Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av distributionsenhet i Händelö, Norrköping
Nybyggnad av en Distributionsenhet för Rusta
Nybyggnad av logistikfastighet i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 170 000 kvm. Nybyggnad av 70 000 kvadratmeter + ett kallager på 20 000 kvadratmeter
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av grundskola F-6 i Kneippen
Nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av F-6 och särskola i Brånnestadmotet, Norrköping
Nybyggnad av 2 paralellig F-6 och ev en särskola
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av stadsarkiv i Norrköping
Nybyggnad av Stadsarkiv.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Påbyggnad av centrumbyggnad mm i Norrköping
Påbyggnad av centrumbyggnad, Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av 6 avd förskola
Nybyggnad av förskola i Norrköping
6 avdelningar, Nattis
Rivning och nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Rivning av 940 kvm och nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av parkeringshus i Inre hamnen, Norrköping etapp 1
Parkeringshus med 515 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avd förskola i Hageby
Nybyggnad av idrottshall mm i Brånnestadmotet, Norrköping
I denna upphandling ingår ny idrottshall och markarbeten.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Nybyggnad av förskola i Smedby
Nybyggnad av 4 avdelningar
Nybyggnad av förskola i Vikbolandet
Nybyggnad av 3 avd förskola
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan i Norrköping
Ny kontorsbyggnad med handel i bottenplan samt garage i källare.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Renovering av grundskola i Norrköping
Renovering av grundskola
Nybyggnad av kontor, restaurang och affär i Nordantill
Verksamheter som detaljhandel, kontor, restaurang och dagligvaruhandel.
Tillbyggnad av byggnad i Klockaretorpet, Norrköping
Tillbyggnad med cirka 1000 kvadrat-meter, för att möjliggöra utökning av ICA:s och apotekets verksamheter.
Nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler i Ingelstad
Utöka befintlig verksamhetsmark genom att skapa nya kontors- och verksamhetslokaler.
Ny förskola och nya bostäder i Norrköping
Nybyggnad av förskola samt bostäder.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Underhåll av idrottshall i Norrköping
Anpassning/ombyggnad av Hagebyhallen, Söderporten
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Ersätta paviljong med 2 avd
Renovering av ytskikt i omklädningsrum vid Centralbadet i Norrköping
Avser ytskiktsrenovering i omklädningsrum Centralbadet plan 2. Innefattar utbyte av ytskikt samt inredning i omklädningsrum.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Huset skall renoveras och byggas om invändigt med avseende på mindre rumsombyggnader samt nya ytskikt,inredning mm. Ny hiss skall installeras. Ventilationssystemet blir nytt till största delen och likaså elinstallationer och belysning blir till stora delar nytt. På rörsidan görs anslutning till nya vent-aggregat samt anpassningar och kompl med nytt porslin osv. Utvändigt blir det bara mindre anpassningar såsom nya ytterdörrar.
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Rivning av byggnader i Norrköping
Rivning av 20 000 kvm för nybyggnation av flerbostadshus
Nybyggnad av förskola/skola i Norrköping
Nybyggnad av förskola/skola.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad på camping i Norrköping
Projektet omfattar rivning av befintligt servicehus, nybyggnation av servicehus samt diverse anläggningsarbeten inkl. en mindre lekpark. På området finns även en liten glasskiosk som ska flyttas till ny placering.
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Ombyggnad av kyrka i Skärblacka, Norrköping
Verksamhetsanpassning för att församlingshemmet skall in i kyrkan.
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Nybyggnad av annex i Norrköping
Nybyggnad av annex till hotell. Radhus med 6 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Utökade lokaler för restaurang.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Norrköping
Utbildningslokal för stenhuggeri.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för fasadändring av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av del av handelsbyggnad till restaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av handelsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av handelsbyggnad; solceller på tak.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om rivning av bärande vägg.
Rivning av garage i Norrköping
Anmälan om rivning av garage.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Anmälan om ändring i ventilationsanläggning i kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för uppsättning av solceller.
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Utvändigt underhåll av telestation i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning samt mur och plank.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad samt mur och plank samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivningslov för rivning av förskola/skola.
Nybyggnad av veterinärstation i Norrköping
Uppförande av bodar för gränsveterinär; tillfällig åtgärd.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av paviljong; tidsbegränsat bygglov.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Nytt golv i mässhallen i Norrköping
Mässhallen skyddsgolv
Uppförande av paviljong Djäknepark i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för fritidsgårdsverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: