och energikrav.
Installation av fettavskiljare på förskolor i Järfälla
Förskolorna Askungen och Bolinder ska förses med fettavskiljare.
Ombyggnad av affärshus i Järfälla
Fasadändring av affärsbyggnad samt ändring av/i planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Järfälla
Tillbyggnad av affärsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Järfälla
Tillbyggnad och fasadändring av hotell samt höjning av plank.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändring av planlösning i kontors- och skolbyggnad.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Uppsättning av byggbod.
Utvändigt underhåll av affärshus i Järfälla
Uppsättning av ljusanordning på fasad.
Ombyggnad av kontor i Järfälla
Ändrad användning av flerbostadshus (lägenhet till kontor).
Ombyggnad av samlingslokal i Järfälla
Ändrad användning av industribyggnad till samlingslokal.
Ombyggnad av läkarcentral i Järfälla
Ändrad användning av lokal i kontorsbyggnad till ortopedmottagning.
Ombyggnad av klubbhus i Järfälla
Ändrad planlösning av/i klubbhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad (omklädningsrum) samt rivning av befintligt.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Järfälla
Nybyggnad av komplementbyggnad samt fasadändring av kultur och aktivitetshus.
Nybyggnad av barack i Järfälla
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Ombyggnad av skola i Järfälla
Tidsbegränsat lov för fasadändring och ändrad användning av (del av) kontorsbyggnad till skola.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Järfälla
Fasadändring av bensinstation.
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (solskydd).
Utvändigt underhåll av skola i Järfälla
Fasadändring av skola (ändring av ventilationsgaller).
Tillbyggnad av skola i Järfälla
Avser mindre tillbyggnad av skola med kylrum.
Ventilationsarbete i skola, Järfälla
Avser byte ventilation i aula (2 aggregat).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: