Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Utveckling av kvarter i Norrköping
Projektet projekteras och byggs enligt Miljöbyggnad Silver. Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder. Kv. Bommen bebyggs utmed S:t Persgatan, Kungsgatan och Södra Grytsgatan. Utsedd entreprenör gällande portar är ASSA ABLOY.
Ny 7-9 skola Smedby i Norrköping
Smedby 7-9, 4- paralell
Ny om/tillbyggnad av skolbyggnader i Sandbyhov, Norrköping
Estethuset: lokaler för trä, metall och syslöjd, hemkunskap och teknik. Apelgården: Grundskola för årskurs 7-9 och inrymma 450 elever. Ekhöjden: Grundskola för årskurs F-6 bedrivas, ska inrymma 350 elever. Miljöbyggnad Silver.
Om och tillbyggnad av industribyggnad till gymnasieskola i Norrköping
Ombyggnad av industribyggnad till gymnasieskola, med en ombyggnads yta på 12255 m2 (BTA) och tillbyggd yta (invändigt entresol) på 4686 m2 (BTA). BA Bygg, Skjul (materialgården) 377 m2, HUs 88 (kuben) 485 m2 Totalyta 17803 M2 (BTA) I entreprenaden ingår även utvändiga markarbeten enligt markhandlingar. Utsedd leverantör/entreprenörer av portar är ASSA AB.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Ombyggnad av högstadieskola i Norrköping
Ombyggnad av högstadieskola, gymnastiksal och matsal. Ombyggnad och tillbyggnad av Klingsborgsskolan i 3 plan, med en totalyta på 10671 m2 BTA. Omslutande markarbeten på totalt ca 12200 m2 och ett nytt miljöhus (Hus H) på 47 m2
Nybyggnad av F-3 skola på Ektorp
Rivning ligger på projnr; 1040229
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av 2 parallellig F-6 skola.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontor.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Uppförande av hotell.
Nybyggnad av centrumbyggnad (t ex restaurang, café etc) i Norrköping
Avser byggrätt för centrumbyggnad på max tre våningar innehållande t ex restaurang, café, friskvård, spa eller kultur.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Återuppbyggande av sporthall efter brand Norrköping, etapp 2
Återuppbyggnad av sporthall efter brand.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnation av en 6 avd. förskola i två plan på cirka 1700 kvm (BTA). Nytt miljöhus på cirka 40 kvm samt nytt förråd på cirka 40 kvm. Ny förskoletomt på cirka 4000 kvm med parkering och lekredskap
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 1
Option på etapp 2: 1515990. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Nybyggnad av förskola.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättinge skola.
Tillbyggnad av idrottshall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nya hissar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser sju nya sänghissar (varav 2 st på option), två nya personhissar samt en ny varu-/personhiss (option). Entreprenaden är uppdelad i följande huvuddelar: Huvuddel 1 Hus 26, Huvuddel 2 Hus 27, Huvuddel 3 Hus 38 och 39, Huvuddel 4 Hus 48 och 49, Huvuddel 5 Hus 55-57 (option) samt Huvuddel 6 Hus 41 (option).
Uppförande av moduler vid skola i Skärblacka, etapp 6
Tre avdelningar för skolverksamhet.
Nybyggnad av kontor och lager i Norrköping
Uppförande av industribyggnad.
Renovering av del av skola i Norrköping
Objektet delas upp i följande huvuddelar: Etapp 1: skolverksamhet, Etapp 2: tillagningskök, Etapp 3a: bibliotek, tillfällig anpassning samt Etapp 3b, bibliotek, renovering.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Utbyggnad av anstalt i Norrköping
Utbyggnad från 80 till 100 platser mm
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Nybyggnad av förskola med sex avdelningar. Byggnaden skall vara industriellt producerad och flyttbar. Byggnaden skall anslutas till fjärrvärme och värmesystem skall vara vattenburet.
Ny bergvärmeanläggning vid skola i Skärblacka
Avser installation av ny bergvärmeanläggning.
Nybyggnad av paviljongskola i Norrköping
Entreprenaden avser att uppföra paviljongskola för 13 stycken klasser med tillhörande fritidsverksamhet samt mottagningskök.
Ny kylmaskin till Stallet i Norrköping
Leverans av ny kylmaskin och modernisering av styrningen.
Installation av bergvärme i förskola i Vikbolandet
Objektet avser bergvärmecentral inklusive energibrunnar, nytt värmesystem inklusive radiatorer samt styr & reglerarbeten.
Ombyggnad av ventilation vid skola i Norrköping
Objektet avser ombyggnation av till-/frånluftskanaler, installation av nytt ventilationsaggregat samt injustering.
Ny träningsanläggning i Norrköping
Ombyggnad åt Friskis & Svettis
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Tillbyggnad av livsmedelsbutik, fasadändring samt uppförande av skylt.
Rivning av förskola i Hageby
Rivning av förskola.
Tillbyggnad av squashhall i Norrköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning squashhall.
Utbyte av hissar i Rådhuset, Norrköping
Projektet omfattar byte av två hissar i Rådhuset vid receptionen, Norrköpings Kommun.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Rivning av byggnader samt grundförstärkning.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ombyggnad av affärshus/kontorshus; entresol med utbildningslokalen.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av butik till restaurang samt ny ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Ändrad användning av del av byggnad från kontor till volymhandelsbutik/showroom samt uppförande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning av lokal till restaurang.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Ändrad användning samt ombyggnad av affär till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal samt flytt av fasadskylt.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av lokal till kontor.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av pantrum och viss lagerdel.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbodar.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Uppförande av skolpaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av servering i Norrköping
Uppförande av trädäck till uteservering.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av bod; tillfälligt lov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar, materialupplag samt containers; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Uppförande av förskolepaviljong; tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av garage i Norrköping
Uppförande av garage.
Utvändigt underhåll av helikopterhangar i Norrköping
Fasadändring samt uppförande av skylt.
Utvändigt underhåll av butik i Norrköping
Fasadändring samt uppförande av skyltar.
Ombyggnad av restaurang i Norrköping
Fasadändring samt ändrad användning av lokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Fasadändring; installation av solceller.
Rivning av kiosk i Norrköping
Rivning av kiosk.
Rivning av omklädningsrum i Norrköping
Rivning av omklädningsbyggnad och förråd.
Rivning av skola i Norrköping
Rivning av skola, hus b och c.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: