Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelhall.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård (byggnad n10).
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning - tillfälligt lov.
Utvändigt underhåll av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av carport.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Utvändiga renoveringsarbeten på kyrka i Nyköping
Renovering av fönster och tak.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: