Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Campus i Eskilstuna
Ca 18 000 kvm LOA som ska omfatta undervisning, kontor, bibliotek, studieplatser samt café. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 600 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola i centrala Eskilstuna.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Etablering av skola i Eskilstuna
Oklar placering och omfattning oklar.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Eskilstuna
Ändrad användning från hobbylokal till personalutrymme samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till förskola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till 2 kontor med pentry i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Rivningsanmälan för rivning av klubbstuga (nedbrunnen) samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga samt garage.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för ändrad användning av samlingslokal till hotell och entrébyggnad till butik/café samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av dansstudio till kontor.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod samt installation av VA to m 2020-06-05.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av affärshus till vårdcentral samt utvändig ändring och installation av VA-anordning t o m 2025-01-01.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till restaurang t o m 2026-03-31.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Eskilstuna
Ändrad användning till tandläkarmottagning i del av flerbostadshus samt ändring av planlösning och VA-anordning.
Ombyggnad av bastu i Eskilstuna
Anmälan för ändring VA-anordning i bastu.
Nybyggnad av automatstation i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av biogastankstation.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Nybyggnad av byggbod.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av garage.
Restaurering av kyrka i Eskilstuna
Projektering samt akuta åtgärder på sandstensornament samt konserveringsarbete.
Rivning av fd klubbhus i Eskilstuna
Objektet avser rivning av trähus ca 280 m² samt fristående bod ca 10 m².
Renovering av klockstapel på kyrka i Eskilstuna
Målning & tjärning av klockstapel m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: