Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt stadsområde vid Stångån i Linköping
ca 10 ha markyta. ca 5000 st lägenheter.
Nybyggnad av grundskola i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av skola i Tannefors
Lejonfastigheter arrangerar, på uppdrag av Linköpings kommun, en allmän projekttävling för volymstudier och gestaltning av huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungsberget, en plats för utbildning och lärande, idrott och kultur, upplevelser och stadsliv. Tävlingen genomförs i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bredvid skolan planeras det även för kontorshus.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1 och 3. Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer.
Nybyggnad av vårdboende i Berga
Ingår i detaljplan: Lantvärnsmannen 1 m.fl.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nytt parkeringshus med offentliga lokaler.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Påbyggnad på befintligt parkeringshus med 2 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Ombyggnad av skolkök i Linköping
Ett tillagningskök i direkt anslutning till arenans VIP-lounge och loger. I samband med byggnationen av det nya köket planeras även en anpassning av lokalerna så att de ska kunna fungera som skolrestaurang, men även för att lokalerna ska fortsätta vara attraktiva för kultur- och fritidsnämndens verksamheter.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Nybyggnad av omklädningsrum och kansli i Möjetorp
Arbetet avser nybyggnad av klubbhus för Hjulsbro IK. Del av Ullstämma 5:1.
Solcellsinstallation på Campus Valla i Linköping
Återstående placeringar är B-huset, Friidrottshallen samt markytorna kring Kärnhuset.
Byte av hissar i parkeringshus i Linköping
Baggen P-hus: Kungsgatan 24, Klostergatan 22, Platensgatan 5b Detektiven P-hus: Drottninggatan 25a,b, Drottninggatan 22 Druvan P-hus: Nygatan 3a,b
Nybyggnad av ett besökcentrum med café och eventuellt butiker i Linköping
Det kommer främst att bli ett besökscentrum med café. Eventuellt någon butik.
Ombyggnad till restaurang i Linköping
Restaurangdel med ca 250 sittplatser och ett modernt, miljöanpassat restaurangkök. I anslutning till restaurangen byggs nya konferens- och evenemangslokaler på ca 400 kvadratmeter. Som en del av ombyggnationen tillskapas 600 kvm ny kontorsyta för annan verksamhet.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i Linköping
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i ett plan. Total bruttoarea ca 270 m2. Projektet ligger vid Skarpans IP alldeles intill Bäckskolan i Linköping.
Utbyte av brand- och utrymningslarm i stadsfastighet i Gamla Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte samt utvidgning av adresserbart brandlarm i stadskvarteren beläget i Gamla Linköping fastigheten Valla 1:2.
Utvändigt underhåll av Folkungaskolan, etapp 2 hus A
Totalentreprenaden omfattar putslagning, målning av fasader och fönster.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av högstadieskola i Linköping
Ändrad användning av kontor/handel till skola (högstadieskola).
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Rivning av skola i Linköping
rivning av skola, rivning av magasin, rivning av maskinhall, rivning av stall fålåsa 12:1.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
tillbyggnad av kontorslokaler/ verkstad.
Tillbyggnad av parkeringshus i Linköping
Tillbyggnad av parkeringshus.
Ombyggnad av butik i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i butik.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontorslokaler.
Nybyggnad av kontorslokal i Linköping
Kontorslokal på ca 1700 kvm
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av cykelgarage och skärmtak för cykelparkering (2 st).
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av garage,.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av toalett i Linköping
nybyggnad av toalett, rivning av befintlig toalett.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Installation av ventilation i trädgårdshandel.
Nybyggnad av servering i Linköping
Bygglov för uteservering med vind och vattenskydd.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Ljungsbro, Linköping
Fasadändring av dagligvaruhandel (Hemköp).
Nybyggnad av garage i Linköping
Bygglov för cykelgarageboxar (pendula) vid resecentrum.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Invändigt arbete i kyrka i Linköping
Anmälan avseende ändring av VA i kyrka.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till hundpensionat.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad planlösning kontorsloft på Blomstertorget.
Installation av ny brandlarmsanläggning i skola i Linköping
Avser installation av nytt brandlarmssystem i Tornhagsskolan i Linköping.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Utvändigt underhåll på kyrka i Sturefors
Utvändigt underhåll på Vist kyrka
Utvändigt underhåll på Vårdnäs kyrka
Underhåll av utvändiga snickerier
Nya solskydd till skola i Linköping
Upphandlingen avser leveranser samt monteringsarbeten av inre solskydd (mörkläggningsgardiner) antal 24 st till Berzeliusskolan.
Tjärning av spåntak mm på Vreta kloster kyrka
Tjärning av spåntak och underhåll av lanternin
Fläktrum i skola i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum.
Målning av tornluckor och portar på kyrka i Ljungsbro
Underhållsmålning av tornluckor och portar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: