Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor i Lund
Planer finns på nybyggnad av kontor. Igångsättning ej fastställd. Kommer troligen byggas i 6 etapper.
Upprustning och renovering LTH, Lund
Avser upprustning och renovering av M-huset.
Ny, om- och tillbyggnad åt Medicinska fakulteten
Avser nybyggnad och tillbyggnad av biomedicinsk centrum, samt ombyggnad av befintliga lokaler i Lund.
Nybyggnad av hotell i Centrala Brunnshög, Lund
Avser nybyggnad av hotell med 257 rum och lounger, högdel, gym samt en Skybar. Magnolia Bostad AB kommer att bygga och driva projektet till färdigställande, sen tar Alecta över som fastighetsägare.
Nybyggnad av spårvagnsdepå i Lund
I närheten av ESS kommer en depå för Lunds spårvagnar att uppföras. Den ska innehålla utrymmen för dagligt underhåll och rengöring, verkstad för större underhållsarbeten och reparationer samt uppställningsplats för spårvagnarna. Även kontor, två likriktarstationer, en pumpstation och ett miljöhus ska uppföras. Fastigheten kommer att vara inhägnad.
Nybyggnad av detaljhandelsområde i Lund
Intresserade byggherrar kan höra av sig till Midroc i Malmö. Avser ca 130 000kvm tomtmark för nybyggnad av verksamhetsområde inkl. handel med skrymmande varor.
Om- och tillbyggnad av högskola i Lund
Avser anpassning av lokalerna pga att pedagogiken idag ställer andra krav på lärandemiljön. Visionen är att skapa en skandinavisk utvecklingsbar mötesplats med hållbar tidlös identitet, attraktiva studiemiljöer med stark hållbarhets- och miljöprofi.l
Nybyggnad av ridhus på Ladugårdsmarken i Lund
Igångsättning tidigast 2019. Planer finns för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av F-3 skola, Norra Fäladen, Lund
Projektet avser två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus i Lund. etapp 1
Avser nybyggnad av 40-50 lägenheter samt 6000 m2 kontor. Omfattar 10-12 huskroppar.
Nybyggnad av gymnasieskola i Lund
Avser nybyggnad av gymnasieskola för ca 2160 elever. Projektet kommer att indelas i tre etapper. Inflyttning av verksamheten är planerad till terminstart HT 2021, HT2022 och HT2023.
Nybyggnad av hotell och kongressanläggning i Lund
Detaljplanen är under bearbetning. Söker byggherre. Planer finns för ny kongressanläggning för ca 1500 personer. Inriktning internationella kongresser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Avser om- och tillbyggnad av ett bef parkeringshus med 3 våningsplan. Ytterligare 3 våningar ska påbyggas och förses med yttertak av solcellspaneler. Avser ca 580 parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad på nya sjukhusområdet i Lund
Avser nybyggnation av ny servicebyggnad, minst cirka 12000 m2. De involverade funktionerna är bland annat; godsmottagning, logistikcenter med lager och omlastning/rangering, tvätt- och avfallshantering, omklädningsrum, personalmatsal, administrationslokaler, driftcentral, allmän teknik till byggnaden, lokaler för tekniskt arbete. Eventuellt så ska även parkeringsplatser, tillagningskök finnas i byggnaden och ytterligare mer administrationslokaler.
Nybyggnad av idrottshall i Lund
Avser nybyggnad av idrottshall. På bottenvåningen ligger en fullstor idrottshall med måtten 20x40m. Sidoyta och läktare för ca 300 personer. Träningshall för specialidrott kan nås från båda de halvor som stora hallen kan delas in i. Intill stora hallen ligger en hall med yta av en halv fullstor plan 20x20m.
Nybyggnad av kontorslokaler i Stångby
Etapp 2 omfattar kontorslokaler för forsknings- och utvecklingsföretag. 3-4 huskroppar i 2- 1/2 plan. Igångsättning tidigast 2021-2022.
Nybyggnad av skollokaler i Lund
Lars Erik Larsson-gymnasiet har presenterat 3 alternativ för ett nybygge: Att skolan, liksom idag, hyr marken och bygger i egen regi. Att marken köps loss från kommunen för ett eget bygge. Att kommunen bygger och hyr ut lokalerna.
Nybyggnad av butikslokal i östra Lund
Avser nybyggnad av butikslokal och kontor samt lager.
Till- och ombyggnad av skola och matsal i Lund
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök samt utökning av befintlig matsal på plan 1. Samt byggnaden ska kompletteras med ett nytt plan, plan 3.
Renovering av AF-borgen i Lund
Planer finns att renovera den äldsta delen av AF-huset, studenternas högborg i Lundagård. Det finns redan en färdig plan för en ombyggnation i två etapper.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Dalby
Detaljplaneärende. F-6 skola.
Ombyggnad av kök och matsal vid skola i Veberöd, Lund
Avser rivning av befintligt kök och matsal samt nyproduktion av detsamma inom samma yta. Viss ombyggnad inom intilliggande skolbyggnad. Utemiljö
Ombyggnad av sjukhus i Lund
Avser ombyggnad för hudmottagningen SUS Lund byggnad 22, plan 10, 11 och 14. Projektet kommer att utföras i etapper. Etapp 1 avser ombyggnad av plan 11 & 14 och etapp 2 avser ombyggnad av plan 10.
Tillbyggnad- och nybyggnad av ventilationssystem på sjukhus i Lund
Avser påbyggnad med 1 våningsplan på flygel 1, 2 och 3 för By 40. Avsedd för nytt ventilationssystem. Skånes Universitetssjukhus, Lund.
Nybyggnad av byggvaruhus i Lund
Avser nybyggnad av byggvaruhus med lager.
Nybyggnad av förskola i Södra Sandby
Inga beslut om byggstart finns ännu. Planer finns att riva befintlig förskola och bygga nytt.
Ombyggnad av förskola i Lund
Avser bla byte av tak, ventilationsarbeten, nya ytskikt, vs-arbeten, 2 st nya skärmtak samt mindre markarbeten.
Om- och tilbyggnad av Polhems matsal i Lund
Avser tillbyggnad av Polhemskolans matsal, utökad kapacitet för minst 100 elevplatser, bygga om serveringsli8njerna och diskinlämning för att skapa bättre flöde. Befintlig personalmatsal flyttas och kommer att byggas till. I källarplan kommer anpassningar ske för bland annat en ny serveringslinje och på plan 3 kommer ett fläktrum att utökas för att göra plats för nytt större aggregat.
Rivning av affärslokaler samt saneringsarbete
Avser rivning av 10 byggnader. Vissa saneringsarbeten i förorenad mark kommer att utföras.
Nybyggnad av inomhushall på Klostergården, Lund
Projektet ligger vilande. Avvaktar beslut från kommunen. Utföres till viss del genom ideella arbetsinsatser. Planer finns för ny permanent inomhushall eller tälthall innehållande elvamannaplan med konstgräs.
Ombyggnad till nytt idrottscenter i Lund
Ombyggnad till gymnastik- och kampsportsanläggning.
Renovering av universitet Embyologen/Tornbladsinstitutet i Lund
Avser ombyggnad för ändrad verksamhet, Embyologen. Bla renovering och ombyggnad för kontor och upplåtande av plats i källaren. Avser främst interiöra förändringar som ska präglas av känslighet för byggnadens kulturhistoriska värde. Hissarbetena blir upphandlad som en totalentreprenad.
Renovering av fritidsgård i Lund
Avser renovering av fritidsgård.
Ombyggnad av Folkparken i Lund
Avser ombyggnad, renovering och anpassning av Folkparkens befintliga byggnad, som skall fungera som evakueringslokaler för kulturskolans verksamhet.
Ombyggnad till skola i Kävlinge i Lund
Planer finns för ändrad användning av fastighet till skola.
Tillbyggnad av parkeringshus i Lund
Bygglov sökt för eventuell expansion i framtiden. Avser tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser ombyggnad av lokaler till en gradängsal som skall rymma 110 elever. Samt ombyggnad av teknikrum.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Avser utvändig ändring av kontorsbyggnad med nya dörrar och utrymningstrappa, byte från fönster till ventilationsgaller och ventilationshuv samt samt installation av nytt ventilationsaggregat. By 320.
Nybyggnad av toalettbyggnader i Genarp, Lund
Bygglov för rivning och uppförande av toalettbyggnad samt ny spillvatten- och vattenledning ca 300 meter och ny elledning ca 100 meter.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola, ändring som påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av kontor i Lund
Bygglov för ändrad användning från lagerlokal till förråd för magasinering och kontor.
Nybyggnad av telestation i Lund
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av församlingshus i Lund
Bygglov för tillbyggnad av församlingshem och kulturhus, skärmtak.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Bygglov för tillbyggnad av hotell, nytt ventilationsrum, samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus, uppförande av brandtrappa.
Utvändigt underhåll av garage i Lund
Bygglov för utvändig ändring av cykelgarage.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad, byte av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Lund
Bygglov för utvändig ändring av kontorslokaler samt ventilationsaggregat och staket på tak.
Sanering och återställning i kyrka efter hussvamp i Lund
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Avser sanering och återställning efter angrepp av äkta hussvamp.
Ombyggnad av skola i Lund
Bygglov för ändrad användning från kontor till skola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lund
Bygglov för ändrad användning från lagerbyggnad till utbildningslokal.
Ombyggnad av gym i Lund
Bygglov för ändrad användning från butik till gym.
Tillbyggnad av bensinstation i Lund
Bygglov för tillbyggnad av bensinstation samt utvändig ändring.
Ombyggnad av gym i Lund
Avser ändrad användning från lager till gym samt utvändig ändring, byte från fönster till nödutrymningsdörr. By 111
Ombyggnad av universitetssjukhuset med vattenreningsanläggning, Lund
Avser köp av en (1) st komplett vattenreningsanläggning till Dialysmottagningen.
Omläggning av tak på kyrka i Gödelöv, Genarp
Avser omläggning av tornets tegeltak med undertak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lund
Bygglov för utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: