Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger vi 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 kvadratmeter stor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av Öresundskrafts huvudkontor som avser 1 huskropp i plan 2-4, ca 3000 kvm, samt bl a utbyte av trapphusdörrar på samtliga plan, installationsarbeten i fläktrum på plan 5 etc. I lokalerna ska även ett vattenburet kylsystem installeras. Tillkommande arbete kan komma att ske för med bl a utemiljö samt ombyggnad av 700 m2 verkstadsbyggnad med bl.a utbyte av hissar.
Nybyggnad av kontor samt rivning och ombyggnad till sophus/mijöhus i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kök och matsal m.m. vid skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av matsalsbyggnad med tillagningskök samt 2 klassrum. Befintligt miljöhus/garage rivs och ersättes med nytt. Projektet omfattar även ny markanläggning runt nya byggnaden.
Nybyggnad av kök och matsal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggnad M, innehållande kök och matsal för F-9 klasserna vid Wieselgrensskolan. Ca 800 portioner mat ska serveras per skoldag.
Om- och tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Avser renovering av förskola med 5 avdelningar samt ett nytt fläktrum och nytt allrum. Tillbyggnad BTA 40 kvm. Även saneringsarbeten av PCB-förorenad jord ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Söderberg, Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av butik med en yta på 2500 m2.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av lager och kontor i Väla södra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i 2 plan med en yta på 2300 m2, hälften vardera.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnation, ny eldragning på plan 3 samt ny värme och ventilation. Projektet omfattar del av plan 2 samt hela plan 3.
Ändrad användning till postterminal i Helsingborg
Avser ändrad användning av f.d utbildningslokal till lokaler för Postnord. Avser invändiga arbeteten.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Upphandling av mötemodul till Viktorahuset i Hleisngborg
Skol- och fritidsförvaltningen/Fritid Helsingborg i Helsingborgs stad ska direktupphandla inköp av en mötesmodul till Viktoriahuset. Verksamheten har behov av ett mindre rum för möten mellan besökare och medarbetare ( plats för 6-8 personerm, innermått från 420 cm x 360 cm x 220 cm bredd, djup, höjd). Mötesmodulen ska vara ett rum i rummet även kallat multi rum eller modul. Den ska vara av flyttbar karaktär så att det går att montera ner och upp vid behov av förflyttning till annan lokal.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Vid Filbornaskolan ska en ventilationsuppgradering utföras, vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Arbetena på plats ska utföras i 6 olika etapper. Etapperna 2-6 är också var för sig optioner som ingår under andra projekt. Produktion på plats, gällande etappen 1 ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov 2020. Produktion på plats, gällande övriga etapper ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov under de kommande 2 - 4 åren efter 2020, om ej annat överenskommes med beställaren.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Inredande av lokal i apotek, Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal för apotek hjärtat.
Omläggning av tak på skola, et 1, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -västra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Åtgärder av kyrka i Helsingborg
Avser omfogning av murverk.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av presshall till kontor och gym samt fasadändring.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Avser tillbyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av hunddagis samt växthus.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av vårdlokal, lss-boende.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till skola.
Inredning av lokal för apotek i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning och inredning av lokal - apoteket hjärtat.
Ombyggnad av slott i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning, rosendals slott.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad verksamhet, hud- och skönhetsvård.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av garage, mellersta stenbocksgatan 12.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad, körsbärsgårdens montessoriförskola, t o m 2026-03-15.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola, långvinkelns montessoriskola.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus, imkanal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kylrörsinstallation samt takhuvar.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, garage.
Ändring av kök vid skola i Helsingborg
Avser invändig ändring av befintligt kök vid skola. Ev ändras lokalerna till grupprum alternativt förråd. Arbetena avser främst nya ytskikt.
Hissinstallation i kontor i Helsingborg
Anmälan för hissinstallation/ändring i kontor/lokal.
Ändringsarbeten av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i kontor, Bygglov för fasadändring av kontor, takterrass Belgien Norra 19.
Inredande av lokal i butik i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i butik/restaurang.
Inredande av lokal i flerbostadshusi Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal, underhåll samt ändring i brandskydd.
Ändring till dagverksamhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till daglig verksamhet enligt lss.
Ändring till samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från gym till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Bygglov för uppsättning/ändring av kulör, ljusanordning.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning delar av Raus kyrka.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Helsingborg
Planer finns för dräneringsarbetena vid Sankt Andreas kyrka.
Byte av golv i kyrka i Helsingborg
Avser byte av trägolv i kyrka.
Invändig målning m.m. i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändiga målnings- samt putsarbeten i kyrkorummet
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka Helsingborg
Avser åtgärder i kyrka för att skapa tillgänglighet till vinden.
Konservering av kalkmålning m.m. i kyrka i Helsingborg
Avser konservering av kalkmålning, epitafium och predikstol i kyrka.
Golvarbeten i kyrka Helsingborg
Avser byte av trägolv mellan alla bänkrader i kyrkan.
Åtgärder av grind vid kontor i Helsingborg
Avser åtgärder av en utvändig gånggrind.
Utvändiga åtgärder på kyrka i Helsingborg
Projektet avser att åtgärda saltutfällning på östra ytterväggen vid kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: