Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Etapp 1 Id 1544138
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Nybyggnad av vårdbostad och förskola i Eskilstuna
Totalt planeras ca 700 lägenheter för hela området på Årby Norra. Denna del avser ca 80 vårdbostäder med förskola i bottenplan.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av ridhus i Eskilstuna
Planer finns för nybyggnad av ridhus. BTA ca 1584 kvm.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av handelsområde i Skiftinge, Eskilstuna
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Nybyggnad av klubbhus mm i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 klubbhus samt miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till centralkök i Hälleforsnäs, Flens kommun
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal i industriområdet ”Bruket” i Hällefornäs till centralkök för tillagning av mat till skolorna i Flen.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av förskola i Skogstorp
Nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun. 2020 kommer bland annat Ridskolorn i Ekeby och Vilsta, idrottshall i Vilsta och Orrlidens IP att utföras.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Till- och ombyggnad av skola i Fröslunda centrum, Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad a grundskola. Entreprenaden kommer utföras med pågående verksamhet. Beskrivning av i dagsläget planerade och namngivna huvuddelar: Ombyggnad av skollokaler: Ombyggnadsarea ca 12.400 m2. Befintlig grundskola skall byggas om för att passa verksamhetens behov. Delar av Kv Talangen 2 skall anpassas samt kopplas till Kv Talangen 1. Tillbyggnadsarea ca 1130 m2 Tillbyggnad av befintlig byggnad Kv Talangen 1 skall ske som skall innehålla gymnastiksal med omklädningsrum samt undervisningslokaler. Tillbyggnaden skall utföras i tegel för att anpassas till befintlig skolbyggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Sökt bygglov för tillbyggnad.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelcenter med 9 dubbelbanor, 3 singelbanor och 2 barnbanor.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till en Familjecentral.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Ombyggnad till allaktivitetshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till Allaktivitetshus. Yta ca 630 kvm.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av ventilation mm. förskola i Katrineholm
Byte av ventilation. Renovering av invändiga ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skolkök i Eskilstuna
Tillbyggnad av matsal på skola.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av scoutstuga och garage.
Montering av solcellsanläggningar på skola i Torshälla
Avser montering av två solcellsanläggningar på Gökstensskolans gymnastik och Nybygget med tegeltak inkl insamlingsenheter.
Installation av solcellsanläggning på badhus i Vagnhärad
Avser installation av en solcellsanläggning på Safiren badanläggning i Vagnhärad. Entreprenaden omfattar komplett leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning och all erforderlig kringutrustning.
Utbyggnad av skola i Gnesta
Avser utbyggnad av befintlig skola med lokaler för förskoleklass och fritidsverksamhet inklusive förbindelsegång till befintlig skola.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Montering av solcellsanläggning på skola i Torshälla
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Ombyggnad av cafébyggnad och två servicehus med toaletter, duschrum och pentrykök.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hotell.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för handel.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad av kontor.
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Utvändigt underhåll av butik i Eskilstuna
Utvändig ändring av butik (jalusi).
Rivning av skyddsrum i Katrineholm
Ansökan om rivningslov av kontor- och förrådslokaler (skyddsrum).
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar och solceller.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 modulbyggnader.
Byte av golv i förskola i Trosa
Golvmattorna på Björkbackens förskola kommer att bytas ut med arbetsstart första veckan i september och pågår i ungefär 1,5 månad. Renoveringen kommer att göras en avdelning i taget och beräknas ta ungefär 1-2 veckor per avdelning.
Utvändigt underhåll av servering i Trosa
Inglasning av uteservering.
Nybyggnad av carport i Oxelösund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Vingåker
Nybyggnad komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Rivning av moduler på skola i Strängnäs
Entreprenaden avser att på fastigheten Rektorn 12, i Strängnäs Kommun, genomföra rivningsarbeten av 2st byggnader, E och F, inkl dess installationer, inklusive borttransport och omhändertagande av rivningsmassor
Tjärning av klockstapel på kyrka i Flen
Tjärning av klockstapel.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Avser mindre ändring för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: