Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av vårdbyggnad som ska ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 35.000 kvm BTA. Avser plan 10-14.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborg
Byggrätt. Planer finns för nybyggnad av kontorshus i 15 plan med källarplan och parkeringsplatser. Miljöcertifiering guld.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 2
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 3
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av kontor och lager i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor och lager i två huskroppar i 2 plan med en yta på totalt 5000 m2.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta. I projektet ingår även anläggningsarbeten Östra Lärargatan samt åtgärder av g/c-vägar.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger man 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 m2. I projektet ingår även rivning av ett fd klubbhus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av Öresundskrafts huvudkontor som avser 1 huskropp i plan 2-4, ca 3000 kvm, samt bl a utbyte av trapphusdörrar på samtliga plan, installationsarbeten i fläktrum på plan 5 etc. I lokalerna ska även ett vattenburet kylsystem installeras. Tillkommande arbete kan komma att ske för med bl a utemiljö samt ombyggnad av 700 m2 verkstadsbyggnad med bl.a utbyte av hissar.
Fasadarbeten på affärshus i Helsingborg
Avser byte av fasadmaterial ( fasadskivor) på affärshus.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Avser nybyggnad av förskola vid Fredriksdalsområdet i Helsingborg
Nybyggnad av kök och matsal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggnad M, innehållande kök och matsal för F-9 klasserna vid Wieselgrensskolan. Ca 800 portioner mat ska serveras per skoldag.
Om- och tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Avser renovering av förskola med 5 avdelningar samt ett nytt fläktrum och nytt allrum. Tillbyggnad BTA 40 kvm. Även saneringsarbeten av PCB-förorenad jord ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan Markyta: 3000 m2.
Ombyggnad av teater i Helsingborg
Avser utvändig renovering av utescenen. Teaterscenen som uppfördes 1919 bedöms som värdefull enligt PBL 3:12§ och har skyddsbestämmelsen q. Objektet utgör en del av Helsingborgs Folkpark belägen inom stadsdelen Närlunda.
Utvändig renovering av Rådhuset, Helsingborg
Projektet avser renovering av bjälklaget i tornet, omfogning av klocktorn samt fasadarbeten på Rådhuset i Helsingborg.
Ombyggnad av kontor och butik m.m. i Helsingborg
Avser ombyggnad av ekonomibyggnad till kontor/butik/showroom. Avser sammanbyggd huskropp i 1-2 plan.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från affärshus till skola, johannes hedberggymnasiet.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad av befintliga lokaler i skola i Helsingborg
Huvudbyggnaden byggs om från diskrum, matsal till klassrum och grupprum. Förskolebyggnaden byggs om från storkök till administrativ del med rum för skolsköterska, kurator och vaktmästaren samt mötesrum. Skolan ska vara igång i byggnaderna och ska kunna bedriva sin verksamhet under byggtiden. Omfattning: Projektet omfattar ca 350 m². Projektet omfattar även markarbeten (Fettavskiljare) Objektets läge: Katedergatan 2 o 11.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av skola med matsal m.m.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Nybyggnad av padelbanor i Helsingborg
Avser anläggande av 3 st padelbanor samt rivning av 3 st bef bodar.
Upphandling av mötemodul till Viktorahuset i Hleisngborg
Skol- och fritidsförvaltningen/Fritid Helsingborg i Helsingborgs stad ska direktupphandla inköp av en mötesmodul till Viktoriahuset. Verksamheten har behov av ett mindre rum för möten mellan besökare och medarbetare ( plats för 6-8 personerm, innermått från 420 cm x 360 cm x 220 cm bredd, djup, höjd). Mötesmodulen ska vara ett rum i rummet även kallat multi rum eller modul. Den ska vara av flyttbar karaktär så att det går att montera ner och upp vid behov av förflyttning till annan lokal.
Utbyte av brandlarm i bussterminalen i Helsingborg
Inom objektet, Bussterminalen, kv. Terminalen 1 i Helsingborg, ska ny brandlarmsanläggning installeras och ersätta befintlig brandlarmsanläggning.
Omläggning av tak på skola, et 2, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -huvudbyggnad. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. (Projektet samupphandlas med projektnummer 1641829 och 1641851.)
Omläggning av tak på skola, et 1, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -västra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. (Projektet samupphandlas med projektnummer 1641850 och 1641851.)
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Nybyggnad av butik för auto-mat (gör-det-självbutik.
Ombyggnad och hyresgästanpassnins av skola i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av skola som avser ett nytt kök, utbyte av ventilation, värme och el utöver rena ombyggnadsarbeten av rum och ytskiktet etc. Arbetena på plats förutsätts i dagsläget utföras i fyra (4) olika etapper varav etapp 4 är utvändiga mark och landskaps arbeten.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för inredning av ytterligare butikslokal, fasadändringar samt upplag.
Nybyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av gym. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för anläggande av plank och uppförande av vägg i carport.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring - ny entré och skärmtak.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av sjukhus, igensättning dörr samt rivning skorsten och ställverksbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av skola till hunddagis.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontor.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för ändrad användning till träningslokal, tom 2030-12-31.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bank till vuxenutbildning - t o m 2028-11-12.
Ändring till gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av verkstad till gym.
Ändrad användning i skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ändring till kontor och gym i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning till kontor och gym samt fasadändring, maria nilla.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring och uppsättning av skyltar, nti.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang - bollbrolyckan.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang, strandhuset/vikingstrand.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Nybyggnad av maskinbyggnad i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av maskinbyggnad för trumsil.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Ändring till träningslokal i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av bank till träningsverksamhet.
Ändring till restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av byggnad, från kontor till restaurang.
Ändring till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till kontor och lager.
Ändring till butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till butik - axoy.
Ändring till butikslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till butik.
Ändrad planlösning av affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändrad planlösning, ventilation och bärande konstruktion.
Ändrad planlösning m.m. i kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i kontor, ändring av planlösning kontor/lager.
Ändring av ventilation i del av skola i Helsingborg
Aver komplettering av ventilationsaggregat i del av skola.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Utvändig målning av centralstation i Helsingborg
Avser utvändig målning av centralstationen samt flytt av murar vid intilliggande busshållplats.
Utvändigt underhåll av bowlinghall i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, olympia bowling.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning delar av Raus kyrka.
Byte av golv i kyrka i Helsingborg
Avser byte av trägolv i kyrka.
Invändig målning m.m. i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändiga målnings- samt putsarbeten i kyrkorummet
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: