Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Stångebro, Linköping
50 meter simbassäng.Simhallen kommer att placeras strax söder om Tinnissjön med separat fastighet innehållande kontor, restaurang och restaurangkök.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bredvid skolan planeras det även för kontorshus.
Nybyggnad av skola i Linköping
Bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bilhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av bilanläggning samt anläggande av parkeringar.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av vårdboende i Vallastaden, Linköping
Objektet avser nybyggnad av ett vårdboende i 4 plan belägen i Vallastaden. Total bruttoarea ca 4 800 m2, 60 st lägenheter.
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av flexibel förskola i Gottfridsberg
Avser nybyggnad av flexibel förskola/skola i 3 plan på ca 2600 kvm. Den nya byggnaden kommer att byggas på skolgård tillhörande befintliga Tornhagsskolan. Miljöbyggnad Silver.
Ny förskola och nya bostäder i Ekkällan
Ellipsen 7, Innerstaden 1:14 och 1:28. Planområdet ligger utmed Lasarettsgatan och mitt emot Trädgårdsföreningen. Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7. I samband med detta kan också nya bostäder prövas mot Lasarettsgatan som en del av att utveckla innerstaden. I prövningen ska också ingå att utreda förutsättningar och möjligheter för den befintliga bebyggelsen vid Backeberg.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus vid den nya simhallen.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nytt parkeringshus med offentliga lokaler.
Påbyggnad av parkeringshus i Linköping
Påbyggnad på befintligt parkeringshus med 2 våningar.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för nybyggnad av kontorshus och miljöhus samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola. 8 avdelningar.
Ombyggnad av kontor i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i kontorslokaler.
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Byte av hissar i parkeringshus i Linköping
Baggen P-hus: Kungsgatan 24, Klostergatan 22, Platensgatan 5b Detektiven P-hus: Drottninggatan 25a,b, Drottninggatan 22 Druvan P-hus: Nygatan 3a,b
Ombyggnad till restaurang i Linköping
Restaurangdel med ca 250 sittplatser och ett modernt, miljöanpassat restaurangkök. I anslutning till restaurangen byggs nya konferens- och evenemangslokaler på ca 400 kvadratmeter. Som en del av ombyggnationen tillskapas 600 kvm ny kontorsyta för annan verksamhet.
Tillbyggnad av folkhögskola i Linköping
Tillbyggnad av folkhögskola på ca 400 kvm med teaterlokal.
Utbyte av brand- och utrymningslarm i stadsfastighet i Gamla Linköping
Projektet avser att på totalentreprenad utföra utbyte samt utvidgning av adresserbart brandlarm i stadskvarteren beläget i Gamla Linköping fastigheten Valla 1:2.
Nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i Linköping
Objektet avser nybyggnad av omklädningsrum, kiosk, kansli mm i ett plan. Total bruttoarea ca 270 m2. Projektet ligger vid Skarpans IP alldeles intill Bäckskolan i Linköping.
Nybyggnad av naturrum i Tinnerö, Linköping
Nybyggnad av naturum i Tinnerö
Utvändigt underhåll av Folkungaskolan, etapp 2 hus A
Totalentreprenaden omfattar putslagning, målning av fasader och fönster.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
tillbyggnad av kontorslokaler/ verkstad.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Nybyggnad av kontorslokal i Linköping
Kontorslokal på ca 1700 kvm
Nybyggnad av förskola i Ryd, Linköping
På gamla Victoria Parks kontors tomt
Rivning av skola i Linköping
rivning av skola, rivning av magasin, rivning av maskinhall, rivning av stall fålåsa 12:1.
Rivning av kontor i Ryd, Linköping
Rivning av Victoria Parks kontor.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Linköping
Bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad (lager, varumottagning).
Ombyggnad av butik i Linköping
Inredning av ytterligare lokal i butik.
Ombyggnad av förskola i Linköping
Ändrad användning av församlingshem till förskola samt tillbyggnad av byggnad.
Tillbyggnad av förskola i Sturefors, Linköping
Ändrad användning av serviceboende till förskola.
Ombyggnad av cafeteria i Linköping
Ändrad använding av raststuga till glasscafé.
Ombyggnad av vårdbostad i Linköping
Ändrad användning av bostadsbyggnad till uthyrning korttidsboende.
Ombyggnad av samlingslokal i Linköping
Ändrad användning av förråd till gemensamhetslokal.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Installation av solceller på tak.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Installation av ventilation i trädgårdshandel.
Utvändigt underhåll av garage i Linköping
Fasadändring - byte av fasadmaterial på garagelängor.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring installation av solceller.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring solcellsinstallation på tak. Individen 1,Gravaden 1.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Linköping
Fasadändring solcellsinstallationer på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Linköping
Bygglov utvändig ändring fasad.
Tillbyggnad av kök i Linköping
Ombyggnad av förråd till beredningskök och besökstoaletter.
Nybyggnad av toalett i Linköping
nybyggnad av toalett, rivning av befintlig toalett.
Nybyggnad av paviljong i Linköping
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Tillbyggnad av carport i Linköping
Tillbyggnad av butik med carport.
Tillbyggnad av förskola i Linköping
Tillbyggnad av förskola med vindskydd.
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontor med vindfång samt skärmtak på garage.
Installation av ny brandlarmsanläggning i skola i Linköping
Avser installation av nytt brandlarmssystem i Tornhagsskolan i Linköping.
Rivning av förskola i Linköping
Rivningslov för rivning av förskola.
Utbyte av ventilation i restaurangbyggnad på Malmen i Linköping
Föremål för entreprenaden är i huvudsak ventilationssystem i restaurangbyggnad på område Malmen. Byggnaden har en area om knappt 1600 m2 (BRA) och ventileras idag av 4 st tilluftsaggregat och frånluftsfläktar på yttertak. I entreprenaden ska dagens fyra FT-system bli 2 st FTX-system. OVK ska utföras av entreprenören på anläggningen före slutbesiktning.
Utvändigt underhåll på kyrka i Sturefors
Utvändigt underhåll på Vist kyrka
Utvändigt underhåll på Vårdnäs kyrka
Underhåll av utvändiga snickerier
Nya solskydd till skola i Linköping
Upphandlingen avser leveranser samt monteringsarbeten av inre solskydd (mörkläggningsgardiner) antal 24 st till Berzeliusskolan.
Tjärning av spåntak mm på Vreta kloster kyrka
Tjärning av spåntak och underhåll av lanternin
Fläktrum i skola i Linköping
Tillbyggnad av fläktrum.
Målning av tornluckor och portar på kyrka i Ljungsbro
Underhållsmålning av tornluckor och portar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: