Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Ängelholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av F-6 skola och idrottshall i Ängelholm
Igångsättning tidigast 2018. Avser en F-6 skola för 550 elever, som byggs öster om den befintliga skolan.
Nybyggnad av förskola i Ängelholm
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 65 barn och ca 15 personal. Förskolan byggs i 1,5 våningar med källare och tillhörande komplementsbyggnader.
Nybyggnad av matsal och kök i Ängelholm
Avser nybyggnad av kök och matsalsbyggnad, samt ombyggnad av befintlig kök och matsal efter omflyttning.
Nybyggnad av butik i Ängelholm
Avser nybyggnad av butik för handel och verkstad.
Nybyggnad av hotell i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hotellsviter.
Tillbyggnad av hotell i Ängelholm
Planerar finns gällande tillbyggnad av hotell/konferensanläggning.
Invändigt underhåll av idrottshall i Ängelholm
Avser byte av akustikplattor i tak och på gavelväggar samt målning och byte av sportmatta för innebandy.
Utvändigt underhåll av skola i Ängelholm
Avser byte av tak samt byte och renovering av fönster på skola.
Rivning av hotell i Ängelholm
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för hotell- och restaurangverksamhet med tillhörande komplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av garage i Ängelholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad - 3 carportar blir garage.
Ombyggnad av kontor i Ängelholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning - lager till kontor.
Nybyggnad av automatstation i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad av automatbensinstation med ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av maskinhall i Ängelholm
Ansökan om bygglov för nybyggnad maskinhall.
Ombyggnad av gym i Ängelholm
Avser ändrad användning lager till gymverksamhet.
Ombyggnad av kyrka i Ängelholm
Avser underhåll av byggnad med särskild bevarandevärde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: