Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall och tillbyggnad av arena i Ängelholm
Avser nybyggnad av isträningshall BTA ca ca 3500kvm. Samt på-och tillbyggnad av arena. I byggnationen ingår nya balkongläktare, loger, ståplatser och större restaurangytor samt nya funktioner och ytor för event. Den totala tillbyggnaden är på ca 3 300 kvm, varav påbyggnad med en fjärde våningen som är ca 2 800 kvm.
Ut- och invändig renovering av bibliotek i Ängelholm
Avser ut- och invändig renovering av stadsbiblioteket.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan. Rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan finns på objekt: ID 1589481
Om- och tillbyggnad av kontor i Ängelholm
Avser om- och tillbyggnad av kontorshus samt in och utvändig rivning av en del av byggnaden.
Nybyggnad av byggvaruhus i Ängelholm
Nybyggnad av grossisthandel i Ängelholm.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Avser ny förskola med 4 avdelningar på fastigheten Globen 1 som ligger utmed Havsbadsvägen inom bostadsområdet Parallelltrapetsen i Ängelholm.
Nybyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Löpande underhåll av Trafikverksskolans fastigheter och övningsanläggning i Ängelholm
Detta avtal gäller från 2020-10-02 tom 2023-10-02. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år. För hantverksområde Ventilation gäller avtalet från 2021-01-01 tom 2023-12-31. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1+1 år.
Ombyggnad av förskola, Ängelholm
Avser rivning av befintlig ventilation och installation av ny ventilation, samt ombyggnad av kapprum på varje avdelning på Norregårdens förskola i Ängelholm.
Tillbyggnad av parkeringshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av parkeringshus.
Tillbyggnad av skola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak på befintlig byggnad.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd nybyggnad av cykelgarage samt rivning av befintligt cykelgarage.
Ombyggnad av butik i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning i affärsverksamhet / från butik till butik/servering/café.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad /cykelgarage.
Rivning av förskola i Ängelholm
Avser rivning av befintlig förskola som består av 4 avdelningar i ett plan. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar i 2 plan finns på objekt: ID 1563947
Tillbyggnad av matsal i Ängelholm
Avser tillbyggnad av matsal på hotell.
Temporära byggnader åt förskola i Ängelholm
Avser förberedande markarbeten inför etablering av paviljonger för förskola med 8 avd. inkl. mottagningskök och personalrum. Samt 2 st förskolegårdar ska iordningsställas. Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar finns på objekt: ID 1563947

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: