Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, två våningar kontor och resten lägenheter.
Om- & tillbyggnad av skola i Luleå, etapp 4
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Hus A: Ombyggnad ca: 5500m2. Hus A: Tillbyggnad ca: 400m2, Byggnationer samt anslutande markarbeten Hus A skall utföras som två huvuddelar. Huvuddel 1- och Huvuddel 2. Ny angöring samt nya parkeringar skall utföras. Huvuddel 3.
Nybyggnad av gymnastikhall i Luleå
Ny gymnastikhall i anslutning till befintlig sporthall, Arcushallen. I anslutning till nybyggnation kommer även en del av befintliga lokaler anpassas för gymnastikverksamhet.
Nybyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Nybyggnad av hamburgerrestaurang.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ombyggnad av kontor till lokaler för Internationella Engelska Skolan i kv Stören, Södra Hamn i Luleå.
Ombyggnad av hamburgerestaurang i Luleå
Ombyggnad av hamburgerrestaurang.
Nybyggnad av ridhus i Luleå
Nybyggnad av ridhus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och affärshus, takkupor.
Ombyggnad MT-lokal Sunderby sjukhus by 106
Objektet avser ombyggnad av befintliga lokaler för Medicinteknik (MT) samt iordningställande av ny MT-verkstad. Ombyggnaden berör direkt ca 590 m2 och totalt med temporära områden ca 1200 m2.
Ny- & ombyggnad av lokaler i Luleå
Entreprenaden omfattar: Ombyggnad i befintlig källardel. Nyproduktion av kontor och personalytor i ny huskropp. Nya fönster och fasader på del av byggnad. Nya skärmtak över nya entréer och lastkaj i fasad. Schakt och omdragning av befintlig kulvert som försörjer huskropp på gården med värme tappvatten el och fiber.
Om- & tillbyggnad av kontor i Luleå
Om- och tillbyggnad av fastigheten Ormen 7 som ligger på Hummergatan 3 Luleå. I före detta gymmets lokaler på vån 1 kommer ytorna att byggas om med viss tillbyggnad och anpassas för Pensionsmyndigheten. På plan 2 ovanför tillbyggnaden skapas en terrass som tillförs resebyråns lokaler. I Pensionsmyndighetens befintliga lokaler så kommer viss ombyggnad att ske som bla större köksdel och ombyggnad av vissa rum.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus, garage samt parkeringsplats.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus.
Rivning av förskola i Luleå
Entreprenaden omfattar selektiv rivning av byggnad inkl. grundläggning på adressen Östergatan 18, Kv. Konsulenten 6, Skurholmen. Omfattande selektiv rivning är redan utfört såsom radiatorer, ventilationskanaler, innergolv, köksutrustning, inredning, vattenledningar, farligt avfall, mm. Återställning av mark enligt rambeskrivning skall ingå i anbudet.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Ombyggnad av gym i Luleå
Utvändig ändring och ombyggnad av industrilokal till gym.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Nybyggnad av kontorshus samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Luleå
Nybyggnad av solskydd vid förskola.
Ombyggnad av skola i Luleå
Ombyggnad av kontorshus till skola.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnad och utvändig ändring av affärshus.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ncc byggetabelering porsön 1:3 tom 20181031-191031.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorspaviljong (modulsystem) t o m 2028-10-02.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för personalbodar och förrådscontainrar t o m 2020-12-31.
Ny kontorspaviljong till Luleå campus
Akademiska Hus har behov att för att underlätta eventuella och planerade anpassningar på Campus Luleå hyra kontorspaviljonger om ca 65-70 kontor. Uppställningen avser minimum 65 kontorsplatser i tre plan inklusive personalrum, WC och RWC mm.
Upphandling av markteknisk undersökning till Luleå campus
Som en del i utvecklingen av campus Luleå kommer Akademiska hus att riva hela eller delar av hus D. Kopplat till detta genomförs en förstudie med syfte att ge svar om förutsättningar för rivningen. Som en del i denna förstudie avses en övergripande markteknisk undersökningsrapport (MUR) tas fram, som behandlar den specifika platsen men som också kan komma att innefatta resterande campus. Syftet är att ge svar på de geohydrologiska, -tekniska och miljötekniska förutsättningarna för utvecklingen och underhåll av Campus Luleå.
Ombyggnad av fritidsgård i Luleå
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus till fritidsgård.
Ombyggnad av skola i Luleå
Rivning av ventilation i skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: