Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskolor i Botkyrka
Denna upphandling avser tillverkning, leverans och uppförande av industriellt byggda moduler för tre förskolor. Rivning se projektnummer: 1352658. 13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba
Objektet avser renovering och tillbyggnad av Broängens sporthall. Projektet delas in i två etapper, etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av centrumlokaler.
Tillbyggnad av hotell samt parkeringsplatser i Tumba
Den befintliga restaurangen kommer att byggas till med ett mindre hotell. I dagsläget finns det 7 stycken parkeringsplatser på fastigheten. Den nya hotellbyggnaden kommer att rymma 11 stycken hotellrum, reception, tvättrum, städrum och teknikrum.
Nybyggnad av ridhus i Botkyrka
Nybyggnad av ridhus.
Nya hissar till kommunalhuset i Tumba, Botkyrka
Entreprenaden omfattar komplett rivning av 4 befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig och godkänd anläggning av fyra (4) nya personhissar.
Rivning av idrottsytor i Botkyrka
Rivning av omklädningsbyggnad, föreningshus och kylmaskinshus inklusive kondensor för fd. isbana.
Rivning av förskola i Norsborg
Totalentreprenad gällande rivning av förskolan Måsen. Objektetet är en Rivningsentreprenad av byggnader på fastigheten Sämjan1. Rivningen omfattar hela byggnaden med grunden samt tillhörande förråds- och redskapsbyggnad med grunder samt återställande av mark efter rivning. I rivningen ingår att riva servicen/kulvert till fastighetsgräns. Efter rivningen är genomförd ska marken återställas till omgivande marknivå. För nybyggnationen se: 1314805
Fasadmålning av kontorshus i Botkyrka
Avser målning av fasad samt åtgärder av skadad fasad och en del plåtarbeten (hängrännor och stuprör). Avser Alfreds nobels allé 212-216.
Uppförande av skolpaviljonger i Tullinge
Objektet avser tillverkning, leverans, etablering, uppförande och hyra av skolpaviljonger för evakuering.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K.
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar i Botkyrka
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar (röstlokaler) inför riksdagsvalet.
Ombyggnad av skola i Botkyrka
Ändrad användning av vårdlokaler till skollokaler.
Tillbyggnad av kontor i Botkyrka
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av vårdcentral i Botkyrka
Nybyggnad av vårdanläggning, rivning samt marklov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.
Invändigt underhåll av butik i Botkyrka
Invändig ändring av butik.
Nybyggnad av servicebyggnad i Botkyrka
Nybyggnad av servicebyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av centrumanläggning.
Tillbyggnad av restaurang i Botkyrka
Tidsbegränsat bygglov för restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Tillbyggnad av handelsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: