Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Utbyggnad och anpassning av skola i Trosa
Totalentreprenad avseende anpassning och av Skärlagskolan i Trosa.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 237 platser, 2-3 plan i suterräng.
Om- alternativt nybyggnad av bildningscenter samt kommunhus i Strängnäs
Strängnäs kommun avser teckna ramavtal omfattande genomförande av en eller flera förstudier m.m. i samband med ett större fastighetsprojekt. Fastighetsprojektet har till syfte att säkerställa att det finns effektiva och väl anpassade lokaler för såväl ett bildningscenter som kommunorganisationen i Strängnäs.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Energioptimering vid Backavallen samt nybyggnad av omklädningsrum i Katrineholm
Nybyggnad av omklädningsrum samt energioptimering.
Om- & tillbyggnad till förskola i Flen
Flens kommun river en byggnad och bygger om en befintlig byggnad som idag innehåller skola till förskola samt utökar verksamheten med att bygga till en byggnad i 2 våningar. Ombyggnad/tillbyggnad ska vara färdigställd senast till höstterminen 2020.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av idrottshall i Trosa
Nybyggnad av idrottshall. Bygglov bollplan/innebandyplan.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm.
Nybyggnad av personallokaler i Bettna
Projektet framflyttat. Omfattningen är ej fastställd. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Ombyggnad av biograf i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till biograf.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Ny- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av sporthall i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på sjukhus/vårdcentral i Katrineholm samt Malmköping
Avser utbyte och komplettering av luftbehandlingssystem samt byte av styrutrustning till ventilation vid Kullberska sjukhuset, Katrineholm B2015/K15 samt Vårdcentral Malmköping, Malmköping B2041.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Omlägg av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omlägg av tak samt installation av solceller.
Installation av reservkraftsanläggning i Gnesta kommunhus
Objektet avser iordningsställande av mark för placering av 1 st. reservkraftscontainer samt inkoppling av denna till ny och befintlig serviscentral.
Mobil inomhustäckning till Nyköpings tingsrätt, Nyköping
Avser åtgärder för att inom Nyköpings tingsrätt erhålla en mobil inomhustäckning.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Katrineholm
Avser stationärt moduluppbyggt vattenreningsverk till Kullbergska sjukhuset.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Ombyggnad av vårdcentral i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till familjecentrum slakteriet 9.
Ombyggnad av skola i Gnesta
Att ändra skola.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och brandskydd samt ventilation i skola.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler, förråd och plank samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av skolsalar till kontor samt byte av ventilationsaggregat i skolbyggnad/kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel - restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och skärmtak.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av dansstudio till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Oxelösund
Uppställning av applikationer utanför huvudkontoret samt uppförande av skylt och vepa på kraftstationen.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod samt installation av VA to m 2020-06-05.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad t o m 1 juli 2025.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till restaurang t o m 2026-03-31.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Nybyggnad av teknikbod samt solcellsanläggning.
Nybyggnad av automatstation i Oxelösund
Nybyggnad av LNG station.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.
Rivning av garage i Oxelösund
Rivning av garagelänga och soprum samt nybyggnad av carportar och nytt soprum.
Rivning av omklädningsrum i Oxelösund
Rivning av omklädningsrum vid Vivesta Havsbad.
Rivning av restaurang i Eskilstuna
Rivning av restaurang.
Rivning av skola i Flen
Rivning av skola.
Nybyggnad av servicebyggnad i Oxelösund
Rivning för bef. servicebyggnad samt nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av teknikbod.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Eskilstuna
Ändrad användning till tandläkarmottagning i del av flerbostadshus samt ändring av planlösning och VA-anordning.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Ombyggnad av samlingslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, tillbyggnad och ombyggnad av offentlig lokal.
Ombyggnad av bastu i Eskilstuna
Anmälan för ändring VA-anordning i bastu.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov av nybyggnad för byggnad för kraftförsörjning / reservkraft till sjukhus.
Ombyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av toaletter i byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av garage i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st cykelgarage samt bollplank vid flerbostadshus oddergatan 36-38.
Nybyggnad av bastu i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bastubyggnad samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för tillbyggnad av byggnad för vård.
Ombyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov och rivningslov för uppförande av komplementbyggnad, Ansökan om bygglov för ändrad användning och ventilation i komplementbyggnad till restaurang Bergshammars-åby 1:8.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: