Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (43)
Flen (6)
Gnesta (4)
Nyköping (48)
Trosa (7)
Vingåker (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
ca 20 stycken ombyggnationer och 2 stycken nybyggnationer på 6-7 år. Ncc har kontrakt med landstinget till 2023.
Rivning, om- och tillbyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Entreprenaden berör rivning, om- och tillbyggnader vid Nyköpings lasarett. Projekten ligger i olika faser av planering, projektering och entreprenad. Rivning ca 3600 kvm, ombyggnad ca 9600 kvm och tillbyggnad ca 9000 kvm. Beräknad kostnad ca 0,5 mdr kr med en byggtid på ca 6 år.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Detaljplanen beräknas vara klar i juni 2019.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Ridhus med stall för 45 hästar, lektions-/samlingssalar, café, utomhusarenor, rasthagar, uteboxar, stor parkering och evenemangsyta.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Tillbyggnad av vårdboende i Torshälla
Krav på social hänsyn ställs i denna upphandling. Entreprenören ska i anbudet kort beskriva hur arbetet inom social upphandling ska hanteras i projektet. Suterräng.
Upprustning av högstadieskola i Nyköping
Gamla Borgmästarhagsskolan, även "Borgis" kallad.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Om- och på byggnad av fastighet i Eskilstuna
Om och påbyggnad åt Fortifikationsverket.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en ny sporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. Inom området finns sedan tidigare ishall, fotbollsplaner och motionsspår. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola i kv Örnen 3.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme. Markarbeten utfördes 2017.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ett blåmärkt gårdshus på ca 46 kvm ska rustas upp. I huvudbyggnaden ska brandskyddsåtgärder göras samt ombyggnad av ventilationen.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Rivning ner till takstolar.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Ombyggnad till kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kulturändamål, fd biograf.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad till omklädningsrum i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad i källare och på plan 1, ny utformning av omklädning och kontor.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte av styrutrustning på luftbehandlingsaggregat på fastighet E55-E56 TA3 A och TA3 B Mälarsjukhuset, Eskilstuna.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt utvändig ändring.
Nybyggnad av tankstationer för biogas i Katrineholm
Objektet avser leverans och installation av en komplett driftfärdig kompressorstation för fordonsgas inkl. konstruktion, all erforderlig installation, driftsprov och material.
Brandsäkerhetsåtgärder vid LSS-boende i Oxelösund
Projektet avser utförande av brandsäkerhetsågärder i del av flerbostadshus som nyttjas som LSS-boende på fastigheten Cypressen 9 i Oxelösunds kommun på uppdrag av Kustbostäder.
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Utbyggnad av golfbana mm i Nyköping
Området kan bebyggas med de faciliteter som krävs för drift av en golfanläggning (klubbhus, reception, förråd mm). Tillfällig vistelse, så som hotell, vandrarhem eller liknande, ingår också i markanvändningen besöksanläggning, golfbana.
Uppförande av förskolemoduler i Oxelösund
Avser två förskoleavdelningar för barn mellan 1-5 år. Förskoleavdelningar och personalutrymme ska dockas med befintlig förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av entré från skjutdörrar till en karusell för att minska på energikostnader Djupet 3.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad av kök, avlopp, fettavskiljare mm.
Tillbyggnad av affärshus i Vingåker
Ombyggnad av församlingshus till affärslokal/lager och lägenhet om 264 m2.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Rivning av storkök i Strängnäs
Rivningslov av storkök kemisten 2.
Tillbyggnad av läktare i Eskilstuna
Tillbyggnad av läktare på motorstadion.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skolverksamhet.
Invändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion samt ventilationssystem i kontorshus.
Ändrad användning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning för del av lagerbyggnad till kontor.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till förskola.
Rivning av affärshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Lokalanpassning/ ombyggnad
Nybyggnad av båthall i Oxelösund
Bygglov samt rivningslov för nybyggnad av båthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: