Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Örebro län

Askersund (5)
Degerfors (4)
Hallsberg (10)
Karlskoga (18)
Kumla (2)
Laxå (0)
Lekeberg (2)
Lindesberg (18)
Nora (4)
Örebro (79)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 153 st.

Nybyggnad av IT-hus i Örebro
Avser ny kontorsbyggnad för Regionens IT-avdelning. Byggnaden omfattar ca 5500 m² och ska innehålla arbetsplatser för ca 170 medarbetare. Den ska även inrymma mindre lagerytor och godsmottagning samt en datahall och teknikutrymmen. I projektet kommer arbeten med mediaförsörjning, bland annat energicentral för bergvärme/-kyla för byggnaden, att ingå. Det ska även utredas om solcellsanläggning ska installeras på det nya taket. Nybyggnaden ska placeras i kvarterets norra del mot Fredsgatan och Faktorigatan. Byggnaden kommer att uppföras i 2-3 plan samt en vindsvåning.
Nybyggnad av hotell i Örebro
Avser nyproduktion av hotell i 9 plan med ca 160 rum samt fitness, restaurang- och bardel. Resterande våningsplan utgörs av kontor.
Nybyggnad av vårdboende i Örebro
Avser nytt vårdboende innehållande ca 80 platser samt gruppbostad om 6 lägenheter. Miljöbyggnad silver. Beställaren tar över projektet när det är färdigbyggt
Nybyggnad av kyrka i Örebro
Avser nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser ett nytt kontorshus i Kv Korsningen i Örebro.
Nybyggnad av kontorshus i Örebro
Avser nybyggnad av kontorshus.
Om- och tillbyggnad för cyklotronanläggning vid O-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Avser till-och ombyggnad för en cyklotronanläggning med tillhörande radiokemienhet samt lokaler för ytterligare en PET/CT-kamera.
Nybyggnad av förskola i Karlskoga
Nybyggnad av förskola i 2 plan med plats för 4 avdelningar.
Nybyggnad av handelshus i Örebro etapp 2
Planerad etapp efter etapp 1 på: 1002626 Hela tomten är på ca 40 000 kvm.
Om- och tillbyggnad av vårdbostad i Hällefors
Avser om- och tillbyggnad på 1160 m2 BTA, om tre plan som kommer att rymma en lobby, expeditioner, gemensam varumottagning, soprum mm i bottenvåning. Plan 2 och 3 omfattar 6 nya lägenheter per plan, vardagsrum och kommunikationsytor. Den totala ytan, ombyggnad inkl tillbyggnad är ca 3425 m2 BRA.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Avser nybyggnad av kontorslokaler i Källeruds park. Byggnaden består av 3 våningar med inglasad innergård. En stor takterass samt öppna garageplatser i suterrängplan planeras också.
Nybyggnad av gymnasieskola i Hallsberg
Hus M ska byggas i 3+1 plan. Plan 1-3 bestående av skolverksamhet med bl.a. lärosalar, hörsal, café, WC/RWC, studiehall och teknikrum. Plan 4 bestående av fläktrum. Hus M kommer även förbindas med Hus B via en förbindelselänk på plan 2. På utsidan kommer byggnaden förbindas med Hus C via GC-väg med skärmtak i två delar. Även 1st uteplatser förläggs på marknivå.
Nybyggnad av centrum­verksamheter och kontor i Örebro
Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse för centrum­användning och kontor av hög arkitektonisk kvalitet till en höjd motsvarande 3 till 5 våningar inom den södra och östra delen av kvarteret Hållstugan i centrala Örebro
Ny- och ombyggnad av skola i Fjugesta, etapp 3
Planer finns på om- och nybyggnad av Lekebergsskolan, årskurser 1 - 3. Upphandling av entreprenör kommer att ske som strategisk partnering. Uppskattad byggstart och kostnad. Entreprenör upphandlad genom strategisk partnering. Uppdelas i 3 etapper! Etapp 1A finns på projektid: 1293611.
Nytt reservkraftverk vid lasarettet Lindesberg
Ny byggnad för reservkraft ska uppföras på befintlig byggnad (Hus 09), Hus 09 ligger delvis under markytan, källarplan med gräsyta ovan.
Om- och tillbyggnad av kök på skola i Garphyttan
Avser om- och tillbyggnad av skolköket på Garphyttans skola. Byte av inredning samt utbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Örebro
Avser nybyggnad av en förskola med 5 avdelningar i 2 våningar. Byggnadsarea 1060 kvm.
Nybyggnad av brandstation i Örebro
Avser nybyggnad av en brandstation i Örebro kring Österplan, i anslutning till Universitetsallén. Rivning och sanering måste ske på tomten innan nybyggnationen kan starta. Det finns på projektid: 1594860
Renovering av skola i Örebro
Avser renovering av hus A och B på Stureskolan. Underhållet består av ytskikt, el, ventilation, värme, VS, samt markarbeten då man ska byta ledningar i backen.
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 31, Universitetssjukhuset i Örebro.
Nytt reservkraftverk vid USÖ i Örebro
Nytt reservkraftverk till hus 32, Universitetssjukhuset i Örebro.
Ombyggnad av skola till flerbostadshus i Lindesberg
Planer finns på ombyggnad av skola till bostäder.
Renovering och anpassning av gamla kommunhuset i Hällefors
Ombyggnad av tidigare Hällefors kommunhus till lokaler för andra verksamheter (socialförvaltning, bibliotek, Lärcentra och hemtjänst). Omfattar renovering och ombyggnad av hus 1 med tillhörande markarbeten. Option på hus 2 finns på projektid: 1616343.
Ombyggnad av vårdcentral till flerbostadshus i Lindesberg
Ombyggnad av tidigare vårdcentral på fastigheten Bägaren 13 till bostäder. BOA 880 kvm. Entreprenaden omfattar även ombyggnad av parkering och uppförande av nytt garage och carport samt byte av låssystem på Bytesgatan 2 på den närliggande fastigheten Rudan 12.
Utbyggnad alt. nybyggnad av förskola i Rinkaby, Örebro
Utreder olika alternativ för antingen utbyggnad av förskolan eller en nybyggnation. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Örebro
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av verksamhet norr om Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.
Nybyggnad av förskola i Hällefors
Nybyggnad av förskola med fyra avdelningar (80 platser) inklusive personalutrymmen och tillagningskök i kvarteret Lärkan, Hällefors.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Avser utbyggnad av bakomytor till kundrestaurang samt renovering av kontorsdelar i varuhuset. Syftet är att få till en bättre arbetsmiljö.
Renovering av F-6 skola i Örebro, etapp 5
Avser renovering av F-6 skola samt tillhörande tillagningskök och matsal. Renovering avser bla byte av stammar, samtliga ytskikt, byte av ytterpanel samt fönster. Tillskapande av nytt fläktrum i någon av ljusgårdarna LM2. Verksamhetsanpassningar med ändrad planlösning gällande grupprum, kapprum, WC, RWC, arbetsplatser personal, ventilation mm. Under sommarlovet 2019 ska nytt golv i köket utföras samt renovering av östra matsalen. Renoveringen ska utföras i 5 etapper med 5 - 6 klassrum åt gången.
Nybyggnad av lokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av en huskropp för Kvinnohuset i Karlskoga. Nybyggnaden ska sammanlänkas med befintlig fastighet.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örebro
Avser nybyggnad av gymnasieskola. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri-, affärs- och kontorslokal. Omfattning oklar.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 2
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 3
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 4
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Renovering av vårdboende i Örebro, etapp 5
Projektet uppdelas i 5 etapper. Byggnadens yttertak kommer att bytas och flagnande färg kommer att åtgärdas direkt efter vintern. Invändigt kommer byte av branddörrar som en del i de planerade brandsäkerhetsförbättringarna, renovering av ytskikt och uppsättning av ny belysning i korridorer. Köken på avdelningarna kommer också att renoveras. Alla etapper ska vara färdigställda till sista februari 2021.
Nybyggnad av klubblokal i Karlskoga
Avser nybyggnad av klubblokal för fotbollslag på Kilsta IP i Karlskoga.
Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Avser byggnation av gradängsittning.
Renovering av förskola i Örebro
Avser renovering av Sagogårdens förskola i Örebro. Omfattar 4 avdelningar. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Avser ombyggnad av Aggerudsskolan. Skolan är i behov av förbättrad tillgänglighet och ny ventilation. En hiss och ett antal nya toalettgrupper ingår i den planerade ombyggnationen liksom en allmän uppgradering av inre underhåll. Total bruksarean för Aggerudsskolan är cirka 4180 kvm. Option från projektid: 1562150.
Nybyggnad av omklädningsrum och läktare i Örebro
Avser nybyggnation av omklädningsrum och läktare i anslutning till Mellringe IP:s nya idrottsplats.
Tillbyggnad av omklädningsrum vid ishall i Nora, etapp 2
Option från projekt 1532462. Avser tillbyggnad av Nora ishall med 3 omklädningsrum.
Renovering av stödboende i Örebro
Renovering av befintlig lokal för stödboende/härbärge. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2020-2024.
Renovering av storkök i skola i Örebro
Projektet avser ombyggnad av storkök i skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bussterminal i Guldsmedshyttan
Avser att lösa trafiksituationen inom området vad gäller parkering, logistik och busstrafik.
Tillbyggnad med Reservvatten vid lasarettet Lindesberg
Avser vattenreningsutrustning inkl montage i ny byggnad, Lindesbergs Energi tillhandahåller råvatten inklusive renat vatten. Arbeten invändigt i Lindesbergs lasarett
Drift och avhjälpande underhåll av Trafikverkets trafikcentraler, entreprenad 2
Entreprenad 2 omfattar TC Hallsberg, TC Norrköping, TC Ånge och TC Boden. Sammanlagd yta BRA ca 9400 m2. Tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning.
Nybyggnad av byggvaruhus i Lindesberg
Nybyggnad av bygghandel.
Om- och nybyggnad av ventilation vid skola i Kopparberg
Arbetena avser totalentreprenad för om och nybyggnad av luftbehandlingsinstallationer för OVK åtgärder i Kyrkbacksskolan.
Nybyggnad av kontor i Örebro Etapp 2
Avser nybyggnad av kontor på ca 2000 kvm.
Ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök i Hallsberg
Avser ombyggnation av mottagningskök till tillagningskök för ca 600 portioner per dag.
Nybyggnad av omklädningsrum på Solberga IP, Örebro
Avser nybyggnad av 1-2 omklädningsrum på Solberga IP.
Invändigt underhåll av vård- och omsorgsboende i Askersund
Avser installation av boendesprinkler inom vård och omsorgsboendet Kv Sjukhuset i Askersund (Syrenen samt Borgmästargården)
Ny entresol i Conventum arena i Örebro
Avser nybyggnad av nytt entresolplan i Conventum arena. Partneringprojektet utförs i två skeden: Skede 1 = Upphandling av installatörer och ev. projektörer, riktpriskalkylering, överenskommelse och beslut om projektets budget, det sk riktpriset, samt beslut om övergång till skede 2. Skede 2 = Genomförande och färdigställande av det som beslutats i Skede 1, dvs primärt fortsatt projektering till bygghandling samt byggproduktion.
Rivning av förskola i Bettorp, Örebro
Avser rivning av befintlig förskola och två paviljonger för att möjliggöra för en helt ny förskola. Nybyggnad finns på projektid:
Sommarunderhåll/ ytskiktsrenovering av skola, i Örebro
Avsikt att ytskiktsrenovera delar av skolan under sommaren 2020.
OVK-besiktningar i Ljusnarsbergs kommun
Projektet avser OVK besiktningar på fastigheter i Ljusnarsbergs kommun.
Utvändig fasadrenovering av skola, i Örebro
Projektet omfattar fasadrenovering av Virginska skolans södra, västra och norra fasad.
Ombyggnad av kylmaskinsutrustning i Ishall/curling , Lindesberg
Ombyggnad av Kylmaskinsutrustning och Curlingpist vid Lindehov sportanläggning.
Nybyggnad av kontor i Örebro
Nybyggnad av kontorsbyggnad och lagertält.
Ny ventilation vid kommunhuset, Ljusnarsbergs kommun
Avser utbyte av ett ventilationsaggregat. . I de ytor som aggregatet betjänar bedrivs verksamhet av art så som kontor, datarum, omklädningsrum, konferensrum och arkiv.
Renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av ventilation och byte av yttertak.
Ny ishockeysarg till ishall i Kumla
Avser friläggande av befintlig sarg mot läktare och bås (spelar- & funktionärsbås), demontering av befintlig sarg, upphandling av ishockeysarg med tillhörande publikskydd, frakt och avlastning av sargen, alternativt förmedla försäljning,montering av sarg, publikskydd och hängnät (droppnät) på befintlig betongpist (påbyggd på äldre betongpist) i en arena klassificerad som Publikhall B.
Rivning av samlingslokal i Hällefors
Rivning av godtemplargården.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Lindesberg
Byte av ventilationsaggregat m m.
Nybyggnad av restaurang i Karlskoga
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av kontor i Hallsberg
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Nora
Ombyggnad som avser ändrad användning från butik till tandklinik.
Ombyggnad av cafeteria i Lindesberg
Nybyggnad av miljöbod, ändrad användning från förråd till café/verksamhet.
Nybyggnad av kontor i Lindesberg
Nybyggnad av industri/kontor/lager samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av kontor i Karlskoga
Nybyggnad av industri/kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från lager till kontorsbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av hamburgerbar i Örebro
Bygglov tillbyggnad restaurang, fasadändring, anordning av nya parkeringsplatser, nya skyltar.
Tillbyggnad av krematorium i Örebro
Bygglov tillbyggnad samt fasadändring krematoriebyggnad, marklov för nedgrävd trädgård.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Ändrad användning av vindsförråd till kontor samt tillbyggnad av entresol.
Tillbyggnad av restaurang i Karlskoga
Tillbyggnad av restaurang och uppsättning av fasadskylt.
Nybyggnad av barack i Lindesberg
Uppförande av byggnadsmoduler.
Ombyggnad av dagcenter i Lindesberg
Ändrad användning från bostad till dagligverksamhet.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från kontor till restaurang samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Örebro
Bygglov ändrad användning från källarförråd till restaurang samt ombyggnation av bef restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Degerfors
Bygglov (tillfälligt 2029-11-30) nybyggnad obemannad affärslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring handelslokal, uppsättning av tre stycken skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örebro
Bygglov fasadändring samt uppsättning av skyltar på handelslokal.
Nybyggnad av automatstation i Örebro
Bygglov nybyggnad anläggning för flytande biogas.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad av mast och teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Örebro
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad/utrymme.
Nybyggnad av samlingslokal i Örebro
Avser nybyggnad av samlingslokal, mur samt parkeringar.
Ombyggnad av affärshus i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i handelslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring av ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Anmälan ändring ventilation i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation fettavskiljare och imkanal, ändring av brandskydd.
Ombyggnad av församlingshus i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation hiss, ventilation, va samt ändring av brand.
Ombyggnad av fritidshem i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation va-anläggning.
Invändigt underhåll av förskola i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd installation ventilation.
Ombyggnad av matsal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring brandskydd samt installation fettavskiljare i matsal.
Ombyggnad av samlingslokal i Örebro
Anmälanspliktig åtgärd ändring samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från restaurang till kontor.
Ombyggnad av kontor i Örebro
Bygglov ändrad användning från telestation till kontor.
Ombyggnad av förskola i Örebro
Bygglov ändrad användning till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: