Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Svedala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad av gymnasieskola i Svedala
Projektet avser om- och tillbyggnad av gymnasieskola. Rivning av befintligt hus C med tillhörande teknikrum och miljöhus samt uppförande av ett nytt hus C. Nya hus C ska länka samman hus A och E och byggas i två plan med inskjutet teknikrum på plan tre. Huset ska innefatta teorisalar, elevhälsa samt mediatek och lärcenter. • Ombyggnation av hus E. Hus i två plan som består av laborationssalar, teorisalar och preparationsrum. • Ändringar i hus A. En administrationsbyggnad i tre plan med kulturvärde. Uppförd sent 1800-tal. Fönster ska renoveras, ventilationssystemet ska kompletteras och injusteras, taket ska tilläggsisoleras m.m. • Fönsterbyte ska utföras genomgående i hus B och D, två sammanhängande huskroppar i två plan som främst inrymmer lektionssalar och grupprum. • Tillbyggnad av ett miljöhus till befintligt hus F som består av kök och matsal. Bruttoarea Tillbyggnad hus A (BTA) ca 1350 m² Bruttoarea Tillbyggnad hus C (BTA) ca 1440 m² Bruttoarea Ombyggnad hus E (BTA) ca 830 m² Markplanerad area ca 5260 m
Tillbyggnad av skola i Svedala
Avser tillbyggnad med 8 klassrum med tillhörande grupprum och lärarrum. Ny huvudentré med skoladministration.
Tillbyggnad av butik i Svedala
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Ombyggnad av skola i Svedala
Utökning eller ändring av befintlig verksamhet.
Nybyggnad av telestation i Svedala
Övrigt- tekniknod fiber.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för 2 baracker/förrådsmoduler samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar och belyst skylt.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Svedala
Tidsbegränsat lov för manskapsbodar.
Invändig ändring i byggnad i Svedala
Bygganmälan - invändig ändring i byggnad.
Utbyte av köksutrustning inom Svedala kommuns fastighetsbestånd
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Ändrad användning av lokal i Svedala
Ändrad användning av lokal.
Utbyte av städ- och tvättmaskiner i Svedala
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: