Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 152 st.

Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: Q3/Q4 2022. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 60-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av kontor med garage under mark i Malmö
Nybyggnad av kontor med underliggande garage.
Nybyggnad av universitetsbyggnad i Malmö
Planer finns för nybyggnad av universitetsbyggnad. Yta: 15000-20000 m2.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 44000 m2. ( Tomtyta 66500 m2).
Nyb av tränings- och tävlingsanläggning på badhus i Malmö
Planer finns för nybyggnad av tränings- och tävlingsanläggning vid badhus.
Nybyggnad av mobilitetshus och förskola i Masthusen, Västra hamnen i Malmö
Planer finns för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus och en förskola i fem våningar med 4 000 kvadratmeter grönytor, varav hälften på tak. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 8 våningsplan + källare. Fastigheten kommer att certifieras enligt Well Building och få epitetet Symbiotic Building.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 8000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av förskola och vårdboende i Malmö
Avser nybyggnad av förskola, vårdboende samt några lokaler.
Om- och nybyggnad av skola i Malmö
Avser om- och nybyggnad vid Slottstadens skola. Yta: 9400 m2 ombyggnad av skola och idrottshall samt 2500 m2 nybyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av logistikanläggning
Avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor.
Nybyggnad av sporthall och studentbostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser uppförande av sporthall och studentbostäder inom Kv. Lingarnet 2 i Malmö (tredimensionell fastighet). Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar enligt följande: - Huvuddel 1: Sporthall - Huvuddel 2: Studentbostäder. ( 3000-4000 m2) Färdigställandetid: Huvuddel 1: 15 juni 2023. Huvuddel 2: 12 december 2023.
Nybyggnad av hotell i Svågerstorp, Malmö
Projektet avser nybyggnad av hotell i 1 huskropp i 1- 5 plan. Ca 120 rum. Hotellet byggs i anslutning till befintligt kontor.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Lokal för reproduktionsmedicinskt centrum samt logopedmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler för Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och Logopedmottagning. I projektet ingår även en mindre gascentral. Avser 1 huskropp i 2 plan med en yta på 3600 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av parkeringshus med trästomme på 622 platser och upphandlas i delat utförande. Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar. Det har högt satta hållbarhetsambitioner och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Ombyggnad av kontorslokaler samt atriumgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av två våningsplan med kontorsyta, en större atriumgård m.m.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 43000 m2. Logistik/lagerlokaler ca 21000 m2.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistikanläggning. Total tomtyta: 100000 m2.
Nybyggnad av logistik-, lager samt produktionslokaler i
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. Planer finns för fortsatt nybyggnad av logistik- lager- samt produktionslokaler. Total tomtyta: 150000 m2.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Rivning och nybyggnad av förskola i Bellevue, Malmö
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola i tre våningar med ca 90 förskoleplatser.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 100 barn, förråd, uppförande av murar samt anordnande av parkeringsplats.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Nybyggnad av ridanläggning i Husie, Malmö
Avser nybyggnad av ridanläggning för 48 hästar. I projektet ingår bl a stall, ridhus, cafeteria, personalutrymmen samt medlemsutrymmen. I projektet ingår även uteridbana och hagar. Bruttoarea (BTA) nybyggnad stall, ridhus mm ca 5 460 m2. Markplanerad yta inkluderad ridbana, exkl byggnader. ( Etapp 1 ingår under projektnummer 1408527 och etapp 3 under 1538201).
Nybyggnad av parkeringshus på Holma, Malmö
Planer finns för nybyggnad av parkeringshus.
Förläggning av distributionsledningar NSM i Malmö
Avser förläggning av distributionsledningar för Medicinska gaser, fjärrkyla, fjärrvärme samt avhärdat vatten i nya och befintliga kulvertar och byggnader på Malmö sjukhusområde inom NSM.
Renovering vid odontologen i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tandvårdshögskolan inom kv. Klerken 4, Carl Gustafs väg 34 i Malmö ligger inom ett område med kulturhistoriskt särskilda värden. Projektet omfattar fönsterbyte av ca 1 000 fönster och omfogning av tegelfasad ca 8000 kvm (mått inkl. fönster).
Nybyggnad av spahotell på Lernacken i Malmö
Planer finns på nybyggnad av spahotell. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn. Omfattar 1 huskropp i 2 plan med fläktrum på plan 3. Läge: vid Kroksbäcksparken bredvid Kroksbäcks IP.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region syd
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning. Option 2023-07-01 - 2026-06-30 och 2026-07-01 - 2027-06-30.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där man renoverar hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Nybyggnad av bibliotek i Hyllie
Eventuella planer finns för nybyggnad av bibliotek.
Anläggande och installation av vattensläcksystem inom Malmö sjukhusomr och NSM
Avser förläggning av distributionsledningar för sprinkler, samt installation av sprinkler i befintliga och nya kulvertar, teknik och transport. Inom Malmö sjukhusområde och Nya sjukhusområdet Malmö (NSM).
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 mindre lägenheter.
Om- och tillbyggnad av butik i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av butik.
Höjng av tak samt inredande av rum i hotell i Malmö
Eventuella planer finns för att höja viss del av taket från 4 till 5 plan samt inredande av vindsplan till 6 rum. Igångsättning avhängigt beslut.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Ombyggnad till handel och kontor i Malmö
Projektet avser delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertak i befintlig skola.
Ombyggnad av lokaler till gymnasieskola i Malmö
Projektet avser ändrad användning från kontor till lokaler för gymnasieskola.
Ombyggnad av lokal till kirurgiskt centrum i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till plastikkirurgisk klinik.
Modernisering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hissas vid byggnad 33 A-F vid SUS i Malmö
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Renovering av djursjukhus i Malmö
Avser fortsatt renovering av djursjukhus med en yta på ca 650 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik med en yta på 340 m2.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager. Yta ca 300 m2.
Utvändig renovering på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för ytterligare renovering inom kommunens fastigheter.
Takarbeten på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för renovering av tak inom kommunens fastigheter. Kan röra sig om skola, fritids, äldreboenden m.m.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Rivning och sanering av bilanläggning i Malmö
Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor. Eventuellt kommer saneringsarbeten att ingå.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Sysavs befintliga kontorslokal. Option ingår under projektnummer 1651480 som omfattar utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.
Renovering av vårdanläggning i Malmö
Ändrad användning av kontor till vårdanläggning. Aser invändig renovering.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 1
Entreprenad 1 omfattar TC Malmö, TC Göteborg, TC Stockholm och TC Gävle. Sammanlagd yta BRA ca 15100 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Byte av solpaneler på kontor i Malmö
Planer finns för byte från solpaneler till solceller.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Tillbyggnad av entré samt målningsarbeten vid butik i Malmö
Avser tillbyggnad av entré vid butik samt målning av fasad.
Tillbyggnad av vaktkur vid reningsverk i Malmö
Avser tillbyggnad av vaktkur med en yta på 20 m2.
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Avser ombyggnad av annex till konferenslokal.
Planer finns för ombyggnad av annex till 150 m2 konferenslokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Byte av ventilationsaggregat, ändrad planlösning samt nytt hwc.
Ändring till kontorslokal i Malmö
Avser ändring av fd butikslokal till 160 m2 kontor. Hyresgästanpassning.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Malmö
Nybyggnad av eventcenter med flycan-anläggning, padelbanor, gym, kontor och restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av 4 st toaletter plan 0.
Byte av fönster på kontor i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av lager/kontor samt utökning av vårdcentral.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad kontor och lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Nytt miljörum, fasadändring (nya ytterväggar) samt ändrad ventilation, Ändring av ventilationsanläggning (från självdrag till fx) Kockum 20,22.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor och parkeringshus.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Rivning av gymnasieskola i Malmö
Rivning av befintlig gymnasieskola.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Tillbyggnad av kyrka, fasadändring (insättning och byte av fönster) samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Underhandsförfrågan angående om- och tillbyggnad av kyrka samt överglasning av atriumgård.
Ombyggnad av tennishall i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av lager/logistik till padelhall.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring till förskola (återställning).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (gym till vårdcentral).
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändrad användning (skola till förskola).
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Ändring av lokstall till fritidsgård samt tillbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av barack i Malmö
Underhandsförfrågan angående uppsättande av plank samt uppsättning av moduler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lager till kontor) samt fasadändring (ny dörr).
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändrad användning (lokal till skönhetssalong).
Tillbyggnad av godsmottagning i Malmö
Utbyggnad/igensättning av carport samt ändring av carport till kallager/sluss för godsmottagning.
Rivning av skola i Malmö
Rivning av skolpaviljonger.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: