Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 259 st.

Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av handel och flerbostadshus i Djurgården, Linköping etapp 1
I denna etapp kommer det byggas: 600 lägenheter samt lokaler
Nybyggnad av bibliotek mm vid Campus området i Linköping
Man kommer riva nuvarande Origo byggnad och sedan bygga nytt med innehåll bibliotek, studie/läsplatser, café mm.
Renovering/ombyggnad/tillbyggnad/nybyggnad av simhall i Motala
Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av hotell och kontor i Västra Saltängen, Norrköping
Hotell och kontorsdel i separata huskroppar som sammanbinds med ett glas atrium. Gemensamt källare och garage samt entreplan med restaurang.
Nybyggnad av trygghetsboende m.m. i Norrköping
Kommersiella lokaler, 42 lägenheter, vårdcentral mm. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av Tinnerbäckshuset, 480 i Linköping
US 045480 Fus 3. Eventuellt anlitas delar av entreprenörerna från ramavtal. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av F-6 skola i Svärtinge
Nybyggnation av en skola med årskurserna F-6. Skolan är komplett med undervisningslokaler, tillagningskök, utemiljö, trafikangöring, fristående idrottshall samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
Flexibel F-6 skola matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Nybyggd grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Nybyggnad av grundskola i Norrköping
Nybyggnad av grundskola
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av hotell i Linköping
Nybyggnad av hotell på Storgatan.
Renovering av museum i Linköping
Renovering av installationer mm
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 1
Option på etapp 2: 1515990. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Nybyggnad av p-hus i Linköping
Nybyggnad av parkeringshus, komplexet byggs i fyra halvplan samt ett takplan med totalt 159 platser varav tolv är laddplatser.
Nybyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av 2 parallellig F-6 skola.
Nybyggnad av idrottshall mm i centrala Linköping
Ny byggnad innehållande bl.a. idrottshallar, skolmåltidslokal och underjordiskt garage på fastigheten Akropolis 2 i Linköping kallad Projektet.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Tillbyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnation av Råsslaskolan
Nybyggnad av skola på Tallboda, Linköping
Nybyggnad av en skola med tillhörande utemiljö. Byggnaden uppförs i två plan, samt idrottshall i ett plan. För 220 elever.
Nybyggnad av multihall i Linköping
Finns förslag på placering av en multihall vid Linköpings arena i Stångebro/Kallerstad. Tre fullstora planer i samma anläggning. Ca 900 st publikplatser.
Nybyggnad av resecentrum mm i Linköping
Sidan mot Stångån. Hämta och lämna yta. Kommer att bli spontning och gjutning under Stångån.
Nybyggnad av brandstation samt utrymme för ambulans i Kisa
Byggnationen omfattar en byggnad för räddningsstation på ca 2000 m2 (inkl ett etage på ca 270 m2) samt en byggnad för kallförråd på ca 270 m2.
Om- och nybyggnad av aula till matsal och storkök i Norrköping
Aulan ska byggas om från hör- och examinationssal till kombinerad matsal med scen. Nuvarande vaktmästarbostad rivs, och ett nytt storkök med underliggande fläktrum byggs.
Nybyggnad av vårdboende i Berga
Ingår i detaljplan: Lantvärnsmannen 1 m.fl.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Norrköping
Hyresgästanpassning åt SMHI, projektet kommer troligen delas i etapper.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Tillbyggnad av skola inkl. kök och matsal i Norrköping
Om/tillbyggnad av skolan, invändig rivning.
Nybyggnad av parkeringshus i Linköping
Nytt parkeringshus med offentliga lokaler. 11 halvplan, 412 p-platser, 30 laddplatser för elbilar, en verksamhetslokal på 70 m2 på markplan och 2 transformatorstationer
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Norrköping
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av kontorshus, fasadändring samt rivning.
Utbyggnad av skola i Linköping
Öka elevantalet från 390 st till cirka 560 st.
Nybyggnad av förskola i östra stadsdelen i Mjölby
5-6 st avdelningar, ca 120 st barn.
Utöka verksamheter i Ödeshög
6-7 tomter på det gamla stationsområdet.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Ny förskola i Ekkällan
Pröva möjligheten att ersätta och utöka befintlig förskola som idag är placerad på Ellipsen 7.
Tillbyggnad av kontor i Norrköping
Till- och ombyggnad av kontorshus. 2500 kvm i 4 plan
Nybyggnad av förskola i Linköping
Nybyggnad av förskola i 2 plan i Sturefors, inklusive utmiljö. Total bruttoarea ca 1846 m2 Komplementbyggnader: ca 90 m2 Behandlad tomtarea ca 7403 m2
Ny förskola i Sörby, Mjölby
Förskola för 120 barn
Tillbyggnad av kontor i Linköping
Tillbyggnad av kontorsbyggnad samt ändring av vind till kontor. 70 kontorsplatser 1 våningsplan.
Nybyggnad av tillagningskök och matsal i Motala
Tillbyggnad som omfattar nytt tillagningskök med tillhörande matsal, RE-investeringsdel och en hyresgästanpassning.
Nya skollokaler i Mjölby
Ny matsal och slöjdsal.
Nybyggnad av förskola i Ödeshög
Nybyggnad av förskola om ca 320 kvm för ca 40 barn
Utbyggnad av skola mm i Slaka
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av Slaka skola. Detta eftersom befintliga skolor i Slaka och Skeda inte klarar av att tillgodose dagens och framtidens behov av skolplatser.
Ändrad användning av församlingshem i Slaka
Detaljplanens syfte är även att möjliggöra för ändrad användning av befintlig byggnad inom fastigheten Slaka 2:1.
Nybyggnad av butik i Vadstena
8000 kvm tomt 1500 kvm Butik
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Nybyggnad av förskola i Vadstena
6 avdelningar avsedda för cirka 16-20 barn vardera med personalavdelning för 25-30 personal samt tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Råssnäs, Kv Jupiter 1. Handlas tillsammans med projekt 1528289, Bråstorp förskola.
Nybyggnad av kyrka i Furulid, Motala
Nybyggnad av kyrka, skylt samt rivning av befintliga byggnader och fällning av 5 st tallar.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Ombyggnad av krematorium i Norrköping
Blir antingen en ombyggnad eller så kommer ett samarbetsavtal bildas.
Till/ombyggnad av skola i Vikbolandet
Till och ombyggnad av Kättingeskola.
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Motala
Avser nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Möjliggöra förskoleverksamhet Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26
Nybyggnad av bilhall i Motala
Nybyggnad av bilhall på Östra Bråstorp
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 4 avdelningar förskola i Bråstorp, Kv Aspen 1. Handlas tillsammans med projekt 1475734, Råssnäs förskola.
Ombyggnad av affärshus i Linköping
Ändrad planlösning i affärshus åt Jysk
Nytt handelsområde för skrymmande varor i Motala
Detaljplanen avser ändrad användning, från inustri till verksamhetsområde.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Uppförande av affärshus/kontorshus samt rivning av verkstad, skärmtak och staket.
Tillbyggnad av hotell i Linköping
Ombyggnad och ändrad användning från kontor till hotell.
Nybyggnad av brandstation i Linköping
Ny verksamhetsanpassad räddningsstation med vagnhall, träningslokal, lektionssal samt utrymmen för dusch och omklädning.
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall bredvid den nya 11 manna fotbollsplanen

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: