Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Mobil inomhustäckning till Nyköpings tingsrätt, Nyköping
Avser åtgärder för att inom Nyköpings tingsrätt erhålla en mobil inomhustäckning.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och skärmtak.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av toaletter i byggnad för kulturändamål.
Tillbyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för vård.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av komplementbyggnad, Ansökan om bygglov för ändrad användning och ventilation i komplementbyggnad till restaurang Bergshammars-åby 1:8.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till butik och uppsättning av skylt.
Renovering av kyrka i Jönåker, Nyköping
Renovering av kyrka & tjärning av klockstapel samt tillgänglighetsanpassning av entré.
Utvändiga renoveringsarbeten på kyrka i Nyköping
Renovering av fönster och tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: