Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av kallbadhus i Ängelholm
Igångsättning är ej fastställd.
Nybyggnad av butik i Ängelholm
Avser nybyggnad av butik för handel och verkstad.
Tillbyggnad av storkök i Ängelholm
Avser tillbyggnad av storkök.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde. Renovering av blyfönster.
Rivning av hotell i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för hotell- och restaurangverksamhet med tillhörande komplementbyggnader.
Ombyggnad av järnvägsstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Rivning av biljetthall i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av biljettkiosk.
Ombyggnad av kulturhus i Ängelholm
Anmälan om underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.
Nybyggnad av carport i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd med carport.
Nybyggnad av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av offentlig toalett.
Nybyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikanläggning.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ängelholm
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan verksamhetsbyggnad.
Tillbyggnad av telestation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av barack i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd för bodetablering.
Ombyggnad av förskola i Ängelholm
Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd ändrad användning - en lägenhet till förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad - 3 carportar blir garage.
Utvändigt underhåll av toalett i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av offentlig toalett.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, carport ändras till garage samt ny fasad.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Ängelholm
Avser ändrad användning i lokalen till restaurang.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad maskinhall.
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: