Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-till- och ombyggnad av F-9 skola i Viken
Objektet avser my- till- och ombyggnad av Vikenskolan samt rivning av den befintliga skolan med undantag för vissa delar som ska kvarstå. Den nya Vikenskolan kommer att bestå av en nybyggd skolbyggnad om cirka 8 500 kvm som kommer ersätta en stor del av dagens befintliga skola som ska rivas. Den nya byggnaden kommer bland annat innehålla skolsalar, matsal, bibliotek och administrativa lokaler. På grund av att skolverksamheten kommer att pågå parallellt med byggproduktionen kommer projektet tidsmässigt att indelas i ett antal etapper. Utöver denna nya skolbyggnad ska den befintliga idrottshallen renoveras och en ny tillbyggnad innehållande bland annat omklädningsrum och en ny mindre idrottshall, byggas ihop med befintlig idrottshall. Yta: ombyggnad ca 1400 m2. Tillgänglighetskonsult: Munka Konsult i Skurup, tel: 042-337500. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad (SGBC), betyg Guld.
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av servicebyggnad och sophanteringsbygnad Mölle i Höganäs
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt 1 huskropp för sophantering. 2 huskroppar, ca 90 m2/huskropp. I projektet ingår även en inhägnad containergård.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Energibesparande åtgärder vid skola, Höganäs kommun
Avser byte av batteriåtervinningssystem till econetsystem samt byte av till och frånluftsfläktar.
Energibesparande åtgärder vid skola, Höganäs kommun
Värmesystemet byggs om och befintliga gas pannor ersätts med nya kondenserande gas pannor m.m.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Hissinstallation vid kulturhus i Höganäs
Avser tillbyggnad av kulturhus/skola som omfattar uppförande av två st hissar -tillgänglighetsanpassning. Uppskattad kostnad.
Ändring till skollokaler i Höganäs
Avser ändring av lokaler för dagverksamhet till tre klassrum. Avser nya innerväggar, nya ytskikt, nya ytterdörrar, ventilationsarbeten m.m.
Nybyggnad av bank i Höganäs
Nybyggnad av banklokal i två plan.
Ombyggnad av kulturhus i Höganäs
Ombyggnad av kulturhus (Tivolihuset) ombyggnad av veranda,.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Höganäs
Utvändig ändring av bensinstation; Ommålning av fasad.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Tillbyggnad av församlingshus i Höganäs
Tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av tomatodling till försäljningsyta.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Nybyggnad av toaletter samt utvändig ändring av kontorshus.
Installation av solcellsanläggning m.m.på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: