Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 170 000 kvm. Nybyggnad av 70 000 kvadratmeter + ett kallager på 20 000 kvadratmeter
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Ombyggnad till kontorslokaler
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Vikbolandet
Projektet avser uppbringande av modulbyggd förskolebyggnad innehållande tre avdelningar inkl. personalutrymmen, mottagningskök, teknikutrymmen samt tillhörande utemiljö etc. I projektet ingår även att upprätta och installera en bergvärmeanläggning till förskolan.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar Ny förskola med tillhörande nattis, miljöhus, lekförråd, barnvagnsförråd och utemiljö skall uppföras.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Rivning och nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Rivning av 940 kvm och nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avd förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola i Smedby
Nybyggnad av 4 avdelningar
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Nybyggnad av parkeringshus i Norrköping
Parkeringshus som ska kunna försörja flera av bostäderna i Inre hamnens första etapp med parkeringsplatser.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Ersätta paviljong med 2 avd
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård.
Renovering av ytskikt i omklädningsrum vid Centralbadet i Norrköping
Avser ytskiktsrenovering i omklädningsrum Centralbadet plan 2. Innefattar utbyte av ytskikt samt inredning i omklädningsrum.
Upprustning av brandstationen i Åby
Intill Konsumvägens södra sida står Åbys före detta brandstation. Byggnaden rustas upp och får ett nytt innehåll, till exempel aktivitetslokaler, café, restaurang eller museum
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Marken är 100 hektar. Uppförande av kontor, samlingslokal m.m.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Huset skall renoveras och byggas om invändigt med avseende på mindre rumsombyggnader samt nya ytskikt,inredning mm. Ny hiss skall installeras. Ventilationssystemet blir nytt till största delen och likaså elinstallationer och belysning blir till stora delar nytt. På rörsidan görs anslutning till nya vent-aggregat samt anpassningar och kompl med nytt porslin osv. Utvändigt blir det bara mindre anpassningar såsom nya ytterdörrar.
Hyresgästanpassning av kontor i Norrköping
Hyresgästanpassning av gamla skollokaler/kontor. Ev kommer underhållsarbete också att ingå
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad på camping i Norrköping
Projektet omfattar rivning av befintligt servicehus, nybyggnation av servicehus samt diverse anläggningsarbeten inkl. en mindre lekpark. På området finns även en liten glasskiosk som ska flyttas till ny placering.
Upphandling av bränsledepå för Räddningstjänsten i Östra Götaland
Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) inbjuder till en RFI i november 2020 för en planerad upphandling av bränsledepå. Syftet med upphandlingen är upprätthålla tillgången på fordonsbränsle.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Utökade lokaler för restaurang.
Nybyggnad av annex i Norrköping
Nybyggnad av annex till hotell. Radhus med 6 lägenheter.
Ombyggnad av omklädningsrum vid skola i Norrköping
Entreprenaden avser ombyggnation av omklädningsrum, wc:n och entré. Rivningsarbeten av befintliga väggar och ytskikt, håltagningar för nya installationer såsom el, & vvs. Nytt ventilationsaggregat placering i källare. Rivning och nyinstallationer utav VVS och EL arbeten för den nya planlösningen, passersystem på dörrar.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Utbildningslokal för stenhuggeri.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Norrköping
Utvändig ändring av samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning av skola.
Rivning av kontor i Norrköping
Rivning av handelsbyggnad, lagerlokal och kontor.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Norrköping
Nybyggnad av handelsbyggnad och förråd.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av utställningshall i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av lagerbyggnad till utställningslokal.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Anmälan om invändig ändring i skola.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för inredande av lokal till restaurang samt ändring i ventilation.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad; solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring i ventilationsanläggning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av servering i Norrköping
Bygglov för pergola till uteservering.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Norrköping
Nybyggnad av servicehus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall (plåthall).
Nytt golv i mässhallen i Norrköping
Mässhallen skyddsgolv

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: