Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bandyhall i Motala
Projektet omfattar uppförande av en aktivitetshall med huvudsaklig inriktning på bandy. Projektet syftar här vid till att stärka områdets profil som idrottscenter. Aktivitetshallen skall vidare kunna ta emot större publikmängder och olika typer av evenemang. Projektet omfattar genomförande av förstudie med en option gällande vidare projekteing av bygghandlingar och förestående produktionsarbeten
Nybyggnad av handelshus och industrihus i Motala
Klart med byggherre för bostäder, se projektnummer 1306153
Nybyggnad av kyrka i Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av kontor och omklädningsrum i Motala
Tillbyggnad av reningsverkets befintliga byggnad. Arbetet omfattar projektering, utförande och samordning av bygg-, mark-, installations- och solcellsanläggning.
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Tillbyggnad av bilhall i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Utbyggnad av livsmedelsbutik i Motala
Utökad byggrätt med ca 600 kvm.
Nybyggnad av handelshus med skrymmande varor i Motala
Ska på sikt bli ett nytt handelsområde med skrymmande varor. Mestadels privatägd mark men ägs även av kommunen.
Nybyggnad av kontor i Motala
Ca 250 kvm i 1 eller 2 våningar.
Ombyggnad till padelhall mm i Motala
Det blir fyra stycken padelbanor med tillhörande café och butik på en total yta på 1 400 kvadratmeter. Ombyggnad av entrén på gatuplanet med tillhörande ytskikt.
Nybyggnad av industri och kontor i Motala
Nybyggnad av stålhall med verkstad och kontor samt lagertält.
Tillbyggnad av sanitetsutrymmen vid Kvarn i Motala
Avser en tillbyggnad av sex toaletter samt kommunikationsytor. Placering av byggnad är i nära anslutning till nuvarande byggnad 066 huvudentré.
Renovering av tak på slott i Motala
Fastighetsunderhåll – taket läcker och väggmålningar som flagnar – dels förbättra utställningsmiljöerna.
Takarbeten på kyrka i Fornåsa
Tjärning av spåntak.
Fasadarbeten på kyrka i Fornåsa
Renovering av tornets östra fasad.
Ombyggnad av hotell i Motala
Ändrat användningssätt av kontor - till hotell.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ändrat användningssätt från industri till kontor samt fasadändring.
Ombyggnad av idrottshall i Motala
Ändrat användningsätt av skollokaler till idrottsverksamhet - tidsbegränsat lov.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affär - fasadändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Motala
Ändring av affärshus - fasadändring samt rivning av kallförråd.
Utvändigt underhåll av servicebyggnad i Motala
Ändring av speakertorn - fasad samt tak.
Rivning av telestation i Motala
Rivning av teknikbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Motala
Tillbyggnad av affär med skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Motala
Uppförande av ostagat torn samt 1 st teknikskåp.
Utvändigt underhåll av skola i Motala
Fasadändring - igensättning av fönster.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av affärs/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Motala
Ombyggnad av kontorslokaler samt ändring av ventilation.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av förrådscontainer - tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av lagerbaracker/containrar - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker - tidsbegränsat.
Nybyggnad av skola i Motala
Nybyggnad av skolbaracker-tidsbegränsat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: