Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av ventilation mm. förskola i Katrineholm
Byte av ventilation. Renovering av invändiga ytskikt.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Avser ombyggnad av baracker för ny utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Utvändigt underhåll av polisstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad med skärmtak på polishus.
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från utställningshallar till café, kök och servering.
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Rivning av skyddsrum i Katrineholm
Ansökan om rivningslov av kontor- och förrådslokaler (skyddsrum).
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 modulbyggnader.
Ombyggnad av kapell i Katrineholm
Projektering för ombyggnad av kapell.
Invändig renovering av kyrka i Katrineholm
Invändig renovering av väggar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: