Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger. Silvret 1 och Silvret 9
Nybyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ny 7-9 skola, 4 parallell
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av grundskola i Norrköping
Nybyggnad av grundskola
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Invändig renovering, ombyggnad av ventilationen mm
Rivning och nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Rivning av 940 kvm och nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Renovering av skolmuseum mm i Norrköping etapp 1
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Renovering av skolmuseum mm i Norrköping etapp 2
Renovering av skolmuseum, nybyggnad av idrottshall mm i Centrala Norrköping
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Nybyggnad av förskolelokal i Vikbolandet
Ersätta paviljong med permanent lokal.
Lokalanpassningar på korttidsboende i Norrköping
Lokalanpassningar av korttidsboende
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad av Kommundelsnämndens lokaler till Hemtjänst
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Marken är 100 hektar. Uppförande av kontor, samlingslokal m.m.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till- och ombyggnad samt fasadändring av vårdboende.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering invändigt och delvis utvändigt, syllbyte i ytterväggar och mindre ombyggnationer samt installationer i befintliga lokaler. Förskolan innehåller två avdelningar med serveringskök i ena avdelningen och ett vanligt kök i avdelning 2, lekrum, ateljé, omklädningsrum och personalrum, med tillhörande allmänna utrymmen.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ytskiktsrenovering, syllbyte i ytterväggar och bärande innerväggar samt mindre ombyggnationer. Installationsarbeten skall utföras
Nybyggnad av servicestationer för Hyresbostäder i Norrköping
Servicestationen är en fristående byggnad, uppförd som flera hexagoner bredvid varandra. Varje hexagon ska innehålla lämpliga installationer för att erbjuda samhällsmedborgarna en tillgänglig service i form av t ex paketutlämning, cykelreparation, laddstation för elbil, utlämning av matkassar mm. Den första servicestationen som ska byggas ska ligga vid gamla Övägen.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Ombyggnad av logistikcenter i Norrköping
Totalt ca 16 000 kvm ledig yta.
Renovering av teater i Norrköping
Upprustning efter brand.
Om- och tillbyggnad av färjevaktarstuga i Norrkrog
Tillbyggnad av färjevaktarstuga.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Takrenovering i Norrköping
Avser rivning av befintligt ytpapp med underliggande isolering ner till nästkommande papplager. Läggning av ny isolering, 100 + 50 mm stenull samt ytpapp/duk.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Till och ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till och ombyggnad av vårdboende.
Invändig renovering av Östra Stenby kyrka
Utredningar av rörelser i stommen
Ombyggnad av takterrass på skola i Norrköping
Ombyggnad av takaltan/terrass på Bråviksskolan i Norrköping.
Utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarm i Norrköpings Rådhus, etapp 2
Entreprenaden avser att på Rådhuset byta ut det gamla Solid passerkontrollsystemet och ett Twintronic låssystem. Den andra etappen består i en fortsatt utbyggnad av det nya RCO systemet samt en integration av byggnadens inbrottslarm.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Fasadändring kontorshus samt ombyggnad.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation av kontor.
Nybyggnad av samlingslokal i Arkösund
Nybyggnad av samlingslokal
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av bilhall i Norrköping
Till- och ombyggnad av bilhall.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnad av butik.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbyggnad samt rivning av bef. förråd.
Ombyggnad av bibliotek i Norrköping
Uppförande av komplementbyggnad; miljöhus samt ombyggnad och installation av hiss.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus.
Tillbyggnad av restaurang i Kolmården
Tillbyggnad av restaurang
Tillbyggnad av samlingslokal i Norrköping
Tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av vårdcentral i Norrköping
Ändrad användning av butik/kontor till vårdcentral.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från bostad till kontor.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av vårdboende till hotell; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av båthus i Norrköping
Uppförande av båthus med förråd.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av kontorsbaracker.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbod.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Inredning av lokal till bostadsrättsförening.
Rivning av garage i Norrköping
Rivning av garagelänga.
Utvändigt underhåll av affärshus i Norrköping
Fasadändring; skyltfönster samt entrétrappa och ramp.
Leverans och montage av vertikalmarkiser till skolor i Norrköping
Entreprenaden omfattar leverans och montage av vertikalmarkiser / vertikalscreen på Hagaskolan adress: Hagagatan 28, 602 15 Norrköping Lindöskolan adress: Händelövägen 68, 603 85 Norrköping Vrinneviskolan adress: Målaregatan 4, 603 62 Norrköping
Nya passersystem i Navestadshallen i Norrköping
Entreprenaden avser installation av passersystem i Navestadshallen, integrerat med kommuns bokningssystem som hanteras av Kultur-och Fritid.
Nya passersystem i Rambodalshallen i Norrköping
Entreprenaden avser installation av passersystem i Rambodalshallen, integrerat med kommuns bokningssystem som hanteras av Kultur-och Fritid.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall (plåthall).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: