Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av butiker i Landskrona
Igångsättning tidigast sommaren 2018. 'Projektet avser nybyggnad av butiker för sällanköpshandel. Området mellan Coop Forum och nya järnvägsstationen planläggs . Tomter kommer därefter att säljas.
Nybyggnad av förskola i Glumslöv
Projektet avser nybyggnad av förskola som omfattar tvåplansbyggnad med mottagningskök, och plats för 120-150 barn på sex till sju avdelningar. Miljöbyggnad nivå silver.I projektet ingår även rivning av två st skolbyggnader. I entreprenaden ingår även en option på ytterligare en förskola.under projektnummer 1484243. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av huvudkontor i Landskrona
Projektet avser om- och tillbyggnad av huvudkontor.
Ombyggnad av bostäder till föreningslokaler vid Karlslundsområdet
Diskussioner pågår angående ombyggnad av flerbostadshus till föreningslokaler. Man avvaktar beslut gällande detaljplanen.
Nybyggnad av servicestation i Landskrona
Avser nybyggnad av servicestation.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Ombyggnad av skola i Häljarp, Landskrona
Avser ombyggnad del av skola efter brand.
Ramavtal värne- och sanitetsarbeten i Landskrona
Avser ramavtal gällande värme- och sanitetsarbeten inom landskrona stads fastighetsbestånd. Avtalstid: 1 år med möjlighet till 2 år + ev 1 års förläning.
Ombyggnad av prästgård i Landskrona
Avser renovering av ventilation och vatten/avlopp, brandskydd, installation av hiss, ansökan om bygglov för renovering av fastigheten Tuna 39:3.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna.
Invändigt underhåll av skola i Asmundtorp, Landskrona
Avser byte av undertak på Asmundtorps skola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser återuppbyggnad av skolbyggnad efter brand.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Gräset 23, norra långgatan 27/ trädgårdsgatan 17 - ansökan om bygglov för ändrad användning till vårdverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Förrådet 12, förrådsgatan 3, ansökan om bygglov för ombyggnad av ny kontorsdel, fasadändringar, nytt skärmtak samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av vårdbostad i Landskrona
Kolet 2, industrigatan 29 - ansökan om bygglov för ändrad användning från läkarmottagning till tillfällig vistelse/akutboende med övernattningsrum samt anmälan om ändrad ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av grundskola i Landskrona
Mejeriet 13, hantverkargatan 57, ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lokaler från kontor och förskola till grundskola och fritidshem.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Segelflygaren 2, örjaleden 4 - ansökan om bygglov för tillbyggnad och nybyggnad av fastigheten.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Stenen 3, gasverksgatan 12, ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall.
Klimatsäkring och upprustning av kulturarkiv i Landskrona
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Östra roten 29, norra långgatan 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2019.01.09 för ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Silverängen 2, emaljgatan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2028-05-01 för ombyggnad av skola till kontor samt fasadändringar och anmälan om ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning (etapp 1).
Ombyggnad av skola i Landskrona
Silverängen 4, emaljgatan 11, anmälan om väsentlig ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Solskiftet 2, skiftesvägen 1, ansökan om bygglov för fasadändring på garage.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Nedra glumslöv 8:2, john pers väg 46-48 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-06-01 för placering av modulbyggnad för förskoleverksamhet.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Asmundtorp 29:13, rågången 2 - ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-04-30 för placering av tillfälliga skolpaviljonger.
Ändring av konstruktion i butik i Landskrona
Gräset 21, fiskargränden 28 - anmälan om ändring av bärande konstruktion.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Projektet avser utbyte av FTX-aggregat i förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: