Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Bjuv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad till lärocenter, Bjuv
Projektet avser om- och tillbyggnad av gamla Brogårdaskolan. Nybyggnadsdelen består av ny entré och skärmtak, i övrigt ombyggnadsarbeten.
Ombyggnad Kyrkskolan, Bjuvs kommun
Projektet avser ombyggnad av bottenplan i sin helhet, samt två fläktrum och förberedelse för hisschakt på Kyrkskolan i Bjuvs kommun.
Ombyggnad av skola i Bjuv
Anmälan om rivning samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Bjuv
Anmälan om ändring av byggnadens bärande delar.
Nybyggnad av telestation i Bjuv
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnader.
Nybyggnad av barack i Bjuv
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Tillbyggnad av kontor i Bjuv
Avser tillbyggnad av tre stycken hyresbaracker med 4 kontor.
Ombyggnad av idrottshall, Bjuv.
Invändigt underhåll av skola, avser ommålning samt byte av bänkar i Brogårdaskolans idrottshall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: