Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning i Kunskapskvarteret på Luleå Tekniska Universitet, LTU
D-huset på Campus Luleå kommer att rivas och därmed skapas utrymme för en nybyggnation av ett nytt kvarter. Den nya bebyggelsen på D-hustomten, med arbetsnamn Nya kvarteret, kommer innehålla kontorsytor, undervisnings- och laboratoriemiljöer, metodsalar etc. samt utåtriktade, publika funktioner. Omfattar rivning av D-huset ca 18000 kvm samt nybyggnad av ca 65-70 000 kvm.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Akademiska Hus avser att upphandla Generalentreprenör för utförande av en/flera totalentreprenad/er. Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av folkets hus, kontor, bostäder mm i Luleå
Planer för ca 70 lägenheter, 12-18 våningar. På nedre botten ska Folkets hus ha sina lokaler, 2 våningar med parkeringsplatser, 2 våningar kontor och resten lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Nybyggnad av förskola i Luleå
Berget 2.0 avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar. Byggnaden är i en våning med teknikrum ovanpå. På fastigheten har en byggnad som använts till skola/förskola nyligen rivits.
Hyresgästanpassning av affärshus i Luleå
Avser hyresgästanpassning samt ombyggnad till nya butiker.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Påbyggnad av parkeringshus i Luleå
Ny överbyggnad på parkeringshus, Objektet är beläget inom området Björkskatan inom Luleå kommun.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Avser ändrad planlösning, fasadändring och ändring som påverkar ventilation och brandskydd i kontorshus.
Byte av tak på hälsocentral i Luleå
Avser byte av takbeläggning, taksäkerhet samt takavvattning för fastigheten Björkskatan 1:230. Takyta: Ca 2500 m2.
Renovering av fasad på domkyrkan i Luleå
Renovering av fasad på Luleå domkyrka.
Ombyggnad av gym i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler till gym.
Hyresgästanpassning av kontor i Skutviken, Luleå
Anpassningen blir i form av en helt ny lokal med kontor, konferens, fikarum och övriga personalytor.
Byte/utökning av UPS till Sunderby sjukhus, Luleå
Omfattar projektering, demontering, leverans, installation och drifttagning/kontroll etc. för byte av 3 st befintliga UPS system samt utökning med 1 st nytt UPS-system.
Byte av sportgolv i Luleå Energi Arena
Avser demontering och återmontering av befintliga utdragbara läktare. Rivning av bef sporthallsgolv samt dimensionering och montering av nytt sporthallsgolv. Ändringsyta: BRA ca 1124 m2.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Luleå
Utvändig ändring av kontorshus.
Nytt tak på Bergströmska gården i Luleå
Objektet avser ombyggnad/byte av befintligt tak på Bergströmska gården, Sparven 16 Luleå.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad/utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av garage i Luleå
Ändrad användning av garagebyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändring som påverkar brandskyddet.
Nybyggnad av garage i Luleå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av telestation i Luleå
Nybyggnad av teknikbod.
Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetabering t.o.m. 2025-01-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-06-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2021-11-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering t o m 2022-05-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbarack och verktygscontainer samt upplagsyta t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker t o m 2020-09-30.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för byggbodar t o m 2020-10-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för etablering av byggboda t o m 2022-12-30.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler t.o.m 2025-01-20.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för material-/avfalls-/verktygsförvaringscontainers t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbodar/containrar t o m 2020-12-31.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillfällig etablering hygienbodar t o m 2020-10-31.
Tillbyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för uteservering, bar och servicebyggnad t o m 2020-10-01.
Nybyggnad av barack i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för vaktbyggnad och toalettbyggnad t o m 2022-08-30.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärshus t o m 2020-12-31.
Byte av nödbelysningssystem mm i Kv Kungsfågeln i Luleå
Avser byte av nödbelysningssystem och system för vägledande skyltning i Förvaltningshuset samt Luleå Gymnasieby i Kv Kungsfågeln.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: