Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av resecentrum i Nyköping
Tre nya plattformsspår, total sträcka ca 2 km.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Rivning och nybyggnad av garage och carports i Nyköping
Rivning av befintliga garage. Uppförande av 11 st nya garagelängor med 141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme. Markarbeten utfördes 2017.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till förskola.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ändrad användning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av lagerbyggnad till kontor.
Rivning av bensinstation och nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Rivning av garage i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av garage.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hvb-hem till förskola.
Ombyggnad av parkeringshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till parkering, tidsbegränsat.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillfälligt uppförande av byggnader för utbildning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggbodar, tidsbegränsat.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av förrådscontainer.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad, byggbod, tillfälligt bygglov.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av tillfällig byggnad för bygg- och kontorsbodar samt avfallscontainer.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av visningsbod, tidsbegränsat.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för altan, uteplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: