Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av vårdbyggnad som ska ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 35.000 kvm BTA. Avser plan 10-14.
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Projektet avser första etappen av ny vårdbyggnad som omfattar stomarbeten ( plan 08 och 09), källare, skyddsrum, betongarbeten samt markarbeten. Yta: 10000 m2.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 2
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
På entréplan byggs en fullmåttshall i storlek 40 x 20 meter. Denna blir linjerad för cirka 10 olika idrotter och får en läktarplats som rymmer 100 personer. I nära anslutning till sporthallen bygger vi 6 omklädningsrum. På plan två ska Rydebäcks fritidsgård få nya lokaler. Här kommer det även finnas en yta för servering i samband med olika evenemang. Byggnaden blir totalt 2100 kvadratmeter stor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ombyggnad av Öresundskrafts huvudkontor som avser 1 huskropp i plan 2-4, ca 3000 kvm, samt bl a utbyte av trapphusdörrar på samtliga plan, installationsarbeten i fläktrum på plan 5 etc. I lokalerna ska även ett vattenburet kylsystem installeras. Tillkommande arbete kan komma att ske för med bl a utemiljö samt ombyggnad av 700 m2 verkstadsbyggnad med bl.a utbyte av hissar.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Avser fortsatt nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan Markyta: 3000 m2.
Nybyggnad av kök och matsal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggnad M, innehållande kök och matsal för F-9 klasserna vid Wieselgrensskolan. Ca 800 portioner mat ska serveras per skoldag.
Om- och tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Avser renovering av förskola med 5 avdelningar samt ett nytt fläktrum och nytt allrum. Tillbyggnad BTA 40 kvm. Även saneringsarbeten av PCB-förorenad jord ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av lager och kontor i Väla södra, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av lager och kontor i 2 plan med en yta på 2300 m2, hälften vardera.
Nybyggnad av lager/logistikcentral i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Ombyggnad av teater i Helsingborg
Avser utvändig renovering av utescenen. Teaterscenen som uppfördes 1919 bedöms som värdefull enligt PBL 3:12§ och har skyddsbestämmelsen q. Objektet utgör en del av Helsingborgs Folkpark belägen inom stadsdelen Närlunda.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Ombyggnad till idrottshall i Helsingborg
Avser ombyggnad från teknikhall till innebandy/idrottshall.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av hunddagis m.m. i Helsingborg
Avser nybyggnad av hunddagis samt flytt av ett befintligt växthus.
Ventilationsuppgradering i skola i Helsingborg
Vid Filbornaskolan ska en ventilationsuppgradering utföras, vilket bland annat innebär utbyte av ett flertal luftbehandlingsaggregat. Arbetena på plats ska utföras i 6 olika etapper. Etapperna 2-6 är också var för sig optioner som ingår under andra projekt. Produktion på plats, gällande etappen 1 ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov 2020. Produktion på plats, gällande övriga etapper ska utföras under skolans sommarlov, höstlov och jullov under de kommande 2 - 4 åren efter 2020, om ej annat överenskommes med beställaren.
Upphandling av mötemodul till Viktorahuset i Hleisngborg
Skol- och fritidsförvaltningen/Fritid Helsingborg i Helsingborgs stad ska direktupphandla inköp av en mötesmodul till Viktoriahuset. Verksamheten har behov av ett mindre rum för möten mellan besökare och medarbetare ( plats för 6-8 personerm, innermått från 420 cm x 360 cm x 220 cm bredd, djup, höjd). Mötesmodulen ska vara ett rum i rummet även kallat multi rum eller modul. Den ska vara av flyttbar karaktär så att det går att montera ner och upp vid behov av förflyttning till annan lokal.
Utbyte av brandlarm i bussterminalen i Helsingborg
Inom objektet, Bussterminalen, kv. Terminalen 1 i Helsingborg, ska ny brandlarmsanläggning installeras och ersätta befintlig brandlarmsanläggning.
Tillbyggnad av samlingslokal vid äldreboende i Helsingborg
Planer finns för utbyggnad av samlingslokal vid befintligt äldreboende.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Avser nybyggnad av butik, förråd och växthus. Omfattning oklar.
Inredande av lokal i apotek, Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal för apotek hjärtat.
Omläggning av tak på skola, et 1, Helsingborg
Projektet avser byte av tak på Mariaparkskolan -västra allén. Projektet omfattar byte av tak som innefattar pannor, läkt, papp, plåt och beslag samt vissa delar råspont. Byggnaden i projektet är Q-märkt. (Projektet samupphandlas med projektnummer 1641850 och 1641851.)
Inredning av lokal för apotek i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning och inredning av lokal - apoteket hjärtat.
Ombyggnad av slott i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning, rosendals slott.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av ekonomibyggnad till kontor/butik/showroom.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från affärshus till skola, johannes hedberggymnasiet.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till butik - axoy.
Ändring till skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av industri/lager till skola.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i kontor, ändring av planlösning kontor/lager.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation, elinebergsskolan.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändring i brandskydd i affärshus.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion, garage.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsad bygglov för nybyggnad av kontor.
Tillbyggnad av förskola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad, körsbärsgårdens montessoriförskola, t o m 2026-03-15.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bank till vuxenutbildning - t o m 2028-11-12.
Ändring till samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från gym till samlingslokal.
Utvändigt underhåll av hotell i Helsingborg
Bygglov för uppsättning/ändring av kulör, ljusanordning.
Ändrad planlösning av affärshus i Helsingborg
Anmälan av ändrad planlösning, ventilation och bärande konstruktion.
Ändringsarbeten av kontor i Helsingborg
Anmälan för ändring av bärande konstruktion i kontor, Bygglov för fasadändring av kontor, takterrass Belgien Norra 19.
Ändring av kök vid skola i Helsingborg
Avser invändig ändring av befintligt kök vid skola. Ev ändras lokalerna till grupprum alternativt förråd. Arbetena avser främst nya ytskikt.
Rivning av kontorsbyggnad i Helsingborg
Avser rivning av kontorsbyggnad i 1 plan med källare. Projektet samupphandlas med projektnummer 1630699, 1655220, 1655226 samt 1655228.
Ändring till dagverksamhet i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till daglig verksamhet enligt lss.
Ändring till gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av verkstad till gym.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Inredande av lokal i butik i Helsingborg
Bygglov för inredande av ytterligare lokal i butik/restaurang.
Utvändig målning av centralstation i Helsingborg
Avser utvändig målning av centralstationen samt flytt av murar vid intilliggande busshållplats.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang - bollbrolyckan.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang, strandhuset/vikingstrand.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring och uppsättning av skyltar, nti.
Utvändigt underhåll av bowlinghall i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, olympia bowling.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning delar av Raus kyrka.
Byte av golv i kyrka i Helsingborg
Avser byte av trägolv i kyrka.
Invändig målning m.m. i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändiga målnings- samt putsarbeten i kyrkorummet
Åtgärder av grind vid kontor i Helsingborg
Avser åtgärder av en utvändig gånggrind.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: