Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola. BTA fsk 1145 BTA skola 5604
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av handelsområde i Skiftinge, Eskilstuna
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av krematorium och kontor vid kyrka i Eskilstuna
Ny- och tillbyggnad av kontor och ekonomibyggnader.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun. 2020 kommer bland annat Ridskolorn i Ekeby och Vilsta, idrottshall i Vilsta och Orrlidens IP att utföras.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Ombyggnad till allaktivitetshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till Allaktivitetshus. Yta ca 630 kvm.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av scoutstuga och garage.
Tillbyggnad av skolkök i Eskilstuna
Tillbyggnad av matsal på skola.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Montering av solcellsanläggningar på skola i Torshälla
Avser montering av två solcellsanläggningar på Gökstensskolans gymnastik och Nybygget med tegeltak inkl insamlingsenheter.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Montering av solcellsanläggning på skola i Torshälla
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Eskilstuna
Ändrad användning från hobbylokal till personalutrymme samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till gymnasieskola.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning från butik till restaurang i golfhotell.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av sporthall (padel).
Nybyggnad av tennishall i Eskilstuna
Anläggande av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation samt VA i kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt utvändig ändring och installation av VA i förskola.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till gym samt utvändig ändring.
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 4 byggbodar t o m 2023-04-17.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul t o m 2025-09-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m 2021-10-31 på Nätverket 1 och Nätverket 3.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Avser anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Nybyggnad av scen i Eskilstuna
Uppförande av utomhusscen i park.
Restaurering av kyrka i Eskilstuna
Projektering samt akuta åtgärder på sandstensornament samt konserveringsarbete.
Renovering av klockstapel på kyrka i Eskilstuna
Målning & tjärning av klockstapel m.m.
Fönsterbyte mm på kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: