Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder. Kontorshuset kommer även innehålla restaurang och gym, även terrass på taket. Nybyggnationen kommer att certifieras med högsta miljöcertifieringsnivå enligt Breeam och The Well Building Standard.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: Q3/Q4 2022. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor med garage under mark i Malmö
Nybyggnad av kontor med underliggande garage.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 44000 m2. ( Tomtyta 66500 m2).
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 7 våningsplan med en yta på 12000 m2. Miljöcertifierat projekt : LEED Platinum.
Nybyggnad av idrottsgrundskola i Malmö
Projektet omfattar nybyggnad av idrottsgrundskola årskurs 7-9 för ca 540 elever samt sporthall med publikkapacitet om 500 personer. Objektet består av två byggnader, 4 respektive 5 våningar förbundna med 2 stycken gångbroar. Area ca 11300 kvm BTA. Även utemiljö samt takterrass ska anläggas. Objektets läge: Eric Persson väg, Stadionområdet, Malmö.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 8000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser fortsatt nybyggnad kommersiella lokaler. I projektet ingår även garage under mark. (Totalt planeras 4 etapper bostäder)
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-6 skola i Lindängen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola för 630 elever. Avser sammanbyggda huskroppar i 1-4 plan inrymmande skollokaler, idrottshall, matsal, expedition mm. I projektet kommer rivning av en dagverksamhetslokal att ingå.
Nybyggnad av kommersiella lokaler i Hyllie, Malmö
Projektet avser nybyggnad av kommersiella lokaler som omfattar kontor, centrumverksamhet m.m i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta ca 7000 m2. I projektet ingår även parkeringsgarage under mark. (Totalt planeras 3 etapper kontor)
Nybyggnad av sporthall och studentbostäder i Hyllie, Malmö
Projektet avser uppförande av sporthall och studentbostäder inom Kv. Lingarnet 2 i Malmö (tredimensionell fastighet). Entreprenaden är uppdelad i två huvuddelar enligt följande: - Huvuddel 1: Sporthall - Huvuddel 2: Studentbostäder. ( 3000-4000 m2) Färdigställandetid: Huvuddel 1: 15 juni 2023. Huvuddel 2: 12 december 2023.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av parkeringshus med trästomme på 622 platser och upphandlas i delat utförande. Objektet är beläget i stadsdelen Sege Park i Malmö. Adress: Simrisbanvägen 10 Godsadress: Simrisbanvägen 10 Parkeringshuset i Sege Park har högt satta hållbarhetsambitioner och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Renovering av skola i Malmö.
Avser totalrenovering av befintlig skolbyggnad samt skolgård. Skolan har cirka 360 elever i årskurserna F-6.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 43000 m2. Logistik/lagerlokaler ca 21000 m2.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola i 3 plan med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 100 barn, förråd, uppförande av murar samt anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av kontor, lager, showroom, miljöhus och plank.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Renovering vid odontologen i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tandvårdshögskolan inom kv. Klerken 4, Carl Gustafs väg 34 i Malmö ligger inom ett område med kulturhistoriskt särskilda värden. Projektet omfattar fönsterbyte av ca 1 000 fönster och omfogning av tegelfasad ca 8000 kvm (mått inkl. fönster).
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av idrottshallar i Malmö
Projektet innefattar en totalrenovering av två sporthallar med tillhörande utrymmen som används för skol- och lagidrott.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall i anslutning till skola.
Nybyggnad av idrottshall i Malmö
Avser nybyggnad av gymnastikhall och sporthall samt underjordiska avfallsbehållare.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där tanken är att renovera hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn. Läge: vid Kroksbäcksparken.
Nybyggnad av förskola i Hyllie, Malmö
Planer finns för nybyggnad av förskola. Uppskattad byggstart.
Till- och ombyggnad av museum i Malmö
Inom Kulturförvaltningen har identifierats sex (6) objekt med antikvariska värden, varav ett (1) objekt (Hodderna) består av sex (6) byggnader med delvis olika förutsättningar, som är i behov av att upprustas och åtgärdas, delvis på grund av föroreningar. Föutom Hodderna är det dessa projekt: Ebba hus, Garveriet, Slottsmöllan, Möllarebostaden och Kalkugnen. Kulturförvaltningen är därför i behov av konsulttjänster avseende kompletterande utredning för bland annat materialinventering/provtagning, granskning, åtgärdsplan för sanering, statusbesiktning, upprättande av underhållsplan, kostnadskalkyler/uppskattning för fullgott skick, dvs. både installations- och byggnadsmässigt. Syftet är att ta fram en plan som säkerställer att objekten kan bevaras till eftervärlden samt säkerställer att personer kan vistas i objekten utan att riskera hälsoskadlig exponering av förekommande föroreningar.
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Anläggande och installation av vattensläcksystem inom Malmö sjukhusomr och NSM
Avser förläggning av distributionsledningar för sprinkler, samt installation av sprinkler i befintliga och nya kulvertar, teknik och transport. Inom Malmö sjukhusområde och Nya sjukhusområdet Malmö (NSM).
Ombyggnad av vårdhem/ tandläkarmottagning i Malmö
Omfattar ändrad användning av handel till vårdlokaler.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 9 lägenheter.
Ramavtal avseende funktionsservice kylutrustning, Malmö stad
Avser ramavtal avseende utförande av funktionsservice innefattande drift, underhåll och dokumentation m.m. av beställarens kylutrustning. Entreprenad 1 som omfattar fem system med ammoniak (köldmedium R717), däribland fyra ishallar. Entreprenad 2 som omfattar cirka 2 000 system/aggregat. Uppskattat värde: 10 MSEK Avtalstid:2020-04-01 - 2022-03-31 Option:2022-04-01 - 2023-03-31 Option:2023-04-01 - 2024-03-31
Byte av belysning och undertak i F-9 skola i Malmö
Projektet avser byte av belysningsarmaturer samt undertak i befintlig skola.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad av lokal till kirurgiskt centrum i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till plastikkirurgisk klinik.
Förläggning av distributionsledningar NSM i Malmö
Avser förläggning av distributionsledningar för Medicinska gaser, fjärrkyla, fjärrvärme samt avhärdat vatten i nya och befintliga kulvertar och byggnader på Malmö sjukhusområde inom NSM.
Till- och ombyggnad av kyrka i Bunkeflo, Malmö
Projektet avser till- och ombyggnad av kyrka, församlingshem samt pastorsexpedition. Total yta: 140 m2.
Modernisering av hissar i sjukhusbyggnad vid SUS i Malmö
Avser modernisering av hissas vid byggnad 33 A-F vid SUS i Malmö
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Nybyggnad av padelhall.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Rivning av kontorsbyggnad samt lager i Limhamn Malmö
Avser rivning, sortering och återvinning av befintliga byggnader på fastigheten Spiran 1, ca 4000 kvm BTA.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Takarbeten på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för renovering av tak inom kommunens fastigheter. Kan röra sig om skola, fritids, äldreboenden m.m.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Ombyggnad av gym till kontor i ett plan.
Rivning och sanering av bilanläggning i Malmö
Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor. Eventuellt kommer saneringsarbeten att ingå.
Utvändig renovering på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för ytterligare renovering inom kommunens fastigheter.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av kontor.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 1
Entreprenad 1 omfattar TC Malmö, TC Göteborg, TC Stockholm och TC Gävle. Sammanlagd yta BRA ca 15100 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Driftentreprenad för byggnader och utemiljö i Region syd
Entreprenaden omfattar tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt administrativ förvaltning. Option 2023-07-01 - 2026-06-30 och 2026-07-01 - 2027-06-30.
Takrenovering på kyrka i Malmö
Avser renovering av tak på kyrka.
Byte av solpaneler på kontor i Malmö
Planer finns för byte från solpaneler till solceller.
Utvändigt underhåll av skola i Malmö
Fasadändring, nya fönsterpartier och dörrar.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Tillbyggnad av vaktkur vid reningsverk i Malmö
Avser tillbyggnad av vaktkur med en yta på 20 m2.
Tillbyggnad av entré samt målningsarbeten vid butik i Malmö
Avser tillbyggnad av entré vid butik samt målning av fasad.
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik på ca 70 kvm, kommer finnas plats för ca 30 personer i butiken.
Nybyggnad av musiksal i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Underhandsförfrågan avseende inspelningsstudio och replokaler.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av butik till kontor samt delning av lokal.
Målning av fönster vid skola i Malmö
Avser målningsarbeten av två huskroppar vid Latinskolan.
Nybyggnad av lokal i Malmö
Avser nybyggnad av lokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Avser tillbyggnad av entré samt ändrad användning (verkstad till kontor).
Tillbyggnad av hotell i Malmö
Avser tillbyggnad av hotell (påbyggnad), ändrad planlösning samt påbyggnad av takterrass, fasadändring.
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Avser ändrad användning (restaurang och dentallab till vårdanläggning). Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vandrarhem i Malmö
Avser ändrad användning (undervisningslokal till vandrarhem), fasadändring (nya fönster), nybyggnad av miljöhus, samt markparkering.
Ändring till kontorslokal i Malmö
Avser ändring av fd butikslokal till 160 m2 kontor. Hyresgästanpassning.
Nybyggnad av vårdcentral i Malmö
Nybyggnad av 2 st vårdbyggnader med källare och förbindelsegång, cykelhus, cykelramp, parkering och brandgastorn samt fällning av träd (by 35).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Malmö
Nybyggnad av eventcenter med flycan-anläggning, padelbanor, gym, kontor och restaurang.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Delning till ytterligare lokaler för handel (butik) samt ändring av butik till kontor.
Ombyggnad av skola i Malmö
Ombyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Malmö
Nybyggnad av skola, förråd, bullermur. solceller, markparkering samt skyltar.
Nybyggnad av skola i Malmö
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad kontor och lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Om - och tillbyggnad av kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
totOmbyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende ändrad användning (klinik till kontor).
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av kontorsbyggnad inklusive sidobyggnader samt tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av lagerlokal och tillbyggnadskontor.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Ändrad användning (skola till förskola).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (kontor till vårdanläggning).
Ombyggnad av vårdcentral i Malmö
Ändrad användning (kontor till vårdcentral).
Tillbyggnad av ridhus i Malmö
Tillbyggnad av ridhus samt utrymningstrappa.
Tillbyggnad av skola i Malmö
Tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Underhandsförfrågan angående om- och tillbyggnad av kyrka samt överglasning av atriumgård.
Ombyggnad av gymnasieskola i Malmö
Underhandsförfrågan avseende ändrad användning (kontor till gymnasieskola).
Nybyggnad av telestation i Malmö
Uppförande av 24 m hög telemast samt nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av barack i Malmö
Underhandsförfrågan angående uppsättande av plank samt uppsättning av moduler.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lager till kontor) samt fasadändring (ny dörr).
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lokal till kontor).
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av bostad till hudläkar-/tandläkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av restaurang till kontor samt byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av handelsträdgård i Malmö
Ändring av småindustri till handelsträdgård.
Rivning av skola i Malmö
Rivning av skolpaviljonger.
Rivning av telestation i Malmö
Rivning av teknikhus.
Ombyggnad av förskola i Malmö
Tidsbegränsat bygglov avseende förskola.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: