Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Om- och på byggnad av fastighet i Eskilstuna
Om och påbyggnad åt Fortifikationsverket.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte av styrutrustning på luftbehandlingsaggregat på fastighet E55-E56 TA3 A och TA3 B Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skolverksamhet.
Invändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion samt ventilationssystem i kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändring av ventilationssystem samt planlösning i restaurang.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad av kök, avlopp, fettavskiljare mm.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Tillbyggnad av läktare i Eskilstuna
Tillbyggnad av läktare på motorstadion.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Eskilstuna
Nybyggnad av carport/förråd.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av takad uteservering på hotell/restaurang, tidsbegränsat lov från 2018-04-01 -- 2023-09-30.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av uteservering på restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus. utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus/garage, solceller.
Utvändigt underhåll av museum i Eskilstuna
Utvändig ändring av museum/skola t.o.m. 2022-11-24.
Nybyggnad av servering i Eskilstuna
Nybyggnad av uteservering, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybygnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av servering i Eskilstuna
Tillbyggnad av inglasad uteservering på restaurang, tidsbegränsat lov från 2018-04-01 -- 2018-09-30.
Tillbyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av lokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Eskilstuna
Ändring av HVB till LSS boende samt ändring av brandskydd.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändring av planlösning samt VA-anordning i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garagetält i Eskilstuna
Entreprenaden omfattar en komplett leverans och montage av en garagelösning med plats för 20 st fordon.
Inredning av föremålsarkiv/lager för Eskilstuna museer
Eskilstuna museer ska flytta sina föremålsarkiv till ett stort gemensamt arkiv.
Nybyggnad av utedass i skyddade områden, Södermanlands län
Entreprenaden avser uppförande av 13 stycken utedass samt installation av tanktoalett i befintlig byggnad i flera skyddade områden.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: