Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (47)
Flen (6)
Gnesta (3)
Nyköping (41)
Oxelösund (11)
Trosa (6)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola. BTA fsk 1145 BTA skola 5604
Utbyggnad och anpassning av skola i Trosa
Totalentreprenad avseende anpassning och av Skärlagskolan i Trosa.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av multisportarena i Nyköping
Avser nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Nybyggnad av förskola i centrala Eskilstuna.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av modulhus i Vingåker
I Vingåker planerar kommunen att bygga tillfälliga bostäder, modulhus, åt personer som har svårt att på egen hand skaffa och behålla ett eget boende. Tomten är obebyggd och används som parkeringsplats. Bredvid fastigheten ligger en förskola.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Avser ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Ombyggnad till allaktivitetshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till Allaktivitetshus. Yta ca 630 kvm.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Tillbyggnad av restaurang, kontor m.m. i Stavsjö etapp 3
Planer för kök, restaurang, kontor, konferens.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Ombyggnad av ventilationsanläggning på sjukhus/vårdcentral i Katrineholm samt Malmköping
Avser utbyte och komplettering av luftbehandlingssystem samt byte av styrutrustning till ventilation vid Kullberska sjukhuset, Katrineholm B2015/K15 samt Vårdcentral Malmköping, Malmköping B2041.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Fasad och takarbeten på kyrka i Torsåker
Fasad och takarbeten på Torsåkers kyrka.
Omlägg av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omlägg av tak samt installation av solceller.
Ombyggnad av personallokal i Eskilstuna
Ändrad användning från hobbylokal till personalutrymme samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Katrineholm
Avser stationärt moduluppbyggt vattenreningsverk till Kullbergska sjukhuset.
Nybyggnad av bilhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av hotell i Eskilstuna
Förhandsbesked för ändrad användning av samlingslokal till hotell och entrébyggnad till butik/café samt utvändig ändring.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation samt brandskydd i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation samt VA i kontorshus.
Nybyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av byggnad för vård.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av befintliga lokaler till en ny dialysmottagning i k15 pl 2 inom vårdbyggnad.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Utvändig ändring av skola samt ändring av planlösning och installation av stoltrappshiss.
Ombyggnad av butik i Eskilstuna
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik/service/verkstad.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till 2 kontor med pentry i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning från butik till restaurang i golfhotell.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Rivningsanmälan för rivning av klubbstuga (nedbrunnen) samt bygglov för nybyggnad av klubbstuga samt garage.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av sporthall (padel).
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av idrottshall (padel).
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av ventilation.
Nybyggnad av carport i Oxelösund
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Oxelösund
Uppställning av applikationer utanför huvudkontoret samt uppförande av skylt och vepa på kraftstationen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus (jalusi).
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Uppförande av teknikbod.
Rivning av garage i Oxelösund
Rivning av garagelänga och soprum samt nybyggnad av carportar och nytt soprum.
Rivning av omklädningsrum i Oxelösund
Rivning av omklädningsrum vid Vivesta Havsbad.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m 2021-10-31 på Nätverket 1 och Nätverket 3.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av affärshus till vårdcentral samt utvändig ändring och installation av VA-anordning t o m 2025-01-01.
Ombyggnad av samlingslokal i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av restaurang till samlingslokal (kyrka) samt anordnande av parkering t o m 2025-02-05.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Utvändigt underhåll av paviljong i Eskilstuna
Utvändig ändring av paviljong (renovering).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Eskilstuna
Ändrad användning till tandläkarmottagning i del av flerbostadshus samt ändring av planlösning och VA-anordning.
Nybyggnad av kiosk i Oxelösund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av glasskiosk samt skylt.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov av nybyggnad för byggnad för kraftförsörjning / reservkraft till sjukhus.
Nybyggnad av barack i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av komplementbyggnad - tillfälligt lov för byggbaracker.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till bostad för korttidsboende.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till butik och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: