Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Folkungavallen, Linköping
Ny Simhall i nära anslutning till befintlig simhall inom Folkungavallen, Innerstaden 1:12. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot tidigare fotbolls- och friidrottsarena. Den nya simsportsanläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Objektet avser nybyggnation av simsportanläggning med en yta av ca 21 700 m² BTA.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
I denna etapp kommer det byggas: 600 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Kontorshus i 2 våningar.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av förskola och skollokaler i Linköping
Ny byggnad om ca. 2300 kvm BTA uppföras inom fastigheten. Den nya byggnaden ska placeras i fastighetens västra del. Den nya byggnaden planeras att vara i tre plan och inrymma förskolelokaler för 120 barn samt kompletterande utbildningslokaler till Berzeliusskolan. Byggnaden ska anslutas till befintlig skolbyggnad för att möjliggöra att matleverans från Berzeliusskolans befintliga kök kan ske invändigt till förskolan. Projektet ska rymmas inom gällande detaljplan
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av skol och förskolelokaler i Nykil
Ny byggnad på ca 1 100 kvm som innehåller klassrum, tillagningskök och matsal. Befintliga byggnader ska anpassas och moderniseras (delvis nya ytskikt och nya rum inom befintlig byggnad) Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av kontor & bostäder i Linköping
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus.
Ny förskola i Ekkällan
Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7.
Nybyggnad av butik och lager i Linköping
Nybyggnad åt Axfood Snabbgross
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Linköping
Nybyggnad av MC Donalds vid Mörtlösarondellen
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Invändig renovering av bilhall i Linköping
Bygglov för tillbyggnad, ändrad användning, fasadändring och skyltanordning på bilhall/verkstad samt anmälningspliktiga åtgärder.
Hyresgästanpassning av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Invändig renovering av teater i Linköping
Anpassning och invändig upprustning av Elsas Hus
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall bredvid den nya 11 manna fotbollsplanen
Nybyggnad av röntgen i Linköping
Nybyggnad av röntgen
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning kontor.
Ut och invändigt underhåll av förskola i Linköping
Nytt entresolplan, invändig renovering och anpassningar.
Fasadarbeten mm på Kärna kyrka, Linköping
Underhåll av fasad och lanternin
Hyresgästanpassning av affärshus i Linköping
Hyresgästanpassning för Pizzeria och Spel & Tobaksbutik
Renovering av teater i Linköping
Renovering och modernisering i stora delar av lokalerna och i de tekniska installationerna.
Nybyggnad av resecentrum mm i Linköping
Sidan mot Stångån. Hämta och lämna yta. Kommer att bli spontning och gjutning under Stångån.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad planlösning mm för restaurang.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av kyrka/öppen förskola till förskola.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning från kontor till gym.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av industrlokaler till gym.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang samt fasadändring, Kv 6.
Ombyggnad av gym i Linköping
Ändrad användning av föskola till gym.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till restaurang.
Nybyggnad av restaurang i Linköping
Nybyggnad av restaurang, anläggande av parkering, uppsättning av plank samt 19 skyltar.
Rivning av kontor i Ljungsbro
Anmälan avseende rivning av kontor, garage och förrådsbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning handelslokaler.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning hotell.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i handelslokaler.
Ombyggnad av hotell i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i hotell.
Ombyggnad av skola i Linköping
Bygglov för ändrat användning från tandläkarmottagning till skola, fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning av föreningslokal till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning från samlingslokal till kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
In och utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Hyresgästanpassning av del av befintlig lokal
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor samt anmälningspliktiga åtgärder.
Utvändigt underhåll av affärshus i Linköping
Fasadändring av handelslokaler.
Utvändigt underhåll av hotell i Linköping
Fasadändring av hotell - solceller.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Fasadändring av kontor och fönsterbyte
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Fasadändring av garagebyggnader - byte av garageportar.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende installation eller ändring av VA i kontor.
Rivning av telestation i Linköping
Anmälan avseende rivning av teknikbod.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning samt bygglov för fasadändring av restaurang.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i förskola (solcellsinstallation).
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Anmälan avseende ändring av brandskydd i restaurang.
Nybyggnad av garage i Linköping
Nybyggnad av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av carport i Linköping
Nybyggnad av carport, miljöhus och cykelskärmtak.
Utvändiga arbeten på Flistad kyrka
Reparation av spåntak, och fasadavfärgninng.
Rivning av garage i Linköping
Rivning av garage samt enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av paviljong i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industrilokaler till samlingslokal.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lägenhet till förskola.
Nybyggnad av telestation i Linköping
Nybyggnad av teknikbod och mast.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad användning av butikslokal till café.
Ombyggnad av restaurang i Linköping
Ändrad användning av butikslokaler till restaurang samt fasadändring (ny rördragning).
Målning av tak på kyrka i Ljungsbro
Målning av plåttak på Södra takfallet
Ny läktare till Folkungaskolans körsal i Linköping
Avser teleskåpläktare till Folkungaskolans körsal.
Tillgänglighetsanpassning i Rappestad kyrka
Sökt bidrag för ombyggnad av bakre delen hc anpassning och tillgänglighetsanpassning.
Renovering av fönster vid kyrka, Linköping
Renovering av tornlanterninens fönster.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: