Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kristianstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelshus i Härlöv, Kristianstad
Avser ny handelsplats i Härlöv i Kristianstad. BTA ca 15 000 kvm.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad av hotell.
Rivning samt nybyggnad av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskolan Gamlegårdsskolan och sedan nybyggnad av förskola med 8 avdelningar för totalt 172 barn samt samlingslokal för dagverksamhet för äldre. Rivningen av den befintliga skolan ligger inom denna entreprenad. Arbeten med mark och utemiljö kommer att ske etappvis, då delar av området inte blir tillgängliga förrän den nya förskolan är färdigställd. I samband med nybyggnationen uppförs 2 st. skyddsrum som skall vara placerade i en källarvåning på den nya förskolan. Även nybyggnad av tillagningskök som förutom att serva förskolan med mat även ska laga mat till ett äldreboende. Byggnaden ska uppföras enligt miljöbyggnad silver.
Ny-och ombyggnad av krematorium i Kristianstad
Avser ny- och ombyggnad av krematorium. Samt in- och utvändig renovering av kapell vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.
Nybyggnad av fullserviceanläggning, Kristianstad
Avser nybyggnad av fullserviceanläggning på området Ängamöllan, Kristianstad. Byggstart tidigast i början av 2021.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök i Kristianstad
Avser om- och tillbyggnad med ny matsal och tillagningskök. Samt ombyggnad av fläktrum.
Ombyggnad till förskola i Kristianstad
Avser ombyggnad av befintlig byggnad till förskola med 6 avdelningar samt tillagningskök.
Utvändig fasadrenovering av kyrka, etapp 1
Avser fasadrenovering samt restaurering och utbyte av ornament och utsmyckningar på Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad.
Mark och omläggningsarbeten inför nya bostäder i Kristianstad
Avser förberedande arbeten så som rivning av sjukvårdsbyggnader, omläggning av installationer i mark m.m inför nybyggnad av flerbostadshus inom kv Lasarettet 5, Östermalms Park i Kristianstad.
Ombyggnad av skola i Lingenäs, Kristianstad
Avser ombyggnation av förskola till Grundsärskola med fyra avdelningar, ca 16 elever ålder 6-13 år och ca 20 personal. Arbeten med mark och utemiljö görs också i projektet.
RFI! avseende tekniska konsulttjänster, Region Skåne
Avser tjänster inom Delområde Infrastruktur. Region Skåne välkomnar leverantörer att besvara en eller flera RFIer inom: LAN/WLAN WAN Lastbalansering IP-TV Plattform Nätsäkerhet SIEM Mailfilter Nätmonitorering Växelplattform Mobilt Företagsnät
Ombyggnad av ventilation i OP-lokaler på centralsjukhuset i Kristianstad
Avser installation av nya avfuktningssystem för 15 st OP-salar inom fläktrumsplan 4 med tillhörande kylmaskinsinstallationer.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fasadrenovering vid Komvux, tekniska skolan.
Ffönsterrenovering på skola i Kristianstad
Avser tak- och fönsterrenovering.
Solkraftsinstallation på tre fastigheter i Kristianstad
Avser installation av solkraftverk (solcellsanläggningar) på följande byggnader: FD Tingshuset 50 solcellsmoduler med toppeffekt minst 17,25 kWp Ishallen Kristianstad 166 solcellsmoduler med toppeffekt minst 57,27 kWp Kulladals Förskola. 80 solcellsmoduler med toppeffekt minst 27,6 kWp För visning av arbetsområdet kontaktas: FD Tingshuset: Henrik Mattson tel 0733-134209 Ishallen Kristianstad: Rasmus Granetoft tel. 0733-136089 Kulladals Förskola: Niclas Stjernkvist tel. 0728-857719
Underhållsarbeten på fastigheter 2019, Etapp 4, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering. Objektet är belägna i Norra Åsum, Kristianstads kommun. Adress: Kanonvägen 3 och 5, 291 63 Kristianstad (Et 4), Killegårdsvägen 12, 291 63 Kristianstad (Åsums Förskola) samt Fredsskogsvägen 36, 291 63 Kristianstad (Åsums Skola).
Nybyggnad av idrottshall i Kristianstad
Avser nybyggnad av sporthall.
Utvändigt underhåll av Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Hemgården och Föreningarnas hus i Kristianstad.
Takrenovering Östra kommunhuset i Kristianstad
Projektet avser takrenovering på Östra kommunhuset. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tak- och fasadrenovering på skola i Åhus, Kristianstads kommun
Projektet omfattar 1 byggnad: Villaskolan - tak samt fasadrenovering.
Tillbyggnad av affärshus i Kristianstad
Tillbyggnad av affärslokal med kylrum.
Rivning av skola i Kristianstad
Avser rivning av Byggnad C och D på Arkelstorps Skola. Samt uppförande av moduler.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Underhållsarbeten av fiskebodar i Äspet Åhus
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm.
Rivning av förskola samt mindre byggnader i Kristianstad
Avser rivning av en förskola samt flera mindre byggnader som nyttjas av verksamheten bland annat som förråd. Rivningarna omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 11 och Kristianstad 3:3 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Utvändigt underhåll av konferensbyggnader i Åhus, Kristianstads kommun
Avser tak- och fasad renovering av byggnader vid Skollovskolonin i Åhus, Kristianstads kommun.
Fjälkinge skola - Underhållsarbeten 2020 i Kristianstad,U4
Projektet avser fasadarbeten och fönsterbyte samt målning på skola.
Nybyggnad av fällbar läktare till sporthall i Kristianstad
Avser köp av 2 st fällbara läktare till Nosabyhallen inkl. montering.
Utvändigt underhåll på kontor i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på kontorsfastighet i Kristianstad.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Avser tillbyggnad med kontor.
Nybyggnad av klubbhus i Kristianstad
Nybyggnad av klubbstuga/omklädningsrum.
Nybyggnad av telestation i Kristianstad
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kristianstad
Tillbyggnad av servicehus med kyl-/fryshus.
Tillbyggnad av kontor i Kristianstad
Tillbyggnad samt utvändig och invändig ändring av kontor, affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontor, affär.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring av kontor/affärshus - Ommålning av fasad.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kristianstad
Utvändig ändring av sjukhus - Takbyte på sjukhusets matsal och restaurang.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Utvändig ändring samt ändrad användning av lager till kontor.
Ombyggnad av hotell i Kristianstad
Ändrad användning av del av restaurang till hotell samt yttre ändring.
Ombyggnad av kontor i Kristianstad
Ändrad användning från garage/förråd till kontor m.m.
Rivning av carport i Kristianstad
Rivning av carport.
Utvändigt underhåll av Rinkaby skola
Avser takrenovering på Rinkaby skola, By A. Objektet är beläget i Rinkaby, Kristianstads kommun. Adress: Eva Waldermarssons väg 5, 291 76 Rinkaby
Utvändigt underhåll av Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering på Färlövs bibliotek och skola i Kristianstad.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser fönsterbyte och fasadrenovering mm på Tollarps skola samt på Tollarps WC, Kungsvägen 39 (Torget).
Rivning av scen i Kristianstad
Avser rivning av fastighet där det är en scen som ska rivas. Rivningen omfattar komplett rivning, omhändertagande och borttransport av rivningsmassor samt omhändertagande av allt som är byggt eller anlagt inom arbetsområdet såsom markbeläggningar. Omfattar även fastigheterna Sommarlust 6 och Sommarlust 11 och till en totalsumma om ca 3-4 milj kr.
Underhållsarbeten av skola i Kristianstad
Projektet avser tak-och fasadrenovering mm.
Tak- och fasadrenovering på f-skola i Åhus, Kristianstads kommun
Projektet omfattar 1 byggnad: Fullriggarens FSK - tak samt fasadrenovering.
Tak- och fasadrenovering på f-skola i Åhus, Kristianstads kommun
Projektet omfattar 1 byggnad: Kryddgårdens FSK - tak samt fasadrenovering.
Nybyggnad av padelarena i Kristianstad
Avser nybyggnad av padelarena.
Rivning av förskola i Kristianstad
Avser rivning av förskola. Rivningen omfattar byggnad A (förskola) och B (servicebyggnad) i Kristianstad.
RFI gällande brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänste, Kristianstads kommun
RFI avseende brandskyddskontroll, rengöring och servicetjänster. Kostnadsuppgift saknas.
Utbyte av tak samt fasadrenovering, Kristianstad
Avser tak- och fasadrenovering.
Dräneringsarbeten vid Sankta Maria Kyrka i Helsingborg
Avser dränering vid östra grunden vid Sankta Maria kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: