Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Huddinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola och skola i Solgård, Huddinge
En F-6 skola 400 elever inklusive en förskola 100 barn.
Om och tillbyggnad av skola i Huddinge
Den befintliga Tomtbergaskolan byggs om och till för att inrymma ca 800 elever i årskurser F-6. En ny byggnad uppförs, vilken länkas ihop med en befintlig via en stor ljusgård. Förutom undervisningslokaler innehåller skolan ett tillagningskök. Den befintliga skolan har byggts i omgångar, där hus A och B är uppförda 1923 respektive 1931. Hus C uppfördes på 1950-talet. Projektet utförs på delad entreprenad, både genomförande- och totalentreprenader förekommer. Ombyggnaden omfattar ca 5 200 kvm BTA. Tillbyggnaden omfattar ca 7 400 kvm BTA.
Utbyggnad av rättspsykiatri i Flemingsberg, Huddinge
Avser en förstudie för att utreda möjligheten till tillbyggnad på Helix, fastigheten Kromosomen 1, med två byggnader för 57 patienter per byggnad.
Nybyggnad av hotell i Stuvsta, Huddinge
Nybyggnad av Hotell i Stuvsta
Nybyggnad av förskola i Trångsund
Avser nybyggnad av en förskola med 7 avdelningar med plats för 140 barn.
Nybyggnad av vårdboende i Skogås
Avser nybyggnad av vårdboende.
Nybyggnad av förskola i Balingsnäs, Huddinge
Planer för nybyggnad av förskola för ca 160 barn.
Nybyggnad av förskola i Östra Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola med plats för ca 84 barn fördelat på sju avdelningar. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Huddinge kommun
Syftet med planen är att möjliggöra för en förskola med cirka 160 barn i en byggnad med två våningar med tillhörande gård.
Nybyggnad av förskola i Huddinge
Avser nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Huddinge
Avser tillbyggnad av befintlig skola till en två-parallellig F-3 skola med plats för ca 240 elever. Ombyggnaden planeras med ca 1600 m2 BTA samt anpassning, ombyggnad och ytskiktsrenovering av befintliga lokaler ca 1800 m2 BTA.
Nybyggnad av förskola i Gladö kvarn
Planer på nybyggnad av en förskola på fastigheten Gladö kvarn 1:1.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Kungens kurva
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Påbyggnad av Södertörns Högskola i Huddinge
Södertörns högskola påbyggnad befintlig byggnad med en våning för nya tjänsterum.
Renovering av taklanterniner på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad av taklanterniner på byggnad B4, K2 och K4. Optioner gäller för B2, M2, M4, R2. Totalt 17 st lanterniner med option på ytterligare 22 st.
Ombyggnad av del av SF-kulvert på Huddinge sjukhus
Projektet avser ombyggnad i kulvert till teknikutrymme för nya sprinklertankar.
Byte av kallvattenstammar vid sjukhus i Huddinge
Avser nybyggnad av kallvattenstammar i byggnad F2 och M4 samt demontering av gamla stammar på plan 2.
Om- och tillbyggnad av tillagningskök vid skola i Skogås
Objektet avser att tillskapa ett större tillagningskök för att klara arbetsmiljöfrågor och få en bättre återvinning.
Tillfälliga skolpaviljonger i Huddinge
Tillfälliga paviljonger i väntan på beslut vart den nys skolan ska placeras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: