Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola samt förråd. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nyköping
Ombyggnad av folktandvården i Nyköping, hus N21.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Nyköping
Fönsterbyte och eventuellt fasadarbete på byggnad n6-n7.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till skollokaler.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel/verkstad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård (lss).
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till dagverksamhet lss, Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till kontor Ansökan om bygglov för ändrad användning av stall Bogsta-hässelby 1:6.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till kontor.
Nybyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av garage/carport.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning, tidsbegränsat.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för flytt av byggnad för teknisk anläggning, eldatabod.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Ombyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager till garage.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Nyköping
Entreprenaden avser uppförande av 10 stycken toalettbyggnader/utedass varav 6 stycken anpassade för personer med begränsad rörelseförmåga så som rullstolsburna mm med förmultningsbänkar, samt demontering och installation av 1 ny tanktoalett i befintlig byggnad. Alla byggnader skall uppföras i skyddade områden. Option på ytterligare 3 toalettbyggnader, Optionen ska vara giltig i ett år efter kontraktsskrivning
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Nygbyggnad av teknisk anläggning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Tillbyggnad av uthus i Nyköping
Tillbyggnad av uthus.
Tillbyggnad av bensinstation i Nyköping
Tillbyggnad av vindskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: