Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola på Munktellområdet.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av biograf i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till biograf.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av dansstudio till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i restaurang.
Ombyggnad av bastu i Eskilstuna
Anmälan för ändring VA-anordning i bastu.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod samt solcellsanläggning.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av restaurang i Eskilstuna
Rivning av restaurang.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad t o m 1 juli 2025.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till restaurang t o m 2026-03-31.
Rivning av fd klubbhus i Eskilstuna
Objektet avser rivning av trähus ca 280 m² samt fristående bod ca 10 m².
Renovering av klockstapel på kyrka i Eskilstuna
Målning & tjärning av klockstapel m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: