Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lomma

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Åtgärder för pågatågstrafik längs Lommabanan mellan Kävlinge-Arlöv
Projektet avser resandestationer i Furulund och Lomma inklusive planskilda plattformsförbindelser, mötesspår i Stävie, planskild korsning väg 913 Flädie, gc-bro alternativt gc-tunnel i Bryggargatans förlängning i Furulund, stängning av plankorsningarna på Solgatan och Kungsgatan i Furulund, hastighetshöjande åtgärder samt åtgärder mot suicid och spårspring samt nya pågatågsstationer i Furulund, Flädie, Lomma , Alnarp och Arlöv. Medfinansiärer: Region Skåne + kommunerna längs sträckan.
Nybyggnad av bilhall i Lomma
Planer finns för nybyggnad av bilhall med rekond. Markyta: 6000 m2.
Energisparåtgärder i Lomma
Igångsättning tidigast 2019. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Nybyggnad av kontor i Lomma
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus/lagerbyggnad.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov - bodar.
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om tidsbegränsat bygglov tom 2019-10-01 för byggetablering (manskapsbod).
Nybyggnad av barack i Lomma
Ansökan om bodetablering samt upplag av material.
Ombyggnad av skola i Lomma
Anmälan om ändring i bärande konstruktion samt ändring av ventilation.
Ändring i restaurang i Lomma
Anmälan om övriga åtgärder - ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: