Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av högstadieskola i Lomma
Projektet avser nybyggnad av åk 4-9 skola i tre plan ca 4200 kvm och kulturbyggnad i ett plan ca 1480 kvm med Black Box, kulturskolelokaler, trä och textilslöjd, bildsal samt musik. Skyddsrum skall uppföras i kulturbyggnadens musiksal, PM kommer under anbudstiden. Utöver detta ingår ombyggnad inom nuvarande byggnad O till hemkunskap ca 430 kvm och fler toaletter inom byggnad O och D. Projektet är indelat i 3 deletapper. Avser även rivning av befintlig skolbyggnad. Flytt av lekplats och cykelparkering. Rivningsarbeten påbörjades under december 2017.
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad (modulbyggnad) i Alnarp
Projektet avser en kontor- och lagerbyggnad utförd med prefabricerade trämoduler. Byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kallbadhus i Lomma
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av butik i Lomma
Avser nybyggnad av butik, padelhall och kontor. Stomleverantör har sitt säte i Danmark.
Tillbyggnad av skola i Lomma
Planer för tillbyggnad av 6 klassrum.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Ombyggnad av stationsbyggnad i Lomma
Avser ombyggnad av den gamla stationen till kontor, konferens, kök och matsal.
Nybyggnad av teatrar i Lomma
Projektet avser nybyggnad av en amfiteater med scenhus och dansbana.
Tekniska konsulttjänster: Projektledare, Alnarp
En projektledare ska anlitas av Akademiska Hus för projekt NordGens nya huvudkontor
Kompletta brandsläckningssystem till räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp
Upphandling av två (2) kompletta brandsläckningssystem till Räddningstjänsten i Lomma-Staffanstorp.
Nybyggnad av ridhus i Lomma
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus.
Nybyggnad av affärshus i Lomma
Ansökan om nybyggnad av försäljnings- och verkstadslokal för husbilar.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av samlingslokal.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodar, parkeringsplats och upplag.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: