Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av bostäder Dalbo i Luleå
Tomter för radhus, kedjehus, kontor och andra verksamheter.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Renovering av klimatskal samt hyresgästanpassningar på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Projektet avser renovering av klimatskal och hyresgästanpassningar i hus A, B, E och F på Luleå Tekniska Universitet. Genomförda statusbesiktningar visar på problematik med Byggnadsrelaterad ohälsa (BRO).
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Inhyrning av skolpaviljonger i Luleå
Avser etablering, förhyrning samt avetablering av paviljonger samt underhåll av paviljongerna under avtalstiden. Kontraktet ger beställaren möjlighet att förlänga tecknat avtal med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Fönsterbyte mm kontor i Luleå
Fönsterbyte och lagning av putsfasad.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Nybyggnad av omklädningsbyggnad i Luleå
Avser nybyggnad av omklädningsbyggnad. I projektet ingår även rivning av befintlig omklädningsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Omläggning av tak på tennishall i Luleå
Avser omläggning av tak på Arcus tennishall.
Nybyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av affärshus.
Rivning av restaurang i Luleå
Rivning av restaurang på hertsötorget 2.
Nybyggnad av tennishall i Luleå
Nybyggnad av padelhall Björsbyn 9:76,9:100.
Nybyggnad av idrottshall i Luleå
Nybyggnad av sporthall.
Nytt tak på missionskyrka i Luleå
Nytt tak och fasadbyte.
Nytt tak på Bergströmska gården i Luleå
Objektet avser ombyggnad/byte av befintligt tak på Bergströmska gården, Sparven 16 Luleå.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus och kontorshus. Målning av fasad, inglasning av entre, nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ändrad användning av kommunal friskola till privat.
Nybyggnad av automatstation i Luleå
Nybyggnad av tankstation för fordonsgas.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av pantstation.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av teknikbyggnad.
Rivning av kontor i Luleå
Selektiv rivning av 5 byggnader kontor, förråd och garagebyggnader.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar/omklädning t o m 2021-03-31.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorshus t.o.m 20220903.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig lagerhall 8 Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker 2a Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontor 2 b Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga omklädningsrum 7 Porsön 1:416.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorsmodul.
Ombyggnad av turistbyrå i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av huvudbyggnad.
Byte av belysning i simhall i Luleå
Avser byte av befintlig allmänbelysning i simhall.
Byte av styr- och övervakning i Hälsans Hus, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av byte av 2 st apparatskåp för fastighetsautomation för fjärrvärmeundercentral och ventilation samt därtill hörande fältprodukter.
Byte av ventilationsaggregat på bensinstation i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i drivmedelsanläggning.
Invändigt underhåll av kontor i Luleå
Invändig ändring av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: