Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utveckling av kvarter i Norrköping
Projektet projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver. Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan.
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Eststhuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever.
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar. Utsedd leverantör/entreprenörer av portar är ASSA AB.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Tillbyggnad av hotell i Norrköping
Utbyggnad i 6 våningar, 75 nya rum.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Invändig renovering och ombyggnad av ventilationen.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av 2 parallellig F-6 skola.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi
Nybyggnad efter rivningen på projektnr: 1506403
Ombyggnad av kanslibyggnad i Norrköping
Ombyggnad av Norrköpings pastorats kontorsbyggnad. Även tilläggsisolering av ett förråd på 500 kvm som ska bli samlingslokaler.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättinge skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola för ca 350 elever.
Renovering av del av skola i Norrköping
Objektet delas upp i följande huvuddelar: Etapp 1: skolverksamhet, Etapp 2: tillagningskök, Etapp 3a: bibliotek, tillfällig anpassning samt Etapp 3b, bibliotek, renovering.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 80 till 100 platser mm
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggnaden skall vara industriellt producerad och flyttbar. Byggnaden skall anslutas till fjärrvärme och värmesystem skall vara vattenburet.
Nybyggnad av paviljongskola i Norrköping
Entreprenaden avser att uppföra paviljongskola för 13 stycken klasser med tillhörande fritidsverksamhet samt mottagningskök.
Installation av bergvärme i förskola i Vikbolandet
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, nytt värmesystem inklusive radiatorer samt styr & reglerarbeten.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnation av till-/frånluftskanaler, installation av nytt ventilationsaggregat samt injustering.
Ny träningsanläggning i Norrköping
Ombyggnad åt Friskis & Svettis
Ny kylmaskin till Stallet i Norrköping
Leverans av ny kylmaskin och modernisering av styrningen.
Rivning av förskola i Hageby
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Krokek, Norrköping
Syftet med ändringen är att möjliggöra tillbyggnad av befintligt affärshus.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage och verkstad samt rivning av befintlig byggnad.
Uppställning av förskolepaviljonger i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader, paviljonger, anpassade för förskoleverksamhet på förskolorna Äpplet, Solstenen och Gullvivan.
Utvändigt underhåll av kyrka i Norrköping
Fasadändring av kyrka. Flytt av ytterdörr.
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Tillbyggnad av livsmedelsbutik, fasadändring samt uppförande av skylt.
Rivning av förskola i Norrköping
Rivning av förskola.
Utbyte av hissar i Rådhuset, Norrköping
Projektet omfattar byte av två hissar i Rådhuset vid receptionen, Norrköpings Kommun.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av butik till restaurang samt ny ventilation.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av caféverksamhet till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av del av byggnad från kontor till volymhandelsbutik/showroom samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av skola i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affärshus/kontorshus till skola.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändring av bef lokal till två nya lokaler samt fasadändring.
Ombyggnad av frisersalong i Norrköping
Ändrad användning av lager till tatueringsstudio samt ombyggnation.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal samt flytt av fasadskylt.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbodar.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av servering i Norrköping
Uppförande av trädäck till uteservering.
Ombyggnad av cafeteria i Norrköping
Ändrad användning av butik till café.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av 2 st kontorsbodar; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar, materialupplag samt containers; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Uppförande av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Rivning av kiosk i Norrköping
Rivning av kiosk.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd.
Rivning av fritidsgård i Norrköping
Rivning av fritidsgård/gymnastikhall.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av pantrum och viss lagerdel.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola, hus b och c.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring på kontorshus samt VVS-installation.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Norrköping
Fasadändring samt uppförande av skylt.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Fasadändring samt ändrad användning av lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring; installation av solceller.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Fasadändring; lastbilsgarage.
Ombyggnad av telestation i Norrköping
Flytt av likriktarstation.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Inreda ytterligare hotellrum samt vvs-installation.
Tjärning av tak på kyrka i Tåby
Tjärning av spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: