Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger vi 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 kvadratmeter stor.
Nybyggnad av kontor samt rivning och ombyggnad till sophus/mijöhus i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av kök och matsal m.m. vid skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av matsalsbyggnad med tillagningskök samt 2 klassrum. Befintligt miljöhus/garage rivs och ersättes med nytt. Projektet omfattar även ny markanläggning runt nya byggnaden.
Nybyggnad av cykelgarage
Planer finns för nytt cykelgarage och anläggande av torgyta.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Söderberg, Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av butik med en yta på 2500 m2.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ombyggnad, fasadändring och tillbyggnad befintlig byggnad till skolverksamhet.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ombyggnation, ny eldragning på plan 3 samt ny värme och ventilation. Projektet omfattar del av plan 2 samt hela plan 3.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Om- och tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Avser renovering av förskola med 5 avdelningar samt ett nytt fläktrum och nytt allrum. Tillbyggnad BTA 40 kvm. Även saneringsarbeten av PCB-förorenad jord ingår i entreprenaden.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till bvc. Yta: ca 300 m2.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Avser option från projektnummer 1613091. Avser fortsatt ventilationsuppgradering vid Filbornaskolan vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Produktion på plats ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov om ej annat överenskommes med beställaren. (Totalt omfattar projektet 6 etapper)
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Vid Filbornaskolan ska en ventilationsuppgradering utföras, vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Arbetena på plats ska utföras i 6 olika etapper. Etapperna 2-6 är också var för sig optioner som ingår under andra projekt. Produktion på plats, gällande etappen 1 ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov 2020. Produktion på plats, gällande övriga etapper ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov under de kommande 2 - 4 åren efter 2020, om ej annat överenskommes med beställaren.
Rivning av lokal/kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av byggnad med lokal och kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kontor på ca 63 kvm samt renovering av lager på 200 kvm.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av lager till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Åtgärder av kyrka i Helsingborg
Avser omfogning av murverk.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av presshall till kontor och gym samt fasadändring.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Avser tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av varuhus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av varuhus.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av frisersalong i Helsingborg
Bygglov för ändrad verksamhet, hud- och skönhetsvård.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning av del av enbostadshus till kontor/event/forskning.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola, långvinkelns montessoriskola.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till skola.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Avser ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus, imkanal.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av förskola, uppsättning av markiser.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor, ny utrymningstrappa.
Nybyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av carport, porsche center.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser nybyggnad av kylrörsinstallation samt takhuvar.
Utvändigt underhåll av aktivitetscenter i Helsingborg
Avser fasadändring av aktivitetshus.
Ändring av kök vid skola i Helsingborg
Avser invändig ändring av befintligt kök vid skola. Ev ändras lokalerna till grupprum alternativt förråd. Arbetena avser främst nya ytskikt.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Ändrad användning, Aktivitetshuset Jutan.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ombyggnad och fasadändring.
Ändring av förråd till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förråd till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för restaurang - pålsjöpaviljongen.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Helsingborg
Planer finns för dräneringsarbetena vid Sankt Andreas kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka Helsingborg
Avser åtgärder i kyrka för att skapa tillgänglighet till vinden.
Konservering av kalkmålning m.m. i kyrka i Helsingborg
Avser konservering av kalkmålning, epitafium och predikstol i kyrka.
Golvarbeten i kyrka Helsingborg
Avser byte av trägolv mellan alla bänkrader i kyrkan.
Nybyggnad av ridhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av hall/ridhus.
Utvändiga åtgärder på kyrka i Helsingborg
Projektet avser att åtgärda saltutfällning på östra ytterväggen vid kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: