Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av centralstation i Helsingborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av Helsingborgs centralstation.
Ombyggnad av lasarett i Helsingborg
Avser ombyggnad av den befintliga huvudbyggnaden (byggnad 02, högdelen, plan 11-15.
Nybyggnad av kontorshus i Oceanhamnen i Helsingborg
Igångsättning tidigast under våren 2019. Avser nybyggnad av kontorshus i 8 våningsplan.
Nybyggnad av kontor och parkeringshus i Drottninghög, västra delen, Helsingborg
Avser nybyggnad av kontor upp till 11 våningar om ca 6.000 – 7.000 kvm (Kontorshuset) och en parkeringsanläggning i 7 plan om ca 220-270 parkeringsplatser med lager/verksamheter i bottenvåningen (Parkeringshuset). Kv Flottiljen är beläget i den västra delen av området Drottninghög i Helsingborg och avgränsas i söder av Vasatorpsvägen i väster av Regementsvägen i öster av befintlig bebyggelse.
Ombyggnad av bostäder i Helsingborg
Spanaren 1 består av en vårdfastighet som är uppdelad i två högdelar, sammankopllade med lågdel i bottenplan. Vård- & Omsorgsförvaltningen i Helsingborg, hyr en högdel samt delar av källaren och kommer att ha verksamhet igång under hela ombyggnaden. Projektet avser en högdel i fyra våningar med 50 lägenheter och tillhörande allmänna/gemensamma utrymmen samt lågdelen och enstaka åtgärder i källare.
Nytt verksamhetsområde för volymhandel i Väla, Helsingborg
Intresserade byggherrar kan höra av sig till kontaktperson på kommunen. Avser verksamhetsområde för volymhandel. Igångsättning avhängigt intressent. Del av Filborna 36:56 m fl. Tomtyta: ca 20000 m2.
Nybyggnad av kontor i Väla
Igångsättning avhängigt hyresgäster. Avser fortsatt nybyggnad av ca 4500 kvm.
Nybyggnad av gym mm i Helsingborg
Avser nybyggnad av 1200 m2 lokaler inrymmande gym, omklädningsrum samt kansli.
Nybyggnad av förskola i Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 10 avdelningar för 200 barn.
Nybyggnad av idrottshall i Elineberg, Helsingborg
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid Harlyckan som ligger inom området Elineberg.
Nybbyggnad av idrottshall i Gantofta, Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av idrottshall i Gantofta. Yta: 2000-2500 m2. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av cykelgarage
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Igångsättning tidigast 2021.
Markområde för handel till försäljning i Helsingborg
Intresserade byggherrar kan ta kontakt med planansvarig på kommunen. 5700 m2 markområde för handel finns för försäljning. Igångsättning avhängigt intressent.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande golvarbeten. Avtalsperiod: 2 år.
Ramavtal avseende golvarbeten, Helsingborgs stad
Avser ramavtal gällande underhållsbehandlingar av sten- och trägolv för perioden 2019-04-01 -- 2021-03-31 med mölighet till 1+1 års förlänging.
Etablering av solcellsanläggningar på stadens tak i Helsingborg
Projektet avser solkraftsanläggningar för elproduktion på Helsingborg stads fastigheter. Fastigheterna är utvalda utifrån lämplighet/prioritet, maximerad egenanvändning, nätförutsättningar och ekonomi. Objektets läge: BERGALID 1 Bergalidens vårdboende Prins Kristians gata 6 BORGVALLA 1 Borgvalla vårdboende Ryavägen 2, Vallåkra DÖRRVREDET 1 Bårslövs Brandstation Tistelgatan 6 MUSEET 1 Dunkers kulturhus Kungsgatan 11 FILBORNASKOLAN 1 Filbornaskolan Filbornavägen 101 A FLYGELN 1 Fredriksdalsskolan Larmvägen 31 FILBORNA 28:33 Olympia Park Idrottens Hus Mellersta stenbocksgatan 10 FILBORNA 29:1 Kulturmagasinet Gisela Trapps Väg LUNDHAGEN 1 Lundhagens vårdboende Planavägen 41, Kattarp ALESKÄR 1 Rydebäcksskolan Storövägen 51 O D KROOK 2 Stadsteatern Karl Johans gata 1 DVÄRGMÅSEN 1 Tuvehagens vårdboende Allerumsvägen 16, Ödåkra PRINS GEORG 4 Valltorps vårdboende Prins georgs gata 1 REGEMENTSKALKEN 7 Fullriggarens vårdboende Kielergatan 19-21, Råå GRUSHARPAN 1 Grusharpan NSR Makadamgatan 8 VÄSTRA RAMLÖSA SKOLA 1 Västra Ramlösa skola S Hunnetorpsvägen 213 FOLKPARKEN 2 Dropp IN - Sundspärlan Fältarpsvägen 60 PÅLSJÖ 2:2 Kungshults vårdboende Patronens väg 65 A-D, Kungshultsvägen 151 HAMNPAVILJO-NGEN 1 Parapeten Parapeten ÅBRÄDDEN 1 Åbredden äldreboende Garverigatan 4
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Igångsättning tidigast april 2019. Avser utvändig renovering av Mariakyrkan där arbetena omfattar åtgärder delar av tak samt fasadarbeten som omfattar omfogning av fasad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Helsingborg
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig klubb- och omklädningsbyggnad.
Åtgärder av parkeringsdäck i Helsingborg
Planer finns för breddning av ramp för ny g/c-väg till befintligt parkeringsdäck. Kvalitetshöjande åtgärder.
Rörinfodring inom Elinebergsskolan i Helsingborg
Avser rörinfodring av avloppsstammar och stick i skolbyggnader.
Ombyggnad till kontor och gemensamhetslokal i Helsingborg
Projektet avser ombyggnad för kontor och gemensamhetslokal på Rosenknoppen 25. Objektets läge: Industrigatan 25 på söder I Helsingborg. Uppskattad byggstart.
Nya toaletter inom Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsplan 2019. Avser nya toalettbyggnader inom Helsingborgs stad. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av affärshus i Helsingborg
Avser nybyggnad av handel och lager.
Nybyggnad av restaurang i Helsingborg
Avser nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Helsingborg
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av kontorslokaler.
Påbyggnad av kontorsmodul på kontor i Helsingborg
Igångsättning tidigast november 2018 Avser påbyggnad och förhyrning av kontorsmodul.
Fasadrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1.282 mkr. Avser fasadrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Ändring till kontor i Helsingborg
Ändrad användning av bostad till kontor.
Nybyggnad av båthall i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av båthall för vinterförvaring, västindiegatan 23.
Nybyggnad av butik i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av butik/restaurang.
Nybyggnad av gymnasieskola i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av skola, transportgymnasium.
Tillbyggnad av affärshus i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av affärshus samt skylt kvik.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Helsingborg
Bygglov för ändrad användning av bio till livsmedelsbutik samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av utrymningstrappa till terass/uteplats uppe på plan 7 (henckels torg/redargatan/asa thorsgata).
Utvändigt underhåll av kulturhus i Helsingborg
Fasadändring, (montage av solceller på tak) av Kulturmagasinet 1558.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Utbyte ab bef. kylmedelkylare på takplan.
Tillbyggnad av barack i Helsingborg
Tillbyggnad av modulbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Helsingborg
Tillbyggnad av terass/uteservering.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, bella vistavägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, elinebergsvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, gevärsgatan.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill hållplats fältarpsvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill hållplats lundsbäck.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill vintapparegatan.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, intill vändslingan lussebäcken.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, pilshultsvägen ändhållsplats.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, rååvägen.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, väg 111.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, vändplats fridas gata.
Nybyggnad av toalett i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av toalettkarbin, vändplats högastensskolan.
Utvändigt underhåll av byggvaruhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring; montering av ny port, beijer byggmaterial.
Nybyggnad av telestation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av 42 m högt torn för kommunikation samt två teknikbodar.
Nybyggnad av automatstation i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av garage och samlingslokal samt rivning ekonomibyggander.
Nybyggnad av servicebyggnad i Helsingborg
Bygglov för nybyggnad av servicehus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kulturmagasinet fredriksdal, ny utrymningsdörr och utrymningstrappa.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av lasarettet, byte av markiser.
Utvändig renovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 811 tkr. Avser fönster- och takrenovering på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Utvändigt underhåll av butik i Helsingborg
Fasadändring av butik/restaurang.
Ombyggnad av förskola i Helsingborg
Ändrad användning av vårdboende till förskola.
Utvändigt underhåll av restaurang i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av restaurang parapeten.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av samlingslokal samt nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av skola - nytt tak.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av vårdlokal - elinebo.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av befintlig hall.
Utvändigt underhåll av förskola i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av förskola/skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Bygglov för fasadändring av kontor.
Ändring av vvs-system i förskola i Helsingborg
Anmälan för ändring av värmesystem och ventilation.
Ombyggnad av gym i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av kontor till gym.
Ombyggnad av restaurang i Helsingborg
Bygglov för ombyggnad av restaurang trivas på råå.
Tillbyggnad av vårdhem i Helsingborg
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal med ny altan.
Fönsterrenovering på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 331 tkr. Avser fönsterrenovering Uppskattad byggkostnad.
Fasadarbeten på kyrka i Helsingborg
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 237 tkr. Avser omfogning av fasader på kyrka. Uppskattad byggkostnad.
Invändig målning av kyrka i Helsingborg
Avser invändig målning av Bårslövs kyrka. Uppskattad byggstart.
Invändig kalkning i kyrka i Helsingborg
Avser invändig kalkning och delvis omputsning av koret och sidoskeppen. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: