Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hässleholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i västra Hässleholm
Avser ny konceptförskola med 6 avd i 2 plan i västra Hässleholm. Certifieras enligt miljöbyggnad 3.1 betyg silver.
Nybyggnad av brandstation i Hässleholm
Arbetet med detaljplanen pågår. Avvaktar politiska beslut. Byggstart samt kostnad är uppskattad.
Nybyggnad av förskola i Hässleholm
Avser nybyggnad av förskola samt ombyggnad av kök/matsal.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Avser nybyggnad av padelhall med 4-6 banor samt shop.
Nybyggnad av brandstation i Sösdala, Hässleholm
Avser nybyggnad av mindre brandstation för 2 bilar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ungdomens hus i Hässleholm
Planer finns för om- och tillbyggnad av två befintliga hus vid Stadsparken till ungdomens hus i Hässleholm.
Nybyggnad av kontor i Hässleholm
Avser nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av LSS-boende, i Bjuv
Avser nybyggnad av LSS-boende i Bjuv med 6 lägenheter. Projektet kommer handlas upp tillsammans med lärkans förskola se proj.nr: 1607008
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Hässleholm
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skolan i Bjärnum, Häsleholms kommun.
Ombyggnad av skola F-6 i Hässleholm
Avser ombyggnad och anpassning av lokaler för förskola och grundskola F-6 i Hässleholm.
Återställningsarbeten vid Häglinge kyrka i Hässleholm, etapp 2
Avser återställningsarbeten efter saneringsarbeten vid kyrka. Avser bl.a åtgärder av golv, isolering, innerväggar, el-, vs- och ventilationsarbeten m.m.
Installation av solceller på sjukhusbyggnad i Hässleholm
Avser installation av solcellsanläggning på södra taksidan av by 31 och 33 vid sjukhuset i Hässleholm.
Ombyggnad och renovering av idottshall i Hässleholm
Avser ombyggnad och renovering av idrottshall, Häsleholms kommun.
Nybyggnad av padelhall i Hässleholm
Nybyggnad av padelhall med 2 st banor samt omklädningsrum.
Ombyggnad av skola i Hässelholm
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandade användningar i området. Ett annat syfte med detaljplanen är att ny bebyggelse anpassas till befintlig, att införa mer grönska i området och att göra det möjligt för ett sammanhållet gång- och cykelstråk.
Utvändigt underhåll av kontor i Hässleholm
Ändring av fasad på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Hässleholm
Bygglov för tillbyggnad av carport/skärmtak.
Renovering av skolkök i Hässleholm
Avser ytskiktsrenovering av Västerskolans kök.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: