Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Vellinge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola/ förskola i Vellinge
Planer finns för nybyggnad av grundskola och förskola i Hököpinge. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av förskola m.m. i Vellinge
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola med tillhörande förskolegård, förråd och parkering samt rivning av en befintlig byggnad. Entreprenaden utförs i två huvuddelar. Ny byggnad, benämnd byggnad 1, utförs för 8 st förskoleavdelningar och personalutrymmen. Befintlig byggnad, benämnd byggnad 2, byggs om till viss del för storkök och 2 förskoleavdelningar. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av kontor i Vellinge
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 1 huskropp i 4 våningsplan, yta: 4000 m2.
Ny- och ombyggnad av kontorshus i centrala Vellinge
Planer finns för ny- och ombyggnad av kontorslokaler. Tanken är att bygga nytt kontorshus för drygt 50 arbetsplatser samt ombyggnad av fd mangårdsbyggnad till kontorslokaler. I projektet ingår även nybyggnad av garage. Objektets läge: centrala Vellinge mittemot kyrkan på fastigheten Furan 9. På tomten ska två byggnader rivas som ingår under projektnummer 1532872.
Nybyggnad av resecentrum i Vellinge
Igångsättning tidigast våren 2019. Avser nybyggnad av resecentrum som består av två delar där den ena är en vänthall för Skånetrafiken och den andra delen ska fungera som uthyrningslokal för t.ex caféverksamhet.
Nybyggnad av kallbadhus i Skanör Vellinge
Igångsättning tidigast 2019.
Nybyggnd av bilhall i Vellinge
Igångsättning tidigast hösten 2018. Avser nybyggnad bilhall med en yta på ca 1200 m2. Tomtyta: ca 3000 m2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av bibliotek i Vellinge
Tillbyggnad av bibliotek.
Renovering av kyrkotorn vid Håslövs kyrka Vellinge
Inga beslut är tagna. Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för renovering av tornet på kyrkan.
Om- och tillbyggnad av förskola i Vellinge
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av förskola.
Renovering av kyrka i Velllinge
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för komplett fasadrenovering ( bl.a omkalkning), puts-, målning-samt plåtarbeten.
Invändig renovering av kyrka i Vellinge
Avser för invändig renovering av Gessie kyrka.
Ombyggnad av offentliga toaletter i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2018. Uppskattad byggstart.
Upprustning av kök i förskola i Herrestorp
Avser upprustning av tillagningskök samt nya miljöhus, Herrestorps Förskola.
Uppförande av förskolepaviljong i Skanör.
Projektet avser uppställning av tillfällig paviljongförskola, planerat under 5 år, med en avdelning, inom befintlig förskoletomt. I entreprenaden ingår även markarbeten med komplettering av utemiljö. Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar där huvuddel 1 är markarbeten och regleras med ABT 06 och huvuddel 2 som är paviljonguppställning och regleras med Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning.
Nytt utegym i Vellinge
Upptaget i kommunens investeringsplan 2017.
Åtgärder på delar av tak på kyrka i Vellinge
Projektet avser åtgärder på delar av blytak på Flädie kyrka. .

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: