Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor och hotell i Oceanhamnen, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. ( Yta: hotelldel 7000 m2): I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym, cykelparkering m.m. ( kontor på plan 6-13). I projektet ingår även takterass ovanpå den längre huskroppen.
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Ombyggnad av flygel i Helsingborg
Avser bygglov för nybyggnad av vårdlokal, barnavdelning.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel).
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Strategisk partnering för nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 2
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Strategisk partnering för nybyggnad av förskola i Helsingborg, et 3
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2-3 plan med en yta på 1500 m2.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybyggnad av kontor samt rivning och ombyggnad till sophus/mijöhus i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Maria Park.
Nybyggnad av företagshotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av företagshotell, 4300 kvm.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Lussebäcksgården är ett vårdboende som byggdes år 2000. Projektet avser en tillbyggnad i 4 våningar med ny entré, samlingssal, kontor och personalrum. Tillbyggnaden ska dockas an den befintliga byggnaden samt en transportväg dit.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kök och matsal m.m. vid skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av matsalsbyggnad med tillagningskök samt 2 klassrum. Befintligt miljöhus/garage rivs och ersättes med nytt. Projektet omfattar även ny markanläggning runt nya byggnaden.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Söderberg, Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser nybyggnad av butik med en yta på 2500 m2.
Nybyggnad av kök och matsal i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av byggnad M, innehållande kök och matsal för F-9 klasserna vid Wieselgrensskolan. Ca 800 portioner mat ska serveras per skoldag.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Byte av kylanläggning och renovering vid Parateten i Helsingborg
Projektet avser utbyte av befintlig kylanläggning för kökskyla till ny dito med köldmedia CO2. Befintliga kyl- och frysrum samt befintliga kylmöbler byts ut mot nya. Nytt maskinrum tillskapas i del av befintligt miljöhus. Utöver detta renoveras restaurangköket avseende ytskikt och installationer. Utbyte av enstaka äldre fönster samt renovering av skorsten omfattas också. (Mark och ventilationsarbeten är av smärre omfattning.)
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser fortsatt etablering av solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Ej fastställt vilka fastigheter som berör, kan röra sig om skolor, vårdboenden m.m.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Avser kvalitetshöjande åtgärder. Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck.
Nybyggnad av socialt boende i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 10 lägenheter för socialt boende/omsorgsboende.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Avser ombyggnad av lokal till bvc. Yta: ca 300 m2.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avse ombyggnad av lokal till förvaltningskontor samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Bygglov för ändrad användning av lager till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Rivning av förskola i Helsingborg
Planer finns för rivning av förskola.
Nybyggnad av maskinhall i Helsingborg
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av skolbyggnader i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser rivning av äldre skol- och verkstadsbyggnader vid Norrlyckeskolan. Avser kvarvarande byggnader från tidigare grundskola.
Åtgärder av kyrka i Helsingborg
Avser omfogning av murverk.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik, förråd och växthus.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av butik/restaurang.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager/kontor.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola och miljöhus sam rivning av förråd.
Tillbyggnad av butik i Helsingborg
Tillbyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ombyggnad av presshall till kontor och gym samt fasadändring.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ombyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av bensinstation och fiskebodar.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av vårdcentral i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ändrad användning på gymnasieskola.
Ramavtal Passagesystem & inbrottslarm
Avser Reparation av passagesystem , Service av passagesystem, Installation passagesystem, Reparation av larm och installation av larm.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser en ändrad användning av kontor.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av förskola, uppsättning av markiser.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rökrum.
Nybyggnad av carport i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av carport, porsche center.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning av del av enbostadshus till kontor/event/forskning.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Helsingborg
Ändrad användning, Aktivitetshuset Jutan.
Ändring till nöjelslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till nöjeslokal.
Ändring av förråd till kontor i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av förråd till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för restaurang - pålsjöpaviljongen.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, vass mat & bar.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring.
Ombyggnad till samlingslokal i Helsingborg
Avser ombyggnad av förråd till gemensamhetslokal.
Dräneringsarbeten vid kyrka i Helsingborg
Planer finns för dräneringsarbetena vid Sankt Andreas kyrka.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Tillgänglighetsanpassning i kyrka Helsingborg
Avser åtgärder i kyrka för att skapa tillgänglighet till vinden.
Konservering av kalkmålning m.m. i kyrka i Helsingborg
Avser konservering av kalkmålning, epitafium och predikstol i kyrka.
Golvarbeten i kyrka Helsingborg
Avser byte av trägolv mellan alla bänkrader i kyrkan.
Nybyggnad av ridhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av hall/ridhus.
Utvändiga åtgärder på kyrka i Helsingborg
Projektet avser att åtgärda saltutfällning på östra ytterväggen vid kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: