Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 161 st.

Nybyggnad av kontorshus i Nyhamnen, Malmö
Projektet avser nybyggnad av ca 25000 m2 huvudkontor åt EON. Totalkostnad: 1,1 miljarder. Kontorshuset kommer även innehålla restaurang och gym, även terrass på taket. Nybyggnationen kommer att certifieras med högsta miljöcertifieringsnivå enligt Breeam och The Well Building Standard.
Nybyggnad av Domstolsbyggnad i Malmö
Projektet avser nybyggnad av tingshus med 40 förhandlingssalar. I projektet ingår underjordiskt garage samt solcellsanläggning på tak. Omfattar 1 huskropp upp till 13 våningsplan, yta: 34000 m2. Objektet är placerat i Nyhamnen utmed spårområdet i direkt anslutning till Malmö C, med adress Carlsgatan 9, 211 20 Malmö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringshus i 1 huskropp i 13 våningsplan, yta 39000 m2.
Nybyggnad av kontor i Hyllie i Malmö
Avser nybyggnad av kontorshus i 9 våningsplan. Färdigställandetid: Q3/Q4 2022. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontor med garage under mark i Malmö
Nybyggnad av kontor med underliggande garage.
Nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor och parkeringsgarage i 1 huskropp i 5- 12 plan. (garage byggs i 2 plan). Yta: 8000 m2 kontor, ca 2500 m2 parkeringsgarage.
Nybyggnad av logistik- och kontorsbyggnad i Malmö
Avser nybyggnad av logistik och kontorslokaler med en yta på 44000 m2. ( Tomtyta 66500 m2).
Nybyggnad av mobilitetshus och förskola i Masthusen, Västra hamnen i Malmö
Planer finns för ännu ett kvarter, som bland annat kommer att innehålla ett mobilitetshus och en förskola i fem våningar med 4 000 kvadratmeter grönytor, varav hälften på tak. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Hyllie Malmö
Avser nybyggnad av 7000 m2 kontorslokaler i 7 plan samt källare med en yta på ca 2000-2500 m2. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av skola i Malmö
Avser om- och nybyggnad vid Slottstadens skola. Yta: 9400 m2 ombyggnad av skola och idrottshall samt 2500 m2 nybyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av parkeringshus i Malmö
Avser nybyggnad av parkeringshus med trästomme på 622 platser och upphandlas i delat utförande. Parkeringshuset förbereds för 120 laddplatser där de boende i Sege Park kan ladda sina bilar. Det har högt satta hållbarhetsambitioner och är tänkt att bli en klimatsmart mobilitetsnod och en förebild för framtidens parkeringshus.
Lokal för reproduktionsmedicinskt centrum samt logopedmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler för Reproduktionsmedicinskt Center (RMC) och Logopedmottagning. I projektet ingår även en mindre gascentral. Avser 1 huskropp i 2 plan med en yta på 3600 m2.
Nybyggnad av bilanläggning på Stora Bernstorp i Malmö
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning ca 2950 kvm samt en tvätthall med en yta på ca 600 m2. Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver och kommer att inkludera en solcellsanläggning.
Ombyggnad till kontor och restaurang i Malmö
Projektet avser ombyggnad av magasin (211) till 4000 m2 kontor samt 300 m2 restaurang, tillbyggnad samt fasadändringar (fönster, dörrar m m). I projektet ingår mindre markarbeten.
Nybyggnad av logistikanläggning
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och kontor. Markomområde: 40000 m2. Byggplats: Lockarp söder om Fosie.
Nybyggnad av logistikanläggning i Malmö
Projektet avser nybyggnad av logistikanläggning och lagerlokaler. Total tomtyta: 43000 m2. Logistik/lagerlokaler ca 21000 m2.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ny rörpostanläggning vid Sjukhusområdet i Malmö
Avser stråk för rörpostledningar och AGV-transporter inom Nya sjukhusområdet i Malmö. Vidare ingår byggnadsanpassningar inom befintliga byggnader (ca 20 st) och i kulvertstråk som ej ingår i NSM-projektet. Avser även installationer i knutpunktsrum, laddningsstationer, service- och logistikutrymmen. Dessa kan ingå i nya byggnader som hanteras av andra projekt/delprojekt inom NSM.
Ombyggnad av affärshus till kontor i Malmö
Avser ombyggnad av fastighet från affärslokaler till kontor.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Fasadarbeten på universitetsbyggnad i Malmö
Projektet avser byte av fasadmaterial på universitetsbyggnad. Fasadmaterial: glasfasad.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Avser nybyggnad av 1 huskropp i 3 våningsplan inrymmande 1300 m2 kontor samt 350 m2 lager.
Förläggning av distributionsledningar NSM i Malmö
Avser förläggning av distributionsledningar för Medicinska gaser, fjärrkyla, fjärrvärme samt avhärdat vatten i nya och befintliga kulvertar och byggnader på Malmö sjukhusområde inom NSM.
Nybyggnad av kontor i Malmö
Avser nybyggnad av 3000 m2 kontorslokaler.
Nybyggnad av förskola i Limhamn Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola. Yta: 2000-2500 m2.
Renovering av idrottshallar i Malmö
Projektet innefattar en totalrenovering av två sammanbyggda sporthallar med tillhörande utrymmen som används för skol- och lagidrott.
Nybyggnad av förskola i Malmö
Projektet avser nybyggnad av förskola för 120 barn. Omfattar 1 huskropp i 2 plan med fläktrum på plan 3. Läge: vid Kroksbäcksparken bredvid Kroksbäcks IP.
Om- och tillbyggnad av fritidsgård, butik, restaurang m.m. Malmö
Avser om- och tillbyggnad av butik och restaurang, ombyggnad av lokal i källarplan till fritidsgård samt fasadändring (nya entréer, nytt fasadmaterial, ommålning av fasad, ny takkupol, byte av fönster).
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Malmö
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Utvändig renovering av f.d kyrka i Malmö
Planer finns för utvändig renovering av kyrka där man renoverar hela klimatskalet med tak, fasad och fönster.
Till- och ombyggnad av bibliotek i Rosengård, Malmö
Projektet avser rivning, ny- och ombyggnad till bibliotek. Projektet omfattar även nybyggnad av fläktrum/aggregat på yttertak som ersättning för rivet/demonterat fläktrum med dess installationer. Yta som arbetet avser är ca 899 m2 på plan 1, och 797 m2 på plan 2 och ca 169 m² på plan 3.
Anläggande och installation av vattensläcksystem inom Malmö sjukhusomr och NSM
Avser förläggning av distributionsledningar för sprinkler, samt installation av sprinkler i befintliga och nya kulvertar, teknik och transport. Inom Malmö sjukhusområde och Nya sjukhusområdet Malmö (NSM).
Etablering och renovering av skolpaviljonger i Malmö
Avser flyttning och renovering av två st befintliga paviljonger ( A och C) som ägs av Malmö stad och som flyttas från sin nuvarande plats inom Malmö till fastigheten Tygelsjö 41:40. I samband med flytten renoveras dessa paviljonger. Arbetsområdet omfattar ca 7000 m2. De paviljonger som skall flyttas och renoveras omfattar tillsammans ca 570 m
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vårdcentral till 12 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av butik i Malmö
Projektet avser om- och tillbyggnad av butik.
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
Tillbyggnad av kyrka i Malmö
Avser utbyggnad av Bunkeflostrand kyrka samt smärre ombyggnad i församlingshem.
Ombyggnad av lokal till kirurgiskt centrum i Malmö
Avser ombyggnad av lokal till plastikkirurgisk klinik.
Ombyggnad av hotell till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad hotell till kontorslokaler.
Utvändig renovering av F-9 skola i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av befintlig skola där arbetena avser byte av tak, målning av fönster, fasadarbeten m.m.
Ändring till vårdcentral i Malmö
Avser invändig ändring från gym till vårdcentral. Avser väggarbeten, installationer samt ytskikt.
Nybyggnad av padelhall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av padelhall.
Ombyggnad av kontorslokaler i Malmö
Projektet avser ombyggnad av Sysavs befintliga kontorslokal. Option ingår under projektnummer 1651480 som omfattar utbyte av glaspartier i konferensrum på befintligt kontor.
Nya offentliga toaletter i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019.
Renovering av djursjukhus i Malmö
Avser fortsatt renovering av djursjukhus med en yta på ca 650 m2. Totalkostnad för båda etapperna är ca 75 mkr.
Nybyggnad av butik i Malmö
Avser nybyggnad av butik med en yta på 340 m2.
Ombyggnad av butikslokal i Malmö
Avser ombyggnad av butikslokal i markplan ( vån 2)
Ombyggnad till fritidsgård i Malmö
Projektet avser ändring av lokstall till fritidsgård samt tillbyggnad av skärmtak. Fasadändring.
Renovering av garage vid sporthall i Malmö
Rönnen sporthall är beläget på Rönnbladsgatan 1A, Malmö. I samma byggnad där garaget är beläget finns även idrottshall med tillhörande utrymmen. Projektet avser renovering av garage där omfattande skador har uppkommit på delar av stommen i garaget. Arbetet innefattar bland annat att befintliga ingjutna stålbalkar i bjälklaget ska tas bort och ersättas av nya betongbalkar, korrosionsskadade pelarkapitäl ska kringgjutas. Dessutom åtgärdas bl.a. vattenavrinning och belysning.
Ombyggnad till butik m.m.i Malmö
Ändrad användning till butik och veterinärmottagning samt fasadändring.
Ombyggnad av fritidsgård i Malmö
Projektet avser ombyggnad av butik till fritidsgård.
Takarbeten på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för renovering av tak inom kommunens fastigheter. Kan röra sig om skola, fritids, äldreboenden m.m.
Utvändig renovering på kommunala byggnader i Malmö
Planer finns för ytterligare renovering inom kommunens fastigheter.
Om- och tillbyggnad av fritidshem i Malmö
Projektet avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad på Malmö Lok-stallet 1. Den befintliga byggnaden är placerad på Limhamnsskolans skolgård och skall anpassas för fritidsverksamhet. Byggnaden är ursprungligen ett lokstall från slutet av 1800-talet och byggnaden är skyddad och ska bevaras enligt detaljplan. Byggnaden är Q- och K-märkt.
Nybyggnad av kontor och lager i Malmö
Nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av kyrka i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnad av kyrka, fasadändring (insättning och byte av fönster) samt ändring av ventilation och bärande konstruktion.
Renovering av vårdanläggning i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändrad användning av kontor till vårdanläggning. Aser invändig renovering.
Nybyggnad av toalett i Malmö
Upptaget i investeringsbudget.
Om- och tillbyggnad av samlingslokal i Malmö
Om- och tillbyggnad av gemensamhetsbyggnad hus c.
Byte av solpaneler på kontor i Malmö
Planer finns för byte från solpaneler till solceller.
Ändring till spelstudio i Malmö
Ändrad användning (från restaurang till spel- och fotogrammetristudio.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för information. Fasadändring (byte av fönster, dörrar, nya trappor), ändrad planlösning.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ombyggnad av lager/kontor samt utökning av vårdcentral.
Marksanering i Malmö
Avser sanering av markområde inför byggnation av förskola.
Rivning av bilanläggning i Malmö
Avser option från projektnummer 1632878. Projektet avser rivning av bilanläggning som omfattar bilhall, bilverkstad samt kontor.
Takrenovering på Kyrkans hus i Malmö
Avser renovering delar av tak på Kyrkans hus i Malmö
Tillbyggnad av entré samt målningsarbeten vid butik i Malmö
Avser tillbyggnad av entré vid butik samt målning av fasad.
Tillbyggnad av vaktkur vid reningsverk i Malmö
Avser tillbyggnad av vaktkur med en yta på 20 m2.
Tillbyggnad av restaurang i Malmö
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.
Avser ombyggnad av annex till konferenslokal.
Planer finns för ombyggnad av annex till 150 m2 konferenslokal.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens cafe.
Åtgärder av café m.m. i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser åtgärder av Slottsträdgårdens café samt ev toalett.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Byte av ventilationsaggregat, ändrad planlösning samt nytt hwc.
Ändring till kontorslokal i Malmö
Avser ändring av fd butikslokal till 160 m2 kontor. Hyresgästanpassning.
Utvändigt underhåll av kontor i Malmö
Nytt miljörum, fasadändring (nya ytterväggar) samt ändrad ventilation, Ändring av ventilationsanläggning (från självdrag till fx) Kockum 20,22.
Tillbyggnad av kontor i Malmö
Nybyggnad av 4 st toaletter plan 0.
Byte av fönster på kontor i Malmö
Fasadändring (byte av fönster).
Ombyggnad av cafeteria i Malmö
Ändrad användning (butik till café).
Renovering av flygelbyggnad vid Katrinetorp, Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2021. Avser renovering av västra flygelbyggnaden vid Katrinetorp.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändrad användning (lokal till kontor och lager) samt fasadändring (ny dörr och fönster).
Tillbyggnad av förskola i Malmö
Tillbyggnad av förskola.
Rivning av gymnasieskola i Malmö
Rivning av befintlig gymnasieskola.
Rivning av kontor i Malmö
Rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av högskola i Malmö
Ändring av kontor till yrkeshögskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändring av lokal till föreningsverksamhet.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändring av lokal till tandvård samt ny ramp.
Ombyggnad av butik i Malmö
Ändring av restaurang till butik (sammanslagning med butik) samt installation av hiss.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Malmö
Ändrad användning av kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ändrad verksamhet i kontor i Malmö
Ändrad verksamhet från lager till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av del av förråd/verkstad till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Malmö
Ändring av kontor till föreningslokal.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Ändring av bostad till kontor samt nybyggnad av ramp med räcke.
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändring av källarförråd till massagesalong.
Ombyggnad av frisersalong i Malmö
Ändring av kontor till skönhetsklinik (utökning).
Rivning av toalett i Malmö
Rivning av toalettbyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier i Malmö Stad. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadsbevakning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Malmö. Här kan du se aktuella tillbyggnationer, ombyggnationer och renoveringar i Malmö.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Malmö här, anläggningsprojekt i Malmö här, industriprojekt i Malmö här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Malmö här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Malmö hitta planerade, kommande byggprojekt i Malmö kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella projekt i Malmö som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår betaltjänst online och är det någon specifik typ av aktuella byggprojekt du vill ha koll på i Malmö eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella fotbollsarenor till vandrarhem, verkstäder, fängelser eller polisstationer. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Malmö hittar du även hamnar, broar, gator, torg, golfbanor etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Malmö har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår bevakning av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggkategorier samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Malmö till ett värde av mellan 7,3–9,5 miljarder årligen.

Vi vet mycket om byggmarknaden i Malmö, de aktuella byggprojekten i Malmö och de aktuella byggaktörerna i Malmö, så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Malmö som håller på Malmö FF eller FC Rosengård – men vi vet mycket annat om byggandet i Malmö.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Malmö, Skåne eller hela landet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: