Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelcenter med 9 dubbelbanor, 3 singelbanor och 2 barnbanor.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hotell.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för handel.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar och solceller.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: