Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro län

Askersund (10)
Degerfors (2)
Hallsberg (1)
Karlskoga (16)
Kumla (9)
Laxå (2)
Lekeberg (3)
Lindesberg (12)
Nora (3)
Örebro (66)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Nybyggnad av logistikanläggning i Törsjö, Örebro
Planer finns på en stor logistikanläggning med placering i Törsjö, Örebro. Markförvärv förestår om ett område på ca 720.000 kvm. Törsjö Logistik AB ägs gemensamt av Catena Logistik AB, AB Lokalhusman och Örebroporten Förvaltning AB.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 2
Planerad ombyggnad av hela stationsområdet med utökning av spårområden, broar, tunnlar, plattformar, parkeringar, ombyggnad av stationshus med mera. Upptaget i kommunens ekonomiska långtidsplan. Samarbetsprojekt med Trafikverket.
Nybyggnad av hotell i Örebro
Uppförande av nytt hotell med 120 rum som blir 14 meter brett och 63 meter långt. Fasad av transparent glas. Rummen i moduler som kommer färdiga och monteras på plats. Restaurang, relaxavdelning och konferensutrymmen. Hotellet kommer att ligga mellan McDonalds och Korthuset över Rudbecksgatan.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka samt bostäder.
Ny- och ombyggnad av skola i Fjugesta
Planer finns på om- och nybyggnad av Lekebergsskolan, årskurser 1 - 3. Upphandling av entreprenör kommer att ske som strategisk partnering. Uppskattad byggstart och kostnad. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering.
Ombyggnad av södra läktaren vid Behrn arena i Örebro
Ombyggnaden görs för att skapa fler loger, kontor, garage, kiosker och toaletter samt omklädningsutrymmen. Ett kontorshus i 5 våningar placeras bakom södra läktaren.
Nybyggnad av förskola i Askersund
Planens syfte är att möjliggöra förskola vid Kvarnhagsvägen/Banvallsvägen samt att förbättra trafiksituationen i området.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på en helt ny förskola i östra stadsdelen av Karlskoga.
Nybyggnad av lokaler och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra för verksamheter och kontor. Planområdet ligger i Marieberg, öster om motorvägen E20 och väster om Mariebergs bostadsområde.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Avser en ny skolbyggnad kallad Hus M som skall placeras där nuvarande paviljong M är placerad samt dockas till nuvarande hus B.
Nybyggnad av 7-9 skola och sporthall i Lindesberg
Nybyggnad av en 7-9 skola vid Stadsskogsvallen för ca 600 elever. Den nya 7-9 skolan ersätter den befintliga Stadsskogsskolan
Nybyggnad av F-6 skola & idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 4600 kvm samt en idrottshall på Väster i Örebro.
Renovering av F-6 skola i Örebro
Avser renovering av F-6 skola samt tillhörande tillagningskök och matsal. Renovering avser bla byte av stammar, samtliga ytskikt, byte av ytterpanel samt fönster. Tillskapande av nytt fläktrum i någon av ljusgårdarna LM2. Verksamhetsanpassningar med ändrad planlösning gällande grupprum, kapprum, WC, RWC, arbetsplatser personal, ventilation mm. Under sommarlovet 2019 ska nytt golv i köket utföras samt renovering av östra matsalen. Renoveringen ska utföras etappvis med 5 - 6 klassrum åt gången.
Nybyggnad av butik i Örebro
Nybyggnad av en EKO-butik i Örebro.
Tillbyggnad av galleria i Örebro
Projektet ligger stilla i avvaktan på beslut.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av förskola i Mosås, Örebro
Planer finns för förskola för ca 90 barn.
Nybyggnad av skola i Örebro
Planer finns för nybyggnad av F-6 skola. Även en industrihall som byggs om till idrottshall.
Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund
Tillbyggnad innehållande tillagningskök, matsal och biblioteksdel. Ombyggnad av Hus B inrymmande förskola med två avdelningar och en fritidsavdelning. Viss ombyggnad av Hus A för slöjdsalar och personalutrymmen. Angöringsplats för skolskjutsar. Utemiljö med lekutrustning, staket och förrådsbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Alnängarna, Örebro
Avser nybyggnad av förskola med eventuellt 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Hällefors
Avser ombyggnad av plan 2 och 3 på vårdbostad i Hällefors. Samt en tillbyggnad på ca 500 kvm.
Nybyggnad av idrottshall i Karlskoga
Nybyggnad av idrottshall, ca 1100 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och ställverk i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokaler, kontor och ställverk.
Nybyggnad av vårdcentral i Örebro
Planer finns på ny vårdcentral, Skebäck, Örebro.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av fristående produktionskök i Karlskoga
Avser nybyggnad av ett fristående produktionskök för tillagning till förskolor i Karlskoga och Degerfors kommun. Kökets kapacitet att producera ca 2500 portioner /dag.
Nybyggnad av grundskola i Örebro
Avser en ny F-6 Skola, Svealundsskolan, där den tidigare Eklundaskolan låg. Den nya planen har under juni ställts ut med ett troligt genomförandebeslut i augusti. Rivning av den gamla skolan är planerad till att starta under vecka 34.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Nybyggnad av padelhall i Kumla
Avser nybyggnad av en padelhall med plats för 4 spelplaner, entresolplan, omklädningsrum m m samt markarbeten med parkeringsplatser, planteringar.
Nybyggnad av radhus i Örebro
Avser nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Örebro
Avser om- och tillbyggnad av Lillåns skola. Tillbyggnaden omfattar ca 950 kvm i två plan. Till det ska en omfattande renovering av befintliga lokaler göras.
Invändig renovering av stationshus i Fjugesta, Lekeberg
Avser invändig renovering av Stationshuset i Fjugesta. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 1
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Del 2 finns på projektid: 1520469. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Ombyggnad av skola i Örebro, del 2
Projektet avser ombyggnad av tak/fönster och komplettering av ställverk. (Del 2). Del 1 finns på projektid: 1507585. Den totala kostnaden för både del 1 och del 2 uppgår till 10-15 mkr.
Nybyggnad av kaffestuga i Kumla
Planer finns på nybyggnad av kaffestuga/informationsstuga.
Tillbyggnad av förskola i Bettorp, Örebro
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utveckla Bettorps förskola. Både i Lillån och i Bettorp finns pågående planer för att utöka antalet bostäder, vilket medför ett ökat behov av förskoleplatser. Planförslaget medger en ökad byggrätt för förskolefastigheten Datumstämpeln 2 med möjlighet att utöka förskoleverksamheten till maximalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av skolbyggander till HVB-boende i Örebro
Avser ombyggnad av gamla skolbyggnader till ett HVB-boende med tillhörande utbildningslokaler. Omfattning BTA: Gamla skolbyggnaden ca 700 kvm, vaktmästar-/lärarbostaden ca 440 kvm. Nybyggnad BTA: Komplementbyggnad ca 32 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem. Ca 200 kvm i källarplan byggs om.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser renoveing samt anpassning av lokaler på Rudbecksskolan. Byte av ventilation och el/data system. Projektet innefattar även nya ytskikt och innerdörrar. Rivning av befintligt ventilationssystem kräver asbestsanering. Projektet kommer att genomföras som utförandeentreprenad med utökad samverkan, så kallad partnering.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av brandbilsgarage i Nora
Avser nybyggnad av ett brandbilsgarage vid Järboåns skola med minimi innermått 15x6,5 meter. Avser även en mindre ombyggnad av personalutrymmen i skola.
Byte av fönster i kommunhuset, Hällefors
Planer finns på byte av fönster i kommunhuset.
Ombyggnad av affärslokaler i Kumla
Avser att etappvis bygga om Swedbanks nuvarande lokal till två enheter. En till Swedbank och en till Fastighetsbyrån. Arbetet omfattar att mellan markplan och källare demontera en hiss med tillhörande schakt och trappa. Nytt fläktrum som betjänar de ombyggda delarna i huset ska byggas. Som tilläggsarbete kan det beställas utbyggnad av pastarestaurangen La Gondola med utökat antal sittplatser för gäster, gästtoalett samt kyl- och frysrum.
Tillbyggnad av kontor i Örebro
Avser tillbyggnad av kontor med ca 300 kvm.
Installation av solcellsanläggning till affärscentrum i Örebro
Avser installation av solcellsanläggning i affärshus.
Uppsättning av solceller vid Örebro Universitetssjukhus
Den totala installerade effekten solcellsel skall fördelas på 2 st byggnader inom USÖ. I pågående projekt nytt P-hus byggs på översta parkeringsplan en stålstomme ”pergola” på vilken en solcellsanläggning med en effekt på minst 180kW skall monteras. I pågående entreprenad byggs Campus USÖ på med en ny våning. På nytt yttertak installeras solcellsanläggning med en effekt på minst 180kW.
Uppförande av kontorsmoduler i Örebro
Omfattar en separat kontorsbyggnad i moduler som ska uppföras och användas som arbetsplats för tre administrativa avdelningar med ca 60 medarbetare vid Örebro universitet. Inledande hyresperiod på fem år från och med tillträdesdag. Om ORU inte skriftligen säger upp avtalet senast nio månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Sådan förlängning kan maximalt ske fem ggr. Avtalet kan således som längst löpa till och med 2028-09-30.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Nybyggnad av tankanläggning för biogas inom Örebro kommun
Projektet avser nybyggnad av en tankanläggning för Biogas inom Örebro kommun. Omfattar leverans av en komplett kompressoranläggning avsedd för fordonsgastankning/biogas inom fastigheten för befintlig bussdepå.
Nybyggnad av kompressoranläggning för biogas inom Örebro kommun
Projektet avser nybyggnad av en tankanläggning för Biogas inom Örebro kommun. Omfattar leverans av en komplett Kompressoranläggning avsedd för fordonsgastankning/Biogas intill en närliggande bussdepå.
Uppgradering av säkerhetssystem vid anstalter i Kumla, Södertälje och Härnösand
Objektet avser utförande av en uppgradering och utbyte av befintliga Teletekniska Säkerhetssystem, på anstalterna Kumla, Hall och Saltvik. Installationer som påverkas är huvudsakligen utbyte av överordnat larmsystem, fabrikat Saab-WCU. Selektiv upphandling.
Nybyggnad av omklädningsrum på Solberga IP, Örebro
Avser nybyggnad av 1-2 omklädningsrum på Solberga IP.
Ombyggnad av spa i Hällefors
Planer finns på om- och tillbyggnad av spa-anläggning.
Nybyggnad av solcellsanläggning på skola i Laxå
Omfattar installation av solkraftverk på Finnerödja skola.
Ny anläggning av solceller på Kvinnerstaskolan i Örebro
Avser uppförande av 2 st takmonterade och nätanslutna solcellsanläggningar på skola. Ridhuset kommer att förses med solceller på dess 2 södervända takdelar. Ladugården skall förses med solceller på dess västvända takdel.
Upprustning av skola i Kumla
Beslut ej tagna. Upptaget i kommunens investeringsplan.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Ljusnarsberg kommun
Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av byggvaruhus i Kumla
Nybyggnad av byggvaruhus.
Tillbyggnad av kontor i Lindesberg
Om/tillbyggnad av kontorslokal.
Nybyggnad av skola i Lindesberg
Nybyggnad och om/tillbyggnad av skolbyggnad, trädfällning.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal.
Nybyggnad av matsal i Örebro
Nybyggnad av matsal i skola.
Utvändigt underhåll av brandstation i Lindesberg
Nybyggnad av garage, fasadändring brandstation.
Rivning av skola i Askersund
Rivning av skola.
Rivning av bensinstation i Karlskoga
Rivning av bensinstation/verkstad.
Ombyggnad av kontor i Karlskoga
Ändrad användning av förläggningsbyggnad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning av kontorsbyggnad, anpassning av djurklinik, kontor och butik.
Ombyggnad av förskola i Askersund
Ändrad användning från boende för ensamkommande barn till förskola.
Ombyggnad av vårdbostad i Kumla
Ändrad användning till stödboende.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Ändrad användning från industri till handelslokal, samt fasadändring.
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022. Ny ventilation i kommunhuset och socialkontoret.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av barack i Örebro
Tidsbegränsat bygglov för fasadändring av byggbodar. Skyltar.
Ombyggnad av skola i Örebro
Tidsbegränsat bygglov för Ändrad användning från kontor till skola.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Tidsbegränsat bygglov Nybyggnad av kontorspaviljong t.o.m 2018-11-30.
Tillbyggnad av carport i Askersund
Tillbyggnad av 17 st carportar.
Tillbyggnad av barack i Örebro
Tillbyggnad av kontorsmodul under bef. skärmtak.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lindesberg
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av garage i Karlskoga
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av carport i Askersund
Förhandsbesked för nybyggnad av carport samt sopsorterings förråd om 18m2.
Nybyggnad av paviljong i Nora
Nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av telestation i Karlskoga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Fjugesta
Nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av telestation i Degerfors
Nybyggnad teknikhus/komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: