Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Nybyggnad av Long Stay hotell i Kungens Kurva
65-70 hotellrum med pentry.
Nybyggnad av hotell i Kungens Kurva
Bygglov för nybyggnad av hotell.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Ombyggnad av Tomtbergaskolan omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 6 000 BTA.
Nybyggnad av idrottshall, konstgräsplan och omklädningsrum på Glömsta
Entreprenaden omfattar nybyggnation av idrottshall, konstgräsplan, löparbanor, hoppgrop, parkeringar och tillhörande markarbeten vid Glömstavägen, Bergavägen. Miljöbyggnad Silver.
Ny byggnad vid F-3 skola i Flemingsberg
Miljöbyggnad 3.0 Silver.
Ombyggnad av iva på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning B46 och B48 hus B4 plan 4 på Huddinge sjukhus.
Ombyggnad till ny vårdavdelning på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av avdelning K61/63 till ny vårdavdelning på Huddinge sjukhus.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
3 st rulltrappor i väldigt dåligt skikt , behöver ersättas med nya.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Huddinge
Rivning av kontorsbyggnad. Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av förskola i Segeltorp
Nybyggnad av förskola 4 avdelningar.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Byte av spillvattenledningar på Huddinge sjukhus
Projektet avser byte av spillvattenledningar.
Ny ventilation mm på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av Ventilationsanläggning med tillhörande rör, el och styrarbeten i byggnad K2, Huddinge sjukhus.
Ombyggnad av utbildningslokaler vid KI i Huddinge
Entreprenaden avser ombyggnation om ca 1300 kvm utbildningslokaler. Syftet är att fräscha upp de befintliga lokalerna samt entrén som ska anpassas till att bli en yta där studenter kan uppehålla sig i.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Om- och tillbyggnad av grundskola. In- och utvändig verksamhetsanpassning.
Ombyggnad av växthus till konferensrum på Södertörns Högskola i Huddinge
Omvandling av fd växthus till konferensrum, ombyggnad av vindsutrymmen till kontor.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Optioner för ytterligare lättrivning enligt följande; Option 1: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras. Option 2: Lättrivning av ett (idag obestämt) våningsplan på ca 1700 m² på Huddinge sjukhusområde. Plan 5 i B2 är referensplan, eventuella avvikelser +/- regleras
Tillbyggnad av restaurang i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av en restaurang med en byggnadsarea om 83,9 kvm och bruttoarea om 167,8 kvm.
Rivning av skola i Huddinge
Rivningslov för rivning av skola.
Nybyggnad av modulhus för genomgångsboende/temporärt boende i Huddinge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen i Huddinge kommun upphandlar förhyrning av ett modulhus som ska användas till genomgångsboende för nyanlända.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av industri- och affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Bygglov för fasadändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av skola i Huddinge
Bygglov för installation av ventilationshuvar.
Nybyggnad av parkeringshus i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad av gästhem.
Ombyggnad av polisstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad industribyggnad till polisstation.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad, edboskolan.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av äldreboende till förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov och marklov för om- och tillbyggnad av affärshus samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus samt rivning av del av byggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Huddinge
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Ombyggnad av skola i Huddinge
Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd, byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om installation av ventilationssystem.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förskola 615,68 kvm bya, 694,57 bta och bod 38 kvm bya,bta.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad garage.
Rivning av scen i Huddinge
Rivningslov för rivning av en scen.
Ombyggnad av kontor i Huddinge
Anmälan om ändrad ventilation, byte av ventilationsaggregat.
Nybyggnad av scen i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av scen.
Nybyggnad av servering i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbod.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av idrottshall i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontors- och affärshus till padelverksamhet.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Ventilationskontroll från- och tilluft med återvinning, förskolan äpplet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: