Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Inhyrning av skolpaviljonger i Luleå
Avser etablering, förhyrning samt avetablering av paviljonger samt underhåll av paviljongerna under avtalstiden. Kontraktet ger beställaren möjlighet att förlänga tecknat avtal med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ändrad planlösning, fasadändring och ändring som påverkar ventilation och brandskydd i kontorshus.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Fönsterbyte mm kontor i Luleå
Fönsterbyte och lagning av putsfasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Fasadändring av kontorshus.
Byte av sportgolv i Luleå Energi Arena
Avser demontering och återmontering av befintliga utdragbara läktare. Rivning av bef sporthallsgolv samt dimensionering och montering av nytt sporthallsgolv. Ändringsyta: BRA ca 1124 m2.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Nytt tak på Bergströmska gården i Luleå
Objektet avser ombyggnad/byte av befintligt tak på Bergströmska gården, Sparven 16 Luleå.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus och kontorshus. Målning av fasad, inglasning av entre, nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av restaurang i Luleå
Utvändig ändring av skola, friskvård och restaurang.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av källarlokal till kontor i flerbostadshus.
Rivning av telestation i Luleå
Rivning av teknikbyggnad.
Nybyggnad av barack i Luleå
Nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garagebyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Nybyggnad av pantstation.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod för fjärrvärme på befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar.
Rivning av kontor i Luleå
Selektiv rivning av 5 byggnader kontor, förråd och garagebyggnader.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar/omklädning t o m 2021-03-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-05-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-07-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbarack och verktygscontainer samt upplagsyta t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggboda t o m 2022-12-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar t o m 2021-11-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig lagerhall 8 Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga arbetsbaracker 2a Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga kontor 2 b Tidsbegränsat bygglov för tillfälliga omklädningsrum 7 Porsön 1:416.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för upplag/byggetablering t o m 2025-12-31.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärshus t o m 2020-12-31.
Ombyggnad av turistbyrå i Luleå
Ansökan om strandskyddsdispens för upprustning av huvudbyggnad.
Byte av nödbelysningssystem mm i Kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av nödbelysningssystem och system för vägledande skyltning i Förvaltningshuset samt Luleå Gymnasieby i Kv Kungsfågeln.
Byte av styr- och övervakning i Hälsans Hus, Luleå
I huvudsak omfattas objektet av byte av 2 st apparatskåp för fastighetsautomation för fjärrvärmeundercentral och ventilation samt därtill hörande fältprodukter.
Byte av belysning i simhall i Luleå
Avser byte av befintlig allmänbelysning i simhall.
Byte av ventilationsaggregat på bensinstation i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ytskiktsrenovering i kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: