Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Södermanlands län

Eskilstuna (36)
Flen (4)
Gnesta (5)
Nyköping (29)
Trosa (9)
Vingåker (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nybyggnad av restaurang i Skiftinge
300 miljoner är den totala kostnaden för projekten. Maxfastigheters byggnationer på Skiftinge. Ca 28 000 kvm BTA, Vid Skiftingerondellen. Etapp 1 Id 1544138
Ny F-6 skola på Brandholmen
Nybyggnad av koncept-skola F-6.
Nybyggnad av F-6 skola i Katrineholm
Avser F-6 skola för ca 630 elever. Miljöbyggnad Silver.
Ny logistikpark i Eskilstuna
150 000 kvm mark.
Om- & tillbyggnad av grundskola i Eskilstuna
Nybyggnad av skola samt ändring av VA och ventilation samt brandskydd och hiss i bef. skola.
Utbyggnad av förskola & grundskola i Eskilstuna
Planerat projekt i samband med Skogsängsskolan ca 125 nya elevplatser. Förskolan Hattmakaren kommer växa med 80 förskoleplatser. Om- och tillbyggnad av förskola samt rivning och nybyggnad av skola.
Återuppbyggnad av Kungsladugård i Mariefred
Återuppbyggnad efter brand, statligt byggnadsminne.
Om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, tingsrätt i Eskilstuna
Eskilstuna tingsrätt planeras få helt nya lokaler i Kv Valören 1 i Eskilstuna genom en om- och tillbyggnad av f.d. Myntverket, ursprungligen uppfört 1972. Projektet innebär en total ombyggnad och upprustning av befintlig byggnad som idag är helt tomställd samt en ny tillbyggnad mot Västermarksgatan och järnvägen.
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Nybyggnad av hotell i Nyköping
Ca 80-100 rum och mellan 300-400 bäddar.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation Fristadsskolan (Västra Folkskolan).
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Nybyggnad av förskola.
Nytt handelsområde i Stenbro
Mark finns avsedd för handelsområde.
Nybyggnad av brandstation i Oxelösund
Ansökan om bygglov för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Strängnäs
Förhandsbesked för nybyggande av förskola södra skogen 1:70.
Nybyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ny idrottshall vid Skogsborgsskolan.
Nybyggnad av klubbhus mm i Eskilstuna
Nybyggnad av 2 klubbhus samt miljöhus.
Ny sporthall vid skola i Katrineholm
Objektet avser tillbyggnad av befintlig idrottshall med en ny hall med en spelyta på 40 x20 m. Samt ombyggnad av lekytor och parkeringsplatser med tillhörande mark, infarter och utfarter. Byggnaden skall uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till centralkök i Hälleforsnäs, Flens kommun
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal i industriområdet ”Bruket” i Hällefornäs till centralkök för tillagning av mat till skolorna i Flen.
Nybyggnad av Padelhall i Strängnäs
Bygglov för nybyggnation av padelcenter på larslunda ip strängnäs 3:67.
Nybyggnad av idrottshall & isrink i Trosa
Ny sporthall som mäter 40x20 meter med linjemarkeringar i golvet för traditionella bollsporter och läktare för 500 personer. I sporthallen skapas även café, WC och multiaktivitetsrum. Konstfrusen isrink.
Om- och tillbyggnad av kontor och utställningslokal i Eskilstuna
Avser ombyggnad till kontor och utställningsytor. Fastigheten är i tre plan och i dagsläget är den stomren. Tillbyggnad med nytt trapphus uppförs i befintlig byggnads gavel enligt ritning. Fastigheten ska vara av industrikänsla. Byggnaden är kulturminnes märkt.
Nybyggnad av vårdboende i Gnesta
Frustuna 7:1 och 7:2.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Nybyggnad av förskola i Nyköping
Planerat projekt efter 1450445. Hälsovården 3, Ekensberg 1:23 samt del av Ekensberg 1:16.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torshälla
Projektet avser om-och tillbyggnad av Starens förskola i Eskilstuna kommun. Bef. förskola byggs om till 2 avdelningar, ett storkök, en matsal samt gemensamma ytor. Bef. skyddsrum skall även byggas om. Tillbyggnaden utgör 6 avdelningar, gemensamma ytor samt tekniska utrymmen. Komplementbyggnader skall uppföras på förskolegården. Utemiljö anläggs med tillhörande utrustning.
Till- och ombyggnad av skola i Fröslunda centrum, Eskilstuna
Avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer utföras med pågående verksamhet. Beskrivning av i dagsläget planerade och namngivna huvuddelar: Ombyggnad av skollokaler: Ombyggnadsarea ca 12.400 m2. Befintlig grundskola skall byggas om för att passa verksamhetens behov. Delar av Kv Talangen 2 skall anpassas samt kopplas till Kv Talangen 1. Tillbyggnadsarea ca 1130 m2 Tillbyggnad av befintlig byggnad Kv Talangen 1 skall ske som skall innehålla gymnastiksal med omklädningsrum samt undervisningslokaler. Tillbyggnaden skall utföras i tegel för att anpassas till befintlig skolbyggnad.
Nybyggnad av anläggning med kontor i Strängnäs
Avtalet innefattar en lokalyta på 3 434kvm indelat på tre verkstadslokaler för tvätt, bilrekond och inspektion med tillhörande kontor och personalutrymmen samt 1 590 kvm uppställningsyta för personbilar inomhus.
Nybyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för utbildning.
Ny tankstation för biogas vid bussdepån i Strängnäs
Befintlig bussdepå ska byggas om och förse 34 bussar med biogas och därutöver ska 8 bussar förses med el från laddstationer. Den nya tankningsanläggningen uppförs på befintlig tomt.
Installation av solcellsanläggning på badhus i Vagnhärad
Avser installation av en solcellsanläggning på Safiren badanläggning i Vagnhärad. Entreprenaden omfattar komplett leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggning och all erforderlig kringutrustning.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelcenter med 9 dubbelbanor, 3 singelbanor och 2 barnbanor.
Tillbyggnad av butik i Trosa
Sökt bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad till familjecentral i Eskilstuna
Avser ombyggnad av lokaler i Fröslunda centrum till en Familjecentral.
Nybyggnad av bilanläggning i Strängnäs
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning marielund 1:190.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Utbyggnad av skola i Gnesta
Avser utbyggnad av befintlig skola med lokaler för förskoleklass och fritidsverksamhet inklusive förbindelsegång till befintlig skola.
Ny el- och värmeanläggning mm i Mellösa kyrka
Ny el, värme och styr/regleranläggning.
Invändigt underhåll av kyrka i Mellösa
Åtgärda sprickor invändigt i valvet m.m.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till kontor.
Ombyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnad av ca 800 kvm.
Tillbyggnad av Padelhall i Eskilstuna
Tillbyggnad av sporthall (padel).
Modernisering/utbyte av hissar inom Region Sörmland
Avser modernisering av 1 st hydraulhiss på VC Strängnäs – Strängnäs, 1 st linhiss på VC City – Eskilstuna samt 1 st linhiss Nyköpings lasarett, hus N6 – Nyköping.
Nybyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för kontor.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Etablering av skola i Eskilstuna
Oklar placering och omfattning oklar.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Katrineholm
Ny huvudentré till kulturhuset Ängeln.
Byte av styrutrustning på sjukhus i Eskilstuna
Avser utbyte och viss ombyggnation av styr- och övervakningssystem för hus E42, E53, E54 och E56 Mälarsjukhuset, Eskilstuna samt VC Strängnäs, Strängnäs. Totalt påverkas 18 apparatskåp av styrutbytet.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Restaurering av garage i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av en utemiljö beläget på ovansidan av garaget bjälklaget, utbyte av värmeslingor i ramper till garageinfart samt demontering av vatten i garaget samt bygga om befintligt.
Ombyggnad av servicebyggnad på Orrestaö camping
Ombyggnad av cafébyggnad och två servicehus med toaletter, duschrum och pentrykök.
Tillbyggnad av ridhus i Eskilstuna
Tillbyggnad av ridhus samt uppförande av stödmur samt rivning del av ridhus.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av lokal till kontor samt installation av kommunalt vatten fogdö prästgård 5:1.
Ombyggnad av butik i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändring av verksamhetsbyggnad, växthus, förråd, staket, gårdsbutik.
Montering av solcellsanläggningar på skola i Torshälla
Avser montering av två solcellsanläggningar på Gökstensskolans gymnastik och Nybygget med tegeltak inkl insamlingsenheter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av kyrka i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål-kyrka.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för hotell.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad och planlösning.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av affärshus.
Rivning av förskola i Gnesta
Rivning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av företagshotell till handelslokal.
Nybyggnad av gym i Eskilstuna
Nybyggnad av gym samt utvändig ändring av butik.
Nybyggnad av garage i Vingåker
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Gnesta
Nybyggnad av livsmedelsbutik (café, bageri).
Rivning av affärshus i Eskilstuna
Rivning del av affärshus.
Utvändigt underhåll av butik i Eskilstuna
Utvändig ändring av butik (jalusi).
Rivning av garage i Eskilstuna
Rivningslov för garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av solceller.
Nybyggnad av telestation i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppförande av byggnad för teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar och solceller.
Nybyggnad av servicebyggnad i Gnesta
Ansökan om bygglov för värmekur.
Nybyggnad av telestation i Katrineholm
Ansökan om nybyggnad av fackverkstorn och teknikbod för mobiltelefon vid lilla markstugan.
Rivning av skyddsrum i Katrineholm
Ansökan om rivningslov av kontor- och förrådslokaler (skyddsrum).
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för utbildning.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kulturändamål.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Bygglov för utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av gym i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym bonden 14.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändrad användning till kontor, lager & bageri tärnan 11.
Ombyggnad av kontor i Strängnäs
Bygglov för ändring av kontor, fenix.
Nybyggnad av garage i Eskilstuna
Bygglov för nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: