Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Höganäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Reparation av brandskadad restaurang i Mölle, Höganäs
Restaurangbyggnad i ett plan har brandskadats i början av år 2016, vattenskadats i samband med släckning och har stått orörd med tillfälliga lagningar sedan skadetillfället. Entreprenaden avser rivning av byggnadsdelar samt reparation av restaurangbyggnad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av servicebyggnad och sophanteringsbygnad Mölle i Höganäs
Avser nybyggnad av 1 huskropp inrymmande toaletter, HWC, dusch, tvättstuga, teknikutrymme, förråd och hamnkontor samt 1 huskropp för sophantering. 2 huskroppar, ca 90 m2/huskropp. I projektet ingår även en inhägnad containergård.
Tillbyggnad av skolpaviljong i Höganäs
Nybyggnad av paviljong i två våningar Yta: 550-600 m2. Avser förhyrning av paviljong.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av fastighet till anläggning för exempelvis konserter/mässor.
Ombyggnad av FTX affregat i Höganäs
Att på totalentreprenad (ABT 06) byta ut befintligt FTX-aggregat mot ett styck nytt FTX-aggregat av fabrikat IV Produkt, Envistar FLEX, försett med roterande värmeväxlare (temperaturverkningsgrad > 85 %). Styr- och reglerutrustning ”plats-byggs” och skall utföras i enlighet med Höganäs Kommuns ”Styrkort för system 5700 för TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN”.
Ändring till skollokaler i Höganäs
Avser ändring av lokaler för dagverksamhet till tre klassrum. Avser nya innerväggar, nya ytskikt, nya ytterdörrar, ventilationsarbeten m.m.
Nybyggnad av bank i Höganäs
Nybyggnad av banklokal i två plan.
Nybyggnad av idrottshall i Höganäs
Nybyggnad av hall med fyra padelbanor och omklädningsrum.
Tillbyggnad av bilhall i Höganäs
Tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Ändring från lager till kontor, utvändig ändring av kontorshus/industri och lagerbyggnad, nya fönster och utrymningsstege.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Höganäs
Utvändig ändring av bensinstation; Ommålning av fasad.
Rivning av paviljong i Höganäs
Rivning av paviljong.
Ombyggnad av restaurang i Höganäs
Tidsbegränsat bygglov - Ändrad användning från industri till livsmedelshantering och restaurang samt utvändig ändring och ombyggnad.
Nybyggnad av telestation i Höganäs
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Höganäs
Nybyggnad av toaletter samt utvändig ändring av kontorshus.
Tillbyggnad av församlingshus i Höganäs
Tillbyggnad av församlingshem.
Tillbyggnad av kulturhus i Höganäs
Tillbyggnad av kulturhus/skola; uppförande av två st hissar.
Ombyggnad av affärshus i Höganäs
Ombyggnad av tomatodling till försäljningsyta.
Utvändigt underhåll av skola i Höganäs
Utvändig ändring av Nyhamnsskolan ; byte av fönster, dörrar och entrépartier.
Installation av solcellsanläggning m.m.på skola i Höganäs
Avser installation av solcellsanläggning vid Jonstorpsskolan. Förutom samtliga installationsarbeten ingår även samtliga byggnadsarbeten som erfordras såsom håltagning, efterlagning, igensättning, förstärkningar, avväxlingar etc.
Rivning av restaurang i Höganäs
Rivning av bef. byggnad som varit restaurang på hamnplanen (hamnkontorsdelen ska stå kvar.).
Byte av tak på museum i Höganäs
Avser Utvändig ändring av sjöfartsmuseum ; byte av ytskikt på tak från eternit till papp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: