Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Nybyggnad av IT-hus i Örebro
Avser ny kontorsbyggnad för Regionens IT-avdelning. Byggnaden omfattar ca 5500 m² och ska innehålla arbetsplatser för ca 170 medarbetare. Den ska även inrymma mindre lagerytor och godsmottagning samt en datahall och teknikutrymmen. I projektet kommer arbeten med mediaförsörjning, bland annat energicentral för bergvärme/-kyla för byggnaden, att ingå. Det ska även utredas om solcellsanläggning ska installeras på det nya taket. Nybyggnaden ska placeras i kvarterets norra del mot Fredsgatan och Faktorigatan. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nytt vårdboende innehållande ca 80 platser samt gruppbostad om 6 lägenheter. Miljöbyggnad silver. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt
Nybyggnad av kyrka i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av vårdcentral i Örebro
Planer finns på ny vårdcentral, Skebäck, Örebro.
Renovering av Länsmuseet i Örebro
Avser renovering av länsmuseet. ROT-renovering, ökad säkerhetsutrustning, och tillgänglighetsanpassningar både inne och ute. Byggnaden är K-märkt.
Totalrenovering av kontor i Örebro
Avser totalrenovering av Stadsbyggnadshus 1 i Örebro. Entreprenaden innefattar rivning intill stomrent.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av kontorshus.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 5500m².
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Avser nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda. Fastigheten är på ca:18 000m². BTA på respektive plan är ca: plan 1, 1588m², plan 2, 632m², plan 3, 47m². Totalt 2267m².
Nybyggnad av idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en idrottshall på Väster i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av Bettorps förskola. Innan nybyggnad kan påbörjas ska den gamla förskolebyggnaden samt två paviljonger rivas. Rivning finns på projektid: 1587083.
Nybyggnad av församlingshem i Örebro
Avser nytt församlingshem samt växthus, miljöhus och parkeringsplatser.
Ombyggnad av lokaler m.m i Örebro
Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Detta avser delprojekt 4 av totalt 6 delprojekt. Projektid: 1504643 kommer att utföras först.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus 1950 m2 samt ombyggnad av befintligt stall 1150 m2.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Garphyttan
Avser om- och tillbyggnad av skolköket på Garphyttans skola. Byte av inredning samt utbyggnad. Ombyggnadsyta ca 100 kvm och en utbyggnad på 50 kvm.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Renovering på Askenäsområdet i Odensbacken
Hus C kommer inrymma tillagningskök, personalmatsal, konferensrum med mera. Samma funktioner som det har idag. Idag är tillagningsköket dock tillfälligt ombyggt till lokaler för hemtjänst/hemvård. Upphandlas tillsammans med: 1622543, 1622536, 1224313
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 32, Universitetssjukhuset i Örebro.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av hus A och B på Stureskolan. Underhållet består av ytskikt, el, ventilation, värme, VS, samt markarbeten då man ska byta ledningar i backen.
Nybyggnad av solcellsdriven laddstation i Örebro
Avser nybyggnad av solcellsdriven laddstation i stadsdelen Rosta med kapacitet för både producering, lagring och delning av energi och med förberedelser för vehicle to grid-teknik. Fungerar som en carport med 16 bilplatser. Hyresgästerna som bor i stadsdelen hyr en plats och laddar sina elbilar på den gemensamma ytan. Laddstationen fungerar som ett större kluster.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 5
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1504643
Renovering av storkök i skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av storkök i skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation, renovering- och utbyte av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering/utbyte av 2 st fasadhissar.
Nybyggnad av kontor i Örebro Etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 2000 kvm.
Renovering av fönster på skola i Örebro
Avser fönsterrenovering på Virginska skolans norra fasad.
Sommarunderhåll/ ytskiktsrenovering av skola, i Örebro
Avsikt att ytskiktsrenovera delar av skolan under sommaren 2020.
Rivning av förskola i Bettorp, Örebro
Avser rivning av befintlig förskola och två paviljonger för att möjliggöra för en helt ny förskola. Nybyggnad finns på projektid:
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad/rivning teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av barack i Örebro
Bygglov uppsättning skyltar samt uppställning av container.
Ombyggnad av turistbyrå i Örebro
Bygglov ändrad användning från butikslokal till turistbyrå.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till paddel.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från telestation till kontor.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garage och carportar.
Rivning av garage i Örebro
Rivningslov rivning garage.
Rivning av servicebyggnad i Örebro
Rivningslov rivning servicebyggnad, drivmedelsstation.
Nybyggnad av universitet i Örebro
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad testhall för örebro universitet t.o.m. 2024-12-31.
Ombyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning kontorsbyggnad till skola.
Nybyggnad av vårdbostad i Örebro
Tidsbegränsat bygglov, nybyggnad av 5 st enbostadshus för socialt boende och 3 st förrådsbyggnader.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring samt uppsättning av skyltar på handelslokal.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av mast och teknikbod.
Ombyggnad av vandrarhem i Örebro
Avser ändrad användning från särskilt boende till vandrarhem.
Invändigt underhåll av förskola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av skola i Örebro
Ansökan ändrad användning från industribyggnad till skola.
Utbyte av industriportar Örebro brandstation
Avser utbyte av 22 st vikportar på Örebro Brandstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: