Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Lund
Planer finns på nybyggnad av kontor. Igångsättning ej fastställd. Kommer troligen byggas i 6 etapper.
Nybyggnad av forskningslokaler, bostäder mm i Lund
Område som planeras bebyggas mellan de två stora forskningsanläggningarna på Brunnshög. Avser lokaler för forskning, övernattningsrum, hotell, restaurang, gym mm.
Nybyggnad av kontor, laboratorium och verkstäder intill ESS, Lund
Avser nybyggnad av av kontor, laboratorier och verkstäder. ESS Campus ligger på ESS-området i nordöstra Lund. Planerna är att miljöcertifiera kontorsbyggnaden enligt BREEAM, nivå Outstanding,
Nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av hotell med 257 rum och lounger, högdel, gym samt en Skybar. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola i Dalby, Lund.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Intresserade byggherrar kan höra av sig till Midroc i Malmö. Avser ca 130 000kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor.
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund.
Nybyggnad av hotell och kongressanläggning i Lund
Detaljplanen är under bearbetning. Söker byggherre. Planer finns för ny kongressanläggning för ca 1500 personer. Inriktning internationella kongresser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 2160 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Renovering av AF-borgen i Lund
Arbetet inleds våren 2019 och beräknas kosta 80 miljoner kronor. Projektet har tre huvuddelar: Ny hiss med ingång från markplan mot Georg Karlins plats Ny scen på bottenplan, som ersätter Konsertsalen på plan 2 Stora salen med biytor: sammanslagning med Konsertsalen, ny trappa som förbinder salen med Aten, toaletter, renovering av scenen inklusive bakutrymmen.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av idrottshall. På bottenvåningen ligger en fullstor idrottshall med måtten 20x40m. Sidoyta och läktare för ca 300 personer. Träningshall för specialidrott kan nås från båda de halvor som stora hallen kan delas in i. Intill stora hallen ligger en hall med yta av en halv fullstor plan 20x20m.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Nybyggnad av utbildningscenter i Lund
Avser projektering av Utbildningshall. Total ny area blir ca 4 400 m2 BTA, varav ca 2 800 m2 utgörs av utbildningshall, ca 450 m2 teknikhall och 390 m2 simulatoravdelning.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Projektet omfattar rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av detsamma.
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnad för hudmottagningen SUS Lund byggnad 22, plan 10, 11 och 14. Projektet kommer att utföras i etapper. Etapp 1 avser ombyggnad av plan 11 & 14 och etapp 2 avser ombyggnad av plan 10.
Nybyggnad av förskola 0-5år i Lund
Avser nybyggnad av förskola 0-5 år, plats för 100 st barn.
Nybyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser nybyggnad av byggvaruhus med lager.
Nybyggnad av förskola i Södra Sandby
Inga beslut om byggstart finns ännu. Planer finns att riva befintlig förskola och bygga nytt.
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Rivning av affärslokaler samt saneringsarbete
Avser rivning av 10 byggnader. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Renovering av universitet Embyologen/Tornbladsinstitutet i Lund
Avser ombyggnad för ändrad verksamhet, Embyologen. Bla renovering och ombyggnad för kontor och upplåtande av plats i källaren. Avser främst interiöra förändringar som ska präglas av känslighet för byggnadens kulturhistoriska värde. Hissarbetena blir upphandlad som en totalentreprenad.
Om- och tillbyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Parkskolan ska byggas om och till för att ny verksamhet ska flytta in i augusti 2019.
Renovering av fritidsgård i Lund
Avser renovering av fritidsgård.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Lund
By 40 del f, bygglov för utvändig ändring av sjukhus, inklädnad av skärmtak och ny kulör på glasparti.
Tillbyggnad av klubbhus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av studentföreningshus.
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Bygglov för tillbyggnad samt rivning av maskinhall/fordonsanläggning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, fönster ersätts med dörr, samt nya parkeringar.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, ändrad användning från butik till restaurang, installation av ventilation, tillbyggnad samt ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till café/bistro.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt inhägnad av lastgård, utökning av parkering samt trädfällning.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lund
Avser ändrad användning kontorslokal till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av sjukhus i Lund
By 16. bygglov för uppförande av lox-tank.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Lund
By 52 bygglov för utvändig ändring av servicebyggnad (sus) nya dörrar samt tillbyggnad av lastkaj.
Ombyggnad av cafeteria i Lund
Bygglov för inredande av ytterligare sittplatser i affärshus.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för nybyggnad av likriktarstation.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ombyggnad av friskvårdsanläggning, ny entré, ny trappa samt ny utrymningsväg.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage, solceller på garagetak.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, ommålning av entréparti.
Tillbyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem och kulturhus, skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, byte av fönster mot altandörr.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, montering av markiser.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Sanering och återställning i kyrka efter hussvamp i Lund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser sanering och återställning efter angrepp av äkta hussvamp.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Bygglov för ändrad användning från cykelbutik till restaurang samt utökning av ramp för ny entré till intilliggande lokal.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, skärmtak, ommålning av entréparti, fasadbelysning samt ändrad planlösning.
Omläggning av tak på kyrka i Gödelöv, Genarp
Avser omläggning av tornets tegeltak med undertak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: