Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Hallsberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Hus M ska byggas i 3+1 plan. Plan 1-3 bestående av skolverksamhet med bl.a. lärosalar, hörsal, café, WC/RWC, studiehall och teknikrum. Plan 4 bestående av fläktrum. Hus M kommer även förbindas med Hus B via en förbindelselänk på plan 2. På utsidan kommer byggnaden förbindas med Hus C via GC-väg med skärmtak i två delar. Även 1st uteplatser förläggs på marknivå.
Tillbyggnad av skola i Hallsberg
Tillbyggnad av skolbyggnad "dansens hus".
Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i Hallsberg
Avser ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök för ca 600 portioner per dag.
Rivning av fastigheter i Hallsberg
Avser rivning av Texaco fd bensinmack, Scoutstugan Vibytorp, enfamiljshus på Långgatan 15, enfamiljhus på Transtensgatan 7 samt en föredetta bondgård med tillhörande byggnader Lilla Älberg, i Hallsberg. Rivning av Texaco macken och Scoutstugan skall påbörjas 2019. Samtliga byggnader skall vara rivna och markarbetena färdigställda för slutbesiktning senast 2020-10-15.
Nybyggnad av butik i Hallsberg
Nybyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av kontor i Hallsberg
Om- och tillbyggnad av industri- och kontorslokaler.
Rivning av klubbhus i Hallsberg
Rivning av scoutstuga.
Nybyggnad av garage i Hallsberg
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Hallsberg
Nybyggnad av mätarstation.
Invändigt underhåll av förskola i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Invändigt underhåll av skola i Hallsberg
Obligatorisk ventilationskontroll (ovk).
Ombyggnad av skola i Hallsberg
Inre ombygnad av skollokaler.
Rivning av bensinstation i Hallsberg
Rivning av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: