Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Om- och nybyggnad av kök, matsal och slöjdsal vid skola i Lomma
Projektet avser 300 m2 ombyggnad av kök och matsal samt 250 m2 nybyggnad av slöjdsal. Projektet kommer att utföras i tre deletapper under byggtiden.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Ombyggnad av kök vid skola i Bjärred,Lomma
Projektet avser att bygga om från mottagningskök till tillagningskök vid skola för 120 barn.
Om- och tillbyggnad av skola
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Nybyggnad av garage i Lomma
Planer finns för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av gym i Lomma.
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Projektet avser nybyggnad av hall för gymanläggning. Markyta: 3000 m2.
Upprustning av skola
Upptaget ur investeringsbudget 2019-2021
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Rivning av bensinstation i Lomma
Avser rivning av drivmedelsanläggning samt servicebyggnad.
Ny toalettbyggnad i Lomma
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Utvändigt underhåll av hotell i Lomma
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av hotell.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arbetsbodar/moduler.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod/skyltcontainer under byggtiden 181107-190625.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ändring av ventilation.
Ändring i restaurang i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: