Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan för ca 800 elever i årskurs F-6. Ombyggnationen omfattar drygt 5 000 BTA. Tillbyggnad totalt ca 6 000 BTA.
Nybyggnad av förskola i Högmora, Huddinge
Förskolan föreslås få åtta avdelningar för cirka 160 barn. Tanken är att lokalerna ska vara flexibla, så att delar av den ska kunna ställas om till skola om behov uppstår.
Nybyggnad av rulltrappor och hiss i Huddinge
3 st rulltrappor i väldigt dåligt skikt , behöver ersättas med nya.
Renovering och hyresgästanpassning av kontor i Huddinge
De delar av Plan 6 i Novumhuset, som nu ska byggas om, omfattar totalt 2648 Kvm uppdelat i två delar, del A och del B. Till lokalerna på plan 6, ska även tillhörande ytor på plan 2 hyresgästanpassas. Lokaler på plan 2 omfattar bla garageplatser med nya laddningsstolpar och ny rullport, omklädningsrum samt förråd/arkiv.
Rivning av våningsplan i Huddinge sjukhus
Entreprenaden avser lättrivning till stomrent av två dubbelvårdavdelningar våningsplan, plan 6 i byggnad R2 (dubbelvårdavdelningarna R61/63 och R 62/64 med en bruttoarea på cirka 1700 m² per dubbelvårdavdelning. Vidare ingår 4 stycken optioner avseende lättrivning av likvärdiga dubbelvårdavdelningar på Huddinge sjukhus. En dubbelvårdavdelning per option.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Bygglov för nybyggnad förskola 615,68 kvm bya, 694,57 bta och bod 38 kvm bya,bta.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök mm på förskola i Huddinge
Objektet omfattar tillbyggnad för ett tillagningskök och personalutrymmen samt ombyggnad i befintlig förskola. Nybyggnad av sophus.
Ombyggnad av tapphus i skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser trapphusen och kapprum i hus E och A.
Ramavtal avseende klottersanering och klotterskydd för Huddinge kommun mfl
Avser klottersanering och klotterskydd på beställarens fastigheter och förvaltningsobjekt.
Ombyggnad av klassrum i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser avser 9:ornas gamla klassrum.
Tillbyggnad av entré på skola i Huddinge
Projektet har blivit uppdelat i flera delar. Detta avser tillbyggnad av entré på hus A.
Utvändigt underhåll av kontor i Huddinge
Fasadändring kontorshus, ändra takmaterial.
Rivning av församlingshus i Huddinge
Rivningslov för rivning av hel byggnad.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger och bullerplank samt komplementbyggnader till förskola, förråd och sophus.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov, ändrad användning från bostadshus till förskola t.om 1 juni 2019.
Rivning av garage i Huddinge
Rivningslov för rivning av garage.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Huddinge
Bygglov för fasadändring gaskylare.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Nyhbyggnad av garage/carport.
Ombyggnad av bensinstation i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad bensinstation. tillkommande byggnadsare om 28 kvm, fasadändring av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: