Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av idrottshall i Söderköping
Renovering och ombyggnad av Brobyskolans gymnastiksal. Byggnaden är fördelad på ca 200 m2 källarplan med omklädningsrum, dusch samt kontorsytor. Bottenplan består av ca 200 m2 gymnastiksal. Källaren är i sutterängplan. Ombyggnationen avser omfattande renovering av samtliga utrymmen samt en mindre tillbyggnad för att inhysa nytt fläktrum.
Tillbyggnad av förskola i Söderköping
Objektet avser tillbyggnad av befintlig förskola med en förskoleavdelning inklusive grundläggningsarbete. Byggnaden ska vara prefabricerad modulbyggnad i ett plan och inhysa en avdelning á 20 barn samt personalrum för hela förskolan. Byggnaden ska vara sammanlänkad med befintlig byggnad via en förbindelsegång.
Byte av värmesystem i idrottshall i Söderköping
Konvertering av värmeanläggning från olja till bergvärme
Konvertering till bergvärme i förskola i Söderköping
Ersätta befintlig oljepanna med tillhörande utrustning, installation av ny bergvärmepumpsanläggning för befintlig förskola samt för framtida tillbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Utvändig ändring på restaurang i Söderköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Söderköping
Anmälan om anordning för ventilation i byggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Söderköping
Ansökan om bygglov - installation av solceller.
Nybyggnad av toalettbyggnad vid badplats i Söderköping
Ansökan om bygglov för rivning av befintlig och nybyggnad av WC-byggnad.
Fönsterbyte mm på rådhus i Söderköping
Renovering av fönster och torn ev plåttaket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: