Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 166 st.

Nybyggnad av vårdbyggnader m.m. i Malmö
Avser nybyggnad av vårdbyggnader uppdelad i 2 huskroppar, byggnad 35 och 36 . Yta: 108000 m2 totalt. Byggnaderna är sammankopplade med en gemensam kulvert samt förbindelsegångar. I projektet ingår även cykelram, cykelhus, parkering.. Entreprenaden omfattar även gator och VA-arbeten. Färdigställande av byggnad 35: december 2023. Färdigställande av byggnad 36: december 2024.
Ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö
Avser ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö9. Projektet kommer att etappindelas. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av kontor och bostäder i i Hyllie, Malmö
uPlaner finns för byggnad av 22000 m2 bostäder ( ca 220 lgh) samt 28000 m2 kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 30000 m2.
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 50-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 12000 m2 kontor samt parkeringshus för 350 bilplatser.
Nybyggnad av idrottsgrundskola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer. Objektet består av två byggnader, 4 respektive 5 våningar förbundna med 2 stycken gångbroar. Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas. Objektets läge: Eric Persson väg, Stadionområdet, Malmö.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 8 våningsplan + källare.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 9000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Ny- och ombyggnad av hotell i Malmö
Avser nybyggnad av hotell 3200 kvm, 5 våningar samt ombyggnad av Skånska Dagbladets tidigare lokaler 3800 kvm i 1 befintliga byggnad som byggs samman med den ny delen. 180 hotellrum.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan med ca 700 arbetsplater. Miljöcertifierat projekt som "Excellent" med milöcertifieringssystem BREEAM.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas. Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA. Markyta som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser parkeringshus med ca 480 parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontorsbyggnad i 1 huskropp i 4 plan + källare.
Nybyggnad av bilanläggning på Stora Bernstorp i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning ca 2950 kvm. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och kommer att inkludera en solcellsanläggning.
Ombyggnad vid stadsteater i Malmö
Planer finns för ombyggnad av scen- och publika utrymmen vid Malmö stadsteater.
Nybyggnad av grundskola i Bunkeflostrand, Malmö
Nybyggnad av skola (grundskola) åk 4-9 med plats för 300 elever.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Renovering av skola i Malmö.
Avser totalrenovering av befintlig skolbyggnad samt skolgård. Skolan har cirka 360 elever i årskurserna F-6.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och förråd. Huvudbyggnaden är i fyra plan med 2 st skyddsrum i källarplan. Plan 1 och plan 2 inrymmer tre avdelningar per plan. Plan 3 inrymmer kök, personalrum samt ateljé/matsal för barnen. Det fjärde planet inrymmer ett teknikrum. Spontning före schakt av skyddsrum skall utföras.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola (8 avdelningar). I projektet ingår även rivning av förskola (4 avdelningar).
Invändig renovering samt nytt fläktrum på tak på skola i Malmö
Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a ny ventilation, golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten hissinstallation, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Nybyggnad av lokaler för Rättpsykiatrisk öppenvård i Malmö
Avser uppförande av 1 huskropp för Region Skånes Rättspsykiatriska öppenvård. Byggnaden kommer att uppföras i tre plan där plan 1 och 2 kommer att vara för verksamheten och plan 3 teknikutrymme.
Nybyggnad av ridanläggning i Husie, Malmö
Avser nybyggnad av ridanläggning för 48 hästar. I projektet ingår bl a stall, ridhus, cafeteria, personalutrymmen samt medlemsutrymmen. Bruttoarea (BTA) nybyggnad stall, ridhus mm ca 5 460 m2. Markplanerad yta inkluderad ridbana, exkl byggnader. ( Etapp 1 ingår under projektnummer 1408527 och etapp 3 under 1538201).
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Renovering av fasad och tak på kyrka i Bunkeflo, Malmö, etapp 2
Igångsättning är ej fastställd. Avser fortsatt renovering av tegelfasad samt byte av koppartakt på kyrka. (Avser Skeppet)
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av kontorslokaler i 5 plan.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Ombyggnad av kök m.m. vid skola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av storkök från mottagningskök till tillagningskök samt renovering av toalettgrupp, entré, matsal, hemkunskap och installation av nytt ventilationsaggregat i källaren. Entreprenaden är uppdelad i tre etapper.
Ombyggnad av parkeringshus i Malmö
Projektet avser ombyggnad och renovering av betongskador på parkeringshus i 10 plan. Avser även ommålning av väggar samt pelare.
Renovering av fasad och tak på kyrka i Bunkeflo, Malmö, etapp 1
Igångsättning är ej fastställd. Projektet avser renovering av tegelfasad samt byte av koppartak på på kyrka. (Avser Kyrkotornet). Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Utvändig renovering av bibliotek i Malmö
Stadsbiblioteket består av tre byggnader, Slottet, Ljusets kalender och Cylindern. Objektet omfattar den äldsta delen av Stadsbiblioteket, Slottet: Komplett renovering av yttertak inkl. ny skiffer, plåt, papp, takfönster m.m. Komplett renovering av samtliga fönster i fasader, tak, torn och kupor. Två stycken stora nya takfönster mot Regementsgatan Komplett renovering av samtliga träfönster i fasader, tak, torn och kupor. Fasadarbete, Ankarjärn i fasad, fasadputs och plåtar på fasad.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Anpassning av kontorslokaler vid Nyhamnen, Malmö
Avser anpassning av 1700 m2 kontorslokaler åt MTM. Objektets läge: Hans Michelsengatan 2 i Malmö, ( nära Centralstationen).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor plan 03 (våning 2), 3 butiker blir en större butik plan 02 (entréplan) samt del av yta på övre butiksplan ändras till nytt kontor.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Utvändigt underhåll av sjukhusbyggnad i Malmö
Projektet avser renovering av putsfasad samt byte av fönster i sjukhusbyggnad.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Förhyrning av bodar vid Sjukhusområdet, Malmö
Projektet avser förhyrning av bodar för tillfälliga personalutrymmen och kontorsplatser för yrkesarbetare (byggarbetare) på entreprenadområdet. Bodarna ska bland annat innehålla matplats, dusch- och tvättmöjligheter, toalett samt kontor.
Anpassning av kontorslokal i Malmö
Avser hyresgästanpassning i 3 våningsplan men en total yta på 1610 m2.
Nybyggnad av polishus i Malmö
Avser nybyggnad av polishus. Omfattning oklar.
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager. Yta ca 300 m2.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Nybyggnad av församlingshus i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Avser nybyggnad av församlingshus.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Ombyggnad av fastighet i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fastighet. Ej fastställt vad fastigheten skall inrymma.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en mindre skola + paviljongbyggnad.
Utbyte av styrsystem för reservkraften vid SUS i Malmö
Utbyte av styrsystem för reservkraft i 4 byggnader. Avser även införande av ett nytt laststyrsystem.
Utvändig renovering av kyrkor i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrkor.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad avlokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Kontaka inkopplade företag för ytterligare information. Igångsättning är ej fastställd. Avser nybyggnad av kontor, verkstad och garage.
Takrenovering på kyrka i Malmö
Avser renovering av tak på kyrka.
Upphandling av teletekniska säkerhetssystem för Hovrätten, Skåne och Blekninge
Inom samt utanför fastigheten finns befintliga säkerhets-/tele-system installerade. Entreprenaden består i byte av samtliga befintliga installationer till nya installationer för dessa system.
Byte av belysning i skolor i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer i Johannesskolan, Dammfriskolan samt Värner Rydénskolan. Avser byte från T8 till ledlampor. Objekts läge: Dammfriskolan: Dammfrigången 9, ( kv Jylland 7),217 45 Malmö Johannesskolan: Nikolaigatan 7, (Klerken 5), 214 21 Malmö Värner Rydénskolan: Hårds väg 5, ( Törnrosen 1), 213 67 Malmö
Invändig renovering i kyrka i Malmö
Projektet avser invändig renovering i Oxie kyrka som omfattar målningsarbeten, elarbeten m.m.
Takarbeten m.m. på församlingshem vid kyrka i Malmö
Projektet avser omläggning av tak vid församlingshemmet i anslutning till kyrkan.
Belysningsbyte i skola i Malmö
Avser byte av belysning i delar av skolbyggnader inom byggnad A,C,K och J. Avser anpassning för synsvaga elever.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av butik till kontor samt ändrad planlösning.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Ändring till kontor i Malmö
Ändrad användning (butik till kontor).
Ombyggnad av dagcenter i Malmö
Ändring av förskola till lss dagverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av verksamhet till kontor (by 50 modulhus).
Rivning av förskola i Malmö
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Nybyggnad av tennishall i Malmö
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av tingshus i Malmö
Nybyggnad av kontor (domstolsbyggnad), terrassbjälklag, underjordiskt garage, solcellsanläggning på tak, mur/plank samt hiss/trapphus - vit sekretess.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor med underliggande garage.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Ombyggnad av kyrka.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Renovering av ytskikt inkl. ny isolering i tak och rivning av påbyggda tillbyggnader i yttertakets konstruktion som ersatt gamla lanterniner samt nybyggnad av nya lanterniner enl. byggnadens ursprung.
Rivning av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor och verkstad.
Tillbyggnad av maskinhall i Malmö
Tillbyggnad av maskinhall samt skärmtak.
Nybyggnad av musiksal i Malmö
Underhandsförfrågan avseende inspelningsstudio och replokaler.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Underhandsförfrågan angående kontor och komplementbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Underhandsförfrågan angående utvecklingsmöjligheter för restaurangetablering.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Underhandsförfrågan avseende bed & breakfast.
Rivning av bårhus i Malmö
Rivning av bårhus (byggnad 41).
Ombyggnad av läkarcentral i Malmö
Projektet omfattar ändrad användning från kontor till läkarmottagning.
Utvändigt underhåll av hotell i Malmö
Avser en fasadändring med byte av fönster.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ändrad användning av vind till bostad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: