Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus i Bjuv
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för om- och tillbyggnad alternativt nybyggnad för bibliotek/kulturhus.
Om- och tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Bjuv
Objektet avser om- och tillbyggnad av matsal och kök samt passage till nya skolbyggnaden inom Brogårdaskolan. Igångsättning tidigast efter semestern 2017.
Nybyggnad av omklädningsrum vid skola i Bjuv
Avser nybyggnad av omklädningsrum i anslutning till skola.
Uppförande av skolpaviljonger vid skola i Bjuv
Projektet avser utökning av lokaler vid Ekebyskolan i Ekeby med 4 nya klassrum samt en avdelning för förskola och ett mottagningskök. Avser ‏‏‏‏‎‎‎‬‎‪‪‬‎‎‬‎‬‏‎‎hyresperiod av de nya klassrummen under maximalt 60 månader.
Åtgärder av konferenslokaler i kommunhus i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Bjuv
Ansökan om tidsbegränstat bygglov (2023-08-01) för nybyggnad av 2 st förskoleavdelningar samt kök med moduler.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tillfälligt bygglov för skylt samt bygglov för moduler tom 2018-09-30.
Renovering av gymnastikhall vid skola i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser renovering av gymnastikhall vid Varagårdsskolan. Uppskattad byggstart.
Ventilationsarbeten i gymnastikhall i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser Ventilationsarbeten ( energieffektivisering) vid Brogårda gymnastikhall. Uppskattad byggstart.
Invändig renovering av kyrka i Bjuv
Planer finns för invändig renovering av Billesholms kyrka. Ej fastställt vilka åtgärder som berörs. Kan röra sig om åtgärder av ljus och ljud. Uppskattad kostnad.
Inventarier i tillagningskök i Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya inventarier till kommunens tillagningskök. Uppskattad byggstart.
Nya golvmattor i skola i Ekeby, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018. Avser nya golvmattor i Ekeby skola. Uppskattad byggstart.
Lekutrustning i fastigheter, Bjuv
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Renovering av klockstapel i Billesholm, Bjuv
Planer finns för renovering av Billesholms klockstapel. ( Avser sticketak). Igångsättning eventuellt under 2018.
Handikappanpassning vid kyrkogårdskontor i Bjuv
Planer finns för handikappanpassning vid kyrkogårdskontoret vid Bjuvs kyrkogård. Arbetena avser bl.a breddning av trappa m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: