Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärshus, bostäder m.m. i Lund
Avser ett multifunktionellt handelskvarter med dagligvarubutik med saluhallskänsla, bostäder, restauranger och andra servicefunktioner. Omfattning; 3000 kvm butikslokaler, 3000 kvm övriga ytor för service mm samt ca 300 bostäder.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av högstadie- och gymnasieskola som kommer att ha plats för 2 200 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023. Objektets läge: Pastor Svane 1,samt del av Lund Väster 7:1 i Lund.
Tillbyggnad- och nybyggnad för ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 på Byggnad 40, Lunds Universitetssjukhus, för nytt ventilationssystem.
Om- och tillbyggnad av Vipans gymnasieskola, Lund
Avser utveckling av gymnasieskolan och komvux på Vipeholmsområdet med bla utbyggnad av gymnasieskola och Komvux, nytt bibliotek, ny restaurang, rivning av paviljonger mm. Projektet omfattar totalt tio olika byggnader, varav det är ombyggnad av åtta byggnader och tillbyggnad av två byggnader. Nybyggnad med två förbindelsegångar mellan byggnad A och L. Med en total kostnad på ca 415 miljoner kronor. Entreprenadsform: Totalentreprenad i samverkan.
Om-och tillbyggnad av Högskola i Lund Etapp 2
Avser upprustning och renovering av M-huset By 111, 112, 113 och 114. Samt ny- och tillbyggnad av hörsal och entré och nytt ventilationsrum på tak. Ca 24 400 kvm BTA berörs av den planerade om och tillbyggnaden. Rivningsarbeten upphandlas separat och finns på projekt ID 1624299.
Nybyggnad av hotell i Lund
Avser nybyggnad av hotell med ca 60 st longstaylägenheter med pentry och ca 180 hotellrum, samt faciliteter så som gym, bar, reception och restaurang och ett garage under mark.
Nybyggnad av kontor i Lund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontorshus i 6 plan med en yta på 12000 m2.
Nybyggnad av skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av skola, årskurs 4-6 för 450 elever, samt en förskola.
Nybyggnad av F-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola med plats åt 400 barn, samt en idrottshall i södra Dalby, Lunds kommun.
Nybyggnad av 4-6 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 4-6 skola och träningskola, samt idrottshall i Lund.
Nybyggnad av forskningslokaler, kontor mm i Science Village, Lund
Avser nybyggnad av kontorshus med restaurang, gym, m.m i Lund.
Renovering av Stadshallen i Lund
Ombyggnad och renovering av Stadshallen i centrala Lund. BTA ca 8000 kvm. Samverkansentreprenad.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Området omfattar totalt ca 130 000 kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor. Möjlighet att förvärva tomt för egen byggnation finns. Totalt planeras det fem kvarter av varierande storlek och karaktär som medger etablering av verksamheter och industri samt kompletterande centrumverksamhet, kontor, parkering samt drivmedelsförsäljning. Intresserade byggherrar kan höra av sig till Midroc i Malmö.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Området omfattar totalt ca 130 000 kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor. Totalt planeras det fem kvarter av varierande storlek och karaktär som medger etablering av verksamheter och industri samt kompletterande centrumverksamhet, kontor, parkering samt drivmedelsförsäljning.
Nybyggnad av kontor, Centrumhuset i Lund
Planer finns för fortsatt nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av F-3 skola med idrott och gymnastikhall i Södra Råbylund, Lund
Avser nybyggnad av F-3 skola för ca 300-360 elever i två våningar. En dedikerad gymnastikhall för trupp-gymnastik samt idrottshall som delas mellan gymnastik och skolidrott. Ca 7000 kvm BTA.
Nybyggnad av 7-9 skola i Lund
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola med paralleller i Lund.
Nybyggnad resecentrum, centrala Lund
Planer finns för ny stationsbyggnad vid Lunds Centralstation.
Nybyggnad av parkeringshus i Lund
Avser uppförande av nytt parkeringshus. P-huset har en sutterängvåning samt 7 övre våningar. Suterrängplanet är byggtekniskt avskilt från ovanförliggande plan och kan komma att inrymma hyresgästlokaler, teknikutrymmen och fastighetslokaler med tillhörande parkeringsytor. Totalt cirka 665 st parkeringsplatser, varav cirka 65 st är parkeringsplatser avsedda för laddningsbara bilar. BTA ca 21 300 kvm.
Påbyggnad av barn- och ungdomssjukhuset i Lund
Avser påbyggnad av tre plan på befintlig by 82, Barn- och Ungdomssjukhuset på Sjukhusområdet i Lund. Påbyggnaden som ska uppföras har en total BTA på ca 6 000 m2.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Avser tillbyggnad av hotell med upp till 9 våningar med möjlighet till Skybar. Ny huvudentré.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggand av kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Nybyggnad av kontor och bostäder i Brunnshög, Lund
Planer finns för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Nybyggnad av ridanläggning på Ladugårdsmarken i Lund
Avser nybyggnad av ridanläggning med 2 st ridhus, ett som är 30 x 80 m stort, ett som är 25 x 60 m, stall för 50 ridskolehästar, administrationsdel, cafeteria, omklädningsrum, belyst uteridbana, hagar med stängsling, ligghallar, maskinhall, ridvägar och parkering. Anläggningen kommer att vara en lösdriftsanläggning.
Till- och ombyggnad av skola i Lund
Planer finns för renovering samt tillbyggnad av Parkskolan för framtida behov av undervisningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lund
Planer finns för nybyggnad av förskola i Hardeberga, Lunds kommun.
Nybyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för ny förskola med ca 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lund
Avser ny föskola , för ca 120 barn med 8 avdelningar i Lund.
Nybyggnad av förskola i Stångby
Avser ny föskola med 8 avdelningar i Stångby Väster, Lund.
Ombyggnad till lokaler för Vävnadsbanken, Lund
Avser ombyggnad av befintlig lagerlokal till ett tillvarataganderum, samt behandlingsrum, manöverrum, förberedelserum, omklädningsrum. Objektets läge: Ligger i anslutning till Vävnadsbanken. Byggnad 52, plan 10. Baravägen 37, Lund.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde med möjlighet till olika verksamheter, drivmedelsförsäljning och viss handel med skrymmande varor. Omfattar knappt 9,6 ha och utgör den nya gränsen för Lund stad mot Staffanstorp i söder.
Nybyggnad av industri i Lund
Avser ett verksamhetsområde avsett för kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.
Nybyggnad a verksamhetsområde i Veberöd
Planer finns för nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter, kontor. BTA ca 11 000 kvadratmeter
Nybyggnad av idrottshall och underjordisk garage i Lund
Planer finns för nybyggnad av idrottshall BTA ca 4100 kvm , kombinerat med verksamhetslokaler, gym och kontor BTA ca 2000 kvm. Samt integrerat parkeringsgarage med ca 60 platser ut mot Sankt Lars väg.
Nybyggnad av parkeringshus i Brunnshög, Lund
Tidiga planer. Omfattning kan för dagen ej anges. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad och renovering av universitet i Lund
Projektet avser ombyggnad för förändrat användningssätt. Ny entré med tillhörande nytt trapphus och ny hiss i syfte att tillgänglighetsanpassa huset. Allmän renovering, övrig anpassning till gällande myndighets- och säkerhetskrav. Arbetena innefattar såväl planlösning, nya ytskikt som åtgärdande av installationer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Genarp
Planer finns för större ombyggnad av förskola med 5 avdelningar, eller eventuellt riva och bygga en ny förskola. Ny förskola finns på Projekt ID 1641111.
Nybyggnad av idrottshall eller liknande i Lund
Planer finns på idrottshall eller möjligen mässhall vid Sparbanken Skånes Arena i Lund.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Stångby, Lund
Om- och tillbyggnad av församlingsgård, tillbyggnad av befintlig byggnad, ändring av planlösning, ventilation och va- anläggning.
Nybyggnad av bibliotek i Lund
Igångsättning tidigast 2021.
Ombyggnad av universitet i Lund
Avser anpassning av befintliga lokaler. Ombyggnad till nya laboratorierum, kontor och provtagningsytor. Om-och tillbyggnad av pentry. Befintliga laboratorierum har demonterats av sen tidigare och resterande delar ska rivas och anpassas till ny laboratorieutrustning. Samt ombyggnad av ventilationsanläggning. Yta: 635 kvm LOA Objektets läge: Kemicentrum 5, Naturvetarvägen 14, Lund
Rivningsarbete vid Högskola i Lund, Etapp 2
Avser invändig rivning inför om-och tillbyggnad av M-huset By 111, 112, 113 och 114, Lunds Tekniska Högskola. Om- och tillbyggnad finns på objektnr 1490517.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser större ombyggnad av förskola i Lund.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Byte av tak på Lunds domkyrka
Avser renovering, behandling av blytak.
Om-och tillbyggnad av teaterlokal i Lund
Avser renovering, om- och tillbyggnad av befintlig lokal för att fungera som en publik teaterlokal för Teatern sagohuset. Publikkapacitet om ca 80 personer.
Energioptimering av byggnader i Lund.
Avser att energioptimera befintlig marklager, KemiCentrum i Lund. Energioptimeringen ska b.la omfatta: -Inventering av befintlig utrustning , injustering och eventuellt utbyte (värmepumpar, styrutrustning) -Driftoptimering -Kostnadskalkylering -eventuell projektering -eventuell projektledning under produktionsskedet.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Avser ombyggnation av befintlig lokal till utbildningslokaler, grupprum, wc/rwc samt entréer.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Avser installation av solcellsanläggning på tak i Lund.
Underhåll av parkeringshus i Lund
Planer finns för renovering av parkeringsanläggning i Lunds kommun.
Ombyggnad av klinik i Lund
Avser ändrad användning från kontorslokaler till medicinsk klinik. Lokalanpassning och ombyggnad av ventilation. BTA ca 400 kvm.
Byte av styr- och övervakningssystem i Högevall, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Högevalls badet, Lunds kommun.
Byte av styr- och övervakningssystem i kontorslokaler, Lunds kommun
Avser utbyte av styr- och övervakningssystem vid Kristallen, Lunds kommun.
Ombyggnad av kontor i Lund
Avser ändrad användning kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Lund
Avser ändrad användning från kontorsbyggnad till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad, beta 5.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Utvändig ändring av skola, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Lund
Bygglov för utvändig ändring av lanterninen.
Utvändigt underhåll av skola i Lund
Bygglov för utvändig ändring av skola, solskärmar.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av universitetsbyggnad, solceller.
Utvändigt underhåll av universitet i Lund
Bygglov för utvändig ändring av universitetsbyggnad.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Lund
Bygglov för utvändig ändring av utbildningslokal.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring och ändrad verksamhet av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av frisersalong i Lund
Bygglov för ändrad användning kontorslokal till frisör/tatueringsstudio.
Ombyggnad av matsal i Lund
Bygglov för ändrad användning från skolsal till matsal.
Ombyggnad av vårdcentral i Lund
Bygglov för ändrad användning vårdbyggnad.
Rivning av förskola i Lund
Rivningslov för rivning av förskola.
Ombyggnad av vuxenskola i Lund
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad till vuxenutbildning, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till vuxenutbildning Årdret 13,10.
Rivning av utbildningslokal i Lund
By 704, rivningslov för rivning av utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Lund
Avser ändrad användning av industribyggnad till gym.
Ombyggnad av bibliotek i Lund
Avser ombyggnad av annex till bibliotek på Folkparken i Lund.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: