Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Lindesberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan. Hus 8 färdigställt januari 2021. Hus 9 färdigställt december 2020. Hus 10 färdigställt maj 2021. Hus 11 färdigställt december 2020. Hus 12 färdigställt maj 2021.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Avser ny reservkraftanläggning.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av Brotorpsskolan F-6 som anpassas för 550 elever. Hus 1, 3 och 4 utförande mellan juli 2020 - december 2020. Hus 2 och 5 utförande mellan januari 2021 - maj 2021. Hus 6 färdigställt augusti 2019. Hus 7 färdigställt maj 2020.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad till lägenheter i gamla Stadsskogsskolan när den nya är färdigbyggd.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Syftet med detaljplanen är att omvandla nuvarande vårdcentral till bostadshus och därmed ändra markanvändningen för vårdcentralen från allmänt ändamål till bostadsändamål.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Tidiga planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Utvändigt underhåll av brandstation i Lindesberg
Nybyggnad av garage, fasadändring brandstation.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av telestation i Lindesberg
Signalkur för järnvägsdrift.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lindesberg
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Ombyggnad av kontor i Lindesberg
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av förskola i Lindesberg
Ändrad användning, förskola.
Utvändigt underhåll av kontor i Lindesberg
Fasadändring på kontorslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: