Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg
Grundarbetena påbörjades under december 2015 och byggarbetena påbörjas under hösten 2018. Nybyggnaden ska innehålla: Somatiska mottagningar och dagvård. Psykiatrisk mottagning, dagvård och heldygnsvård. Provtagningscentral och laboratorier. Kök och restaurangdel. Lokaler för stöd och service. Byggnaden ska utföras som miljöbyggnad klass Silver och arean är bedömd till ca 45.000 kvm BTA. Avser källare, våning 08 o 09.
Nybyggnad av kongressanläggning/hotell i Helsingborg
Avser nybyggnad av kongress- och hotellanläggning med 250 rum . Kongressalen kommer att inrymma ca 1300 personer och utrustas med ett flertal konferensrum i olika storlekar, restauranger, bar och café. Omfattar 1 huskropp i 5-9 plan. Yta: 11000 m2. Underjordiskt källare för garage byggs under mark och ingår under bostäderna under projektnummmer 1341181. Garaget sammanbyggs med denna huskropp.
Nybyggnad av kontor och hotell i Helsingborg
Igångsättning preliminärt efter semestern 2018. Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell med 180 rum. I projektet ingår även konferenslokaler, restaurang, bar, gym m.m. ( kontor på plan 5-12).
Tillbyggnad av skolor Helsingborg
Avser option från objektnummer 1344597. Planer finns för tillbyggnad av ytterligare 2 st högstadieskolor. Skolornas placering är ej fastställd. Omfattningen av dessa 2 skolor är ca 100 mkr vardera. Igångsättning avhängigt beslut.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg, et 2 mfl
Option från obj.nr 916417. Igångsättning avhängigt beslut, byggstart tidigast 2018. Projektet avser fortsatt ombyggnad av norra flygeln i huvudbyggnaden vid Helsingborgs lasarett, yta ca 30000 m2. (10000 m2/flygel). Arkitekt: konsortium mellan Fojab Arkiteter i Malmö och BSK Arkitekter i Stockholm. Projektinformatör/kommunikatör: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Mikael Tornqvist. Projektplanerare: Sweco Management i Malmö, tel: 040-375300, att: Hans Utter.
Nybyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Avser nybyggnad av F-skola i 1 huskropp i 2 plan.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
rojektet avser nybyggnad av skola. I projektet ingår även rivning av befintlig skola.
Renovering av centralstation i Helsingborg
Projektet avser in- och utvändig renovering av Helsingborgs centralstation.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Den nya anläggningen blir 15 000 kvm stor och kommer att delas in i två temperatur- och luftfuktighetskontrollerade zoner. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av logistikanläggning i Helsingborg
Avser ny logistikanläggning ca 11000 kvm anpassad för tempererad hantering och lagring av livsmedel.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Avser nybyggnad av lokaler för idrottsändamål.
Nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck
Avser nybyggnad av montessoriskola i Rydebäck.
Nybyggnad av idrottshall i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Till- och ombyggnad av skola i Helsingborg
Avser tillbyggnad av skola som skall inrymma storkök med matsal, bild, musik, hemkunskap och kontorsdel. yta: 2000 m2.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast 2018. Planer finns för nybyggnad av kontor 2000-3000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola efter brand. ( 6-8 avdelningar).
Ombyggnad av ortopedavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 11 i byggnad 02, Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av Ortopediavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 1800 kvm vilket är fördelat i två korridorer på plan 11 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 08, 09, 10 och plan 12. Kvarboende finns på plan 09,10 och delar av plan 12 samt intilliggande lokaler på plan 11.
Nybyggnad av kontorshus i Helsingborgs Stad
Avser nybyggnad av kontor på 740 kvm per plan i två våningar samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av förskola/skola.
Ombyggnad av gynekologavdelning vid lasarettet i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad av plan 12 i byggnad 02 Nya Sjukhusområdet Helsingborg (NSH) för inplacering av gynekologiavdelning. Omfattning av ombyggnadsytan är ca 900 kvm fördelat i en korridorer på plan 12 i västra flygeln. Tillhörande arbeten på plan 11. Kvarboende finns på del av plan 12 samt övriga intilliggande lokaler på plan 12 och plan 13.
Ombyggnad av städcentral och jourrum vid lasarettet i Helsingborg
Igångsättning beräknas under mars 2018. Avser ombyggnad av städcentral och jourrum i den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02 lågdelen. plan 9.
Nybyggnad av handelslokal Helsingborg
Avser nybyggnad av 400 m2 handelslokal i prefabkonstruktion inrymmande försäljningslokal för släpvagnar samt verdstadslokal.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av skola i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad med två klassrum samt tillagningskök. yyta: 300 m2.
Fönsterbyte i skola i Helsingborg
Olympiaskolan byggd 1932, är en av Helsingborg största gymnasieskolor. Skolan är belägen i hörnet av Södra Stenbocksgatan och Filbornavägen. Entreprenaden som är ett underhållsarbete, syftar till att skifta samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov nybyggnad av förskola/skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Fasadrenovering m.m. på Tullhuset i Helsingborg
Byggnaden är uppförd av tegel i två våningar. Fasaderna är slätputsade och avfärgade fasader gula under plåtklätt fabrikslackerad svart plåttak. Avsikten är att ”återställa” fasaderna i omfattning enligt förfrågningsunderlag vilket omfattar fasader, plåttak och fönster med tillhörande arbeten. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för fasadarbeten m.m. av Mariakyrkan.
Omkalkning av kyrka i Helsingborg
Planer finns för omkalkning av Raus kyrka.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Tillbyggnaden skall innehålla personalrum, kontorsplatser samt WC. Befintlig byggnad inreds med omklädningsrum, torkrum samt verkstad och teknikrum.
Fönsterbyte på skola i Helsingborg
Avser byte av samtliga fönster och fönsterdörrar i huvudbyggnaden.
Invändig omkalkning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig omkalkning av Gustav Adolfs kyrka.
Rörinfodring inom Elinebergsskolan i Helsingborg
Avser rörinfodring av avloppsstammar och stick i skolbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor.
Rivning av skola i Helsingborg
Avser rivning av en skola.
Renovering av tak på kyrka på Elineberg, Helsingborg
Projektet avser omläggning av tak på Elinebergsyrkan Avser tegelpannor.
Nybyggnad av kiosk i Helsingborg
Nybyggnad av kiosk.
Ändring av butik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Nybyggnad av hotell i Helsingborg
Förhandsbesked för nybyggnad av hotell.
Ombyggnad av kulturhus i Helsingborg
Anmälan för underhåll av särskilt värdefull byggnad .
Ombyggnad av butik i Helsingborg
Anmälan för ändring av ventilation i butik/restaurang.
Nybyggnad av bensinstation i Helsingborg
Avser anläggning av bensinstation.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toaletter.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Ombyggnad av skola i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor till skollokaler samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av butik/restaurang.
Rivning av kontor i Helsingborg
Rivningslov för rivning av kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov anläggning av samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av veterinärstation i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong för hunddagis.
Nybyggnad av skola i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola (paviljong).
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av butik/restaurang.
Nybyggnad av servering i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov uppförande av uteservering.
Ombyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av garage.
Ombyggnad av klubbhus i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av monopole 30 m samt teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kroppsvård till kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov sökt för ändrad användning av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov tillbyggnad av restaurang.
Ändring av förskola i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal till gym.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning.
Ändring av kontor i Helsingborg
Bygglov ändrad användning av kontor.
Rivning av brandstation i Helsingborg
Avser rivning av Gåsebäcks brandstation. Uppskattad start.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av skola.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av gym i Helsingborg
Bygglov fasadändring av gym.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov fasadändring av kontor.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov fasadändring av sjukhusbyggnad.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av butik/restaurang.
Ändring i affärshus i Helsingborg
Anmälan för ändring.
Ändring av butik i Helsingborg
Avser hyresgästanpassning av butikslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Helsingborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av garage till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Ändrad användning.
Rivning av restaurang i Helsingborg
Rivningslov för rivning av butik/restaurang.
Rivning av förskolai Helsingborg
Avser rivning av förskola efter brand.
Hissinstallation m.m i skola i Helsingborg
Avser installation av handikapphiss i skola.
Takarbeten på kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av tak på kyrka.
Takarbeten på kyrka i Helsingborg
Projektet avser byte av tak på på delar av kyrkdelen vid Sankt Olofs församlingshem/kyrka. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: