Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Badhuset kommer att innehålla två 25-meters bassänger, tre varmbassänger, familjebad, hoppbassäng, vattenrutschbana, relaxavdelning, omklädningsrum och storkök. Badhuset beräknas stå klart sommaren 2022.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på cirka 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus med en komplett hämtanläggning och en drive-in där allt material kommer finnas under tak. Det kommer också finnas en tillhörande logistiklösning för utleveranser. Den totala ytan uppgår till cirka 9 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Kristianstad, Etapp 1
Avser om- och tillbyggnad av huskropp C. Tillbyggnaden kommer att rymma lokaler för storkök och undervisning. Bruttoarea tillbyggnad: ca 2600 m2 Bruttoarea ombyggnad: ca 800 m2
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kristianstad, Etapp 2
Avser om- och tillbyggnad av skola, byggnad A och B i Kristianstad. Första etappen finns på: 1241977
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 144 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av skola i Kristianstad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, BTA 1900-2000.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser nybyggnad av förskola med 6-8 avdelningar.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
Fasadarbeten vid sjukhuset i i Kristianstad
Man avvaktar politiska beslut. Planer finns för fasadarbeten på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för ny förskola i Önnestad, Kristianstads kommun.
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola.
Rivning av förskola samt mindre byggnader i Kristianstad Etapp 3
Avser rivning av en förskola samt flera mindre byggnader som nyttjas av verksamheten bland annat som förråd. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar.
Rivning av olika byggnader i Kristianstad Etapp 2
Avser rivning av flera byggnader, där finns också källare under vissa delar av byggnaderna samt ett skyddsrum beläget i källarplan. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Kristianstad 3:3, Sommarlust 6 och Sommarlust 11
Utbyte av tak samt fasadrenovering, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering.
Nybyggnad av padelhall i Kristianstad
Avser nybyggnad av en padelhall i Krisitanstad.
Utvändigt underhåll av Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad.
Utvändigt underhåll på kontor i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på kontorsfastighet i Kristianstad.
Underhållsarbeten på fastigheter 2019, Etapp 4, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 3 och 5, 291 63 Kristianstad (Et 4), Killegårdsvägen 12, 291 63 Kristianstad (Åsums Förskola) samt Fredsskogsvägen 36, 291 63 Kristianstad (Åsums Skola).
Rivning av scen i Kristianstad Etapp 1
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Underhållsarbeten av fiskebodar i Äspet Åhus
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Utvändigt underhåll av konferensbyggnader i Åhus, Kristianstads kommun
Avser tak- och fasad renovering av byggnader vid Skollovskolonin i Åhus, Kristianstads kommun.
Upprustning av camping i Åhus
Omfattar bla upprustning av reception, fler parkeringsplatser samt utbyggnad av lekplats.
Nybyggnad av kontor i Kristianstad
Nybyggnad av kontorsbyggnad om ca 200 kvm samt rivning av bef. byggnad. För ytterligare information vänligen kontakta inkopplade företag.
Nybyggnad av padelarena i Kristianstad
Avser nybyggnad av padelarena.
Rivning av garage i Kristianstad
Avser rivning av garage.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av vårdhem i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av lokaler på vårdhem.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av utbildningslokal.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av kiosk i Kristianstad
Utvändig ändring av kiosk.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Utvändig ändring av Rinkaby Skola - solcellesinstallation på tak på byggnad A.
Ombyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Utvändig ändring av servicehus och renovering av bef. byggnad.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Tillbyggnad av butik - jaktia.
Utvändigt underhåll av Rinkaby skola
Avser takrenovering på Rinkaby skola, By A. Objektet är beläget i Rinkaby, Kristianstads kommun. Adress: Eva Waldermarssons väg 5, 291 76 Rinkaby
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm på Tollarps skola samt på Tollarps WC, Kungsvägen 39 (Torget).
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser tak-och fasadrenovering mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: