Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor vid Oceanhamnen i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av kontor i 2 sammanbyggda huskroppar i 5-7 plan samt källarplan med teknikutrymmen och parkeringsgarage. Yta: ca 13000 m2. Miljöbyggnad Guld.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15. I projektet ingår även tillbyggnad av fläktrum på tak.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Avser nybyggnad av kontorshus i en huskropp i 6-8 våningsplan + källarplan med parkeringsgarage samt cykelparkering med omklädningsrum. Yta: 8500 m2 totalt inkl. källare. Yta ovan mark: 7100 m2.
Ombyggnad av flygel i Helsingborg
Avser bygglov för nybyggnad av vårdlokal, barnavdelning.
Nybyggnad av produktionslokaler på Berga i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av produktionslokaler med lager och kontor. Uppskattad kostnad.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2. Igångsättning avhängigt intressent.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall och förskola i Gantofta.
Nybyggnad av kök och matsal m.m. vid skola i Helsingborg
Avser nybyggnad av matsalsbyggnad med tillagningskök samt 2 klassrum. Befintligt miljöhus/garage rivs och ersättes med nytt. Projektet omfattar även ny markanläggning runt nya byggnaden.
Nybyggnad av kontor samt rivning och ombyggnad till sophus/mijöhus i Helsingborg
Avser rivning och ombyggnad av befintligt lager samt nybyggnad av kontor. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Helsingborg
Avser nybyggnad av idrottshall och fritidsgård i Maria Park.
Nybyggnad av företagshotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av företagshotell, 4300 kvm.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola i Oceanhamnen.
Tillbyggnad av entré m.m. vid vårdboende i Helsingborg
Lussebäcksgården är ett vårdboende som byggdes år 2000. Projektet avser en tillbyggnad i 4 våningar med ny entré, samlingssal, kontor och personalrum. Tillbyggnaden ska dockas an den befintliga byggnaden samt en transportväg dit.
Nybyggnad av lager i Helsingborg
Nybyggnad av lager/logistikcentral på Makadamgatan.
Nybyggnad av vårdboende i Helsingborg
Byggrätt finns för nybyggnad av någon form av vårdboende.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Ombyggnad till församlingsgård Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av prästgård till församlingsexpedition/kontor.
Om- och tillbyggnad av förskola i Rydebäck
Avser renovering av förskola med 3 avdelningar. Fastigheten skall byggas till med nytt fläktrum, nya pentry och ytskikt. Sanering av krypgrund. Dräneringsarbeten samt delvis ny utemiljö.
Byte av kylanläggning och renovering vid Parateten i Helsingborg
Projektet avser utbyte av befintlig kylanläggning för kökskyla till ny dito med köldmedia CO2. Befintliga kyl- och frysrum samt befintliga kylmöbler byts ut mot nya. Nytt maskinrum tillskapas i del av befintligt miljöhus. Utöver detta renoveras restaurangköket avseende ytskikt och installationer. Utbyte av enstaka äldre fönster samt renovering av skorsten omfattas också. (Mark och ventilationsarbeten är av smärre omfattning.)
Ombyggnad av studiehall vid skola i Helsingborg
Avser ombyggnad av skola som omfattar 8 klassrum, 3 grupprum, kapprum, uppehålls ytor, fritids, WC mm Ny ventilationssystem vilket innebär påbyggnad på taket. Fasadändring dönster/dörrar. Nya ytskickt. Nytt entréparti. Studiehall BTA: ca 735 kvm Påbyggnad tak BTA: ca 325 kvm
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad.
Nybyggnad av båthall på Råå, Helsingborg
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för nybyggnad av båthall för vinterförvaring av ett 50-tal båtar, 7,5 m hög.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2020/2021. Avser utvändig renovering där arbetena omfattar omfogning av fasad.
Ventilationsarbeten m.m i kontor i Helsingborg
Avserr byte av ventilation samt fasadändring av kontor.
Takbyte på konferensanläggning i Helsingborg
Avser byte av tak på konferenslokal. Takyta: 700-800 m2.
Nybyggnad av maskinhall i Helsingborg
Nybyggnad av maskinhall.
Ändring till förskola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning från lager till förskola - sagobrunnens förskola.
Rivning av skolbyggnader i Ödåkra, Helsingborg
Projektet avser rivning av äldre skol- och verkstadsbyggnader vid Norrlyckeskolan. Avser kvarvarande byggnader från tidigare grundskola.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av lager/kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av bensinstation och fiskebodar.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal.
Nybyggnad av bilhall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av bilförsäljning samt tillbyggnad bef biltvätt.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av lager och kontor.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola och miljöhus sam rivning av förråd.
Ombyggnad av barnavårdscentral i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av lokal till bvc.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser en ändrad användning av kontor.
Ramavtal Passagesystem & inbrottslarm
Avser Reparation av passagesystem , Service av passagesystem, Installation passagesystem, Reparation av larm och installation av larm.
Ombyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Avser ändrad användning på gymnasieskola.
Ombyggnad av affärshus i Helsingborg
Ändrad användning av industri/lager samt fasadändring.
Ombyggnad av utbildningslokal i Helsingborg
Ändrad användning av kontor till utbildningslokaler.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Fasadändring av restaurang, utbyte av glaspartier.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring, gällande solcellsanläggning.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av rökrum.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för anläggande av teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, ny utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av danslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring, wilson dance factory.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal, inredning av förråd, rivning utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av bilhall i Helsingborg
Bygglov för fasadändring och uppsättning av en fasadskylt på affärshus (mini bilaffär).
Ombyggnad i kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring samt ny ventilation, if metall.
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av en föreningslokal till butik.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för restaurang - pålsjöpaviljongen.
Ombyggnad till samlingslokal i Helsingborg
Avser ombyggnad av förråd till gemensamhetslokal.
Ändrad användning i skola i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ändring till nöjelslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning till nöjeslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, vass mat & bar.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Avser ändrad användning av lägenhet till kontor.
Tillbyggnad av badhus i Helsingborg
Avser tillbyggnad av simhall/idrottsanläggning.
Invändig målning i kyrkorum i Helsingborg
Avser invändig målning i kyrkorummet.
Nybyggnad av ridhus i Helsingborg
Avser nybyggnad av hall/ridhus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: