Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (45)
Flen (8)
Gnesta (3)
Nyköping (43)
Trosa (7)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, området kommer att byggas ut vartefter nya hyresgästavtal tecknas. Vid Skiftingerondellen.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Katrineholm
För 1300 elever. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kulturhus och kongresshall i Eskilstuna
Nybygganad av ett centralt beläget kongress- och kulturhus med tillhörande hotell.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola. BTA fsk 1145 BTA skola 5604
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Eskilstuna
4-5 plan. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av handelsområde i Skiftinge, Eskilstuna
Avser nybyggnad av handelshus för Biltema, BTA ca 7200 kvm.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Nybyggnad av kontor
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nytt område för handel, industri och logistik i Eskilstuna
Syftet med detaljplanen är att pröva området för ändamålen handel, industri och logistik.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av koncept-förskola för 150 barn, 10 avdelningar. Del av Isaksdal 1:5.
Nybyggnad av verksamheter i Nyköping
Avstyckad tomt från Hinzens krog 3, heter nu Hinzens krog 5
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Underhåll och renovering av idrottsanläggningar i Eskilstuna kommun
Avser genomlysning/kartläggning av underhålls- och reparationsbehovet på idrottsanläggningarna i Eskilstuna kommun. 2020 kommer bland annat Ridskolorn i Ekeby och Vilsta, idrottshall i Vilsta och Orrlidens IP att utföras.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Tillbyggnad av affärshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus samt ändring av bärande konstruktion och brandskydd samt ventilation och VA.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelhall.
Ombyggnad till allaktivitetshus i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till Allaktivitetshus. Yta ca 630 kvm.
Ombyggnad av ventilation mm. förskola i Katrineholm
Byte av ventilation. Renovering av invändiga ytskikt.
Ombyggnad till rehab vid äldreboende i Torshälla
Objektet avser ombyggnad av del av plan 2 på Spångagården till Rehab. BTA ombyggnad: ca 514 m².
Ombyggnad till centralkök i Hälleforsnäs, Flens kommun
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal i industriområdet ”Bruket” i Hällefornäs till centralkök för tillagning av mat till skolorna i Flen.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Nybyggnad av klubbhus i Eskilstuna
Avser nybyggnad av scoutstuga och garage.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Avser ombyggnad av baracker för ny utbildningslokal.
Tillbyggnad av skolkök i Eskilstuna
Tillbyggnad av matsal på skola.
Nybyggnad av restaurang i Eskilstuna
Nybyggnad av restaurang.
Montering av solcellsanläggningar på skola i Torshälla
Avser montering av två solcellsanläggningar på Gökstensskolans gymnastik och Nybygget med tegeltak inkl insamlingsenheter.
Ny utrymningsväg samt ventilationsanläggning vid Roggeborgen i Strängnäs
Entreprenaden omfattar ny utrymningsväg och ventilationsanläggning i Roggeborgen. Roggeborgen är statligt byggnadsminne och omfattas av Statens Fastighetsverks vårdprogram.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Renovering av skolkök, Gensta
Ny epoxi på hela golvet. Kylrum och nedkylning/upptiningsrum ska bytas ut.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Montering av solcellsanläggning på skola i Torshälla
Avser montering av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av maskinhall i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för uppförande av byggnad för industri - maskinhall. Ca 200-300 kvm.
Byte av fönster på kontor i Katrineholm
Entreprenaden omfattar i huvudsak: Byte av 82 st fönster till nya, byte av 1 st entrédörr till ny, ny drevning, kompletteringar av nya plåtbeslag på utsida samt komplettering av foderlister och målning på insida.
Fasad och takarbeten på kyrka i Torsåker
Fasad och takarbeten på Torsåkers kyrka.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Ombyggnad av personallokal i Eskilstuna
Ändrad användning från hobbylokal till personalutrymme samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till gymnasieskola.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning från butik till restaurang i golfhotell.
Tillbyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Tillbyggnad av sporthall (padel).
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt utvändig ändring och installation av VA i förskola.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Bygglov för ändrad användning av del av affärshus till gym samt utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Nybyggnad av tennishall i Eskilstuna
Anläggande av padelhall.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Anmälan för ändring av planlösning och ventilation samt VA i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Utvändigt underhåll av polisstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för fasadändring och tillbyggnad med skärmtak på polishus.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Tillbyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändrad användning till restaurang.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för vård.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av cafeteria i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från utställningshallar till café, kök och servering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård (byggnad n10).
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Nybyggnad av carport i Oxelösund
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 4 byggbodar t o m 2023-04-17.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmodul t o m 2025-09-01.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar t.o.m 2021-10-31 på Nätverket 1 och Nätverket 3.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av utbildningslokaler till skolverksamhet t. o m 2025-08-31.
Nybyggnad av scen i Eskilstuna
Uppförande av utomhusscen i park.
Ombyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av byggnad för teknisk anläggning.
Ombyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Avser anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Nybyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kulturändamål.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning - tillfälligt lov.
Tillbyggnad av garage i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av vårdbostad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 modulbyggnader.
Utvändigt underhåll av carport i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: