Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelsområde i Kristianstad
Projektet avser ett familjeshoppingcenter med ca 80 butikslokaler för mode, sport, fritid, dagligvaru- och volymhandel, restauranger, caféer mm. Omfattning; 4 huskroppar varav 2 för volymhandel, 1 för dagligvaruhandel och 1 för familjeshoppinghandel. Uppskattad kostnad redaktör.
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Vilket inkluderar plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Nybyggnad av grundskola i Åhus
Avser nybyggnad av en f-6 skola för 710 elever och ny skolidrottshall samt om och tillbyggnad av tillagningskök. Tomtarea 50000 kvm.
Nybyggnad av skola på Kulltorp, Kristianstad
Projektet avser en 2-språkig F-6 skola med ca 400 elever. Gymnastiksal samt nytt kök och matsal. Lokaler för bibliotek, smårum för specialundervisning och hemspråksundervisning. I entreprenaden ingär även rivning av 8 stycken befintliga skolbyggnader med förrådsbyggnader samt uppförande av ny skolbyggnad samt ny markanläggning. Även en skyddsvall med bullerplank mot järnvägen skall uppföras. Konsult för solceller: C4 Teknik, handläggare Anders Johansson. Konsult för varukyla: AD Consult, handläggare Anders Dahlén.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av kök och matsal samt ombyggnad för övriga skollokaler. Ombyggnadsyta: 900 kvm samt Tillbyggnadsyta: 2000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 8 avdelningar.
Nybyggnad av lastbilsanläggning i Kristianstad
Avser ny lastbilsanläggning, verkstad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Arkelstorp
Projektet avser rivning av befintlig förskola, samt nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola 0-5 med 4 avdelningar.
Tillbyggnad av storkök i Kristianstad
Avser tillbyggnad av storkök på vård- och omsorgsboende.
Till- och ombyggnad av skola i Kristianstad
Avser tillbyggnad och ombyggnad av befintliga lokaler.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Ombyggnad av befintlig sporthall i Kristianstad
Projektet avser ombyggnad av tak och fasad samt utvändiga markarbeten.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontor i anslutning till industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av mag- tarmmottagningen i Kristianstad
Nya ytskikt, nya dörrar och nya undertak utförs. Centralsjukhuset Kristianstads huvudbyggnad, plan 11 (våning 2)
Ombyggnad och tillbyggnad av bilhall i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av bilhall samt uppsättning av nya reklamskyltar.
Underhållsarbeten museet mfl i Kristianstad
Avser tak- och fönstermålning på Museet Stora Torg, fönstermålning på restaurang Bånken Stora torg samt puts- och målningsarbeten på Skottenborg Långebrogatan 1.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad av kontor och personalytor.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Kristianstad
Planer finns för byte av koppartak på idrottshall.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser takrenovering och fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Avser fönsterbyte, Milnergymnasiet i Kristianstad. Option från etapp 1 som finns på projektid; 1497571
Ombyggnad av kontor i polishuset i Kristianstad
Avser ombyggnad av Åklagarmyndighetens kontorslokaler i Kristianstads polishus..
Underhållsarbeten på skola i Degeberga, Kristianstad, etapp 2
Projektet avser tak- och fasadrenovering på skola.
Fasad- och takrenovering på idrottshall i Kristianstad
Objektet avser Nosaby idrottshall, fasad- och takrenovering. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av kulturhus i Kristianstad
Objektet avser Barbacka kulturhus underhållsarbeten, fasad- och takrenovering 2018.
Solkraftsinstallation på fyra fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: Slättängens Förskola 95 solcellsmoduler med toppeffekt minst 31,35 kWp Öllsjö Förskola 104 solcellsmoduler med toppeffekt minst 34,32 kWp Åsum Fru By 14. 126 solcellsmoduler med toppeffekt minst 41,58 kWp Krinova 82 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,06 kWp. För visning av arbetsområdet kontaktas: Slättängens Förskola: Dan Jönsson tel 0733-135328 Öllsjö Förskola: Lars Faijermo tel. 0733-135142 Åsum Furu By 14: Jonas Nilsson tel. 0733-138714 Krinova: Lannart Månsson tel. 0733-139353
Ombyggnad av kyrka i Kristianstad
Avser renovering av golv samt VA och värme i kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Avser underhåll av Hammars skola, By A, B, D, E och G. Fönsterbyte, fasad- och takrenovering.
Nybyggnad av restaurang i Kristianstad
Nybyggnad av restaurang .
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av kontorslokal för anpassning åt hyresgäst.
Utvändig renovering av kyrka, Kristianstads kommun
Avser upprustning av kyrkans tak och fasad. Skall utföras 2018.
Fasadbyte på förskola Österäng, Kristianstad
Avser byte av fasad på förskola.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad,U6
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på skola.
Utvändigt underhåll på förskola i Önnestad
Objektet avser utvändig målning av Önnestads förskola.
Fjälkinge fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U7
Projektet avser tak- och fönsterbyte samt målning på fd kommunhus.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skola + särskilt boende.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Nybyggnad av skolbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Kristianstad
ändrad användning av lokal till skola.
Ombyggnad av gym i Kristianstad
Ändrad användning från butik till hotellgym.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
utvändig ändring av krinova science park- solceller.
Utvändigt underhåll av förskola i Kristianstad
utvändig ändring av öllsjö förskola- solceller.
Ombyggnad av restaurang i Kristianstad
Utvändig ändring samt viss ombyggnad av Kantarellen.
Tillbyggnad av garage i Kristianstad
Tillbyggnad av befintligt garage med carport.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skola med tillfällig skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av skola med utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
utvändig ändring av byggnad- solceller.
Nybyggnad av toalett i Kristianstad
Nybyggnad av torrtoalett och teknikbod.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
nybyggnad av samlingslokal- klubbstuga.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
nybyggnad av kontor, affär.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Avser ändrad användning i befintlig byggnad, delar av en fd skolbyggnad till kontorslokal.
Tillbyggnad av matsal på förskola i Kristianstad
Avser tillbyggnad av Kämpaställets förskola med matsal.
Ombyggnad av bilhall i Kristianstad
Ombyggnad samt utvändig fasadändring av bilhall.
Arkelstorps fd kommunhus - Underhållsarbeten 2018 i Kristianstad, U8
Projektet avser fönsterbyte samt målning av fd kommunhus, hus A och B. Spängervägen 1 (Byggnad A) och Oppmannavägen 6 (Byggnad B).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: