Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola på Hallunda, Botkyrka
Eventuellt blir det F-9 skola.
Upprustning samt om- och tillbyggnad av skola i Tumba
Rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av Björkhaga skola. Den totala ytan ska bli ca 10600 kvm.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2021 kan det nya huset stå klart.
Nybyggnad av skola i Tumba
Efter nybyggnationen kommer rivning, ombyggnad och tillbyggnad samt renovering av den befintliga Björkhaga skola. Se projektnummer: 1213291
Nybyggnad av idrottshall på Hallunda, Botkyrka
Hänger ihop med projektnummer: 1151127
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ombyggnad och rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K samt ombyggnad av resterande byggnader.
Ombyggnad av träningssärskola i Botkyrka
Ombyggnation av befintliga skollokaler till anpassade lokaler för Träningssärskolan. Även viss ombyggnation och anpassning för Storvretskolan och Fritidsklubben ska utföras.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Nybyggnad av förskola i Norsborg
Entreprenaden omfattar projektering, tillverkning, leverans och montage av industriellt modulbyggd förskola i två eller tre plan inklusive, grundläggning, lednings-arbeten och grovplanering.
Tillbyggnad av Broängens sporthall i Tumba, etapp 2
Etapp 1 avser renovering och viss ombyggnad av befintlig hall och etapp 2 avser en tillbyggnad av en trampetthall för gymnastik.
Nya hissar till kommunalhuset i Tumba, Botkyrka
Entreprenaden omfattar komplett rivning av 4 befintliga hissar samt komplett leverans och installation till fullt driftfärdig och godkänd anläggning av fyra (4) nya personhissar.
Nybyggnad av tankningsanläggning i Botkyrka
Anläggning skall klara att tanka 20 buss/timme och 130 st. 12-21 meter långa bussar per dygn. Ligger vid tvätthallarna vid Botkyrka bussdepå.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Rivning av idrottsytor i Botkyrka
Rivning av omklädningsbyggnad, föreningshus och kylmaskinshus inklusive kondensor för fd. isbana.
Ombyggnad samlingslokal i Norsborg
Kärsbyskolans musikhus anpassas för verksamheten Unga Vuxna. Renoveringen innefattar ny planlösning med nya ytskikt. Nya toaletter och omklädningsrum med dusch är inplanerade. Ett nytt ventilationsaggregat med nya kanaldragningar installeras för att försörja den nya verksamheten.
Uppförande av skolpaviljonger i Tullinge
Objektet avser tillverkning, leverans, etablering, uppförande och hyra av skolpaviljonger för evakuering.
Rivning av förskola i Norsborg
Totalentreprenad gällande rivning av förskolan Måsen. Objektetet är en Rivningsentreprenad av byggnader på fastigheten Sämjan1. Rivningen omfattar hela byggnaden med grunden samt tillhörande förråds- och redskapsbyggnad med grunder samt återställande av mark efter rivning. I rivningen ingår att riva servicen/kulvert till fastighetsgräns. Efter rivningen är genomförd ska marken återställas till omgivande marknivå. För nybyggnationen se: 1314805
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar i Botkyrka
Tillgänglighetsanpassning av skolor och matsalar (röstlokaler) inför riksdagsvalet.
Renovering av kontor i Botkyrka
Ändrad användning av flerbostadshus. Målningsarbeten, byte av golv samt eventuellt belysning.
Nybyggnad av skola i Botkyrka
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av kontorslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Botkyrka
Fasadändring av handelsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Botkyrka
Fasadändring av skolbyggnad.
Nybyggnad av körbanelyft i Botkyrka
Tvättanläggningar i Botkyrka, Björknäs och Tyresö bussdepåer skall byggas om och/eller utökas med en ny tvätthall. Upphandlingen avser en komplett leverans, installation, projektering, samordning med övriga projektörer/entreprenörer och utföra och montera, avprova, injustera, driftsätta av en stycke körbanelyft för varje av dem ovan nämnda depåerna för att kunna utföra motortvätt och rengöring av hjulhus och underrede.
Ombyggnad av utbildningslokal i Botkyrka
Ombyggnad av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av skola i Botkyrka
Omyggnad av vårdlokaler till skollokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: