Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset i Lund
Avser ny- och ombyggnad av universitetssjukhuset. På Lunds sjukhusområde pågår planering för att bygga om och bygga nytt för att anpassa lokaler, resurser och utrustningar inför framtida krav. Det finns behov av nya, funktionella vårdbyggnader. Sedan tidigare har regionstyrelsen beslutat att placera ett traumacentrum för södra Sverige här.
Nybyggnad av hotell, konferenslokaler mm i Lund
Avser nybyggnad av hotell med utställningsyta, kontor och reception på nedre plan, samt restaurang och konferenslokal. Beläget på området Science Village som ligger mellan de två stora forskningsanläggningarna i Brunnshög. Miljöklass: Miljöbyggnad Silver eller Guld.
Nybyggnad av kontorshus i Lund
Avser nybyggnad av kontorshus i 4 till 9 våningar med handel och centrumverksamheter på markplan.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och ombyggnadsarea är ca 5000 kvm. Huset har fem våningar samt en takvåning.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av skola i Lund
Upptaget ut kommunen investeringsbudget.
Nybyggnad av F-3 skola och idrottshall i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola, med idrottshall och uteklassrum samt förråd. Brunnshögs skola kommer att omfatta ca 400 elever från och med förskoleklass till och med årskurs tre.
Nybyggnad av skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av skola årskurs 4-6 för 450 elever.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola i Dalby, Lund.
Nybyggnad av F-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola med plats åt 400 barn, samt en idrottshall i södra Dalby, Lunds kommun.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av F-3 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av F-3 skola, ca 400 barn.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter fördelade på 5 plan och kontorshus med tillhörande bobutik och reception samt gym i de 2 nedersta planen. Bostadsgård planeras på plan 3 med teknikutrymme. Yta ca 7571 kvm. Miljöbyggnad 3.0 guld .
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Ombyggnad av idrottslokaler i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ny, om- och tillbyggnad av f-3 skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Vikingaskolan för ca 300 elever.
Nybyggnad av 7-9 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola med paralleller i Lund.
Nybyggnad av utbildningshall och skärmtak i Lund
Avser nybyggnation av kontor, verkstadsytor och skärmtak med tillhörande personalutrymmen. Total ny area blir ca 4 400 m² BTA, varav ca 2 800 m² utgörs av utbildningshall, ca 450 m² teknikhall och 390 m² simulatoravdelning. Övriga areor är ca 2400 m².
Ombyggnad av kulturskolan och Lars-Erik Larssongymnasiet i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Planer finns för ett nytt parkeringshus intill NanoLab i Central Science Village i Lund. Science Village ligger i nordöstra Lund och är en del av den nya stadsdelen Brunnshög. Totalt omfattar Sceince Village av 18 hektar och den kommer att kunna bebyggas med ca 250.000 kvm BTA lokaler avsedda för verksamheter, forskning och utbildning inom materialforskning och innovation. Här kommer att finnas universitets- och högskolefilialer, gästbostäder, forskningsinstitut, service, gym, restauranger och caféer. Byggnaderna kommer att kunna uppföras i upp till sju-åtta våningar med variationer i arkitekturen.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Avser nybyggnation av parkeringshus i 5 plan med butiksdel och biltvätt i bottenplan och en Solcellsanläggning om ca 280 KW på taket. Entreprenaden består av följande delentreprenader: - Bygg & mark - El- och telesystem - Röranläggning - Luftbehandling - Styr och övervakning
Nybyggnad av förskola i Lund
Upptaget ut kommunen investeringsbudget.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Avser om- och tillbyggnad av Parkskolan för ny verksamhet.
Upprustning och renovering LTH, Lund, etapp 1
Avser upprustning och renovering av M-huset. Denna etapp omfattar nytt bjälklag, trapphus, hisschakt samt kontorsrum, laborationslokaler och evakueringslokaler för verksamheten. Etapp 2 finns på projekt ID 1490517.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund.
Rivning och nybyggnad av förskola i östra Dalby,Lund
Planer finns för att riva befintlig förskola med 4 avdelningar och bygga en helt ny förskola i två våningar med plats för ca 130 barn.
Nybyggnad av idrottshall och underjordisk garage i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4100 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg.
Nybyggnad av förskola i Lund
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Projektet omfattar rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av tillagnings-kök (1100 portioner) och matsal (för cirka 320 sittande). Samt en mindre ombyggnad av äldre gymnastiksal till rörelserum för F-3-elever.
Om- och tillbyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för större ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall eller liknande i Lund
Planer finns på idrottshall eller möjligen mässhall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Nybyggnad av förskola 0-5år i Lund
Avser nybyggnad av förskola 0-5 år, plats för 100 st barn.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola byF06. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Nybyggnad av förskola i Lund
Upptaget ut kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av butik i Lund
Avser ombyggnad av butik i Lund. BTA ca 1130 kvm.
Ombyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser ombyggnad av gymnasieskola By K1, C och D. Projektet är del av utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Det omfattar tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan och finns på obj.nr 1554626
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Lund
Avser hyresgästanpassning för Volvo Cars.
Ombyggnad till restaurang och samlingslokal
Planer finns att på fastigheten att bygga om för restaurang samt en samlingslokal.
Ombyggnad av aula vid sjukhus i Lund
Avser ombyggnad av aulan vid sjukhusområdet i Lund, byggnad 40 (plan 10, 11 & 12).
Ventilationsarbeten i sjukhusbyggnad i Lund
Avser ventilationsarbeten av hela byggnad 82, barn- och ungdomssjukhuset.
Om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser ändrad användning från bilhall till bygg grossisthandel ca 3500 kvm och tillbyggnad av befintlig lagerhall med ca 671 kvm samt fasadarbeten.
Ombyggnad och renovering av skola i Södra Sandby
Avser ombyggnad och renovering av Byskolan i Södra Sandby, Lund.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Upprustning av idrottshall i Lund, etapp 1
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund. Ombyggnad av omklädningsrum, dusch/våtrum, toaletter och lärarrum samt dom tekniska installationerna inklusive ventilationsaggregaten i respektive fläktrum.
Ombyggnad av kulturcentrum i Lund
Ombyggnad av lokal till teater med publikkapacitet om 80 personer.
Ombyggnad av biograf i Lund
Planer finns för ombyggnad av biograf med utökning av antal salonger, utökning av foaljé m m.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Renovering av skola i Lund
Avser lokalanpassning och renovering av Magleskolan plan 1 - 3.
Upprusning av bollhuset ink kampsport i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser installation av solcellsanläggning på tak i Lund.
Tillbyggnad för vältrigg inom regementsområde Revingehed
Objektet ligger på Revingeheds garnison och är en tillbyggnad på cirka 26x15,5m, med en invändig fri höjd på minst 4,7 m. Byggnaden skall innehålla en port med gångdörr. Golvytan ska klara minst 5 ton. Tillbyggnadens ändamål är för träning och utbildning av Vältrigg för Stridsfordon 90.
Upprustning av bibliotek och fritidsgård
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och innefattar invändig och utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Upprustning av idrottshall i Lund, etapp 2
Avser upprustning av Tunaskolans idrottshall i Lund.
Utbyte av ventilation vid centralstationen i Lund
Avser utbyte av ventilationen vid godmottagningen på Lunds Centralstation.
Nybyggnad av kök i Lund
Avser nybyggnad av kök och matsal samt rivning av f.d. tvätt.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Avser invändig renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun. BTA ca 2000 kvm.
Upprustning/ombyggnad av bibliotek i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av förskola i Lund
Ändrad användning från kontor till förskola samt utvändig ändring och byggnation av ramp.
Tillbyggnad av kontor i Lund
Avser tillbyggnad av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
By a, bygglov för utvändig ändring av skola, utrymningstrappa samt ny kupa.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Lund
By j, bygglov för utvändig ändring av skola, idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
By m017505 agardhianum, bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Lund
Bygglov för tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av kafé med uteservering.
Tillbyggnad av servering i Lund
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, uteservering.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Lund
Bygglov för uppförande av fläktaggregat på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, flytt av dörrparti.
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, tillbyggnad samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Lund
Bygglov för utvändig ändring av idrottsanläggning, rivning av del av fönsterparti för isättning av ny dörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler; installation av solceller.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av parkering, utbyte samt komplettering av ytterbelysning.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av universitetsbyggnad, utbyte av ytterbelysningsarmaturer samt 3 st nya stolparmaturer.
Ombyggnad av affärshus i Lund
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till gruppverksamhet, konfirmandundervisning.
Ombyggnad av butik i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till butik/skönhetssalong.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokaler samt utvändig ändring.
Ombyggnad från gym till veterinärmottagning i Lund
Ändrad användning från gym till veterinärmottagning.
Byte av maskinpark anläggning i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: