Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Kristianstad
Projektet avser nybyggnad av badhus som kommer att ersätta Tivolibadet för framtidens behov få en attraktiv badmiljö. Badhuset kommer att innehålla två 25-meters bassänger, tre varmbassänger, familjebad, hoppbassäng, vattenrutschbana, relaxavdelning, omklädningsrum och storkök. Badhuset beräknas stå klart sommaren 2022.
Nybyggnad av handelshus i Härlöv, Kristianstad
Avser ny handelsplats i Härlöv i Kristianstad. BTA ca 15 000 kvm.
Nybyggnad av vårdboende och skollokaler, Kristianstad
Avser nybyggnad av äldreboende (särskilt boende) med 60 platser fördelat på 6 avdelningar med en total yta på cirka 3900 kvm. I bottenplanet planeras det eventuellt för skollokaler på en yta om cirka 500 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kristianstad
Avser nybyggnad av byggvaruhus med en komplett hämtanläggning och en drive-in där allt material kommer finnas under tak. Det kommer också finnas en tillhörande logistiklösning för utleveranser. Den totala ytan uppgår till cirka 9 000 kvm.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 172 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende.
Nybyggnad av förskola och skola i Österslöv/Fjälkestad, Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola för ca 350 elever.
Nybyggnad av förskola i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Ombyggnad till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Energiåtgärder på Campus Kristianstad
Projektet delas upp i 3 etapper. Del 1 avser elförsörjning,ställverks åtgärder m.m projekt ID 1440691. Del2 avser åtgärder av ett storskaligt fönsterbyte där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna behåller sina fönsterkarmar men får moderna högpresterande fönsterbågar. Utöver energi- och kostnadsreduceringarna kommer byggnaderna att få ett jämnare och mer behagligt inomhusklimat. Del3- Avser en 500 kvadratmeter stor solcellsanläggning som förväntas producera ca 70 000 kWh per år. Byggstart tidigast sommar 2021.
Nybyggnad av kontorshus i Kristianstad
Avser nybyggnad av kontorshus.
RFI! avseende tekniska konsulttjänster, Region Skåne
Avser tjänster inom Delområde Infrastruktur. Region Skåne välkomnar leverantörer att besvara en eller flera RFIer inom: LAN/WLAN WAN Lastbalansering IP-TV Plattform Nätsäkerhet SIEM Mailfilter Nätmonitorering Växelplattform Mobilt Företagsnät
Till- och ombyggnad av affärshus i Kristianstad
Avser tillbyggnad för trapp- och hisshus samt ändring av entré.
Ombyggnad av ventilation i OP-lokaler på centralsjukhuset i Kristianstad
Avser installation av nya avfuktningssystem för 15 st OP-salar inom fläktrumsplan 4 med tillhörande kylmaskinsinstallationer.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fasadrenovering vid Komvux, tekniska skolan.
Solkraftsinstallation på tre fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: FD Tingshuset 50 solcellsmoduler med toppeffekt minst 17,25 kWp Ishallen Kristianstad 166 solcellsmoduler med toppeffekt minst 57,27 kWp Kulladals Förskola. 80 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,6 kWp För visning av arbetsområdet kontaktas: FD Tingshuset: Henrik Mattson tel 0733-134209 Ishallen Kristianstad: Rasmus Granetoft tel. 0733-136089 Kulladals Förskola: Niclas Stjernkvist tel. 0728-857719
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Avser nybyggnad av sporthall.
Utvändigt underhåll av Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad.
Underhållsarbeten på fastigheter 2019, Etapp 4, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 3 och 5, 291 63 Kristianstad (Et 4), Killegårdsvägen 12, 291 63 Kristianstad (Åsums Förskola) samt Fredsskogsvägen 36, 291 63 Kristianstad (Åsums Skola).
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Underhållsarbeten av fiskebodar i Äspet Åhus
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Utvändigt underhåll av konferensbyggnader i Åhus, Kristianstads kommun
Avser tak- och fasad renovering av byggnader vid Skollovskolonin i Åhus, Kristianstads kommun.
Rivning av förskola samt mindre byggnader i Kristianstad
Avser rivning av en förskola samt flera mindre byggnader som nyttjas av verksamheten bland annat som förråd. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 11 och Kristianstad 3:3 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2020 i Kristianstad,U4
Projektet avser fasadarbeten och fönsterbyte samt målning på skola.
Upprustning av camping i Åhus
Omfattar bla upprustning av reception, fler parkeringsplatser samt utbyggnad av lekplats.
Nybyggnad av padelarena i Kristianstad
Avser nybyggnad av padelarena.
Utvändigt underhåll på kontor i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på kontorsfastighet i Kristianstad.
Nybyggnad av garage i Kristianstad
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbstuga/omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av vårdhem i Kristianstad
Om- och tillbyggnad av lokaler på vårdhem.
Nybyggnad av utbildningslokal i Kristianstad
Planer finns för nybyggnad av utbildningslokal.
Rivning av garage i Kristianstad
Avser rivning av garage.
Tillbyggnad av butik i Kristianstad
Tillbyggnad av butik - jaktia.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Kristianstad
Tillbyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad samt utvändig och invändig ändring av kontor, affär.
Utvändigt underhåll av kiosk i Kristianstad
Utvändig ändring av kiosk.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontor, affär.
Utvändigt underhåll av skola i Kristianstad
Utvändig ändring av Rinkaby Skola - solcellesinstallation på tak på byggnad A.
Ombyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Utvändig ändring av servicehus och renovering av bef. byggnad.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ändrad användning av del av restaurang till hotell samt yttre ändring.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från garage/förråd till kontor m.m.
Utvändigt underhåll av Rinkaby skola
Avser takrenovering på Rinkaby skola, By A. Objektet är beläget i Rinkaby, Kristianstads kommun. Adress: Eva Waldermarssons väg 5, 291 76 Rinkaby
Utvändigt underhåll av Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad.
Rivning av scen i Kristianstad
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 6 och Sommarlust 11 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm på Tollarps skola samt på Tollarps WC, Kungsvägen 39 (Torget).
Tillbyggnad av skola i Kristianstad
Tillbyggnad av hiss på skola och nybyggnad av hwc. Samt iordningställande av en handikappsparkering.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser tak-och fasadrenovering mm.
RFI gällande brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänste, Kristianstads kommun
RFI avseende brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänster. Kostnadsuppgift saknas.
Utbyte av tak samt fasadrenovering, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering.
Dräneringsarbeten vid Sankta Maria Kyrka i Helsingborg
Avser dränering vid östra grunden vid Sankta Maria kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: