Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet i Norrköping
Norr om Östra Bravikenvägen, ett område på ca 170 000 kvm.
Nybyggnad av kontor, centrumverksamhet mm i Norrköping
Ett område på ca 22 hektar som kan inrymma nybyggnad av verksamheter, kontor, samlingslokaler, kyrka, skola och centrumverksamhet.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger. Silvret 1 och Silvret 9
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggnad av hotell i Norrköping
Ca 228 Microlägenheter i korsningen Repslagaregatan och Kristinagatan.
Till och ombyggnad av kontor i Norrköping
Om och tillbyggnad av kontor. Ny utvändig foajé.
Till och ombyggnad av krematorium i Norrköping
Till och ombyggnad av krematoriet
Ombyggnad av skola i Norrköping
Avser renovering och till viss del ändring av planlösning för ombyggnad till en för- och lågstadieskola. BTA för hela byggnaden är 2005 m2. Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av nytt mottagningskök, ombyggnad av matsal samt diskrum mm kommer ske vid senare tillfälle.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
4 avd förskola i Hageby
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Fasadändring samt ny ventilation.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av LSS boendei Norrköping
Bygglov för nybyggnad av LSS boende.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Underhåll av idrottshall i Norrköping
Anpassning/ombyggnad av Hagebyhallen, Söderporten
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Ombyggnad och renovering av förskola i Kolmården
Ombyggnation och renovering av förskola.
Ny och ombyggnad av butik och restaurang i Ingelsta
Möjliggöra användningen livsmedelshandel i befintlig byggnad samt möjliggöra en ny byggnad för snabbmatsrestaurang.
Ombyggnad av affärshus i Norrköping
Anmälan om ingrepp i bärande konstruktion, installation av hiss och rulltrappor samt väsentlig ändring av ventilation.
Renovering av Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser byte av radiatorer och renovering av WC, ytskiktsrenovering och inv. kompl., fönsterrenovering samt installation av ny belysning.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Renovering av ytskikt i omklädningsrum vid Centralbadet i Norrköping
Avser ytskiktsrenovering i omklädningsrum Centralbadet plan 2. Innefattar utbyte av ytskikt samt inredning i omklädningsrum.
Rivning av byggnader för Ebersteinska Yrkesgymnasiet, Norrköping
Entreprenaden avser rivning av Ebersteinska Yrkesgymnasiets inom fastighet Kneippen 1:17. Huvudbyggnaderna A, C, D, E och en hallbyggnad samt mindre komplementbyggnader omfattas av rivningen. Totalt uppgår BTA inkl. Hus B till ca 16 692 kvm, Hus B skall ej rivas. Byggnaderna skall rivas för att ge plats för en ny grundskola.
Ombyggnad av loger på konserthus i Norrköping
Avser uppgradering av wc och duschgrupper, ytskiktsrenovering så som golv och målning samt teknik.
Tillfälliga paviljonger till Eneby kyrkskola i Norrköping
Avser uthyrning av tillfälliga skolpaviljonger inkl leverans, montage och färdigställning.
Utvändigt målning av förskola i Norrköping
Avser målning av fönster takfot, utvändiga träpaneler plåtbeslag på tak mm.
Ombyggnad av undercentral på fastighet i Norrköping
Avser ombyggnad undercentral och styr.
Installation av bergvärme i skola i Vikbolandet
Entreprenaden avser att installera bergvärme i Kättinge skola: Bergvärmecentral inklusive energibrunnar, Ny el servis samt Styr & regler.
Nybyggnad av annex i Norrköping
Nybyggnad av annex till hotell. Radhus med 6 lägenheter.
Ombyggnation i del av teater i Norrköping
Ombyggnation av restaurang gycklaren med tillhörande serveringsyta, scendel samt promenoar fram till norra sidan. Befintligt rum kallat ”Zacharias salong” ska rivas ner till ursprungligt golv samt tillhörande avskiljande vägg. Likaså ska befintliga rum förutom ljud/ljustekniker rum vid östra promenoaren rivas och återställas. Befintligt kök skall rivas /demonteras och återbyggas. Golvbeläggning ska rivas och återställas och tak och väggar behandlas och målas.
Uppförande av paviljong Djäknepark i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för fritidsgårdsverksamhet.
Uppförande av paviljonger för skolverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfälliga modulbyggnader anpassade för skolverksamhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för ändrad användning från förskola till gemensamhetslokal samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av parkeringshus.
Nybyggnad av samlingslokal i Arkösund
Nybyggnad av samlingslokal
Ombyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för utvändig och inre ändring av vårdlokal.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av förskola samt vvs-installation.
Nybyggnad av restaurang i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av samlingslokal i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av samlingslokal.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av telestation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Norrköping
Bygglov för uppsättning av skyltar samt fasadändring på idrottslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av markiser.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Norrköping
Bygglov för fasadändring av annan byggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Norrköping
Bygglov för fasadändring av garage.
Nybyggnad av bastu i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av carport i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av carport samt uppförande av plank.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning samt mur och plank.
Rivning av garage i Norrköping
Anmälan om rivning av garage.
Rivning av restaurang i Norrköping
Rivningslov för rivning av restaurang.
Rivning av telestation i Norrköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Uppställning av förskolemodul i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolepaviljong.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolpaviljong.
Utvändigt underhåll av telestation i Norrköping
Bygglov för utvändig ändring av teknikbod.
Nybyggnad av veterinärstation i Norrköping
Uppförande av bodar för gränsveterinär; tillfällig åtgärd.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av paviljong anpassad för förskoleverksamhet.
Uppförande av paviljong för förskoleverksamhet i Norrköping
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för förskoleverksamhet.
Utvändig renovering av Östra Stenby kyrka
Underhåll av tornlanternin

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: