Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Botkyrka

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
Detaljplanen medger byggrätt för förskola.
Ny förskola i Alby
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Norsborg
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Ny förskola i Tumba
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Fittja
Kommunen har beslutat att i ett antal etapper ersätta nuvarande förskolelokaler och bygga flera nya förskolor. Satsningen är den största i sitt slag på 40 år, den är budgeterad till drygt en miljard på fem år och kommer att genomföras i flera etapper.
Nybyggnad av förskola i Botkyrka
13 st förskolor planeras att rivas och byggas upp på nytt i Botkyrka under en 6 års period.
Ombyggnad av butik, offentliga lokaler och garage i Alby
Teknisk upprustning. Vända centrumet ut mot torget. Eventuell ombyggnad i källarplanet med garage. Utveckla till ett attraktivt lokalcentrum. Ombyggnaden kommer ske under tiden verksamhet bedrivs i centrumet. Strategi tas fram tillsammans med Beställaren. Projektets är i dagsläget i tidig analysfas.
Nybyggnad av restaurang i Botkyrka
Nybyggnad av restaurang och skyltar samt rivning av bef. byggnad.
Ombyggnad av kök på förskola i Tumba
Objektet avser köksombyggnad av förskolan Björkstugan.
Rivning av skola i Botkyrka
Rivning av byggnadsdel Hus K samt ombyggnad av resterande byggnader. Annexet.
Tillbyggnad av affärshus i Botkyrka
Till- och ombyggnad av centrumbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Botkyrka
Bygglov för nybyggnad av handelsbyggnad, mur/plank, parkeringsplatser samt marklov, samt ändrad användning av byggnad till skola och nybyggnad av parkeringsgarage.
Nybyggnad av läktare i Botkyrka
Nybyggnad av läktare.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Botkyrka
Fasadändring av service- och omklädningsbyggnad.
Renovering av fönster på kyrka i Botkyrka kommun
Avser renovering av kyrkfönster.
Nya elinstallationer i kyrka i Botkyrka kommun
Avser nya elinstallationer i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: