Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av grundskola i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Skola med tillhörande sporthall. Skolan ska uppföras flexibelt (förskola/skola) och ha en kapacitet för upp till 480 barn/elever från förskola till årskurs 6 i grundskola.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Nybyggnad av Porsche Center
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Rivning och nybyggnad av flerbostadstadhus, butiker, restauranger i Linköping
Höja våningsantalet i västra delen av fastigheten genom två påbyggnader i 2½ våningar. Befintlig bottenvåning inom denna del, ska ha en samordnad gestaltning med de nya påbyggda delarna. För byggnaden vid Trädgårdstorget, Delfinpalatset ska kulturhistoriska värden säkerställas. Planens innehåll avser handel, kontor, bostäder och/eller hotellverksamhet.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Kontorshus i 2 våningar, nybyggnad av cykelskjul samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av förskola och skollokaler i Linköping
Ny byggnad om ca. 2300 kvm BTA uppföras inom fastigheten. Den nya byggnaden ska placeras i fastighetens västra del. Den nya byggnaden planeras att vara i tre plan och inrymma förskolelokaler för 120 barn samt kompletterande utbildningslokaler till Berzeliusskolan. Byggnaden ska anslutas till befintlig skolbyggnad för att möjliggöra att matleverans från Berzeliusskolans befintliga kök kan ske invändigt till förskolan. Projektet ska rymmas inom gällande detaljplan
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad av ventilation och tak på förskola i Linköping etapp 2
Entreprenaden kommer att omfatta arbeten som exempelvis, takomläggning, utbyggnation av fläktrum, nya ventilationsaggregat inkl. ventilationsdon etc. Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök inkl utbyggnation av matsal och tillskapande av utvändigt miljöhus, nya elinstallationer inkl belysning, brandlarm mm. Invändiga verksamhetsanpassningar och lokalförändringar, samt generellt underhåll. Åtgärder i utemiljön som ex. lekutrustning samt förbättrad och tryggare angöring för transporter, hämtning/lämning med mera.
Nybyggnad av förskola i Hjulsbro
För 160 barn. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor & bostäder i Linköping
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus.
Nybyggnad av butik och lager i Linköping
Nybyggnad åt Axfood Snabbgross
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Linköping
Nybyggnad av MC Donalds vid Mörtlösarondellen
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Ändrad användning till bostäder och kontor.
Invändig renovering av bilhall i Linköping
Bygglov för tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltanordning på bilhall/verkstad samt anmälningspliktiga åtgärder.
Invändig renovering av teater i Linköping
Anpassning och invändig upprustning av Elsas Hus
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Nybyggnad av röntgen i Linköping
Nybyggnad av röntgen
Nybyggnad av cykelparkeringshus vid sjukhuset i Linköping
Cykelparkeringshus vid Universitetssjukhuset. Ska rymma 700 cyklar.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Fasadarbeten mm på Kärna kyrka, Linköping
Underhåll av fasad och lanternin
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Nybyggnad av entrébyggnad till Tinnerö Eklandskap utförd i en stil som skall påminna om en byggnad från vikingatiden.
Rivning av förskola i Linköping
Rivning av förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av kontor/lager till ölcafé/microbryggeri.
Ombyggnad av gymnasieskola i Linköping
Ändrad användning av kontorslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning från butik till kontor, fasadändring och murar samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i hotell.
Renovering av teater i Linköping
Elsanering och brandåtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningslokal till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av skola i Linköping
Bygglov för ändrat användning från tandläkarmottagning till skola, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning av kontor.
Ombyggnad av danslokal i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i danslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor/handelslokal samt skylt.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan för installation av hiss i kontor.
Nybyggnad av automatstation i Linköping
Anläggande av gastankstation samt skärmtak för högtryckslager.
Ombyggnad av säteri i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i säteri
Nybyggnad av affärshus i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av bodetablering.
Ombyggnad till vårdcentral i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av vårdhem i Linköping
Tillbyggnad av vårdlokaler med fläktrum.
Utvändiga arbeten på Flistad kyrka
Reparation av spåntak, och fasadavfärgninng.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Nybyggnad av teknikbod.
Målning av tak på kyrka i Ljungsbro
Målning av plåttak på Södra takfallet
Tillgänglighetsanpassning i Rappestad kyrka
Sökt bidrag för ombyggnad av bakre delen hc anpassning och tillgänglighetsanpassning.
Teletekniska säkerhetssystem vid Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping
Teletekniska säkerhetssystem till Linköpings tingsrätt och Förvaltningsrätten i Linköping.
Renovering av fönster vid kyrka, Linköping
Renovering av tornlanterninens fönster.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av förråd. Handikappanpassning av wc.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: