Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.
Nybyggnad av hotell, konferenslokaler mm i Lund
Avser nybyggnad av hotell med utställningsyta, kontor och reception på nedre plan, samt restaurang och konferenslokal. Beläget på området Science Village som ligger mellan de två stora forskningsanläggningarna i Brunnshög. Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av hall för gymnastik, halvhall och F-3 skola i Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för 360 elever, en dedikerad gymnastikhall för trupp-gymnastik samt idrottshall som delas mellan gymnastik och skolidrott. Ca 6000m2 BTA.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter fördelade på 5 plan och kontorshus med tillhörande bobutik och reception samt gym i de 2 nedersta planen. Bostadsgård planeras på plan 3 med teknikutrymme. Yta ca 7571 kvm. Miljöbyggnad 3.0 guld .
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Ny, om- och tillbyggnad av f-3 skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Nybyggnad i Lund
Mycket tidiga planer. Ny detaljplan krävs och planarbetet beräknas påbörjas 2020/2021. Oklart vad som ska göras på fastigheten. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av utbildningshall och skärmtak i Lund
Avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen. Total ny area blir ca 4 400 m² BTA, varav ca 2 800 m² utgörs av utbildningshall, ca 450 m² teknikhall och 390 m² simulatoravdelning. Övriga areor är ca 2400 m².
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnation av parkeringshus i 5 plan med butiksdel och biltvätt i bottenplan och en Solcellsanläggning om ca 280 KW på taket. Entreprenaden består av följande delentreprenader: - Bygg & mark - El- och telesystem - Röranläggning - Luftbehandling - Styr och övervakning
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2021-2022.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av 45st lägenheter i 3 plan. Lägenheterna är i storlekarna 1-3 rok. Samt utvändig ändring av fasad och byte av fönster på befintligt hotell.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Rivning och nybyggnad av förskola i östra Dalby,Lund
Planer finns för att riva befintlig förskola med 4 avdelningar och bygga en helt ny förskola i två våningar med plats för ca 130 barn i Östra Dalby, Lund.
Nybyggnad av allaktivitetshus i Stångby
Avser nybyggnad av allaktivitetshus i Stångby Väster.
Nybyggnad av förskola 0-5år i Lund
Avser nybyggnad av förskola 0-5 år, plats för 100 st barn.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola byF06. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Om- och tillbyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för större ombyggnad av förskola med 5 avdelningar, eller eventuellt riva och bygga en ny förskola.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad och anpassning av lokar för skola i 2 plan.
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser installation av solcellsanläggning på tak i Lund.
Ombyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola By K1, C och D. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad av aula vid sjukhus i Lund
Avser ombyggnad av aulan vid sjukhusområdet i Lund, byggnad 40 (plan 10, 11 & 12).
Underhåll och anpassning av skollokaler i Lund
Avser underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader. Renoveringen kommer att ske etappvis i undervisningslokaler i byggnad A, B, C, D, E, F samt toaletter i byggnad H.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel ca 3500 kvm och tillbyggnad av befintlig lagerhall med ca 671 kvm samt fasadarbeten.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och renovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Upprustning av idrottshall i Lund
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av kulturcentrum i Lund
Ombyggnad av lokal till teater med publikkapacitet om 80 personer.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m.
Ombyggnad och renovering av Folkparken i Lund
Avser renovering och ombyggnad av Folkparken i Lund.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och innefattar invändig rivning och ombyggnad samt och utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Utbyte av ventilation vid centralstationen i Lund
Avser utbyte av ventilationen vid godmottagningen på Lunds Centralstation.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lund
Avser fasadrenovering av kontorsbyggnad A och innefattar i stora drag, rivning av fasadytor, byte av vissa syllar, isolering, ommurning av tegelväggar med nytt tegel, nya träpaneler samt rivning och återuppbyggnad av skärmtak vid entréer.
Nybyggnad av kök i Lund
Avser nybyggnad av kök och matsal samt rivning av f.d. tvätt.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Nybyggnad av garage och spolplatta i Lund
Avser nybyggnad av skötselgarage för LKFs trädgårdsarbetare samt anläggning av spolplatta med oljeavskiljare.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Installation av ny hiss i gymnasieskola i Lund
Avser rivning och demontering av befintlig hiss samt installation av ny hiss på Spyken i Lund.
Hissbyte i bibliotek i Lund
Rivning och demontering av befintlig hiss. Installation av ny hiss.
Hissbyte i skola i Lund
Rivning och demontering av befintlig hiss. Installation av ny hiss.
Invändig renovering av kyrka i Stångby
Avser restaurering, omfogning av golv.
Tillbyggnad av carport i Lund
Tillbyggnad av industribyggnad med carport/förråd.
Ombyggnad av bilhall i Lund
Ändrad användning av bilhall.
Ombyggnad av vandrarhem i Lund
Ändrad användning av elevhem till vandrarhem.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning av enbostadshus till förskola, utvändig ändring, inredande av ytterligare lokal samt underhåll särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av butik i Lund
Ändrad användning från kontor till butik i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning från kontor till förskola samt utvändig ändring och byggnation av ramp.
Ombyggnad av kontor i Lund
Ändrad användning från skola till kontor.
Nybyggnad av automatstation i Lund
Nybyggnad av Adblue tank.
Nybyggnad av garage i Lund
Nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lund
By 34 Bygglov för rivning samt tillbyggnad av vård- och servicebyggnad, ändring av bärande konstruktion, VA, vent och brandskydd.
Nybyggnad av toalett i Lund
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad på torg.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad, påbyggnad av ventilationsutrymmen.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av carport i Lund
Bygglov för utvändig ändring av carport/förråd.
Utvändigt underhåll av hotell i Lund
Bygglov för utvändig ändring av hotell.
Utvändigt underhåll av gym i Lund
Bygglov för utvändig ändring av träningslokal.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola och utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av Lungby kyrka, Genarp
Avser renovering av kyrktornets tak och fasader.
Ombyggnad från gym till veterinärmottagning i Lund
Ändrad användning från gym till veterinärmottagning.
Byte av maskinpark anläggning i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Invändigt underhåll av kyrka i Lund
Avser målning av kyrktak, torntak och luckor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: