Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (44)
Flen (6)
Gnesta (5)
Nyköping (32)
Trosa (9)
Vingåker (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 148 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Nybyggnad av skola, förskola och gruppbostad i Mariefred
Ca 15 850 kvm skola/förskola/idrottshall samt ca 600 kvm gruppbostad planeras.
Nybyggnad av affärshus i Skiftinge, etapp 1
Etapp 1 blir tre olika byggnader för flera olika hyresgäster. 300 miljoner är den totala kostnaden för etapp 1 och 2 för Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA på båda etapperna. Vid Skiftingerondellen.
Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. För ca 520 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig. Miljöbyggnad Silver.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser.
Utbyggnad och anpassning av skola i Trosa
Totalentreprenad avseende anpassning och av Skärlagskolan i Trosa.
Nybyggnad av lastbilshall i Nyköping
Uppförande av lastbilsverkstad, tvätthall samt mack. Behandlad tomtyta ca 30 000 m2.
Nybyggnad av ridanläggning mm i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, avser att genom totalentreprenad låta utföra nybyggnad av ridsportsanläggning samt tillhörande ridbana, hagar etc. i Nyköping. Objektet är beläget SO om stadsdelen Arnö, Nyköpings kommun.
Om- och nybyggnad av f.d. Myntverket för ändamålet tingsrätt i Eskilstuna
Ombyggnation och nybyggnation av Eskilstuna tingsrätt.
Nybyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Nybyggnad av ett 4-våningshus.
Nybyggnad av sjukhus i Katrineholm
Rivning på 1498477.
Nybyggnad av parkeringshus i Katrineholm
Ca 237 platser, 2-3 plan i suterräng.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola. Entreprenör kommer att ha option på antingen Arnö förskola eller ny förskola i Tystberga.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av förskola i Eskilstuna
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av domkyrkan i Strängnäs
Tävlingsförslagen ska ha ett helhetsperspektiv på Domkyrkoberget och uppgiften består av att gestalta en samlande, funktionell och hållbar märkesbyggnad med hög arkitektonisk kvalitet. I uppgiften ingår även utformning av de omgivande platserna och användningen av de befintliga byggnaderna.
Om- & tillbyggnad till förskola i Flen
Flens kommun river en byggnad och bygger om en befintlig byggnad som idag innehåller skola till förskola samt utökar verksamheten med att bygga till en byggnad i 2 våningar. Ombyggnad/tillbyggnad ska vara färdigställd senast till höstterminen 2020.
Nybyggnad av kontor, hotell-verksamhet mm i Strängnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kontor, hotell-verksamhet, småindustri, hälsovård och handel samt möjlighet till utbyggnad.
Nytt område för handel och industri i Gnesta
Planerat projekt med tomter till försäljning för i huvudsak handel. 2 hektar mark.
Nybyggnad av idrottshall i Trosa
Nybyggnad av idrottshall. Bygglov bollplan/innebandyplan.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola på Munktellområdet.
Ombyggnad till gruppbostad i Oxelösund
Förhandsbesked för ombyggnad av kontor till LSS-boende.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Eskilstuna
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Katrineholm
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av rörpostanläggning på sjukhus i Nyköping
Hanter Ingenjörsteknik AB levererar rörpost.
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm
Nybyggnad av padelhall i Katrineholm.
Nybyggnad av personallokaler i Bettna
Projektet framflyttat. Omfattningen är ej fastställd. Uppskattad oklar byggstart och kostnad.
Ombyggnad av biograf i Eskilstuna
Ändrad användning av handelslokal till biograf.
Renovering av Skärborgarnas hus i Trosa
Objektet avser ytskiktsrenovering och installationsarbeten i biosalar, wc och kök. Befintligt fläktrum ska rivas på vind och nytt ventilationssystem installeras.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för industri till skola.
Ny- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för återuppbyggnad av skolbyggnad på ny fastighet.
Nybyggnad av förskola i Katrineholm
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av sporthall i Oxelösund
Ur investeringsbudget 2018-2020.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Inredning av vind till kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från vindsförråd till kontor.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till kontor.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av skola.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad till café, kårhus mm i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorsbyggnad till kårhus, studielokaler och annan högskoleanknuten verksamhet.
Fasadrenovering mm på Husby-Oppunda kyrka
Fasadrenovering, restaurering tak och plåtdelar, stenkonservering, komplettering av fönsterbågar, brandutrymning, målning in- och utvändigt.
Om- och tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad ca 65-70 kvm.
Omlägg av tak samt montering av solceller på idrottshall i Katrineholm
Omlägg av tak samt installation av solceller.
Installation av reservkraftsanläggning i Gnesta kommunhus
Objektet avser iordningsställande av mark för placering av 1 st. reservkraftscontainer samt inkoppling av denna till ny och befintlig serviscentral.
Ny vattenreningsanläggning på sjukhus i Katrineholm
Avser stationärt moduluppbyggt vattenreningsverk till Kullbergska sjukhuset.
Mobil inomhustäckning till Nyköpings tingsrätt, Nyköping
Avser åtgärder för att inom Nyköpings tingsrätt erhålla en mobil inomhustäckning.
Ombyggnad av skola i Gnesta
Att ändra skola.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Nybyggnad av utbildningslokal i Katrineholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av utbildningslokaler, förråd och plank samt uppsättning av skyltar.
Ombyggnad av veterinärstation i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av planlösning i befintlig lokal för ändrad användning från utbildningslokal till veterinärklinik.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av skolsalar till kontor samt byte av ventilationsaggregat i skolbyggnad/kontor.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och skärmtak.
Nybyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel.
Nybyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för idrott.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ändring av fasad, byggnad för industri till idrottshall.
Ombyggnad av vårdbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till härbärge.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Anmälan för installation av ventilationssystem i församlingshem.
Utvändigt underhåll av restaurang i Eskilstuna
Utvändig ändring av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av dansstudio till kontor.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Nybyggnad av telestation i Eskilstuna
Strandskyddsdispens för uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av personalbodar samt anordnande av parkering och uppställningsplats t o m 2025-12-31.
Nybyggnad av skola i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolbyggnad t o m 1 juli 2025.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av del av industribyggnad till restaurang t o m 2026-03-31.
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivning av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: