Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kommunalhus i Tumba, Botkyrka
Tidigast 2021 kan det nya huset stå klart.
Rivning och nybyggnad av förskolor i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tullinge
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Tumba
Tullinge gymnasium byggs ut med 400 platser till 1100 platser. Här finns planer för en större matsal, nya klassrum och en ny idrottshall.
Rivning och nybyggnad av resurscenter i Norsborg
Objektet omfattar fastigheten Kvarnhagen 2 där daglig verksamhet enligt LSS bedrivs. Entreprenadens syfte är att uppföra ändamålsenliga lokaler för att säkra en god kvalitet för deltagarna och en god arbetsmiljö för Botkyrka kommuns medarbetare. Total BTA 2593 kvm.
Ombyggnad av förskola i Botkyrka
Avser hyresgästanpassning av befintlig lokal.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Ombyggnad av kontor i Botkyrka
Om- och tillbyggnad av bef. byggnad.
Ny paviljong till Banslättsskolan i Tullinge
Avser tillfällig F-3 skolpaviljong för 110 st elever belägen på Banslättsskolans skolgård om ca 600 kvm i två plan (BYA ca 300 kvm).
Köksombyggnad på förskola i Botkyrka
Tillbyggnad av lokal, förskola.
Ny paviljong till Skyttbrinksgymnasiet i Tumba
Avser tillfällig skolpaviljong för 90 st elever belägen på Skyttbrinksgymnasiets skolgård med 3 st klassrum om ca 300 kvm.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Ramavtal avseende projektledning fastighet, Botkyrka kommun
Avser ramavtal för tekniska konsulttjänster för projektledning, projekteringsledning, KA och BAS-P. Avtalstid 2+1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Botkyrka
Nybyggnad av kontor, restaurang och butik.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad, mur/plank, parkeringsplatser samt marklov, samt ändrad användning av byggnad till skola och nybyggnad av parkeringsgarage.
Ombyggnad av bensinstation i Botkyrka
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning, Anmälan för ändring av planlösning Eriksberg 2:119.
Ombyggnad av lokaler, Strovreten
Avser renovering av två duschrum samt ytskikt i lokal. Entreprenörer är via ramavtal.
Renovering av fönster på kyrka i Botkyrka kommun
Avser renovering av kyrkfönster.
Nya elinstallationer i kyrka i Botkyrka kommun
Avser nya elinstallationer i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: