Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Grundarbetena påbörjades under december 2015 och byggarbetena påbörjas under hösten 2018. Nybyggnaden ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Avser källare, våning 08 o 09.
Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2018. Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym m.m. ( kontor på plan 5-12).
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Nybyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-skola i 1 huskropp i 2 plan.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
rojektet avser nybyggnad av skola. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Den nya anläggningen blir 15 000 kvm stor och kommer att delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser ny logistikanläggning ca 11000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.
Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhandel i Helsingborg
Avser nybyggnad av 4000 m2 byggvaruhandel.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Igångsättning planeras under hösten 2019. Planer finns för att bygga till Dalhem östra förskola med 6-8 avdelningar.
Ombyggnad av ortopedavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 11 i byggnad 02, Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av Ortopediavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 1800 kvm vilket är fördelat i två korridorer på plan 11 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 08, 09, 10 och plan 12. Kvarboende finns på plan 09,10 och delar av plan 12 samt intilliggande lokaler på plan 11.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola.
Ny- eller tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för ny- alternativt tillbyggnad av Svensgårdsskolan.
Ombyggnad av gynekologavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 12 i byggnad 02 Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av gynekologiavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 900 kvm fördelat i en korridorer på plan 12 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 11. Kvarboende finns på del av plan 12 samt övriga intilliggande lokaler på plan 12 och plan 13.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Igångsättning under vecka 6 2018. Avser tillbyggnad av huvudbyggnaden med skollokaler samt administrativa lokaler, yta: ca 500 m² BTA
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Fönsterbyte i skola i Helsingborg
Olympiaskolan byggd 1932, är en av Helsingborg största gymnasieskolor. Skolan är belägen i hörnet av Södra Stenbocksgatan och Filbornavägen. Entreprenaden som är ett underhållsarbete, syftar till att skifta samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden
Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnaden skall innehålla personalrum, kontorsplatser samt WC. Befintlig byggnad inreds med omklädningsrum, torkrum samt verkstad och teknikrum.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för fasadarbeten m.m. av Mariakyrkan.
Ombyggnad av kök vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av kök och matsal vid skola. Nya installationer och köksutrustning. Kylrum.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden.
Invändig omkalkning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig omkalkning av Gustav Adolfs kyrka.
Rörinfodring inom Elinebergsskolan i Helsingborg
Avser rörinfodring av avloppsstammar och stick i skolbyggnader.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av förskola/skola.
Rivning av skola i Helsingborg
Avser rivning av en skola.
Renovering av tak på kyrka på Elineberg, Helsingborg
Projektet avser omläggning av tak på Elinebergsyrkan Avser tegelpannor.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Avser anläggning av bensinstation.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toaletter.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butikslokal.
Ombyggnad av klubbhus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov anläggning av ostagat fackverkstorn.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Helsingborg
Bygglov fasadändring av bensinstation.
Ombyggnad av polisstation i Helsingborg
Ombyggnad av entré till polishuset, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av samlingslokal.
Nybyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong för hunddagis.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av uteservering.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov sökt för ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Bygglov tidsbegränsat, nybyggnad av glasskiosk samt rivning av bef.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av paviljong i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av paviljong.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kroppsvård till kontor.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Tillbyggnad av kontor, tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av telestation i Helsingborg
Tillbyggnad av teknikbod.
Invändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Uppförande av ventilationskanaler, tidsbegränsat lov.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov för rivning av butik/restaurang.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov rivning av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ändring av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av gym i Helsingborg
Bygglov fasadändring av gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av sjukhusbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av butik/restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av skola.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ändring i affärshus i Helsingborg
Anmälan för ändring.
Rivning av förskolai Helsingborg
Avser rivning av förskola efter brand.
Hissinstallation m.m i skola i Helsingborg
Avser installation av handikapphiss i skola.
Takarbeten på kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av tak på kyrka.
Takarbeten på kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av tak på på delar av kyrkdelen vid Sankt Olofs församlingshem/kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: