Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Piteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av skola etapp 2 i Piteå
Om- & tillbyggnad av skola i Piteå.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför renovering och ombyggnad av Flygel C med tillhörande förbindelsegångar och yttertak, stadshuset Piteå.
Om- & tillbyggnad av kontor i Piteå
Upphandling av entreprenad om- och tillbyggnad av PiteEnergi kontorsfastighet. AB PiteEnergi ska bygga till kontoret med ca 1030m² BTA och bygga om ca 750m². I entreprenaden ingår markarbeten för utförande av nya kör- och parkeringsytor, uteplatser samt underarbeten för grundläggning av nybyggnad och sophus, schakt för el- och vvs- arbeten. Markarbeten omfattar bland annat VA-, fjärrvärme och arbeten för el-kanalisation. Markyta som berörs av markarbeten är ca 2 200 m² Asfaltytor, ca 1000m² gröngjorda ytor och ca 670m² plattläggning. Husbyggnadsarbeten omfattar tillbyggnad av kontor i 3 våningar samt med nytt fläktrum i våning 4.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Nybyggnad av församlingshus i Piteå
Nybyggnad av personalbyggnad vid Hedens skogskyrkogård.
Rivning av skola i Piteå
Rivning av skola.
Fönsterrenovering av kyrka i Piteå
Fönsterrenovering Hortlax kyrka.
Ombyggnad av vårdhem i Piteå
Inst el ändr av ventilation i vårdlokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Piteå
Bygglov montering av utvändig hiss samt ny utrymningsväg.
Ombyggnad av skola i Piteå
Ombyggnad av skola samt ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig ändring av publik lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet i publika lokaler.
Ombyggnad av förskola i Piteå
Ändring av ventilation i förskola.
Rivning av barack i Piteå
Rivning komplementbyggnad - byggbarack.
Nybyggnad av tennishall i Piteå
Tidsbegränsad nybyggnad av publiklokal -padelhall.
Ombyggnad av skola i Piteå
Tidsbegränsad åtgärd - skola.
Utvändigt underhåll av vårdhem i Piteå
Tillbyggnad av separat provisorisk ingång/ramp på vårdlokal (tidsbegränsat).
Uppförande/förhyrning av tälthall till Stora Nolia i Piteå
Upphandlingen avser hyra av ca 2400 kvm tälthall till Stora Nolia i Piteå 2020.
Renovering av vindskivor kyrka i Piteå
Renovering & målning av vindskivkor på Hortlax kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: