Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (54)
Flen (7)
Gnesta (4)
Nyköping (42)
Trosa (5)
Vingåker (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Nybyggnad av grundskola och förskola i Oxelösund
Avser ny skola på ca 7000 m2 BTA. Avser ca 480 elever fördelat på 6 förskoleavdelningar och resten årskurs 1-5. Skolan innehåller också musikskola och idrottshall på 18x24 m. Skolan kommer att vara i tre våningar varav två kommer att användas av skolan och översta våningen är uteslutande teknikutrymmen. Tomten som är tänkt för skolan har en komplicerad geologi och pålning för byggnaden kommer att krävas, även markförstärkning av delar/hela skolgården kommer att vara nödvändig.
Nybyggnad av F-6 skola i Nyköping
För ca 700 elever. 8000-9000 m2.
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Modernisering av galleria i Eskilstuna
Gallerian ska byggas om och det sker i olika delar. För tidigare projekt se: 1444164 och 1488804. Oklart vad som kommer härnäst. Totalt 17000 kvm.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Nyköping
Psykiatriska kliniken öppenvård plan 3 & 4.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
10 avdelningar. Konceptförskola.
Ny- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Ur Investeringsbudget 2018-2022.
Nybyggnad av förskola i Arnö
Konceptförskola.
Nybyggnad av kyrka i Eskilstuna
Nybyggnad av kyrka.
Om- och på byggnad av fastighet i Eskilstuna
Om och påbyggnad åt Fortifikationsverket.
Nybyggnad av sporthall i Gnesta
1200-1500 m2. Markentreprenaden: Entreprenaden avser förberedande markarbeten inför uppbyggnad av en ny sporthall vid området Hagstumosse i Gnesta. Inom området finns sedan tidigare ishall, fotbollsplaner och motionsspår. I arbetet ingår berg- och jordschakt samt fyllning av den yta där den nya sporthallen är tänkt att placeras. Dessutom ingår flytt av befintligt motionsspår till nytt läge.
Nybyggnad av butik i Katrineholm
Ametisten. Del av Lövåsen 3:1.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
2 nya förskoleavdelningar planeras.
Rivning och nybyggnad av garage och carports i Nyköping
Rivning av befintliga garage. Uppförande av 11 st nya garagelängor med 141 st garageplatser samt 25 st carportsplatser med kringliggande markarbeten.
Upprustning av gymnasiesärskola i Eskilstuna
Tillbyggnad av vindfång samt ändring av VA och bärande konstruktion samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av sjukhus i Katrineholm
Medicinsk Fysik och Teknik, Plan 2.
Ny värme och ventilationsåtgärder i skola i Nyköping
Ny ventilationsanläggning samt installation av fjärrvärme. Markarbeten utfördes 2017.
Om- och tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Förskola. BTA ombyggnad: ca 1221 m², BTA tillbyggnad: ca 50 m². Option: Målning av alla rum (Väggar/foder/karmar/socklar), Nytt innertak i hela förskolan samt Verksamhetsanpassningar.
Ombyggnad av kontorshotell i Nyköping
Invändiga rivningsarbeten.
Renovering av idrottshall i Katrineholm
Renovering av tennis-, gymnastik- och boulehallen.
Takarbete på ridhus i Oxelösund
Utbyte av tak på K-märkt byggnad. Projektet kommer att utföras i fyra etapper.
Utbyte av hissar på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Avser utbyte av 5 hissar på Regionssjukhuset Karsudden, Katrineholm.
Hyresgästanpassning av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad på affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av förskola i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förskola, 2 våningar.
Tillbyggnad av biograf i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av biosalong.
Ombyggnad till omklädningsrum i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad i källare och på plan 1, ny utformning av omklädning och kontor.
Uppförande av förskolemoduler i Nyköping
Objektet avser etablering av förskolemoduler för 30 barn samt 6 personal på fastigheten Långsättersvägen, Nyköping.
Ombyggnad av matsal och kök vid förskola i Malmköping
Ombyggnaden innehåller kök samt matsal.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändring av planlösning och brandskydd, samt ventilation på vårdcentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnation av entré från skjutdörrar till en karusell för att minska på energikostnader Djupet 3.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av kontor Humlen 10.
Renovering av skola i Eskilstuna
Avser byte av fönster och ombyggnad av partier.
Utbyte av brandlarm i fastighet, Flen
Befintligt brandlarm ska bytas ut mot trådbundet och trådlöst brand- och utrymningslarm. Larmen ska även utökas till andra intill liggande byggnader.
Rivning av ambulanshall i Nyköping
Rivning av ambulanshall.
Ombyggnad och tillbyggnad av restaurang i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ventilation i byggnad för handel/kontor.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för handel och kontor.
Rivning av bensinstation och nybyggnad av automatstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för handel.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Eskilstuna
Tillbyggnad av klassrum på skola.
Tillbyggnad av matsal i Eskilstuna
Tillbyggad av matsal på skola.
Ombyggnad av kök i förskola i Eskilstuna
Ombyggad av kök, avlopp, fettavskiljare mm.
Rivning av storkök i Strängnäs
Rivningslov av storkök kemisten 2.
Utvändigt underhåll av hotell i Eskilstuna
Utvändig ändring av hotell/restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus och installation av ventilation samt VA och tillbyggnad av ramp.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Tillbyggnad av utbildningslokaler.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av butik till gym i kontorshus.
Ombyggnad av vårdcentral i Eskilstuna
Ändrad användning av del av affärshus till vårdcentral samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorshus till restaurang samt ändring av brandskydd och VA samt ventilation och utvändig ändring.
Ombyggnad av skolkök i Eskilstuna
Ändring av bärande konstruktion i kök på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Strängnäs
Bygglov för fasadändring kemisten 2.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning från förskola till kontor västertull 1.
Nybyggnad av båthall i Oxelösund
Bygglov samt rivningslov för nybyggnad av båthall.
Nybyggnad av utställningshall i Eskilstuna
Nybyggnad av utställningsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Eskilstuna
Nybyggnad av kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: