Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö
Avser ombyggnad av universitetssjukhuset i Malmö9. Projektet kommer att etappindelas. Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av Domstolsbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av tingshus med 40 förhandlingssalar. I projektet ingår underjordiskt garage samt solcellsanläggning på tak. Omfattar 1 huskropp upp till 13 våningsplan, yta: 34000 m2. Objektet är placerat i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C, med adress Carlsgatan 9, 211 20 Malmö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor och bostäder i i Hyllie, Malmö
uPlaner finns för byggnad av 22000 m2 bostäder ( ca 220 lgh) samt 28000 m2 kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: Q3/Q4 2022.
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 60-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 40000 m2. ( Tomtyta 65000 m2).
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av 12000 m2 kontor samt parkeringshus för 350 bilplatser.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 8 våningsplan + källare.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 9000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av parkeringshus och kontor i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Ny- till- och ombyggnad av l/m-skola i Limhamn, Malmö
Projektet avser nybyggnad av del av by B, del av by E samt by F, 3290 m2 BTA. Befintlig by F, paviljongbyggnad, kommer att rivas. Ombyggnad av by A, del av by B, by C, del av by D, del av by E samt Wadstagården, 4105 m2 BTA. Markyta som berörs är 11870 m2. I detta ingår utökning av friytan för skolan på fastigheten Blåmossan 1
Nybyggnad av bilanläggning på Stora Bernstorp i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning ca 2950 kvm samt en tvätthall med en yta på ca 600 m2. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och kommer att inkludera en solcellsanläggning.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Renovering av skola i Malmö.
Avser totalrenovering av befintlig skolbyggnad samt skolgård. Skolan har cirka 360 elever i årskurserna F-6.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och förråd. Huvudbyggnaden är i fyra plan med 2 st skyddsrum i källarplan. Plan 1 och plan 2 inrymmer tre avdelningar per plan. Plan 3 inrymmer kök, personalrum samt ateljé/matsal för barnen. Det fjärde planet inrymmer ett teknikrum. Spontning före schakt av skyddsrum skall utföras.
Invändig renovering samt nytt fläktrum på tak på skola i Malmö
Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a ny ventilation, golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten hissinstallation, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank.
Nybyggnad av lokaler för Rättpsykiatrisk öppenvård i Malmö
Avser uppförande av 1 huskropp för Region Skånes Rättspsykiatriska öppenvård. Byggnaden kommer att uppföras i tre plan där plan 1 och 2 kommer att vara för verksamheten och plan 3 teknikutrymme.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Markområde för kontor och industri i Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 30000 m2 tomtmark för kontor och industriverksamhet för småindustri. Igångsättning avhängigt intressenter.
Markområde för handel på Toftanäs, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Markområde finns för 3500 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressenter.
Nybyggnad av handelshus på Toftanäs, Malmö
Markområde finns för ca 3000-4000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent.
Renovering vid odontologen i Malmö
Avser byte av fönster samt omfogning av fasad.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall och sporthall samt underjordiska avfallsbehållare.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Prorojektet avser ombyggnad av förskola för 160 barn. Omfattar 2 huskroppar i ett plan, yta: 1300 m2 resp. 404 m2.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Ombyggnad av kontorslokaler m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad i tre våningsplan till kontor, konferenslokaler, reception samt café och event.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertakt i befintlig skola.
Takarbeten på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för renovering av tak inom kommunens fastigheter. Kan röra sig om skola, fritids, äldreboenden m.m.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Planer finns för tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Ombyggnad av kontor i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till kontor, fasadändring (ny entré, nya fönster och altan) samt parkering.
Markområde för kontor/lagerverksamhet på Valdemarsro, Malmö
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 2000 m2 markområde finns för byggnation av kontor och lagerverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent. Ingen kostnadsuppgift.
Utvändig renovering på kommunala byggnader i Malmö
Igångsättning tidigast 2020. Planer finns för ytterligare renovering inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad delar av tre våningsplan till kontorslokaler.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ramavtal avseende funktionsservice kylutrustning, Malmö stad
Engångsrapport! Avser ramavtal avseende utförande av funktionsservice innefattande drift, underhåll och dokumentation m.m. av beställarens kylutrustning. Entreprenad 1 som omfattar fem system med ammoniak (köldmedium R717), däribland fyra ishallar. Entreprenad 2 som omfattar cirka 2 000 system/aggregat. Uppskattat värde: 10 MSEK Avtalstid:2020-04-01 - 2022-03-31 Option:2022-04-01 - 2023-03-31 Option:2023-04-01 - 2024-03-31
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Ombyggnad av fritidslokal till kulturlokal i Malmö
Projektet avser att bygga om från fritidslokal till kulturloklal.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Byte av belysning i skolor i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer i Johannesskolan, Dammfriskolan samt Värner Rydénskolan. Avser byte från T8 till ledlampor. Objekts läge: Dammfriskolan: Dammfrigången 9, ( kv Jylland 7),217 45 Malmö Johannesskolan: Nikolaigatan 7, (Klerken 5), 214 21 Malmö Värner Rydénskolan: Hårds väg 5, ( Törnrosen 1), 213 67 Malmö
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager. Yta ca 300 m2.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Ombyggnad delar av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad i del av fastighet från affärslokaler till kontor.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Rivning av skola i Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i investeringsbudget.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad avlokal till tandläkarmottagning, fasadändring, samt nybyggnad av miljö- och cykelrum.
Takrenovering på kyrka i Malmö
Avser renovering av tak på kyrka.
Upphandling av teletekniska säkerhetssystem för Hovrätten, Skåne och Blekninge
Inom samt utanför fastigheten finns befintliga säkerhets-/tele-system installerade. Entreprenaden består i byte av samtliga befintliga installationer till nya installationer för dessa system.
Byte av solpaneler på kontor i Malmö
Planer finns för byte från solpaneler till solceller.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Besiktningsmän sprinkler & styr- och övervakning vid Nya sjukhusområdet Malmö
Avser konsultuppdrag gällande besiktningsmän inom sprinkler och styr- och övervakning för besiktningar, gällande ny- och ombyggnader i fastigheter och anläggning på Nya Sjukhusområdet i Malmö.
Belysningsbyte i skola i Malmö
Avser byte av belysning i delar av skolbyggnader inom byggnad A,C,K och J. Avser anpassning för synsvaga elever.
Rivning del av sjukhus i Sege Park, Malmö
Avser rivning av byggnad 32 som avser bl.a elcentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av musiksal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Underhandsförfrågan avseende inspelningsstudio och replokaler.
Takarbeten m.m. på församlingshem i Malmö
Projektet avser omläggning av yttertak m.m. på Oxie församlingshem.
Ändring till kontor i Malmö
Ändrad användning (butik till kontor).
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändrad användning (kontor till frisör).
Nybyggnad av tennishall i Malmö
Underhandsförfrågan avseende padelhall.
Rivning av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lokal till kontor, dansstudio).
Ombyggnad av konferenscentrum i Malmö
Ändrad verksamhet (frisör till konferens).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av café till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av dagcenter i Malmö
Ändring av förskola till lss dagverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av kontor till tandläkarmottagning del av plan 3.
Ombyggnad av handelsträdgård i Malmö
Ändring av småindustri till handelsträdgård samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Renovering av ytskikt inkl. ny isolering i tak och rivning av påbyggda tillbyggnader i yttertakets konstruktion som ersatt gamla lanterniner samt nybyggnad av nya lanterniner enl. byggnadens ursprung.
Rivning av gymnasieskola i Malmö
Rivning av befintlig gymnasieskola.
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Tillbyggnad av hotell (påbyggnad), ändrad planlösning samt påbyggnad av takterrass, fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Tillbyggnad av kontor och verkstad.
Tillbyggnad av parkeringshus i Malmö
Tillbyggnad (påbyggnad) av hiss- och trapphustorn samt fasadändring (ny dörr) på parkeringshus.
Tillbyggnad av affärshus i Malmö
Tillbyggnad av varuhiss.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan angående förskola.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Underhandsförfrågan angående utvecklingsmöjligheter för restaurangetablering.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: