Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Norrköpings kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga ett helt unikt landmärke och en ny målpunkt i Norrköping. Byggnaden ligger mitt i Inre hamnens hjärta där stråken som löper längs kajen, mot Johannisborg och mot stadens södra stadsdelar korsas. Byggnaden ska innehålla restaurang och vara ett besöksmål och en orienteringspunkt.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Fasadändring och renovering av tak samt vvs-installation mm
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Nybyggnad av förskola i Vikbolandet
Nybyggnad av 3 avd förskola
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad till kontor i Norrköping
Möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Målning av tak och fönster på kontor i Norrköping
Avser renovering av fönster, målning av tak samt komplettering av takskydd. Objektet är beläget vid Slottsgatan / Kungsgatan, Norrköping.
Nya kylmaskiner till Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Objektet avser leverans och installation av kylaggregat och kylmedelskylare.
Nybyggnad av servicestationer för Hyresbostäder i Norrköping
Servicestationen är en fristående byggnad, uppförd som flera hexagoner bredvid varandra. Varje hexagon ska innehålla lämpliga installationer för att erbjuda samhällsmedborgarna en tillgänglig service i form av t ex paketutlämning, cykelreparation, laddstation för elbil, utlämning av matkassar mm. Den första servicestationen som ska byggas ska ligga vid gamla Övägen.
Till och ombyggnad av vårdbostad i Norrköping
Till och ombyggnad av vårdboende.
Ombyggnation i del av teater i Norrköping
Ombyggnation av restaurang gycklaren med tillhörande serveringsyta, scendel samt promenoar fram till norra sidan. Befintligt rum kallat ”Zacharias salong” ska rivas ner till ursprungligt golv samt tillhörande avskiljande vägg. Likaså ska befintliga rum förutom ljud/ljustekniker rum vid östra promenoaren rivas och återställas. Befintligt kök skall rivas /demonteras och återbyggas. Golvbeläggning ska rivas och återställas och tak och väggar behandlas och målas.
Takrenovering i Norrköping
Avser rivning av befintligt ytpapp med underliggande isolering ner till nästkommande papplager. Läggning av ny isolering, 100 + 50 mm stenull samt ytpapp/duk.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Uppdatering av VVS-system i kontorsbyggnad i Norrköping
Avser byte av ventilations- och värmesystem i kontorsbyggnad i Norrköping. OBS! Säkerhetsskyddad upphandling!
Utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarm i Norrköpings Rådhus, etapp 2
Entreprenaden avser att på Rådhuset byta ut det gamla Solid passerkontrollsystemet och ett Twintronic låssystem. Den andra etappen består i en fortsatt utbyggnad av det nya RCO systemet samt en integration av byggnadens inbrottslarm.
Nybyggnad av samlingslokal i Arkösund
Nybyggnad av samlingslokal
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Fasadändring samt ombyggnation av kontor.
Ombyggnad av butik i Norrköping
Ombyggnad av butik.
Tillbyggnad av butik i Norrköping
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontorshus, inredning av plan 2 samt fasadändring.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Ändrad användning av affärslokal till samlingslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbodar.
Nybyggnad av personallokal i Norrköping
Uppförande av personalbyggnad samt rivning av bef. förråd.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Norrköping
Ändrad användning från butiksyta till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning; från utbildningsytor till kontor.
Ombyggnad av personallokal i Norrköping
Ändrad användning från förråd till personalutrymmen samt fasadändring.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Uppförande av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av paviljong; tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av byggbodar; tidsbegränsat.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Uppförande av kontorsbaracker.
Ombyggnad av hotell i Norrköping
Ändrad användning av vårdboende till hotell; tidsbegränsat lov.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Tillbyggnad av kontor och lagerutrymme.
Rivning av garage i Norrköping
Rivning av garagelänga.
Leverans och montage av vertikalmarkiser till skolor i Norrköping
Entreprenaden omfattar leverans och montage av vertikalmarkiser / vertikalscreen på Hagaskolan adress: Hagagatan 28, 602 15 Norrköping Lindöskolan adress: Händelövägen 68, 603 85 Norrköping Vrinneviskolan adress: Målaregatan 4, 603 62 Norrköping
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall (plåthall).
Utvändig renovering av Östra Stenby kyrka
Underhåll av tornlanternin
Tjärning av klockstapel i Lindö
Tjärning av klockstapel

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: