Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Boden

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Sävast, Boden
Objektet avser 2 st 3-våningsbyggnader med en ljusgård emellan. Total yta på mellan 3500 - 4500 m2 samt en ljusgård på 500 - 750 m2 beroende på huskropparnas utformning som kan vara ca 45 m lång och ca 10 till 16 m breda.
Ombyggnad av tak och fasad mm på badhus i Boden
Objektet består av renoveringsarbeten på Bodens äventyrsbad Nordpoolen. Yttertaket på äventyrsdelen omläggs och vissa delar av fasaden anpassas. Ventilationssystem TA05 byts ut med nya aggregat och med nya brand- och vav-spjäll.
Ombyggnad av korttidsboende i Erikslund
Avser ombyggnad av husdelarna F, G och H i Gammelängsskolan. Ombyggnationen utförs med syfte att tillskapa nya lokaler för korttidsboende (Omega) samt nya lokaler för dagverksamhet (Asterix).
Nybyggnad av komplementbyggnader och markarbeten i Boden
Objektet avser nybyggnad av varmgaragebyggnad och förråds- och garagebyggnad samt parkeringsplatser inom Kv Städet i Boden.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Omläggning av yttertak mm på Björknässkolan i Boden, etapp 3
Del av Björknässkolan ska förses med ny taktäckning på yttertak och fasaddelar av trä och plåt ska renoveras.
Ombyggnad för Medborgarservice i Stadshuset i Boden, etapp 2
Objektet består av mark-, bygg- och installationsarbeten för ombyggnation av Stadshuset för Medborgarservice. Som option har beställaren möjlighet att upphandla renovering av Café 2:an, intilliggande wc-grupp samt uppförande av två konferensrum.
Byte av ishockeysarg i ishall i Boden
Inköp, leverans och montering av ishockeysarg som ska uppfylla Svenska Ishockeyförbundets Kravspecifikation ”Flexsarg”. Ny sarg inklusive publikskydd, spelar-/funktionärsbås samt infästningsanordningar, reklamskydd.
Ombyggnad tak på Bodens Stadshus, Boden
Objektet består av byggnadsarbeten för ombyggnation av Bodens Stadshus yttertak, hus B, C, D & E.
Om- & tillbyggnad Bodens Energi, Boden
Objektet omfattar om- & tillbyggnad av kontor. Objektet är beläget i Boden inom Torpgärdans industriområde.
Tillbyggnad av entré på förskola i Boden
Objektet omfattar tillbyggnad av ny entré för hämta-/lämna-funktion på innergården av Erikslundsgatans förskola samt ändring av transport och parkeringslösning.
Ombyggnad av vårdbostad i Boden
Bygglov för ombyggnad särskilt boende.
Tillbyggnad av carport i Boden
Bygglov för tillbyggnad carport.
Tillbyggnad av garage i Boden
Bygglov för tillbyggnad garage.
Utvändigt underhåll av affärshus i Boden
Bygglov för yttre ändring affärsbyggnad.
Nybyggnad av scen i Boden
Bygglov för nybyggnad friluftsscen.
Nybyggnad av garage i Boden
Bygglov för nybyggnad garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Boden
Bygglov för nybyggnad servicebyggnad.
Invändigt underhåll av kyrka i Boden
Invändigt underhåll av kyrka. Diverse åtgärder med slipning av trägolv, byte av köksskåp och köksbänk i skrudkammaren m.m.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Putslagningar och omputsning två sidor av tornet.
Byte av portar på fastigheter i Boden
Entreprenaden omfattar byte av 16 motordrivna vikportar på räddningstjänstens byggnad på fastigheten Torpgärdan 4:37, samt byte av 13 Manuella vikportar på Björknässkolan, fastigheten Boden 48:11.
Utvändigt underhåll av kyrka i Boden
Fortsätta montera isoleringsglas i syfte att reducera kallras från fönstren och minska energiförbrukningen.
Rivning av kontor i Boden
Rivningslov för rivning affärs- och kontorsbyggnad.
Underhåll av kyrka i Boden
Allmän översyn av elinstallationer samt förbättrad belysning i predikstolen, för kören framme i koret, på orgelläktaren samt rörelsestyrd belysning i kolumbariet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: