Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell, konferenslokaler mm i Lund
Avser nybyggnad av hotell med utställningsyta, kontor och reception på nedre plan, samt restaurang och konferenslokal. Beläget på området Science Village som ligger mellan de två stora forskningsanläggningarna i Brunnshög. Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av 3 befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och huset har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 5000 kvm.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter fördelade på 5 plan och kontorshus med tillhörande bobutik och reception samt gym i de 2 nedersta planen. Bostadsgård planeras på plan 3 med teknikutrymme. Yta ca 7571 kvm. Miljöbyggnad 3.0 guld .
Nybyggnad av utbildningshall och skärmtak i Lund
Avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen. Total ny area blir ca 4 400 m² BTA, varav ca 2 800 m² utgörs av utbildningshall, ca 450 m² teknikhall och 390 m² simulatoravdelning. Övriga areor är ca 2400 m².
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Avser uppförande av nytt parkeringshus. P-huset har en sutterängvåning samt 7 övre våningar. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Totalt cirka 665 st parkeringsplatser, varav cirka 65 st är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. BTA ca 21 300 kvm.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Projektet ligger på is.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Projektet omfattar rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av tillagnings-kök (1100 portioner) och matsal (för cirka 320 sittande). Samt en mindre ombyggnad av äldre gymnastiksal till rörelserum för F-3-elever.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad och anpassning av lokar för skola i 2 plan.
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser installation av solcellsanläggning på tak i Lund.
Underhåll och anpassning av skollokaler i Lund
Avser underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader. Renoveringen kommer att ske etappvis i undervisningslokaler i byggnad A, B, C, D, E, F samt toaletter i byggnad H.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel ca 3500 kvm och tillbyggnad av befintlig lagerhall med ca 671 kvm samt fasadarbeten.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Upprustning av idrottshall i Lund
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lund
Avser fasadrenovering av kontorsbyggnad A och innefattar i stora drag, rivning av fasadytor, byte av vissa syllar, isolering, ommurning av tegelväggar med nytt tegel, nya träpaneler samt rivning och återuppbyggnad av skärmtak vid entréer.
Ombyggnad och renovering av Folkparken i Lund
Avser utvändigt underhåll av Folkparken i Lund.
Ombyggnad av värmesystem i skola i Dalby
Hagalundskolan ska byggas om med avseende på uppvärmningssystemet. Uppvärmningssystemet med golvvärmeslingor ska konverteras till ett traditionellt radiatorsystem. I samband med denna ombyggnad tas även värmeslingor, djupt liggande i bottenplattan för lagring av värme, ur bruk samt värmeåtervinningskretsarna för ventilationens avluft och solslingor i ytterväggar.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Nybyggnad av kök i Lund
Avser nybyggnad av kök och matsal samt rivning av f.d. tvätt.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Avser invändig renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun. BTA ca 2000 kvm.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser konserveringsarbete, styrupprustning, inbrottslarm, renovering av ljuskronor.
Konstruktionsförstärkning av P-hus i Lund
Avser konstruktionsförstärkningar i parkeringsanläggningen Västra Station i Lund. Entreprenaden omfattar betonglagning och förstärkning av konstruktionen då skador uppdagats i parkeringsanläggningen.
Nybyggnad av garage och spolplatta i Lund
Avser nybyggnad av skötselgarage för LKFs trädgårdsarbetare samt anläggning av spolplatta med oljeavskiljare.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Byte av styr- och övervakningssystem i kontorslokaler, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Kristallen, Lunds kommun.
Nybyggnad av förskola i Lund
Förhandsbesked för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Lund
By 82, anmälan för ändring av brandskydd och ventilation.
Byte av passage och inbrottslarm på skola i Lund
Avser byte av inbrott och passagesystem inom Lerbäckskolan, Lunds kommun.
Installation av ny hiss i gymnasieskola i Lund
Avser rivning och demontering av befintlig hiss samt installation av ny hiss på Spyken i Lund.
Hissbyte i bibliotek i Lund
Rivning och demontering av befintlig hiss. Installation av ny hiss.
Hissbyte i skola i Lund
Rivning och demontering av befintlig hiss. Installation av ny hiss.
Invändig renovering av kyrka i Stångby
Avser restaurering, omfogning av golv.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av skola.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser installation av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser installation/ändring av ventilation i restaurang.
Ombyggnad av konferenslokal i Lund
Anmälan för inredande av vindsvåning till konferenslokal.
Ombyggnad av kontor i Lund
Anmälan för ändring av brandskydd och bärande konstruktion, kontorslokaler.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och brandskydd, skola.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för ändring som påverkar brandskyddet, skola.
Nybyggnad av carport i Lund
Bygglov för nybyggnad av 7 st carport/förråd samt 3 st uterum.
Nybyggnad av automatstation i Lund
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Lund
Bygglov för nybyggnad av garage, carport och miljöhus efter brand.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för nybyggnad av mobiltelefonmast samt teknikbod.
Nybyggnad av musiksal i Lund
Bygglov för nybyggnad av musikpaviljong.
Nybyggnad av toalett i Lund
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad på torg.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, påbyggnad av ventilationsutrymmen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus samt ändrad marknivå.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av carport i Lund
Bygglov för utvändig ändring av carport/förråd.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av hotell i Lund
Bygglov för utvändig ändring av hotell, byte av dörr i veranda till pardörr.
Utvändigt underhåll av hotell i Lund
Bygglov för utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av kiosk i Lund
Bygglov för utvändig ändring av klubblokal, lucka till kiosk.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola samt marklov för ändrad marknivå.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, ändring som påverkar brandskyddet.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av gym i Lund
Bygglov för utvändig ändring av träningslokal.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Lund
Bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola och utvändig ändring.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändring av ventilation, restaurang.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från lager/kontor till gym.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Avser ändrad användning affärshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Byte av styr- och övervakningssystem i Saluhallen, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem i Saluhallen, Lunds kommun.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av kontor i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorspaviljonger.
Nybyggnad av barack i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljong för förskola.
Nybyggnad av förskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljong för förskola.
Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljong för skola.
Nybyggnad av skola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av skolpaviljonger Vipemöllan 37.
Nybyggnad av toalett i Lund
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av toalettbyggnad.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser invändig restaurering av vattenburen värmeanläggning och ledningsnät för belysning och kraft. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad med 723 000kr.
Invändig renovering av kyrka i Lund
Avser rengöring av valv, golv, tak och väggar samt målning av snickerier.
Utvändigt underhåll av Lungby kyrka, Genarp
Avser renovering av kyrktornets tak och fasader.
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objektnr 1490517.
Ombyggnad av hotell i Lund
Anmälan för underhåll särskilt bevarandevärde hotell.
Ombyggnad av läkarcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till läkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning, kontorslokaler.
Ombyggnad av friluftsområdet i Lund
Planer finns för fler offentliga toaletter på friluftsområdet i Skrylle.
Invändigt underhåll av kyrka i Lund
Avser målning av kyrktak, torntak och luckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: