Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro
Avser nybyggnad av en arena om ca 14000 kvm innehållande Stadsbibliotek, en aula, en kulturskola med till exempel annat dans- och musiksalar I entréplanet kommer en stor multiscen att rymmas med en flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel repetitioner, konserter och föreläsningar. Entreprenör för ståltrappor är Bista Mekan Ab och entreprenör för ståldörrar är Daloc. Installationssamordningskonsult är Kamtechnology AB
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Nybyggnad av IT-hus i Örebro
Avser ny kontorsbyggnad för Regionens IT-avdelning. Byggnaden omfattar ca 5500 m² och ska innehålla arbetsplatser för ca 170 medarbetare. Den ska även inrymma mindre lagerytor och godsmottagning samt en datahall och teknikutrymmen. I projektet kommer arbeten med mediaförsörjning, bland annat energicentral för bergvärme/-kyla för byggnaden, att ingå. Det ska även utredas om solcellsanläggning ska installeras på det nya taket. Nybyggnaden ska placeras i kvarterets norra del mot Fredsgatan och Faktorigatan. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nytt vårdboende innehållande ca 80 platser samt gruppbostad om 6 lägenheter. Miljöbyggnad silver. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt
Totalrenovering av kontor i Örebro
Avser totalrenovering av kontor samt fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Uppförande av kontorslokaler mm för uthyrning.
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 5500m².
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Avser nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda. Fastigheten är på ca:18 000m². BTA på respektive plan är ca: plan 1, 1588m², plan 2, 632m², plan 3, 47m². Totalt 2267m².
Nybyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 6800 kvm på Väster i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av Bettorps förskola. Innan nybyggnad kan påbörjas ska den gamla förskolebyggnaden samt två paviljonger rivas. Rivning finns på projektid: 1587083.
Nybyggnad av församlingshem i Örebro
Avser nytt församlingshem samt växthus, miljöhus och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus 1950 m2 samt ombyggnad av befintligt stall 1150 m2.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Garphyttan
Avser om- och tillbyggnad av skolköket på Garphyttans skola. Byte av inredning samt utbyggnad. Ombyggnadsyta ca 100 kvm och en utbyggnad på 50 kvm.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Byggnadsarea 1060 kvm.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av hus A och B på Stureskolan. Underhållet består av ytskikt, el, ventilation, värme, VS, samt markarbeten då man ska byta ledningar i backen.
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 32, Universitetssjukhuset i Örebro.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser utbyggnad av bakomytor till kundrestaurang samt renovering av kontorsdelar i varuhuset. Syftet är att få till en bättre arbetsmiljö.
Renovering av F-6 skola i Örebro, etapp 5
Avser renovering av F-6 skola samt tillhörande tillagningskök och matsal. Renovering avser bla byte av stammar, samtliga ytskikt, byte av ytterpanel samt fönster. Tillskapande av nytt fläktrum i någon av ljusgårdarna LM2. Verksamhetsanpassningar med ändrad planlösning gällande grupprum, kapprum, WC, RWC, arbetsplatser personal, ventilation mm. Under sommarlovet 2019 ska nytt golv i köket utföras samt renovering av östra matsalen. Renoveringen ska utföras i 5 etapper med 5 - 6 klassrum åt gången.
Nybyggnad av solcellsdriven laddstation i Örebro
Avser nybyggnad av solcellsdriven laddstation i stadsdelen Rosta med kapacitet för både producering, lagring och delning av energi och med förberedelser för vehicle to grid-teknik. Fungerar som en carport med 16 bilplatser. Hyresgästerna som bor i stadsdelen hyr en plats och laddar sina elbilar på den gemensamma ytan. Laddstationen fungerar som ett större kluster.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örebro
Avser nybyggnad av gymnasieskola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Renovering av förskola i Örebro
Avser renovering av Sagogårdens förskola i Örebro. Omfattar 4 avdelningar. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 3
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 4
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 5
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Nybyggnad av omklädningsrum och läktare i Örebro
Avser nybyggnation av omklädningsrum och läktare i anslutning till Mellringe IP:s nya idrottsplats.
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av storkök i skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av storkök i skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Örebro Etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av garage och carport i Örebro, etapp 1
Avser rivning av garagebyggnader och carportar och som skall ersättas med nya garage, carportar och parkeringsplatser samt miljöstationer.
Rivning av förskola i Bettorp, Örebro
Avser rivning av befintlig förskola och två paviljonger för att möjliggöra för en helt ny förskola. Nybyggnad finns på projektid:
Utvändig fasadrenovering av skola, i Örebro
Projektet omfattar fasadrenovering av Virginska skolans södra, västra och norra fasad.
Sommarunderhåll/ ytskiktsrenovering av skola, i Örebro
Avsikt att ytskiktsrenovera delar av skolan under sommaren 2020.
Ny entresol i Conventum arena i Örebro
Avser nybyggnad av nytt entresolplan i Conventum arena. Partneringprojektet utförs i två skeden: Skede 1 = Upphandling av installatörer och ev. projektörer, riktpriskalkylering, överenskommelse och beslut om projektets budget, det sk riktpriset, samt beslut om övergång till skede 2. Skede 2 = Genomförande och färdigställande av det som beslutats i Skede 1, dvs primärt fortsatt projektering till bygghandling samt byggproduktion.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Nybyggnad av kontorsbyggnad och lagertält.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från lager till kontorsbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad/rivning teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av barack i Örebro
Bygglov uppsättning skyltar samt uppställning av container.
Ombyggnad av turistbyrå i Örebro
Bygglov ändrad användning från butikslokal till turistbyrå.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till paddel.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från källarförråd till restaurang samt ombyggnation av bef restaurang.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från telestation till kontor.
Ombyggnad av förskola i Örebro
Bygglov ändrad användning till förskola.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garage och carportar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring handelslokal, uppsättning av tre stycken skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring samt uppsättning av skyltar på handelslokal.
Nybyggnad av automatstation i Örebro
Bygglov nybyggnad anläggning för flytande biogas.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av mast och teknikbod.
Ombyggnad av vandrarhem i Örebro
Avser ändrad användning från särskilt boende till vandrarhem.
Nybyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser nybyggnad av samlingslokal, mur samt parkeringar.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation fettavskiljare och imkanal, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation hiss, ventilation, va samt ändring av brand.
Ombyggnad av fritidshem i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation va-anläggning.
Invändigt underhåll av förskola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av matsal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd samt installation fettavskiljare i matsal.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring samlingslokal.
Ombyggnad av skola i Örebro
Ansökan ändrad användning från industribyggnad till skola.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av servicebyggnad i Örebro
Rivningslov rivning servicebyggnad, drivmedelsstation.
Rivning av telestation i Örebro
Rivningslov rivning teknikbod.
Nybyggnad av universitet i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad testhall för örebro universitet t.o.m. 2024-12-31.
Ombyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad till skola.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
Tidsbegränsat bygglov, nybyggnad av 5 st enbostadshus för socialt boende och 3 st förrådsbyggnader.
Renovering av tak samt uppgradering av brandlarm på kyrka, Glanshammar, Örebro
Avser renovering och tjärning av spåntak samt uppgradering av brandlarm på Glanshammars kyrka.
Hyrservicetjänster mobillyftar och ställningar, Örebro
Avser ramavtal för hyra av mobila arbetsplattformar, billyftar samt övrig utrustning för arbete.
Invändigt underhåll av kyrka i Örebro
Rengöring och konservering av putsade väggar och kalkmålningar i Mosjö kyrka.
Utbyte av industriportar Örebro brandstation
Avser utbyte av 22 st vikportar på Örebro Brandstation.
Invändigt underhåll av kyrka i Örebro
Avser renovering av kalkstensgolv i Olaus Petri kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: