Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Stadshuset i Landskrona
Projektet avser upprustningsåtgärder för att förbättra inomhusklimatet i Stadshuset. Åtgärderna omfattas av vissa systembyte och upprustning och byte av invändiga material. Stadshuset består av tre byggnader, A, B och C. Åtgärderna planeras utföras i etapper i respektive våningsplan med pågående verksamhet i resterande byggnad . Total omfattning: ca 16000 m2. Befintligt system för värme, kyla och ventilation kommer till stora delar att rivas och nya system installeras. Åtgärder av takkupor. System för styrning och övervakning kommer att installeras efter nya VVS-system. El- och telesystem kommer även att beröras.
Nybyggnad av förskola i Landskrona
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 100 barn.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall på ca 1000 kvm.
Renovering av fastigheter i Landskrona
Avser renovering av Anniegården - en fastighet gällande lokaler för individ- och familjeförvaltningen. samt renovering av förskola och dagis. Arbetena avser bl.a renovering av tak, ventilationsarbeten, fasadarbeten samt fönsterbyte.
Nybyggnad av hamnkontor i Landskrona
Avser nybyggnad av mindre kontor i Lundåkrahamnen.
Tillbyggnad av skola i Landskrona
Avser tillbyggnad yta på skolan, Nedra Glumslöv 200kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Landskrona
Avser nybyggnad av maskinhall.
Ramavtal gällande besiktning av hissar, portar m.m. i Landskrona
Avser ramavtal gällande besiktning av hissar, portar, ridåväggar, tryckkärl, lyftanordningar m.m.
Nybyggnad av kontor i Landskrona
Lundåkra 2:8, stuverigatan 43, ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor.
Nya offentliga toaletter i Landskrona
Avser uppförande av 2 st kompletta offentliga toaletter med grundläggning inkl inkoppling samt kompletta handlingar för byggnaderna vid Teatern, Järnvägsgatan 2 och Kasernplan, Kavallerigatan 8-4.
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Avser ändrad planlösning i kontorsbod samt lagerhall i 2 plan.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Landskrona
Avser fönsterbyte på sjukhuskvarteret 15
Ombyggnad av kontor i Landskrona
Björnen 18, lodjursgatan 2 - ansökan om bygglov för ombyggnad för nya kontor.
Nybyggnad av skola i Landskrona
Borstahusen 1:1, exercisgatan 60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2023-04-26 för uppställning av en skolpaviljong ovanpå den befintliga.
Ombyggnad av kök i Landskrona
Mejeriet 15, hyllingegatan 9, ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till kök.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Landskrona
Ejdern 33, föreningsgatan 220, ansökan om bygglov för fasadändring.
Tillbyggnad av garage i Landskrona
Fläkten 13, gubbhögsgatan 46, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage, nybyggnad av carport, tillbyggnad med balkong samt uppförande av stängsel och mur.
Utvändigt underhåll av garage i Landskrona
Sjögräset 4, strandridaregatan 7, ansökan om bygglov för fasadändring gällande insättning av garageport i carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 10, eriksgatan 130, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Landskrona
Torstensson 9, eriksgatan 124, ansökan om bygglov för fönsterbyte samt omputsning av fasad.
Rivning av skola i Landskrona
Igångsättning runt årsskiftet 2018/2019. Avser rivning av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20 - ansökan om bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Landskrona
Citadellstaden 5:1, kapellvägen 20, ansökan om bygglov för takbyte från koppar till zink.
Ändring till kontor i Landskrona
Avser ansökan om bygglov för ändrad användning från garage till kontor samt fasadändring och rivning av innervägg.
Ombyggnad av matsal vid skola i Landskrona
Avser ombyggnad av matsalen vid Nya seminarieskolan. Avser anpassning av lokaler, ljudåtgärder m.m. Uppskattad kostnad.
Reparation av åskskydd vid kyrka i Landskrona
Avser reparation av åskskydd efter elbesiktning. Uppskattad byggstart.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Annelöv
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Reaparation av åskskydd vid kyrka i Asmundtorp
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Avser reparation av åskskydd.
Byte av elcentraler i kyrka i Annelöv
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 120 tkr. Avser byte av elcentraler i kyrka.
Byte av elcentraler i kyrka i Asmundtorp
Kyrkounderhållsbidrag har beviljats med 110 tkr. Avser byte av tre elcentraler i kyrka. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: