Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Folkungavallen, Linköping
Ny Simhall i nära anslutning till befintlig simhall inom Folkungavallen, Innerstaden 1:12. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot tidigare fotbolls- och friidrottsarena. Den nya simsportsanläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Objektet avser nybyggnation av simsportanläggning med en yta av ca 21 700 m² BTA.
Nybyggnad av grundskola i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever.
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bredvid skolan planeras det även för kontorshus.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Nybyggnad av kontor & bostäder i Linköping
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Nybyggnad av kontor och lager i Linköping
Nybyggnad av kontor och lager samt anläggande av p-platser.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping
Syftet med ombyggnationen är att tillskapa lokaler för ett samverkanshus mellan Universitet och Näringsliv.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Invändig renovering av bilhall i Linköping
Bygglov för tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltanordning på bilhall/verkstad samt anmälningspliktiga åtgärder.
Invändig renovering av teater i Linköping
Anpassning och invändig upprustning av Elsas Hus
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall bredvid den nya 11 manna fotbollsplanen
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontorslokaler/ verkstad ca 450 kvm
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Nybyggnad av kontor, kallförråd, verkstad samt upplag.
Invändig renovering av kontor i Linköping
Invändig ytskiktsrenovering, viss rivning och ombyggnad av väggar.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Tillbyggnad av handelslokaler.
Ut och invändigt underhåll av förskola i Linköping
Nytt entresolplan, invändig renovering och anpassningar.
Ombyggnad av Rappestad kyrka
Borttagande av bänkar och flytt av väggar mm.
Fasadarbeten mm på Kärna kyrka, Linköping
Underhåll av fasad och lanternin
Hyresgästanpassning av affärshus i Linköping
Hyresgästanpassning för Pizzeria och Spel & Tobaksbutik
Nya teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping. Entreprenaden omfattar installation av säkerhetssystem till en fullt funktions- och driftsfärdig anläggning
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Objektet består av uppförandet av en mindre entrébyggnad i naturreservatet Tinnerö eklandskap vid Fröberget som är reservatets största infartsparkering.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för ändrad användning av handelslokaler samt anmälningspiktiga åtgärder.
Nybyggnad av resecentrum mm i Linköping
Sidan mot Stångån. Hämta och lämna yta. Kommer att bli spontning och gjutning under Stångån.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad planlösning mm för restaurang.
Rivning av kontor i Ljungsbro
Anmälan avseende rivning av kontor, garage och förrådsbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning hotell.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av restaurang i Linköping
TIllbyggnad av soprum och fasadändring av restaurang samt anmälningspliktiga åtgärder.
In och utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Hyresgästanpassning av del av befintlig lokal
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av industrlokaler till gym.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av matsal/kök till kontor.
Ombyggnad av vårdhem i Linköping
Ändrad användning av vårdlokaler.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butikslokaler till restaurang samt fasadändring (ny rördragning).
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av föskola till gym.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till restaurang.
Ombyggnad av dagcenter i Linköping
Ändrad användning av dagcenter till demenscenter.
Nybyggnad av automatstation i Linköping
Uppförande av AD-Blue anläggning.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Linköping
Nybyggnad av automatbensinstation samt skyltanordning.
Nybyggnad av carport i Linköping
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av paviljong i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lägenhet till förskola.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage samt enbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor och fönsterbyte
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Linköping
Fasadändring av samlingslokal (Ryds herrgård, utvändig trappa).
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring - upptagande av dörr och fönster till handelslokaler.
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Fasadändring av garagebyggnader - byte av garageportar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler, solcellsanläggning på tak.
Utvändigt underhåll av paviljong i Linköping
Bygglov för fasadändring av paviljong samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning samt bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i förskola (solcellsinstallation).
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor samt uppsättning av skylt.
Ny läktare till Folkungaskolans körsal i Linköping
Avser teleskåpläktare till Folkungaskolans körsal.
Tillgänglighetsanpassning i Rappestad kyrka
Sökt bidrag för ombyggnad av bakre delen hc anpassning och tillgänglighetsanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: