Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Ombyggnad av kontorsbyggnad i Nyköping
Omfattande ventilationsarbeten i hela byggnaden.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Nyköping
Fönsterbyte och eventuellt fasadarbete på byggnad n6-n7.
Byte av tak på kontor i Nyköping
Ca 1000 kvm, nya takstolar, råspont + papp, bandtäckning med plåt
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Uppförande av byggnad för kontor.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager till handel.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för industri/lagring av radioaktivt avfall och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage och parkering.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Ombyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager till garage.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av byggnad för teknisk anläggning, eldatabod.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering/skyltställning.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus till hvb-hem.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Nyköping
Entreprenaden avser uppförande av 10 stycken toalettbyggnader/utedass varav 6 stycken anpassade för personer med begränsad rörelseförmåga så som rullstolsburna mm med förmultningsbänkar, samt demontering och installation av 1 ny tanktoalett i befintlig byggnad. Alla byggnader skall uppföras i skyddade områden. Option på ytterligare 3 toalettbyggnader, Optionen ska vara giltig i ett år efter kontraktsskrivning
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Tillbyggnad av uthus i Nyköping
Tillbyggnad av uthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: