Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av räddningsstation i Luleå
Luleå kommun har beslutat att bygga en ny huvudbrandstation för Luleå innehållande lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt för ytterligare en verksamhet (kontorsverksamhet).
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Tillbyggnad av hotell i Luleå
Tillbyggnad av Scandic hotell i Luleå med 112 rum.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Nybyggnad av livsmedelsbutik och parkeringsplatser i Luleå
Nybyggnad av butik och ca 150 p-platser.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och affärshus, takkupor.
Om- & tillbyggnad av ÅF-huset i Luleå
Syftet med detaljplanen är att dels möjliggöra en om- och tillbyggnad av ÅF-huset på Trasten 14 eftersom de planerade byggåtgärderna strider mot gällande detaljplan, dels utreda i vilken omfattning de befintliga byggnaderna i kvarteret omfattas av kulturhistoriska värden.
Om- & nybyggnad av kontor i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i bef källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entreér och lastkaj i fasad. Nya p-platser. Yta nyproduktion ca 434 m2 Ombyggnad ca 40 m2.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, garage samt parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Rivning av skola i Luleå
Rivning av skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Nybyggnad av vårdbostad i Luleå
Ändrad användning av vård- och omsorgsboende.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Utvändig ändring av förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus, industribyggnad.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ombyggnad, ändrad planlösning i gym.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av kontorshus/förrådsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov av baracker t o m 2022-10-15.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar och förrådscontainrar t o m 2020-12-31.
Ombyggnad av hotell i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av hotell t o m 2028-12-31.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad. kontorsverksamhet för kommmunal verksamhet t o m datum 2023-12-17.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov t o m 2019-02-01 för modulbyggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Nybyggnad av solskydd vid förskola.
Nybyggnad av carport i Luleå
Nybyggnad av carport samt rivning av befintlig efter brand.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus samt rivning av befintlig byggnad.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ansökan ändrad användning av affärslokaler.
Ny kontorspaviljong till Luleå campus
Akademiska Hus har behov att för att underlätta eventuella och planerade anpassningar på Campus Luleå hyra kontorspaviljonger om ca 65-70 kontor. Uppställningen avser minimum 65 kontorsplatser i tre plan inklusive personalrum, WC och RWC mm.
Rivning av förskola i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad inkl. grundläggning på adressen Östergatan 18, Kv. Konsulenten 6, Skurholmen. Omfattande selektiv rivning är redan utfört såsom radiatorer, ventilationskanaler, innergolv, köksutrustning, inredning, vattenledningar, farligt avfall, mm. Återställning av mark enligt rambeskrivning skall ingå i anbudet.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet, ändrad planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: