Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av akuten mm på Sunderby sjukhus, Luleå
Om- och tillbyggnad av Sunderby sjukhus akutvård.
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Nybyggnation för vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus, Byggnad 124. Nybyggnad kommer att ske i anslutning till byggnad 105 med pågående verksamhet omfattande psykiatri. Byggnaden för vårdinrättning är fördelat på två plan, ca 8000 m2. Till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, m.m, ca 4000 m2. Arbeten omfattar även anslutande rum i byggnad 105 på samtliga våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad MT-lokal Sunderby sjukhus by 106
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler för Medicinteknik (MT) samt iordningställande av ny MT-verkstad. Ombyggnaden berör direkt ca 590 m2 och totalt med temporära områden ca 1200 m2.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus samt nybyggnad av fläktrum.
Nybyggnad av restaurang i Luleå
Nybyggnad av restaurang samt skyltanrordning.
Ommålning av fasader på Råneå kyrka
Ommålning av fasader på kyrka.
Byte av passagesystem i LM skolor i Luleå
Avser byte av passagesystem inom 13 skolor: Alviksskolan, Antnässkolan, Benzeliusskolan, Boskataskolan, Borgmästarskolan, Ersnässkolan, Kråkbergsskolan,
Ombyggnad av konferenslokaler på hotell i Luleå
Hotellets konferensdel växer med ca 300 kvm då man tar mer yta i fastigheten.
Hyresgästanpassning av lokaler i Luleå
Hyresgästanpassning av lokaler för Riksbyggen.
Rivning av kontor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 2970 m2. Behandlad tomtarea: ca 8973 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågnings-underlaget i övrigt.
Ombyggnad till cafeteria i Luleå
Avser fd Fabrikens lokal.
Renovering av Mjölkuddskyrkan i Luleå
Renovering av befintliga fönster och dörrar i kyrka. Avser slipning och skrapning av ekpartier.
Renovering av Örnäsets kyrka i Luleå
Renovering av befintliga fönster och dörrar i kyrka. Avser slipning och skrapning av ekpartier.
Utvändig målning av skola i Gammelstad, Luleå
Avser utvändig målning av Mariebergsskolan (2 st byggnader) samt fristående förråd i Gammelstad.
Hyresgästanpassning av lokaler i Luleå
Kontorsmiljö, golvläggning, målning, akustikundertak och snickeriarbeten. Anpassning av befintligt nätverk, kraft och kanalisation. Ventilation för tillkommande rum.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av fd DollarStore, Vändskivan 5.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler.
Rivning av parkeringshus i Luleå
Rivning av parkeringsgarage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för baracker och parkeringsplatser t o m 2018-10-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för moduler.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig förskolebyggnad 1 avd t o m 2023-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tillfälliga arbetsbaracker t o m 2023-03-31.
Nybyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uteserveringsbar fr o m 2018-05-18 t o m 2018-09-30.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av kontorshus industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad samt utvändig ändring av butik och restaurang.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare i drivmedelsanläggning.
Byte av belysning vid ridhus i Luleå
Avser byte av belysning i Hertsö ridhus.
Rivning av kontor i Luleå
Rivning av kontorshus.
Byte av belysning inom sporthall i Hälsans Hus, Luleå
Entreprenaden avser byte av belysning i sporthall.
Rivning av järnvägsstation i Luleå
Rivning av stationsbyggnad.
Tillbyggnad av balkong på kontorshus i Luleå
Tillbyggnad balkong på kontorshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus, fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus, mindre justeringar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: