Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Norrbottens län

Arjeplog (3)
Boden (28)
Gällivare (20)
Haparanda (8)
Jokkmokk (1)
Kalix (6)
Kiruna (32)
Luleå (46)
Pajala (4)
Piteå (26)
Älvsbyn (4)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 183 st.

Nybyggnad av gymnasieskola och idrottshall i Kiruna
Kiruna kommun har beslutat att investera i nybyggnationer av den s.k. Kunskapsstaden, innehållande gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna och idrottshall. Planeringen av projekten ska samordnas för att effektivisera lokalytor och samverkan. Arbetena ska bedrivas som samarbetsprojekt av typen strategisk partnering. Byggstart är planerad till senast år 2020 för Kunskapsstaden och idrottshall. Omfattning enligt handlingar angivna i AFB.22.
Nybyggnad av polishus i Kiruna
Entreprenaden avser nybyggnation av lokaler för Polismyndigheten inom Nya Kiruna Centrum, Kvarter 94 i Kiruna. Upphandlingen föranleds av ett behov av att samlokalisera Polismyndighetens verksamhet från Kv. Finkan med annan verksamhet som idag finns inhyrd i andra lokaler i Kiruna. Byggnaden är i fyra plan med en preliminär total Bruttoyta på 10600 m2 varav en källarvåning, en souterrängvåning samt två hela våningar över mark. Byggnaden blir en kontorsbyggnad men ska även innehålla polisiär verksamhet med ytor som reception, förhörsrum, arrest, skjutbana, garage, motionshall, gym samt en större produktionslokal för hantering av utgående och inkommande post. Det kommer att finnas bilparkeringar i källarplanet. Inom fastigheten ska även en intern lastgata tillskapas.
Nybyggnad av multiaktivitetshus i Gällivare
Gällivare kommun inbjuder Er att inkomma med anbudsansökan i rubricerad upphandling nybyggnad av Multiaktivitetshus som i huvudsak innehåller ca 24000 m2 yta fördelat på sex våningsplan,källare inkluderat. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av simhall i Kiruna, etapp 2
Vattenrutschbanor på totalentreprenad. 1 000 kvadratmeter relax och totalt 14 pooler.
Nybyggnad av kontors/handelsområde i Boden
Ca 3 ha byggklar mark för handel och kontor.
Nybyggnad av antennstation och kontor m.m. i Kiruna
I projektet för Eiscat 3D ingår : Skibotn, Norge - Juli 2020 Karesuvanto, Finland - Juli 2020 Sverige (plats ej klar) - Juli 2021. I korthet är det 3 hus om ca 150m2 och 3 garage om ca 60m2 vardera. All information angående upphandlingar finns att ta del av på Eiscat Scientific Associations hemsida, under https://eiscat.se/business/tenders/. För nämnda byggnader, se "Tender 5" längre ned på sidan.
Ombyggnad av C-huset på Luleå Tekniska Universitet, LTU
Entreprenaderna ska utföras i samverkan mellan parterna.
Nybyggnad av badhus på Hertsön, Luleå
En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ett nytt badhus på Hertsö centrum.
Om-, tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn
Om- & tillbyggnad av simhall samt nybyggnad av sporthall i Älvsbyn Norrbottens län. Ombyggnad av badhus ca 800m2. Tillbyggnad badhus ca 420m2. Nybyggnad sporthall ca 1800m2.
Nybyggnad av kontor i Luleå
Avser nybyggnad av 3500 m2 kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Bygg- och installationsarbeten omfattar anpassning till ny planlösning för ett modernt och funktionellt kontor.
Tillbyggnad av skola i Bodens kommun
Denna entreprenad, etapp 1, består i nybyggnation av kompletterande skolbyggnad, hus D, innehållande storkök, matsal, idrottshall, 3 st lärområden med 3 st klassrum i vardera och därtill tillhörande skolgård och parkeringsytor samt rivning av befintlig förskola.
Nybyggnad av kontorslokaler i Jokkmokk
Tidiga planer på nybyggnad av kontorslokaler vid Bokenskolan och Kunskapens hus.
Ombyggnad till gymnasielokaler i Luleå
Galären har tecknat avtal med Praktiska Sverige AB om nya lokaler på Skutviken i Luleå. Uthyrningen avser minst 3 000 kvm utbildningslokaler på fastigheten Vattenormen 2.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage under mark i Luleå
Man har önskemål att bygga totalt 31 lgh, i första hand ett trygghetsboende, samt ett underjordisk garage med 38 st platser.
Ombyggnad av restaurang- & konferenslokaler m.m. på Luppioberget, Övertorneå
Ombyggnad av campingstugor, restaurang, konferenslokal och spa.
Nybyggnad av ridhus i Gällivare, etapp 1
Projektering och nybyggnad av ridhall i Gällivare kommun, och inkluderar en manege samt förberedelse för entresolplan och trapphus i en sektion av hallen.
Nybyggnation av Bolagshotell i Luossavaara
Uppförandet av ett nytt Bolagshotell på Luossavaara innebär att byggnation av hotellet sker på den plats som redan förberetts inom etapp 1 på området.
Ombyggnad av tak på gymnasieskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnation av Strömbackaskolans tak på byggnaden Oden.
Påbyggnad av fastighet i Luleå
Planer på att eventuellt bygga på flera våningar på befintlig fastighet. Även planer för att annex som hör ihop med fastigheten.
Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 3
Renovering och ombyggnad av flygel B i Piteå stadshus.
Ny-, om- & tillbyggnad av samlingslokal i Piteå
Ny-, om- och tillbyggnad av samlingslokal och parkeringsplats (tallhedskyrkan).
Nybyggnad av butik i Piteå
Ca 1500-1700 kvm.
Ombyggnad till förskola i Piteå
Piteå Kommun, Fastighets- och Servicekontoret utför ombyggnad av delar av Norrfjärdens hälsocentral till Vårdgränds förskola. Byggnaden ägs av Region Norrbotten.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Region Norrbottens bygger om- och till hälsocentralen Sanden i Boden. Byggnad som idag nyttjas som förskola, samt anslutning av denna till befintlig Hälsocentral. Om- och tillbyggnadsytor: Ombyggnadsyta ca 500 m2. Tillbyggnadsyta ca 390 m2.
Ombyggnad av kök & matsal på skola etapp 1 i Piteå
Ombyggnad av kök & matsal på Christinaskolan i Piteå.
Om- & tillbyggnad av affärshus i Kiruna
Bygglov inredning av vind åt Ica.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Piteå
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Boden
Nybyggnad av förskola med upp till 8 avdelningar.
Ny modul vid skola i Jukkasjärvi
Klassrum och personalutrymmen.
Tillbyggnad av matsal och kök vid skola i Haparanda
Haparanda Kommun avser att på totalentreprenad utföra tillbyggnad av matsal och tillagningskök för befintlig skolbyggnad i kvarteret Eden.
Nybyggnad av konsthall i Risudden
Oklar när konsthallen som ska ligga vid Torne älv planeras byggas. Konsthallen är tänkt att inriktas på visningar av nutida konst och att ha en inomhusyta på 1.500 kvm med tre gallerier på 250, 100 respektive 25 kvadratmeter. Förutom utställningar kommer konsthallen att innehålla butik, restaurang och hörsal för programaktiviteter och konferenser.
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum i Piteå
Utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2.
Om- och tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Luleå
Tillbyggnad/påbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av skola i Luleå
Planer för ombyggnad av skola.
Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå
Påbyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av återbruksbutik i Luleå
I denna entreprenad ingår att anlägga och bygga en fullt färdig byggnad inkluderat El- och VVS. Alla markarbeten tillhörande den nya byggnaden ingår.
Inhyrning av skolpaviljonger i Luleå
Avser etablering, förhyrning samt avetablering av paviljonger samt underhåll av paviljongerna under avtalstiden. Kontraktet ger beställaren möjlighet att förlänga tecknat avtal med en eller flera perioder om totalt högst 24 månader.
Ombyggnad av VVS och styr i kontorsfastighet i Luleå
Entreprenaden omfattar ombyggnad av VVS med tillhörande styr och övervakning på kontorsfastighet centralt belägen i Luleå. Omfattningen är bestående av huvudsakligen kontor, garage och en mindre del gemensamhetsutrymmen på tre plan om vardera ca 5000 m2. Avser ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, utbyte av tre ventilationsaggregat med anpassning av kanalisation och komplettering av brandgasspjäll. Nyinstallation och ombyggnad av ett antal shuntgrupper, ombyggnad av undercentral och utbyte av ett antal radiatorer. Huvuddelen av styr och övervakning som berörs av ovanstående ska byggas om.
Tillbyggnad av Polishuset i Piteå
Piteå Näringsfastigheter AB utför om- och tillbyggnad av delar av Polisens lokaler i Piteå.
Ombyggnad, Fasad- & fönsterbyte på skola i Kiruna
Bergaskolan fasad- & fönsterbyte.
Renovering/utbyte av yttertak+konstruktion på sporthall i Kiruna
Renovering av befintligt tak samt återuppbyggnad av yttertak och konstruktion.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Bygglov för fasadändring/ombyggnad av affärslokal.
Ombyggnad av toaletter och stammar på förvaltningskontor i Kiruna
Avser ombyggnad av befintliga toaletter inkl. stambyte vid LKAB:s förvaltningskontor (FK) i Kiruna för våning 1-12, Entreprenaden omfattar bygg-, el-, rör- och luftinstallationer.
Tillbyggnad av byggnad för besöksnäring vid Riksgränsen
Planer finns för tillbyggnad av byggnad för besöksnäring.
Installation av brandlarm och släcksystem i byggnader inom Vidsel Test Range
Entreprenaden omfattar tre byggnader belägna inom FMV Vidsel Test Range. Arbeten ingående i entreprenaden: Installation av nytt brandlarm och släcksystem samt demontering av befintliga system och destruktion av halotron.
Uppförande av ny Disponentvilla, Malmberget
Uppförandet av ny Disponentvilla på Solbacken i Koskullskulle.
Tillbyggnad av industrilokal/kontor i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad/kontor.
Fönsterbyte mm kontor i Luleå
Fönsterbyte och lagning av putsfasad.
Om- och tillbyggnad av lokaler inom LKAB Brand/TEV2, LKAB:s industriområde i Kiruna
Entreprenaden omfattar om- och tillbyggnad av befintliga lokaler inom LKAB Brand / nya TEV2 i Kiruna.
Utbyte av undercentral i turiststation i Kiruna
Ombyggnation av undercentralen i huvudbyggnaden samt angränsande byggnad. Byte av värmepumpar, injustering av värmesystem
Ombyggnad till servering i ishall, Kalix
Ombyggnad av förråd/omklädningsrum till servering.
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad av kontor.
Ytskiktsrenovering samt omläggning av yttertak på skola i Råneå
Avser Hus 03 Låg och mellanstadiet, Hus 04 Sporthall och matsalsbyggnad samt Hus 05 Högstadiet. Ytskiktsrenovering invändigt, fasadåtgärder ovan fönster, omläggning papptak samt nya takkanter samt byte takbrunnar.
Nybyggnad av kontor och konferensrum, MK3 Vitåfors
Avser nybyggnation i två plan avseende två st. kontor och ett konferensrum Mk3 Vitåfors.
Nybyggnad av eventbyggnad i Arjeplog
Ansökan om bygglov för eventbyggnad om 200 m2.
Tillbyggnad av kontor i Boden
Bygglov för tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum/förråd i ishall, Kalix
Tillbyggnad av förråd och omklädningsrum med duschutrymmen.
Nybyggnad av klubbhus vid Gokartbana i Kiruna
Innefattar anläggandet/ uppförande av Klubbhus till Gokartbanan i Kiruna kommun.
Byte av sportgolv i Luleå Energi Arena
Avser demontering och återmontering av befintliga utdragbara läktare. Rivning av bef sporthallsgolv samt dimensionering och montering av nytt sporthallsgolv. Ändringsyta: BRA ca 1124 m2.
Invändig renovering av turiststation i Kiruna
Ytskikts renovering av 16 stycken gästrum inkl. wc med dusch, 2 korridorer och trapphus.
Ombyggnad av personalutrymmen i Karesuando
Totalentreprenaden innefattar ombyggnation av Tekniska Verkens personalutrymmen i Karesuando, Kiruna kommun.
Utbyggnad av kontorsmoduler vid anrikningsverket Malmberget
Avser utbyggnad av 6 st kontorsmoduler samt konferensrum vid anrikningsverket i Malmberget.
Tillbyggnad av hotell i Kiruna
Bygglov, tillbyggnad swimmingpool vid hotell.
Målning av tankstationer på LKAB i Kiruna
Entreprenaden omfattar utvändig rengöring, målning av tankstationer. Vid behov skall uppsamlingskärl repareras/tätas i samråd med beställare.
Nybyggnad av multisportarena vid skola i Arjeplog
Multiarenan blir 13*21 meter. För fotboll, bandy mm
Nybyggnad av kontor i Gällivare
Nybyggnad kontorshus.
Fönsterrenovering av kyrka i Piteå
Fönsterrenovering Hortlax kyrka.
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum i Luleå
Rivning och nybyggnad av omklädningsrum. Byggstart oviss.
Ombyggnad av kyla i storkök på gymnasieskola i Boden
Avser ombyggnad av kökskyla för Björknäsgymnasiets storkök.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus samt skärmtak på garagebyggnad.
Stambyte i sim- & sporthall i Övertorneå
Avser relining av spillvattenledningar i badhus och sporthall och utbyte av tappvattenledningar till sporthall samt nya duschar i omklädningsrum för damer och herrar i sporthall.
Påbyggnad av tak vid moduletablering i Sävast, Boden
Avser takpåbyggnad vid moduletablering. Objektet omfattar Hus-, El-, VS- och Brand-arbeten.
Byte av tätskikt på del av yttertak i Haparanda
Totalentreprenaden omfattar byte av tätskikt på fastighet Gripen 5, Folktandvården ( Huskropp 106) samt Apotek (huskropp 104A). Taket är av papp idag och byta till ny sådan.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Piteå
Utvändig målning av publik lokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Luleå
Utvändig ändring av affärshus och kontorshus. Målning av fasad, inglasning av entre, nytt skärmtak.
Utvändigt underhåll av skola i Luleå
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad användning av källarlokal till kontor i flerbostadshus.
Takbyte på järnvägsstation i Kiruna
Takbyte på, delvis k-märkt, stationshus.
Ombyggnad av kontor i Gällivare
Bygglov flytt av kontorshus.
Selektiv rivning av skola i Södra Bredåker
Avser selektiv rivning och markåterställning av fd. skola i Södra Bredåker på fastigheten Bredåker 11:3.
Tillbyggnad av vårdbostad i Haparanda
Ansöakn om bygglov för tillbyggnad av hus e med sprinklercentral.
Ombyggnad av gym i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från affärslokal till gym.
Ombyggnad av tennishall i Haparanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning, del av handelsyta till tre padel-banor.
Nybyggnad av ridhus i Älvsbyn
Ansökan om bygglov- nybyggnad av ridhus.
Utvändigt underhåll av restaurang i Boden
Bygglov för yttre ändring restaurang.
Ny värmeundercentral till manskapshuset i Vitåfors
Entreprenaden omfattar elmontage och materialleverans till en ny värmeundercentral till manskapshuset i Vitåfors.
Ombyggnad av kontor i Kiruna
Bygglov ombyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Gällivare
Bygglov tillbyggnad av lokal.
Tillbyggnad av skola i Piteå
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Piteå
Bygglov för fasadändring av affärslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: