Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Örebro län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av kulturcentrum i Örebro
Avser nybyggnad av en arena om ca 15000 kvm innehållande Stadsbibliotek, Kulturskola, delar av gymnasieskolans estetiska program, restaurang mm. Avser lokaler för till exempel musik, teater, dans, föreläsningar, sagostunder och eget skapande.
Nybyggnad av kyrka och bostäder i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka samt bostäder.
Utveckling av Aspholmen, Örebro
Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för en utveckling av stadsdelen som plats för arbetsplatser, verksamheter, service, handel, bostäder, rekreation och mötesplatser.
Nybyggnad av hotell och kontor i Örebro
Avser nyproduktion av hotell med ca 150 rumoch kontor i 14 våningar.
Ombyggnad av Södra station i Örebro, etapp 1
Planer finns för nybyggnad av kontorshus vid Södra Station i Örebro.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av Alléskolan.
Nybyggnad av F-6 skola & idrottshall i Örebro
Avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för 350 elever om ca 4600 kvm samt en idrottshall på Väster i Örebro.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Avser fasadändring till glas & kompositskivor samt installation av solceller.
Nybyggnad av parkeringshus på Gustavsviksområdet i Örebro
Avser nybyggnad av parkeringshus i tre plan med plats för ca 250 bilar.
Nybyggnad av affärshus i Karlskoga
Nybyggnad av handelshus.
Inglasning av innergård på Karlskoga lasarett
Avser uppförande av glastak över ljusgårdar A+B på Karlskoga lasarett. Utförandeentreprenad med utökad samverkan.
Område för ombyggnad av handel i Örebro
Detaljplaneändring måste göras.
Omdaning och utveckning av Vivalla centrum i Örebro
Objektet kan komma att utföras i flera etapper, eventuellt parallella etapper.
Om- och tillbyggnad av T-huset vid USÖ, Örebro, Huvuddel 1
Avser tillbyggnad på ca 450 kvm som ska inrymma vattenreningsanläggning, bassänger samt rum för pumpanläggning. Flytt av befintlig pumpstation för spillvatten med tillhörande ledningar. Huvuddel 1 omfattar även tillbyggnad med ny entréhall med hiss samt anpassningar av lokaler inuti befintligt T-hus om cirka 200-400 kvm.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärder av akustikproblem, nytt låssystem, uppgradering av passersystem och åtgärdande av mark.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lindesberg
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av förskola i Hallsberg
Planer finns på nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar med plats för ca 150 barn i Kv Välten. Avser också verksamhetslokaler och personalutrymmen såsom personalrum, arbetsrum, vilrum, samtalsrum, centralförråd och hygienutrymmen.
Nytt verksamhetsområde i Laxå
Detaljplanen möjliggör etablering av verksamheter som exempelvis handel.
Ombyggnad av rehabavdelningen på Karlskoga lasarett
Ombyggnationen omfattar totalrenovering av hela rehabavdelningen. Avdelningen omfattar arbetsterapi, bassängdel inklusive två st nya ventilationsaggregat , fysiote-rapi, logopeder och övriga ytor såsom personal och gemensamma ytor. Arbetet omfat-tar även arbete i källaren och på intilliggande innergård .
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser en förskola med fem till sex avdelningar.
Nybyggnad av bilhall i Örebro
Avser nybyggnad av utställningshall för bilar samt verkstad och kontor. Igångsättning troligtvis under höst/vinter 2016.
Nybyggnad av förskola i Baggängen, Karlskoga
Avser nybyggnad av en modulbyggd förskola om fem avdelningar i ett plan med 19 barn per avdelning. Total yta ca 990 kvm.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Bettorp, Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med handel, kontor och lager.
Tillbyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintligt verksamhetsområde med kontor, handel och lager.
Tillbyggnad av idrottshall i Karlskoga
Tillbyggnad av idrottshall, ca 1000 kvm, samt fasadändring.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och utställningslokaler i Örebro
Avser nybyggnad av kontor och utställningslokaler. Föregående etapp har objekt nr 922488.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Almby skola. Hus A: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv. Hus E: Utbyte av samtliga installationer i skollokaler, byte av dörrpartier, ny ventilation, undertak, belysning, asbestsanering samt inre underhåll som målning av ytskikt och byte av golv.
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av Olaus Petri-skolan. 3 byggnader. Uppgradering av hela ventilationssystemet, åtgärda akustikproblem, nytt värmesystem, nytt avloppssystem, nytt kall-varmvattensystem, mindre ombyggnationer och åtgärdande av mark.
Nybyggnad av ridanläggning i Örebro
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Lindesberg
Avser nybyggnad av ett garage samt om- och tillbyggnad av personalbyggnad vid Lindesbergs reningsverk.
Tillbyggnad av moduler vid skola i Hällefors
Modulerna ska inrymma 8 st klassrum samt 6 st grupprum vilka ska vara i anslutning till klassrummen. Ca 30 elever per klassrum. Ett klassrum skall användas till arbetsrum och personalrum. Klassrummen ska vara sammanbundna med korridorer som också ska utgöra plats för avhängning av ytterkläder. Byggnaden kan vara både i ett eller två plan.
Tillbyggnad av skola i Örebro
Planer finns på att bygga till ett våningsplan på en befintlig huskropp.
Utbyggnad av bensinmack i Fjugesta
Projektet avser utbyggnad av bensinmack med en tvätthall.
Ombyggnad av skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av kök och matsal, förlängning av lastkaj med ny angöring för varutransporter och en ny miljöbod (Del 1). Visning av arbetsområdet: Anneli Seppälä Hovstaskolan 019-212970. I samband med ombyggnationen så byggs taket om för inbyggnad av ventilationskanaler. Fönster i fasad byts ut i hela den delen av skolan som omfattas av ombyggnation (Del 2). Installation av nytt fläktrum i källarplan. Visning av arbetsområdet: Marcus Forsberg Riksbyggen 019-192441.
Ombyggnad av ishall, Lindesberg
Ombyggnad av ishall med ny entré, café och läktare samt utemiljö för skolan och besökare.
Installation av solcellsanläggningar i Askersund
Avser installation av solcellsanläggningar för ett antal byggnader inom Askersunds kommun. Installeras etappvis under 3 år. Huvuddel 1 motsvaras av 1.Solcellsanläggning Björkängens förskola. 2. Solcellsanläggning Humlegårdens förskola. 3. Solcellsanläggning IP Solberga. 4. Solcellsanläggning Knappfabriken 4 gruppbostad. 5. Solcellsanläggning Lärkbacken. Huvuddel 2 motsvaras av 6. Solcellsanläggning Repslagarens förskola. 7. Solcellsanläggning Rådhuset. 8. Solcellsanläggning Rönneshytta skola. 9. Solcellsanläggning Sundängens förskola. Huvuddel 3 motsvaras av 10. Solcellsanläggning Åmmebergs skola 11. Solcellsanläggning Åsbrohallen
Ombyggnad till vandrarhem i Örebro
Avser ombyggnad till vandrarhem.
Om- och tillbyggnad av tandläkarmottagning i Örebro
Avser ombyggnad av Folktandvårdens sterilcentral samt tillbyggnad av ett lunchrum om ca 50 kvm.
Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg
Avser om- och tillbyggnad av Ljusnarshallen på Kyrkbacksskolan. Ombyggnaden omfattar idrottshallen med tillhörande omklädningsruj samt ombyggnad av matsal och kök. I detta ingår även ombyggnad av ventilationsanläggningen, ny VS samt en ny elinstallation. Tillbyggnaden avser en ny handikappsanpassad entré med tillhörande el- och VVS-arbeten. Samt en ny hiss.
Rivning av skola i Örebro
Avser rivning av samtliga byggnader på nuvarande Eklundaskolan.
Nybyggnad av kontor i Kumla
Nybyggnad av lager och kontor.
Anpassning av lokaler för BYGGmax i Hällefors
Avser anpassning av lokaler för etablering av BYGGmax i Hällefors.
Tillbyggnad av kontor i Degerfors
Projektet avser tillbyggnad av befintligt kontor samt nybyggnad av skärmtak vid Degerfors Energis anläggning i Degerfors, ca 214 kvm. Avser även ombyggnad för ventilationsanläggningen samt markarbeten.
Uppförande av kontorsmoduler i Örebro
Omfattar en separat kontorsbyggnad i moduler som ska uppföras och användas som arbetsplats för tre administrativa avdelningar med ca 60 medarbetare vid Örebro universitet. Inledande hyresperiod på fem år från och med tillträdesdag. Om ORU inte skriftligen säger upp avtalet senast nio månader innan avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Sådan förlängning kan maximalt ske fem ggr. Avtalet kan således som längst löpa till och med 2028-09-30.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Detta projekt avser byggande av ett "provrum" inför kommande renovering av salsvåningen på medborgarhuset i Örebro. Renovering av salsvåning finns på projektid: 1483159
Ombyggnad av konserthus i Örebro
Avser anpassning av Örebros konserthus konsertsal. Anpassningarna avser förbättring av akustiken, arbetsmiljön samt möjliggöra för konserter med förstärkt musik.
Tillbyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där en etapp blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 1.
Nybyggnad av bensinstation i Örebro
Avser nybyggnad av adblue station.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning. Unisport Scandinavia Ab är leverantörer av sporthallsinredning.
Ombyggnad av ventilation i slott i Örebro
Avser ombyggnad av luftbehandlingsaggregat i de delar som ska bli café och museiverksamhet.
Ombyggnad av ventilation och kyla i butik i Sköllersta
Avser ombyggnad av ventilation och kyla i butik.
Ombyggnad av omklädningsrum på Solberga IP, Örebro
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ombyggnad av Åsbrohallen I Askersund
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Rivning av förskola i Ljusnarsberg
Avser rivning av förskolebyggnad, ca 605 kvm.
Uppsättning av solceller på Örebro Universitet
Avser uppförande av två solcellsanläggningar vid Campus Örebro. Anläggningarna skall placeras på Långhuset och Teknikhuset.
Nytt tak på skolfastighet i Örebro
Avser nytt tak med papp och tilläggsisolering.
Nytt golv till Stråhallen i Karlskoga
Avser nytt underlag på de åtta badmintonbanorna i Stråhallen. Befintligt golv består av sportmatta på trägolv byggt på bjälklag som vilar på betongplatta.
Ombyggnad av skola i Örebro
Avser inrättande ventilation på skola.
Takbyte på kommunhuset i Laxå
Avser byte av plåttak m.m på kommunhuset i Laxå.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 2. Etapp 1 finns på projektid: 1123402.
Ombyggnad av vårdcentral i Örebro
Avser en mindre tillbyggnad samt invändig ombyggnad vid vårdcentral i Örebro. Delas in i 3 etapper där den första etappen blir tillbyggnad och de andra 2 avser ombyggnad i befintliga lokaler. Detta avser etapp 3. Etapp 2 finns på projektid: 1493157.
Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser mindre ombyggnad av Ikeavaruhus.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Fjugesta
Avser nya markiser och fläkthuv på tak.
Förnyelse av utemiljö vid skola i Kopparberg
Avser upprustning av utemiljön på Kyrkbacksskolan.
Rivning av garage i Ljusnarsberg
Avser rivning av 2 garagebyggnader. Option från projektid: 1479528 och 1476329
Tillbyggnad av kontor i Askersund
Tillbyggnad av bef kontors och lagerlokaler för MSI EL.
Utbyte av sarg i ishallen i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av värmeanläggning vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Ombyggnad av affärshus i Lindesberg
Ändrad användning av affärslokal.
Ombyggnad av skola i Lindesberg
Om/tillbyggnad av l-huset, lindeskolan.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning till kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring samt ändring av brandvägar på kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Örebro
Bygglov ändrad användning från butik till café.
Tillbyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov tillbyggnad av sommarservering, gustavsvik resort ab.
Tillbyggnad av garage i Örebro
Bygglov tillbyggnad garage.
Tillbyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov tillbyggnad kulturbyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Örebro
Bygglov underhåll-särsk bevarandevärde komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örebro
Bygglov anordnande av torn för filmning.
Utvändigt underhåll av kontor i Örebro
Bygglov fasadändring kontors- och affärshus, uppförande av entréramp och trappa.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Örebro
Bygglov nybyggnad av containers/byggbodar/carport.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernod 3.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad, fibernoder.
Nybyggnad av telestation i Örebro
bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Utvändigt underhåll av garage i Örebro
Bygglov ändring fasader på garagebyggnad (byte av portar).
Nybyggnad av barack i Kumla
Nybyggnad av baracker samt rivning av befintlig barack.
Nybyggnad av automatstation i Fjugesta
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av garage i Nora
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av klubbhus i Hällefors
Installation av hiss.
Ombyggnad av bensinstation i Lindesberg
Om/tillbyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av toalett i Lindesberg
Nybyggnad av offentlighetstoalett.
Nybyggnad av servicebyggnad i Nora
Nybyggnad av servicebyggnad vid rastplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: