Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kiruna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bibliotek, biograf mm i Kiruna nya stadskärna, kv 5
Huset kommer att innehålla bland annat kongresshall, bio-/teatersalonger, bibliotek, restaurang, café, ungdomens hus med mera.
Renovering av fjällstation i Kiruna
Renovering av fjällstation, från personalrum till hotellrum.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum vid ishall i Kiruna
Entreprenaden omfattar planering, projektering, rivning och nybyggnad av befintliga omklädningsrum samt byggande av nya omklädningsrum med tillhörande utrymmen i direkt anslutning till Matojärvi ishall.
Ombyggnad av lågdel på sporthall i Vittangi
I huvudsak omfattas objektet av byggnadsarbeten för ombyggnad av befintlig Lågdel på Vittangi sporthall med tillhörande installationsarbeten. Ombyggnationen utföres på grund av fuktskador.
Nybyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov nybyggnad hotell.
Ombyggnad av skolkök i Kiruna
Ombyggnation Luossavaara kök.
Ombyggnad av förskolekök i Kiruna
Ombyggnad av kök i Bullerbyns förskola. I entreprenaden ingår bygg och installationsarbeten i omfattning enligt förfrågningsunderlaget.
Relining på kontorshus i Kiruna
Avser Hermelinsgatan 91 och Kengisgatan 34.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Ny kylanläggning i kontorshus i Kiruna
Avser utbyte/ombyggnad av befintlig kylanläggning i Rymdhus 1.
KA Renovering kontor Kiruna
Utförandeentreprenaden KA KONTOR TILLBYGGNAD färdigställdes i början på 2014. Dessa kontor och personalrum i Kiruna Anrikningsverk (KA) har fuktskadats på grund av att vatten har läckt in i kontorsbyggnaden via närliggande tak. Rivning och sanering av fuktskadade delar har genomförts i en tidigare entreprenad. Det tak där vattenläckage har uppstått läggs om i en annan entreprenad. Dessa två entreprenader skall vara färdigställda innan aktuell återuppbyggnad påbörjas. Detta projekt avser invändig återuppbyggnad av lokaler i kontorsbyggnaden.
Samlad rivning GP1 2018-2019 Kiruna
Samlad rivning GP1 2018-2019 Omfattning Entreprenaden indelas i följande huvuddelar (HD): HD1. Rivning av byggnader efter Bromsgatan och Gruvfogdegatan samt gestaltning B8, B48, B49, B50, B246, B10, B22, B23 med komplementbyggnader. Utföres juni 2018 – juni 2019 HD2. Rivning av byggnader efter Gruvfogdegatan B310, B332, B333, B334, B335 med tillhörande garage och förråd Utföres juni 2018 – juni 2019 HD3. Rivning av garagelängor Gruvfogdegatan 9-11 Garagelängor utföres juni 2018 – oktober 2018 HD4. Option 1: Rivning av byggnader Gruvfogdegatan B25, B27, B28 och B29 Option utföres Juli 2018 – juni 2019.
Trappor till maskinhuset, Kiruna Kulsinterverk 4
LKAB avser montera nya trappor samt en gångplan i maskinhuset KK4. Entreprenaden omfattar tillverkning, leverans, montage, demontage samt anpassning av befintlig utrustning. Fler uppgifter framgår i förfrågningsunderlaget.
Nybyggnad av brandgarage i Riksgränsen
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Riksgränsen. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Nybyggnad av brandgarage i Övre Soppero
Entreprenaden omfattar nybyggnad av brandgarage åt deltidsbrandkåren i Övre Soppero. I entreprenaden ingår mark, bygg och installationsarbeten.
Utvändig målning samt fasadändring på kontorshus i Kiruna
Avser utvändig målning, fönsterbyte, renovering av trapphus inkl. el samt bro- och balkong reparation och översyn av fasader innan målning.
Utvändig målning av kontorshus i Kiruna
Avser Hermelinsgatan 91, Kengisgatan 34, Malmbergsgatan 7 samt intilliggande förrådsbyggnad, Dübengatan 1 (stenhus) och Kaserngatan 14 (mittendel av hus).
Ombyggnad av skola i Kiruna
Bygglov fasadändring samt ombyggnad skola.
Port godsmottagning, centralförrådet LKAB Kiruna
Demontage samt bortforsling av befintlig port. Breddning av portöppning vilket inkluderar rivning av tegelvägg och viss del media samt en dörr. Även luftridån måste anpassas till nya porten. Rampen ned till förrådet måste breddas och gjutas då befintliga är lika bred som nuvarande port.
Tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov tillbyggnad affärsbyggnad.
Nytt kontor och verksamhetslokal åt LKAB fastigheter etapp 1 Kiruna
LKAB Fastigheters lokaler hamnar innan för stängslet hösten 2018. Nya lokaler har länge försökt att hittas. Nu finns fd. Hedmans lokaler till salu på Vinbärsvägen 21. Lokalen består av en kontorsdel och en industrilokal. Ytorna är större än vad LKAB Fastigheter behöver vilket medför att även andra verksamheter kan flytta dit, tex LKAB Fritids snickeri. Fler verksamheter kan komma till under projektets gång. Lämpliga uppdelningar av lokalerna tas fram under projektet.
Byte av ventilationsaggregat på kontor i Kiruna
Totalentreprenaden omfattar följande: Nytt luftbehandlingsaggregat med ljuddämpare, roterande vär-meväxlare, vattenburet värme- och kylbatteri, värmeshunt och kylshunt placerat i Flotationshall. VVS-entreprenören skall leverera/installera komplett utrustning för att erhålla funktioner beskrivna i denna rambeskrivning.
Rivningsentreprenad avseende Stadshus samt Bolagshotell Kiruna
På grund av utbredning av markdeformationer från Gruvan så planerar Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att riva nuvarande Stadshus samt LKAB:s Bolagshotell i Kiruna under 2019. Förfrågan för uppdraget planeras att skickas ut under Q3 2018, planerad entreprenadstart Q1 2019. Rivningsmaterial skall bortforslas till återvinning, deponi eller destruktion, krossat inert avfall fylls i källare. Till Stadshustomten kommer även gestaltning som inkluderar mark-, elarbete samt plantering att ingå. Andra mindre anläggningsarbeten ingår också samt även rivning av komplementbyggnader. Områdena ligger inom gruvans expansionsområde och skall omvandlas till en parkmiljö, Gruvstadsparken. Givna tider för anbudsinfordrande samt anläggningsstart är tillsvidare preliminära.
Fönsterbyte mm i Manskapshus på LKAB:s industriområde i Kiruna
Fönsterbyte mm i Manskapshus på LKAB:s industriområde i Kiruna.
Tillbyggnad av carport i Kiruna
Bygglov tillbyggnad carport.
Tillgänglighets anpassning entré Magnetiten, LKAB:s industriområde i Kiruna
Avser montering av hiss i Magnetitens entréplan 1 till 2 samt tillgänglighetsanpassa wc på plan 2.
Installation av ljudabsorbenter i Restaurang Magnetiten, LKAB:s industriområde i Kiruna
Avser montering av ljudabsorberande hjälpmedel i restaurangens tak utifrån de kunskaper som framkommit i genomförd bullerutredning.
Nybyggnad av tillfälliga omklädningsrum i Kiruna
Avser hyra av fullt fungerade omklädningsrum med tillhörande lokaler med option på tillkommande del, klimatanpassade för användning året runt i Kiruna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: