Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 186 st.

Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder. Kontorshuset kommer även innehålla restaurang och gym, även terrass på taket.
Nybyggnad av Domstolsbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av tingshus med 40 förhandlingssalar. I projektet ingår underjordiskt garage samt solcellsanläggning på tak. Omfattar 1 huskropp upp till 13 våningsplan, yta: 34000 m2. Objektet är placerat i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C, med adress Carlsgatan 9, 211 20 Malmö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: Q3/Q4 2022. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontors och bostäder mm i Västra hamnen, Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 4 plan inrymmande 40-tal lägenheter samt 60-tal bostäder för äldreboende samt 1 huskropp i 4-8 plan inrymmande kontorslokaler samt affärslokaler i nedre planet. I projektet ingår även garage under mark.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 40000 m2. ( Tomtyta 65000 m2).
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler i 8 våningsplan + källare.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 9000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Rivning och tillbyggnad av skola i Malmö
Avser rivning del av skolbyggnad samt tillbyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av parkeringshus med trästomme på 622 platser och upphandlas i delat utförande. Objektet är beläget i stadsdelen Sege Park i Malmö. Adress: Simrisbanvägen 10 Godsadress: Simrisbanvägen 10 Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Ombyggnad av barnkliniken i Malmö
Avser ombyggnad för barnkliniken byggnad 65 i två våningsplan med en total yta på 3000 m2.
Nybyggnad av parkeringshus och kontor i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av en sammanbyggd huskropp som omfattar parkeringshus med 450 bilplatser samt kontorshus med en yta på ca 3500 m2.
Nybyggnad av bilanläggning på Stora Bernstorp i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning ca 2950 kvm samt en tvätthall med en yta på ca 600 m2. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och kommer att inkludera en solcellsanläggning.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 42000 m2. Logistik/lagerlokaler ca 20000 m2.
Renovering av skola i Malmö.
Avser totalrenovering av befintlig skolbyggnad samt skolgård. Skolan har cirka 360 elever i årskurserna F-6.
Tillbyggnad av djursjukhus i Malmö
Avser tillbyggnad av djursjukhus med 1200 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av sex våningsplan med kontorsyta, en välkomnande bottenvåning som ska fungera som mötesplats med gemensamma ytor, café och restaurang.
Nybyggnad av förskola i Mamlö
Igångsättning tidigast under Q2 2019. Planer finns för rivning och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar.
Invändig renovering samt nytt fläktrum på tak på skola i Malmö
Avser invändig renovering av 4 huskroppar vid F-5 skola. Arbetena omfattar bl.a ny ventilation, golvarbeten, målningsarbeten, v-s och ventilationsarbeten hissinstallation, ny belysning, ny sanitetsutrusning, nya styr- och övervakning m.m.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank.
Nybyggnad av lokaler för Rättpsykiatrisk öppenvård i Malmö
Avser uppförande av 1 huskropp för Region Skånes Rättspsykiatriska öppenvård. Byggnaden kommer att uppföras i tre plan där plan 1 och 2 kommer att vara för verksamheten och plan 3 teknikutrymme.
Nybyggnad av förskola, Malmö
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av handelshus på Toftanäs, Malmö
Markområde finns för ca 3000-4000 m2 tomtmark för handelsverksamhet. Igångsättning avhängigt intressent.
Renovering vid odontologen i Malmö
Tandvårdshögskolan inom kv. Klerken 4, Carl Gustafs väg 34 i Malmö ligger inom ett område med kulturhistoriskt särskilda värden. Projektet omfattar fönsterbyte av ca 1 000 fönster och omfogning av tegelfasad ca 8500 kvm (mått inkl. fönster).
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Projektet avser nybyggnad av idrottshall i anslutning till skola. Projektets omfattning och kostnad kan ej anges.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall och sporthall samt underjordiska avfallsbehållare.
Nybyggnad av saluhall i Malmö
Avser nybyggnad av saluhall.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn.
Renovering av idrottshallar i Malmö
Projektet innefattar en totalrenovering av två sporthallar med tillhörande utrymmen som används för skol- och lagidrott.
Ombyggnad i Stadshuset i Malmö
Projektet avser främst ändrad planlösning, ny ventilation i fasad, nytt miljöhus m.m.
Ombyggnad av museum för Wisdome i Malmö
Objektet Kv Turbinen 4 utgör idag museum Teknikens och Sjöfartens Hus. Projektet avser om- och tillbyggnad av delar i verksamhetslokaler för Wisdome. Wisdome är verksamhetens interna benämningen på en ny biosalong med möjlighet till bildvisning med senaste 3D teknik i kupolformat.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad delar av tre våningsplan till kontorslokaler.
Ombyggnad av kontorslokaler m.m. i Malmö
Projektet avser ombyggnad i tre våningsplan till kontor, konferenslokaler, reception samt café och event.
Rivning samt renovering av betongkampanil vid klocktorn m.m. i Malmö
Projektet avser rivning samt ny betongkampanil vid klocktornet vid S:t Andreas kyrka.. Planer finns även för renovering av fönster, fasad samt tak.
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertak i befintlig skola.
Tillbyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Planer finns för tillbyggnad (påbyggnad) av bibliotek.
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Nybyggnad av kontor och lager på Valdemarsro, Malmö
Avser nybyggnad av kontor och lager med en yta på 600 m2.
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Ramavtal avseende funktionsservice kylutrustning, Malmö stad
Engångsrapport! Avser ramavtal avseende utförande av funktionsservice innefattande drift, underhåll och dokumentation m.m. av beställarens kylutrustning. Entreprenad 1 som omfattar fem system med ammoniak (köldmedium R717), däribland fyra ishallar. Entreprenad 2 som omfattar cirka 2 000 system/aggregat. Uppskattat värde: 10 MSEK Avtalstid:2020-04-01 - 2022-03-31 Option:2022-04-01 - 2023-03-31 Option:2023-04-01 - 2024-03-31
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad vid församlingshem i Malmö
Projektet avser ombyggnad av källare samt bottenplan vid S:t Andreas församlingshem. I projektet ingår även markarbeten.
Ombyggnad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till förskoleverksamhet.
Tillbyggnad av barnavårdscentral m.m. i Malmö
Tillbyggnad av bvc och öppenförskola samt inbyggnad av balkonger och loftgång.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Modernisering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hissas vid byggnad 33 A-F vid SUS i Malmö
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Nybyggnad av padelhall.
Byte av belysning i skolor i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer i Johannesskolan, Dammfriskolan samt Värner Rydénskolan. Avser byte från T8 till ledlampor. Objekts läge: Dammfriskolan: Dammfrigången 9, ( kv Jylland 7),217 45 Malmö Johannesskolan: Nikolaigatan 7, (Klerken 5), 214 21 Malmö Värner Rydénskolan: Hårds väg 5, ( Törnrosen 1), 213 67 Malmö
Renovering av djursjukhus i Malmö
Avser fortsatt renovering av djursjukhus med en yta på ca 650 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad för padelcenter i Västra hamnen, Malmö
Avser ombyggnad av lokal för inomhuscenter för padel.
Renovering av torn vid kyrka i Tygelsjö, Malmö
Projektet avser fortsatt renovering av tornets murverk.
Nybyggnad av lokaler för höghöjdsmiljö m.m.i Malmö
Nybyggnad av lokal för träning i höghöjdsmiljö samt lager. Yta ca 300 m2.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Ombyggnad delar av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad i del av fastighet från affärslokaler till kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 1
Entreprenad 1 omfattar TC Malmö, TC Göteborg, TC Stockholm och TC Gävle. Sammanlagd yta BRA ca 15100 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region syd
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning. Option 2023-07-01 - 2026-06-30 och 2026-07-01 - 2027-06-30.
Upphandling av teletekniska säkerhetssystem för Hovrätten, Skåne och Blekninge
Inom samt utanför fastigheten finns befintliga säkerhets-/tele-system installerade. Entreprenaden består i byte av samtliga befintliga installationer till nya installationer för dessa system.
Takrenovering på kyrka i Malmö
Avser renovering av tak på kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring, nya fönsterpartier och dörrar.
Takarbeten m.m. på församlingshem i Malmö
Projektet avser omläggning av yttertak m.m. på Oxie församlingshem. Avser byte från eternittak till papptak.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Besiktningsmän sprinkler & styr- och övervakning vid Nya sjukhusområdet Malmö
Avser konsultuppdrag gällande besiktningsmän inom sprinkler och styr- och övervakning för besiktningar, gällande ny- och ombyggnader i fastigheter och anläggning på Nya Sjukhusområdet i Malmö.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik på ca 70 kvm, kommer finnas plats för ca 30 personer i butiken.
Nybyggnad av musiksal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Underhandsförfrågan avseende inspelningsstudio och replokaler.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Ombyggnad av butik i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Om- och tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av miljöhus samt fasadändring (byte av fönster, ny grind samt ny fasadkulör) samt ombyggnad (delning och sammanslagning av lokaler).
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lokal och parkeringshus.
Nybyggnad av cafeteria i Malmö
Nybyggnad av cafébyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Nybyggnad av förskola, mobilitetshub, miljöhus samt solcellsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad kontor och lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om - och tillbyggnad av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Till- och ombyggnad av restaurang samt nybyggnad av sophus och mur.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av lokal i Malmö
Avser nybyggnad av lokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kanslihus i Malmö
Fasadändring (inklädnad av fasad med svarta fibercementskivor).
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad av entré samt ändrad användning (verkstad till kontor).
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Avser tillbyggnad av hotell (påbyggnad), ändrad planlösning samt påbyggnad av takterrass, fasadändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Avser ändrad användning (restaurang och dentallab till vårdanläggning). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Avser ändrad användning (undervisningslokal till vandrarhem), fasadändring (nya fönster), nybyggnad av miljöhus, samt markparkering.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (kontor till vårdanläggning).
Nybyggnad av tennishall i Malmö
Underhandsförfrågan avseende padelhall.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av café till kontor samt fasadändring.
Rivning av skola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad av skola i Malmö
Underhandsförfrågan angående om- och tillbyggnad av slottsstadens skola.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Underhandsförfrågan angående ändring av källarförråd till lokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Malmö
Underhandsförfrågan avseende stödboende.
Nybyggnad av telestation i Malmö
Uppförande av mobiltelestation samt teknikskåp.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändrad användning (butik till restaurang).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av restaurang till kontor samt byte av ventilationsaggregat.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: