Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av handelshus i Landskrona
Avser nybyggnad av handelshus och flerbostadshus kommer inrymmas.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Avser nybyggnad av mindre kontor i Lundåkrahamnen.
Tillbyggnad av butik i Landskrona
Avser tillbyggnad av fastighet.
Rivning av kontor i Landskrona
Projektet är vilande. Eventuell igångsättning kan bli om 5 eller 10 år.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Sjukhuskvarteret 15, vattenverksallén 15, ansökan om bygglov för fönsterbyte.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Örja 30:2 del av, kanotisten, örjaleden - ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Nybyggnad av barack i Landskrona
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Ejdern 33, föreningsgatan 220, ansökan om bygglov för fasadändring.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 10, eriksgatan 130, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 9, eriksgatan 124, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Ändring till kontor i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning från garage till kontor samt fasadändring och rivning av innervägg.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Norra roten 10, borgmästargatan 4, ansökan om bygglov för ändrad användning från handel till kontor.
Reparation av åskskydd vid kyrka i Landskrona
Avser reparation av åskskydd efter elbesiktning. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i förskola i Landskrona
Avser ventilationsarbeten i Svarvarens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: