Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser uppförande av kontorsbyggnad, rivning av teknikbyggnad samt flytt av tank.
Nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av hotell med 257 rum och lounger, högdel, gym samt en Skybar. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Nybyggnad av skola, förskola och idrottshall i Veberöd
Avser nybyggnad av skola och förskola för 300 elever, inklusive tillagningskök ,matsal och en idrottshall.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av idrottshall. På bottenvåningen ligger en fullstor idrottshall med måtten 20x40m. Sidoyta och läktare för ca 300 personer. Träningshall för specialidrott kan nås från båda de halvor som stora hallen kan delas in i. Intill stora hallen ligger en hall med yta av en halv fullstor plan 20x20m.
Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Avser projektering av Utbildningshall. Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning.
Om och tillbyggnad av affärshus i Lund
Projektet avser om och tillbyggnad av affärshus.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Projektet avser till- och ombyggnad av skola med matsal och slöjdsal samt uppförande av miljöhus och plank. Avser byggnad F och H.
Ombyggnad av skola till förskola i Stångby, Lund
Planer finns för att bygga om 3-9 skola till förskola.
Nybyggnad av butikslokal i östra Lund
Avser nybyggnad av butikslokal och kontor samt lager.
Nybyggnad av idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av idrottshall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Ombyggnad av kemicentrum 1 i Lund
Avser 2 huvuddelar. Huvuddel A: Laboratorium byggs om till studieytor och studentytor, nya rum och pentryn ska skapas samt ihopslagning av 2 datasalar till 1 datasal. Huvudel B: Flytt av bibliotek och där bibliotekt har varit skapas nya grupprum och seminarierum. Yta: 1650 kvm LOA.
Ombyggnad av flerbostadshus till kontor, Lund
Avser ändrad användning från bostad till kontor avsedd åt Socialförvaltningen, Företags hälsovården, KomUng och Överförmyndarenheten.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Avser rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av detsamma inom samma yta. Viss ombyggnad inom intilliggande skolbyggnad. Utemiljö
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringsli8njerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Ombyggnad av förskola i Lund
Byggarbeten, bland annat ingår följande: - Byte av samtlig träsyll - Demontering och ersättning av ”flytande golvkonstruktion” Sida 3 av 27 - Ny golvbeläggning i korridorer, entréer, WC etc - Ommålning ytskikt - Nya pentryn inkl. vitvaror - Rivning och ersättning betongpannor - Rivning av masonit i yttertak för byte till råspont - Ny utvändig trappa till vind - Byte av mjukfog kring dörrar och fönster El- och telesystem, bland annat ingår följande: - Nya elinstallationer för kraft- och belysningsinstallationer (nya ledningar, nya apparater / platsutrustningar etc), befintlig kanalisation skall återanvändas - Nytt brand- och utrymningslarm skall installeras - Nytt inbrottslarm skall installeras VVS, bland annat ingår följande: - Demontering och ersättning av ett FTX aggregat med komplett kanalsystem. - Befintliga tappvatteninstallationer såsom vattenklosetter tvättställ skötbord mm demonteras och återmonteras. - Befintligt Radiatorer demonteras och återmonteras. - Demontering och återmontering av installationer inom storköket - Nya ledningssystem för tappvatten och värme i erforderlig omfattning. - Nya Blandare installeras för nya diskbänkar. - Nya shuntgrupper för vattenburet värmebatteri i nytt FTX-aggregat till köket
Renovering och ombyggnad av förskola i Lund
Avser renovering av den gamla delen av förskolan med bla byte av tak, ventilationsarbeten, nya ytskikt, vs-arbeten, nya armaturer, 2 st nya skärmtak samt mindre markarbeten.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser bla byte av tak, ventilationsarbeten, nya ytskikt, vs-arbeten, 2 st nya skärmtak samt mindre markarbeten.
Ombyggnad till skola i Hög, Lund
Planer finns för ändrad användning av fastighet till skola.
Ombyggnad av universitetssjukhuset med vattenreningsanläggning, Lund
Avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till Dialysmottagningen.
Rivning av centralkök, matsal i Lund
Avser rivning av storkök och personalmatsal.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas och förses med yttertak av solcellspaneler.
Ramavtal specialsnickerier i Lund
Avtalstiden är 2018-03-15-- 2020-03-14, med option på förlängning två år. Maximal avtalstid t.o.m. 2022-03-14.
Ramavtal avseende; Brandtekniska konsulttjänster för Lunds Universitet
Upphandlingen avser ett ramavtal för att bistå Lunds universitet med riskutredningar för brandfarlig vara, brandtekniska utredningar, utredning enligt LSO kap 2 §4, brandskyddsutbildningar samt bevaka Lunds universitets intressen i byggprojekt. Avtalsperioden är 2+1+1 år. Lunds universitet bedriver verksamhet i Lund, Malmö, Helsingborg samt Ljungbyhed. Dessutom finns mindre forskningsstationer och filialer på andra orter i Skåne och Småland. Antagen anbudsgivare ska leverera tjänster för samtliga orter där Lunds universitet bedriver verksamhet.
Driftoptimering innefattande radiatorbyte i Lund
Avser driftoptimering innefattande radiatorbyte i hela eller delar av byggnaderna A, B, C, D, E och G.
Energiåtgärder, Universitetssjukhuset i Lund
Avser installationer av solceller på byggnad 27 (Infektionen), om ca. 500 m2 och på byggnad 16 (Pastellen), om ca. 200 m2.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av museum i Lund
Bygglov för tillbyggnad av museum.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola, Hus c och d, med byte av fönster samt ett nytt fönster och fasadarbete.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för tillbyggnad av skola med nytt och förlängt skärmtak, spiraltrappa samt byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Lund
Bygglov för uppförande av brandtrappa till parkeringshus.
Nybyggnad av garage i Lund
Bygglov för uppförande av skärmtak, garage/förråd.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, byte av glaspartier.
Utvändigt underhåll av förskola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av förskola med ny trappa och dörr.
Utvändigt underhåll av förskola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av förskola med två spiraltrappor och dörrar samt byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, 2 st fönster.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kyrka, byte av glasparti till glasdörr.
Utvändigt underhåll av museum i Lund
Bygglov för utvändig ändring av museum, ventilationshuvar (vita huset).
Utvändigt underhåll av restaurang i Lund
Bygglov för utvändig ändring av restaurang.
Nybyggnad av garage i Lund
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av kyrka i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kyrkorum.
Utvändigt underhåll av bilhall i Lund
Avser utvändig ändring av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Avser ändrad användning från bostad till lokal samt utvändig ändring.
Ombyggnad av läkarcentral i Lund
Avserr ändrad användning från kontor till ögonmottagning.
Ombyggnad av samlingslokal i Lund
Avser ombyggnad av garage till samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Lund
Små ombyggnader. Avser ändring från kontor till gymnasieskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser renovering och byte av fönster på fastigheten.
Tillbyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
By 90. bygglov för ändrad användning av kontor till kafé samt utvändig ändring med ny utrymningsväg och frånluftskanal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: