Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Den befintliga Tomtbergaskolan byggs om och till för att inrymma ca 800 elever i årskurser F-6. En ny byggnad uppförs, vilken länkas ihop med en befintlig via en stor ljusgård. Förutom undervisningslokaler innehåller skolan ett tillagningskök. Den befintliga skolan har byggts i omgångar, där hus A och B är uppförda 1923 respektive 1931. Hus C uppfördes på 1950-talet. Projektet utförs på delad entreprenad, både genomförande- och totalentreprenader förekommer. Ombyggnaden omfattar ca 5 200 kvm BTA. Tillbyggnaden omfattar ca 7 400 kvm BTA.
Om- och tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Nybyggnad av vårdboende i Skogås
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Högmora, Huddinge
Förskolan föreslås få åtta avdelningar för cirka 160 barn. Tanken är att lokalerna ska vara flexibla, så att delar av den ska kunna ställas om till skola om behov uppstår. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för ca 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Gladö kvarn
Planer på nybyggnad av en förskola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Renovering av taklanterniner på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av taklanterniner på byggnad B4, K2 och K4. Optioner gäller för B2, M2, M4, R2. Totalt 17 st lanterniner med option på ytterligare 22 st.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Ombyggnad av lågspänningscentraler By K4 & M4 på Huddinge sjukhus
Projektet avser nybyggnad av belysning, elcentraler och fördelningar samt nya kablar i By K4 & M4, Huddinge Sjukhus.
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Underhåll och verksamhetsanpassningar till kulturhus i Huddinge
Objektet omfattar underhållsåtgärder och verksamhetsanpassning inkl. byte av samtliga installationer samt installation av en ny hiss. Byggnaden består av 3 plan och källare. Husets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13 och 19 år. Tyngdpunkten i dessa lokaler kommer att ligga på musikverksamhet.
Ombyggnad av snedhiss samt trappor i rulltrappshuset i Flemingsberg
Snedhissen i rulltrapphuset Flemingsberg har under en längre tid varit i behov av ombyggnation. Gatuprojektsektionen har i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om snedhissen i rulltrapphuset samt anlägga vanliga trappor där den befinner sig idag.
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.
Rivning av kontor i Huddinge
Rivningslov för hel byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Huddinge
Bygglov för om- och tillbyggnad kontors- och affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Huddinge
Bygglov för tillbyggnad kontors- och affärshus.
Ombyggnad av förvaltningslokal i Huddinge
Bygglov för ändrad användning av förvaltningsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Huddinge
Bygglov för tidsbegränsat bygglov tillfälliga skolmoduler 20210101-20260101.
Nybyggnad av paviljong i Huddinge
Bygglov för nybyggnad 2 st paviljonger samt inreda lokal till bostad.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Huddinge
Bygglov för nybyggnad teknikkiosk.
Nybyggnad av garage i Huddinge
Bygglov för nybyggnad övrigt, cykelgarage.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för 7 st byggbodar 2020-09-20 - 2023-06-30.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för bodar, förskola 2020-12-01 till 2022-01-31.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar samt vepa 20201026 - 20220430.
Nybyggnad av barack i Huddinge
Tidsbegränsat bygglov för solfagraskolan 2021-06-01 - 2026-06-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: