Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Om- och tillbyggnad av campus i Örebro
Avser tillbyggnad av Campus om ca 5000 kvm som ska placeras mot befintliga Campushuset och mellan vattentornet. Källarutrymmet kommer inrymma fläktrum, omklädningsrum samt div. förråd. Ny entré i markplan med intilliggade restaurang med uteplats. På plan 2 byggs föreläsningssal och stor hörsal. På plan 3 bygger man kontor, grupprum, kommunikationsstråk m.m. På plan 4 och 5 byggs det kontor och föreläsningssalar/mötesrum. Ombyggnationer om ca 1000 kvm kommer göras i befintliga lokaler fördelat på 4 plan.
Nybyggnad av IT-hus i Örebro
Avser ny kontorsbyggnad för Regionens IT-avdelning. Byggnaden omfattar ca 5500 m² och ska innehålla arbetsplatser för ca 170 medarbetare. Den ska även inrymma mindre lagerytor och godsmottagning samt en datahall och teknikutrymmen. I projektet kommer arbeten med mediaförsörjning, bland annat energicentral för bergvärme/-kyla för byggnaden, att ingå. Det ska även utredas om solcellsanläggning ska installeras på det nya taket. Nybyggnaden ska placeras i kvarterets norra del mot Fredsgatan och Faktorigatan. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning.
Markområde till försäljning avseende nybyggnation av verksamheter i Kumla
Område för verksamheter och ligger i direkt anslutning till E20. Norra Mos är tänkt för icke störande verksamhet i liten till medelstor omfattning. Tomtarea 160 000kvm.
Totalrenovering av kontor i Örebro
Avser totalrenovering av kontor samt fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Hus M ska byggas i 3+1 plan. Plan 1-3 bestående av skolverksamhet med bl.a. lärosalar, hörsal, café, WC/RWC, studiehall och teknikrum. Plan 4 bestående av fläktrum. Hus M kommer även förbindas med Hus B via en förbindelselänk på plan 2. På utsidan kommer byggnaden förbindas med Hus C via GC-väg med skärmtak i två delar. Även 1st uteplatser förläggs på marknivå.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Uppförande av kontorslokaler mm för uthyrning.
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 4087m².
Nybyggnad av kontos- och verksamhetslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontors- och/eller verksamhetslokaler Vid Runnaby-rondellen i Örebro. Tomtarea ca 5500m².
Nybyggnad av ambulansstation i Berglunda, Örebro
Avser nybyggnad av en ambulansstation i Berglunda. Fastigheten är på ca:18 000m². BTA på respektive plan är ca: plan 1, 1588m², plan 2, 632m², plan 3, 47m². Totalt 2267m².
Nybyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 6800 kvm på Väster i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Avser nybyggnad av Bettorps förskola. Innan nybyggnad kan påbörjas ska den gamla förskolebyggnaden samt två paviljonger rivas. Rivning finns på projektid: 1587083.
Nybyggnad av församlingshem i Örebro
Avser nytt församlingshem samt växthus, miljöhus och parkeringsplatser.
Ombyggnad av lokaler m.m i Örebro
Varbergagatan 75/76 renoveras och lokalerna byggs delvis om, här ligger vårdcentralen mfl. idag. Detta avser delprojekt 4 av totalt 6 delprojekt. Projektid: 1504643 kommer att utföras först.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Om- och tillbyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Karlslunds ridanläggning. Omfattar tillbyggnad stall/personal i två plan 2x800 m2, tillbyggnad ridhus 1950 m2 samt ombyggnad av befintligt stall 1150 m2.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Garphyttan
Avser om- och tillbyggnad av skolköket på Garphyttans skola. Byte av inredning samt utbyggnad. Ombyggnadsyta ca 100 kvm och en utbyggnad på 50 kvm.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Utbyggnad av handel i Örebro
Avser utbyggnad av lokaler i bottenvåning.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Byggnadsarea 1060 kvm.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av hus A och B på Stureskolan. Underhållet består av ytskikt, el, ventilation, värme, VS, samt markarbeten då man ska byta ledningar i backen.
Renovering och anpassning av gamla kommunhuset i Hällefors
Ombyggnad av tidigare Hällefors kommunhus till lokaler för andra verksamheter (socialförvaltning, bibliotek, Lärcentra och hemtjänst). Omfattar renovering och ombyggnad av hus 1 med tillhörande markarbeten. Option på hus 2 finns på projektid: 1616343.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Ombyggnad av gamla kommunhuset samt nybyggnad av carport i Hällefors
Option frånprojektid: 1028370. Avser ombyggnad av hus 2 med tillhörande markarbeten, nybyggnation av carport och miljöbod.
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 32, Universitetssjukhuset i Örebro.
Nybyggnad av förskola i Hällefors
Nybyggnad av förskola med fyra avdelningar (80 platser) inklusive personalutrymmen och tillagningskök i kvarteret Lärkan, Hällefors.
Renovering av skola i Örebro
Planer finns på renovering av Glanshammars skola. Oklart om det kan bli delvis nybyggnad.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av idrottshall i Degerfors
Avser tillbyggnad av befintlig sim- och sporthall med ytterligare en sporthall med spelyta på 20x40 m samt en undervisningsbassäng på 17x8 m. Ingår gör även omklädningsrum.
Nybyggnad av solcellsdriven laddstation i Örebro
Avser nybyggnad av solcellsdriven laddstation i stadsdelen Rosta med kapacitet för både producering, lagring och delning av energi och med förberedelser för vehicle to grid-teknik. Fungerar som en carport med 16 bilplatser. Hyresgästerna som bor i stadsdelen hyr en plats och laddar sina elbilar på den gemensamma ytan. Laddstationen fungerar som ett större kluster.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Om- och tillbyggnad av skola i Askersund
Avser om- och tillbyggnad av Åsbro skola.. Yta tillbyggnad ca 250 m2, yta ombyggnad ca 100 m2. Syftet med projektet är att skapa större lokaler för skolans administration. De nya lokalerna innehåller personalrum, skolsköterska, kurator, specialpedagog och omklädning för personalen. Projektet knyter samman 2 st befintliga byggnadskroppar.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om. Gårdsplanen måste först läggas om. Det finns på projektid: 1623384.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 5
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Nybyggnad av anstalt i Kumla
Planer finns på nybyggnad av ett eller möjligen flera hus på ytan där det tidigare stod ett hus på anstalten som rivits.
Tillbyggnad av skola i Hallsberg
Tillbyggnad av skolbyggnad "dansens hus".
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av omklädningsrum och läktare i Örebro
Avser nybyggnation av omklädningsrum och läktare i anslutning till Mellringe IP:s nya idrottsplats.
Rivning av centrumhus i Örebro
Avser rivning av befintligt centrumhus innehållande livsmedelsaffär mm. Varberga Centrum-projektet kommer delas in i olika delprojekt. Detta avser det andra. Delprojekt 3 finns på projektid: 1504643
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av storkök i skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av storkök i skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnation, renovering- och utbyte av fasadhissar i Örebro
Avser ombyggnad/renovering/utbyte av 2 st fasadhissar.
Tillbyggnad med Reservvatten vid lasarettet Lindesberg
Avser vattenreningsutrustning inkl montage i ny byggnad, Lindesbergs Energi tillhandahåller råvatten inklusive renat vatten. Arbeten invändigt i Lindesbergs lasarett
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Nybyggnad av bygghandel.
Ombyggnad av trafikcentral i Hallsberg
Ny planlösning, installation av ny kyl- och ventilationsanläggning.
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 2
Entreprenad 2 omfattar TC Hallsberg, TC Norrköping, TC Ånge och TC Boden. Sammanlagd yta BRA ca 9400 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Om- och nybyggnad av ventilation vid skola i Kopparberg
Arbetena avser totalentreprenad för om och nybyggnad av luftbehandlingsinstallationer för OVK åtgärder i Kyrkbacksskolan.
Invändigt underhåll av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboendet Kv Sjukhuset i Askersund (Syrenen samt Borgmästargården)
Rivning av förskola i Bettorp, Örebro
Avser rivning av befintlig förskola och två paviljonger för att möjliggöra för en helt ny förskola. Nybyggnad finns på projektid:
Sommarunderhåll/ ytskiktsrenovering av skola, i Örebro
Avsikt att ytskiktsrenovera delar av skolan under sommaren 2020.
Ombyggnad av kylmaskinsutrustning i Ishall/curling , Lindesberg
Ombyggnad av Kylmaskinsutrustning och Curlingpist vid Lindehov sportanläggning.
Nybyggnad av tennishall i Lindesberg
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av kontor i Hallsberg
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Bygglov nybyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från lager till kontorsbyggnad och fasadändring.
Nybyggnad av butik i Karlskoga
Nybyggnad av butiks-, produktions- och lagerlokal.
Nybyggnad av telestation i Nora
Nybyggnad av elcentral.
Ombyggnad av vandrarhem i Örebro
Avser ändrad användning från särskilt boende till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från telestation till kontor.
Ombyggnad av förskola i Örebro
Bygglov ändrad användning till förskola.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garage och carportar.
Utvändigt underhåll av anstalt i Karlskoga
Fasadändring (nytt entréparti och fönster).
Utvändigt underhåll av kontor i Karlskoga
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Karlskoga
Fasadändring på handels-/bostadshus (ny fasadfärg).
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad/rivning teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av barack i Örebro
Bygglov uppsättning skyltar samt uppställning av container.
Ombyggnad av turistbyrå i Örebro
Bygglov ändrad användning från butikslokal till turistbyrå.
Ombyggnad av tennishall i Örebro
Bygglov ändrad användning från handelslokal till paddel.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av skola i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till skolverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från källarförråd till restaurang samt ombyggnation av bef restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Degerfors
Bygglov (tillfälligt 2029-11-30) nybyggnad obemannad affärslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring handelslokal, uppsättning av tre stycken skyltar.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring samt uppsättning av skyltar på handelslokal.
Nybyggnad av automatstation i Örebro
Bygglov nybyggnad anläggning för flytande biogas.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av mast och teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation fettavskiljare och imkanal, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation hiss, ventilation, va samt ändring av brand.
Ombyggnad av fritidshem i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation va-anläggning.
Invändigt underhåll av förskola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av matsal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd samt installation fettavskiljare i matsal.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: