Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad till lärocenter, Bjuv
Projektet avser om- och tillbyggnad av gamla Brogårdaskolan. Nybyggnadsdelen består av ny entré och skärmtak, i övrigt ombyggnadsarbeten.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i sin helhet, samt två fläktrum och förberedelse för hisschakt på Kyrkskolan i Bjuvs kommun.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av Kyrkskolan och omfattas av ombyggnad av plan 2.
Förnsterbyte på Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser byte av fönster och fönsterdörrar samt komplettering av fasad och sockel på Kyrkskolan, Bjuv kommun.
Utvändigt underhåll av Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ny takbeläggning på Kyrkskolan, Bjuvs kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Bjuv
Avser ändrad fasadändring.
Utvändigt underhåll av bilhall i Bjuv
Omfattar en fasadändring av bilhall.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om bygglov för uppsättning av moduler.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för bod, mur och gasolcistern (brandfarlig vara).
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Avser tillbyggnad av tre stycken hyresbaracker med 4 kontor.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök.
Invändigt underhåll i kyrka, Bjuv
Upptaget ur investeringsbudget . Invändigt underhåll av brand- och utrymningsplats, samt ändring av ventilation.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: