Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 260 st.

Nybyggnad av simhall/äventyrsbad på Folkungavallen, Linköping
Ny Simhall i nära anslutning till befintlig simhall inom Folkungavallen, Innerstaden 1:12. Den nya anläggningen ska uppföras vid Tinnerbäcksbadets södra strand, i sluttningen upp mot tidigare fotbolls- och friidrottsarena. Den nya simsportsanläggningen ska med sitt unika läge och arkitektur ange tonen för den stadsdel som kommer att växa fram inom Folkungavallen. Objektet avser nybyggnation av simsportanläggning med en yta av ca 21 700 m² BTA.
Nybyggnad av butiker och kontor på Östra Valla
ENT12 sopsugsentreprenör vann: Envac Scandinavia AB. Nybyggnad av parkeringsanläggning på ca 10000 kvm under mark. Verkstan med garage under jord samt fem hus ovan.
Nybyggnad av grundskola i Linköping
Ett större kvarter i väster avsätts för skoländamål i syfte att ge plats åt en grundskola för 350 elever. Skolan ska också ha inslag av lokaler centrumändamål mot omgivande gator.
Nybyggnad av butiker och restauranger i Ingelsta, Norrköping
Ca 25 st nya butiker och restauranger. Silvret 1 och Silvret 9
Utbyggnad av handelsplatsen Depot i Mantorp
Utbyggnad av Depot handelsplats med köpcentrum, ett vattenland, jumpyard, laserdome, minigolf och restauranger.
Nybyggnad av skola, idrottshall mm i Norrköping
F-6 skola för ca 400 elever, idrottshall storkök och matsal.
Nybyggnad av hotell i Västra Saltängen, Norrköping
Nybyggnad av hotell i hörnet Norra Promenaden och Drottninggatan.
Nybyggnad av flexibel förskola/skola i Vikingstad, Linköping
flexibel förskola och skola med tillagningskök och kapacitet upp till 600 barn för åldrarna 1-12 år. Matsal och skolidrottshall för 350-400 barn.
Ny och ombyggnad av förskola/skola i Kisa
Om och tillbyggnad av Rimforsa skola sammanlagt 7-7500 kvm.
Ny och ombyggnad av skola i Norrköping
Nybyggnad av skola 1 hus i 2 plan med vindar + ombyggnad av befintlig skola.
Nybyggd grundskola i Finspång
Nybggande av grundskola i tätort.
Till och omybyggnad av skola i Linköping
Om och tillbyggnad av skola för ca 350-400 elever.
Påbyggnad av kontor i Linköping
Påbyggnad med tre nya våningar till sammanlagt 3 700 kvadratmeter kontor.
Om- och tillbyggnad av skola i Linghem
Omfattar ombyggnad/underhåll av ca 5000 kvm och tillbyggnad av ca 450 kvm. Ombyggnad avser delvis ändrad planlösning samt ett nytt tillagningskök inom befintlig byggnad. Tillbyggnaderna avser entréer med kapprum och nya fläktrum. I övrigt ingår byte/uppdatering av installationer, ytskiktunderhåll, byte av vissa fönster och dörrar, åtgärder med yttertak, utemiljö m.m.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Bredvid skolan planeras det även för kontorshus.
Renovering av museum i Linköping
Objektet avser ombyggnad av Östergötlands museum i Linköping som planeras pågå under flertalet år. Byggnaden består av flera sammanlänkade huskroppar, uppförda under olika år. Planerad ombyggnad kommer beröra samtliga huskroppar. Planerad ombyggnation inkluderar ytskikt, byte av tekniska installationer samt klimatskalsåtgärder.
Nybyggnad av handelshus för sällanvaruhandel i Linköping
Ca 5 stora tomter kvar, kan delas in i mindre tomter.
Nybyggnad av förskola i södra Skäggetorp, Linköping
Förskola med 100 barn. Placering är vid infarten till Sörgårdsgatan. .
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Om/tillbyggnad av vagnhall i Norrköping
Ombyggnad av vagnhallen för service och uppställning av spårvagnar. Del A - ca 1300 kvm Del B - ca 1000 kvm Del C - ca 50 kvm Eventuellt finns förorenad mark som behöver hanteras i projektet.
Renovering av skola i Norrköping
S:t Olofsskolan är en K-märkt skola för ca 100 elever. Invändig renovering, ombyggnad av ventilationen mm
Ny flexibel förskola/skola i Ljungsbro
Flexibel förskola/skola för ca 350 elever
Nybyggnad av förskola i Norrköping
Förskola med upp till cirka 120 barn. Förskolan är även tänkt att kunna erbjuda förskoleplatser på kvälls- och nattid.
Ombyggnad till kontor, D huset i Campus området, i Linköping, etapp 2
Bygga om D huset till arbetsplatser för Fakultetskanslierna och Universitetsförvaltningen samt nya utbildnings- och studiemiljöer. Total ombyggnadsyta ca 5950 kvm.
Till och ombyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Ombyggnad av kontorslokaler till ett 40 tal lägenheter. Även en mindre tillbyggnad.
Utökning av handelsytor i Ingelsta, Norrköping
Utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.
Nybyggnad av förskola i Hageby
Avser nybyggnad av förskola på 6 avdelningar i 2 plan med tillhörande verksamhetsutrymmen och tillagningskök m.m. Byggnaden är cirka 1720 kvm (BTA). Den utvändiga miljön består bland annat av nytt miljöhus, nya förråd, nytt barnvagnsförråd och nytt cykeltak. Markytan innehåller även lekredskap och parkeringsytor, belysning m.m.
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av kontor & bostäder i Linköping
Nybyggnad av kontor och flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Vrinnevi, etapp 2
Upphandlas på option från etapp 1: 1506407. Avrop på option skall senast ske 2018-08-31. Objektet avser nybyggnad innehållande skolverksamhet 2 paralellig, F-klass till årskurs 6. Entreprenaden utförs i etapper enligt huvudtidplan i förfrågningshandling.
Tillbyggnad av affärshus mm i Ingelsta, Norrköping
Utökning av handelsyta, utveckling av parkering mm.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Norrköping
Om- och tillbyggnad av Villa Sjöängens vårdboende till gruppbostad med en totalyta på ca 1000 m2 BTA.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Nybyggnad av kontor och lager i Linköping
Nybyggnad av kontor och lager samt anläggande av p-platser.
Nytt verksamhetsområde i Ullstämma
1 tomt kvar på ca 4000 kvm, kan delas in i 2 tomter.
Nybyggnad av idrottshall i Sturefors
Nybyggnation av idrottshall, skolmåltidslokal med tillagningskök samt bibliotek.
Ombyggnad av skola i Krokek, Norrköping
Lokaler i Hus A ska renoveras samt omplaneras då skolan ska utökas till 5 paralleller. Diskutrymmets och matsalens kapacitet och yta ska öka och ett nytt lastintag till skolan ska byggas. Fönsterbyte, byte av ytterdörrar och renovering av mindre tak sker i klimatskalet. Ett passersystem ska monteras.
Ombyggnad till samverkanshus i Campus området, i Linköping
Syftet med ombyggnationen är att tillskapa lokaler för ett samverkanshus mellan Universitet och Näringsliv.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ändrad användning av affärshus till kontor.
Påbyggnad av kontor i Norrköping
1 påbyggnad av vindsvåning till kontor.
Tillbyggnad av hotell/motel i Ödeshög
Avser tillbyggnad på befintligt hotell med ca 30 rum.
Ombyggnad av skola i Linköping
Anmälan avseende ändrad planlösning i skola.
Nybyggnad av personaldel mm i Norrsten etapp 1
I denna etapp kommer en personallokal och en värmecentral att byggas.
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Ombyggnad av kontor i Linköping
Ändrad användning av kirurgklinik till kontor.
Tillbyggnad av rackethall i Norrköping
Tillbyggnad av multihall
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Kontor för hemtjänst och hemsjukvård
Invändig renovering av teater i Linköping
Anpassning och invändig upprustning av Elsas Hus
Ombyggnad av kontor i Linköping
Bygglov för ändrad användning till kontor och fasadändring samt anmälningspliktiga åtgärder.
Lokalanpassningar på korttidsboende i Norrköping
Lokalanpassningar av korttidsboende
Nybyggnad av idrottshall i Linköping
Nybyggnad av idrottshall bredvid den nya 11 manna fotbollsplanen
Invändiga arbeten i kommunhuset i Motala
Förtätning av kontorsplatser, brandsäkerhetsåtgärder, lunchrum mm
Nybyggnad av restaurang i Linköping
På fastigheten planeras att uppföra en byggnad i 2 plan med en stor uteplats där restaurang och butiksverksamhet ska förekomma. Området består i nuläget dels av en gräsyta och dels av en parkering av grus. Vid parkeringen finns ett staket som inhägnar parkeringsområdet. På kanalbanken finns några större träd samt ett gammalt vakthus.
Nybyggnad av vårdbostad i Norrköping
Uppförande av vårdboende.
Ombyggnad av kontor i Norrköping
Ombyggnad av Kommundelsnämndens lokaler till Hemtjänst
Om och tillbyggnad av bilhall och bilverkstad i Motala
Tillbyggnad av 800-900 kvm bilförsäljningshall.
Nybyggnad av cafékök i bibliotek i Norrköping
Nybyggnad av Café i Stadsbiblioteket
Nybyggnad av affärshus i Mjölby
Nybyggnad av affärshus.
Till och ombyggnad av idrottshall i Norrköping
Idrottshallen byggas till på bef. Långsida ut mot parkering för att kunna inrymma Ebersteinska skolans elever. I tillbyggnad skapas omklädningsrum och duschutrymmen. Även arbetsrum för lärare med omklädning och dusch. Pingisrum och gymsal och Div. övriga ytor som förråd, wc m.m. Det byggs även en övervåning på delar av tillbyggnaden där fläktrum och elrum ska inrymmas. I befintlig idrottshall byta ut/komplettera belysning, brandlarm och passagesystem. Nytt fläktrum ska även försörja bef. Idrottshall. Ridåvägg ska installeras i idrottshallen. I byggnad 10 finns UC som även innefattas i entreprenaden.
Nybyggnad av kontor i Norrköping
Marken är 100 hektar. Uppförande av kontor, samlingslokal m.m.
Modernisering av befintligt bestånd i Norrköping
Möjliggöra stadsutveckling genom att modernisera befintligt bestånd.
Ombyggnad av kontor/handel i Mjölby
Ombyggnad till handel och kontor ca 2000 kvm
Ombyggnad av utbildningslokal i Linköping
Ändrad användning av industrilokaler till utbildningslokal/kontor.
Invändiga arbeten i kök i Motala kommun
Utbyte och montering av ca 15 fettavskiljare
Rivning el ombyggnad av skola i Ekenäs, Motala
Rivning eller ombyggnad av gamla Intermilaskolan.
Renovering av kyrka i Norrköping
Renovering, planlösningsändring, hiss-installation mm.
Nybyggnad av kontor mm i Linköping
Nybyggnad av kontor, kallförråd, verkstad samt upplag.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Entreprenaden avser ytskiktsrenovering invändigt och delvis utvändigt, syllbyte i ytterväggar och mindre ombyggnationer samt installationer i befintliga lokaler. Förskolan innehåller två avdelningar med serveringskök i ena avdelningen och ett vanligt kök i avdelning 2, lekrum, ateljé, omklädningsrum och personalrum, med tillhörande allmänna utrymmen.
Ombyggnad av förskola i Norrköping
Ytskiktsrenovering, syllbyte i ytterväggar och bärande innerväggar samt mindre ombyggnationer. Installationsarbeten skall utföras
Rivning av fastigheter i Motala
Rivning av Folkets Park och Mariebergsbadet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: