Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinskt centrum, samt ombyggnad av 3 befintliga lokaler i Lund. Nybyggnadsarea är ca 2250 kvm och huset har fem våningar samt en takvåning. Ombyggnadsarea är ca 5000 kvm.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av F-3 skola med idrott och gymnastikhall i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för ca 300-360 elever i två våningar. En dedikerad gymnastikhall för trupp-gymnastik samt idrottshall som delas mellan gymnastik och skolidrott. Ca 7000 kvm BTA.
Nybyggnad av forskningslokaler, kontor mm i Science Village, Lund
Avser nybyggnad av kontorshus med restaurang, gym, m.m i Lund.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontor och bostäder på Brunnshög i Lund
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 49 lägenheter fördelade på 5 plan och kontorshus med tillhörande bobutik och reception samt gym i de 2 nedersta planen. Bostadsgård planeras på plan 3 med teknikutrymme. Yta ca 7571 kvm. Miljöbyggnad 3.0 guld .
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund.
Nybyggnad av förskola i Lund
Planer finns för nybyggnad av förskola i Hardeberga, Lunds kommun.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde med möjlighet till olika verksamheter, drivmedelsförsäljning och viss handel med skrymmande varor. Omfattar knappt 9,6 ha och utgör den nya gränsen för Lund stad mot Staffanstorp i söder.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Projektet omfattar rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av tillagnings-kök (1100 portioner) och matsal (för cirka 320 sittande). Samt en mindre ombyggnad av äldre gymnastiksal till rörelserum för F-3-elever.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Nybyggnad av kontor i Lund
Avser nytt huvudkontor åt Otto Nilssons Byggnads AB.
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objektnr 1490517.
Underhåll och anpassning av skollokaler i Lund
Avser underhållsrenovering och anpassning av skolbyggnader. Renoveringen kommer att ske etappvis i undervisningslokaler i byggnad A, B, C, D, E, F samt toaletter i byggnad H.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Ombyggnad av skola till förskola i Lund
Avser ombyggnation där Ladugårdsmarken skola görs om till renodlad förskola med 7 avdelningar. BTA ca 1980 kvm
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Avser ändrad användning från tandläkarlokal till familjecenter och förskola.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lund
Avser fasadrenovering av kontorsbyggnad A och innefattar i stora drag, rivning av fasadytor, byte av vissa syllar, isolering, ommurning av tegelväggar med nytt tegel, nya träpaneler samt rivning och återuppbyggnad av skärmtak vid entréer.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Avser ombyggnation av befintlig lokal till utbildningslokaler, grupprum, wc/rwc samt entréer
Ombyggnad av värmesystem i skola i Dalby
Hagalundskolan ska byggas om med avseende på uppvärmningssystemet. Uppvärmningssystemet med golvvärmeslingor ska konverteras till ett traditionellt radiatorsystem. I samband med denna ombyggnad tas även värmeslingor, djupt liggande i bottenplattan för lagring av värme, ur bruk samt värmeåtervinningskretsarna för ventilationens avluft och solslingor i ytterväggar.
Ombyggnad av kontorshus i Lund
Avser ombyggnad av Akademiska hus kontor och omfattar invändig rivning och ombyggnad samt utvändig upprustning. Objektets adress är Ole Römers väg 2 i Lund.
Nybyggnad av garage och spolplatta i Lund
Avser nybyggnad av skötselgarage för LKFs trädgårdsarbetare samt anläggning av spolplatta med oljeavskiljare.
Nybyggnad av kök i Lund
Avser nybyggnad av kök och matsal samt rivning av f.d. tvätt.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser installation av solcellsanläggning på tak i Lund.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ändrad användning till skola. Ändring av planlösning på plan 1 samt brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.
Konstruktionsförstärkning av P-hus i Lund
Avser konstruktionsförstärkningar i parkeringsanläggningen Västra Station i Lund. Entreprenaden omfattar betonglagning och förstärkning av konstruktionen då skador uppdagats i parkeringsanläggningen.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Byte av styr- och övervakningssystem i kontorslokaler, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Kristallen, Lunds kommun.
Byte av passage och inbrottslarm på skola i Lund
Avser byte av inbrott och passagesystem inom Lerbäckskolan, Lunds kommun.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Rivning av utbildningslokal i Lund
By 704, rivningslov för rivning av utbildningslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av garage/förråd.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola samt marklov för ändrad marknivå.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, solskärmar.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av universitetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Ombyggnad av frisersalong i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till frisör/tatueringsstudio.
Rivning av förskola i Lund
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av vuxenskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till vuxenutbildning, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till vuxenutbildning Årdret 13,10.
Ombyggnad av skola i Lund
Anmälan för ändring av ventilation och brandskydd, skola.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Avser utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser underhåll särskilt bevarandevärde av skola.
Byte av styr- och övervakningssystem i Saluhallen, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem i Saluhallen, Lunds kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: