Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gymnasieskola och idrottshall i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad av polishus i Kiruna
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten inom Nya Kiruna Centrum, Kvarter 94 i Kiruna. Upphandlingen föranleds av ett behov av att samlokalisera Polismyndighetens verksamhet från Kv. Finkan med annan verksamhet som idag finns inhyrd i andra lokaler i Kiruna. Byggnaden är i fyra plan med en preliminär total Bruttoyta på 10600 m2 varav en källarvåning, en souterrängvåning samt två hela våningar över mark. Byggnaden blir en kontorsbyggnad men ska även innehålla polisiär verksamhet med ytor som reception, förhörsrum, arrest, skjutbana, garage, motionshall, gym samt en större produktionslokal för hantering av utgående och inkommande post. Det kommer att finnas bilparkeringar i källarplanet. Inom fastigheten ska även en intern lastgata tillskapas.
Nybyggnad av simhall i Kiruna, etapp 2
Vattenrutschbanor på totalentreprenad. 1 000 kvadratmeter relax och totalt 14 pooler.
Nybyggnad av antennstation och kontor m.m. i Kiruna
I projektet för Eiscat 3D ingår : Skibotn, Norge - Juli 2020 Karesuvanto, Finland - Juli 2020 Sverige (plats ej klar) - Juli 2021. I korthet är det 3 hus om ca 150m2 och 3 garage om ca 60m2 vardera. All information angående upphandlingar finns att ta del av på Eiscat Scientific Associations hemsida, under https://eiscat.se/business/tenders/. För nämnda byggnader, se "Tender 5" längre ned på sidan.
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Ny modul vid skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Ombyggnad, Fasad- & fönsterbyte på skola i Kiruna
Bergaskolan fasad- & fönsterbyte.
Renovering/utbyte av yttertak+konstruktion på sporthall i Kiruna
Renovering av befintligt tak samt återuppbyggnad av yttertak och konstruktion.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Ombyggnad av toaletter och stammar på förvaltningskontor i Kiruna
Avser ombyggnad av befintliga toaletter inkl. stambyte vid LKAB:s förvaltningskontor (FK) i Kiruna för våning 1-12, Entreprenaden omfattar bygg-, el-, rör- och luftinstallationer.
Om- och tillbyggnad av lokaler inom LKAB Brand/TEV2, LKAB:s industriområde i Kiruna
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom LKAB Brand / nya TEV2 i Kiruna.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Nybyggnad av klubbhus vid Gokartbana i Kiruna
Innefattar anläggandet/ uppförande av Klubbhus till Gokartbanan i Kiruna kommun.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskikts renovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Ombyggnad av personalutrymmen i Karesuando
Totalentreprenaden innefattar ombyggnation av Tekniska Verkens personalutrymmen i Karesuando, Kiruna kommun.
Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov, tillbyggnad swimmingpool vid hotell.
Målning av tankstationer på LKAB i Kiruna
Entreprenaden omfattar utvändig rengöring, målning av tankstationer. Vid behov skall uppsamlingskärl repareras/tätas i samråd med beställare.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov nybyggnad tält och tillbyggnad kontor.
Takbyte på järnvägsstation i Kiruna
Takbyte på, delvis k-märkt, stationshus.
Nybyggnad av carport i Kiruna
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av butik i Kiruna
Ändrad användning från lager till butik.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad av 23 teknikhus Jukkasjärvi Bandel 100:1.
Nybyggnad av barack i Kiruna
Bygglov nybyggnad container.
Nybyggnad av klubbhus i Kiruna
Bygglov nybyggnad föreningslokaler.
Nybyggnad av telestation i Kiruna
Bygglov nybyggnad teknikbyggnad.
Takarbeten på förskola i Kiruna
Takbeläggningsbyte på Kastanjens förskola.
Stålstativ för kontorsbaracker vid Kiruna Anrikningsverk 1
Anrikningsverken behöver utöka sina kontorslokaler och bygger stålstativ för 4 stycken kontorsbaracker av storlek 3x8,3 m. Till kontorsbarackerna byggs även gångbryggor och en trappa.
Renovering av samegård, Kiruna
Beslut att ingen rivning görs. Istället kan byggnaden komma att renoveras.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: