Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av parkeringshus i Växjö
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 800 bilar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus samt centrumutveckling.
Nybyggnad av butik i Växjö
Avser nybyggnad av affärshus på ca 2000 kvm.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av kulfång vid polisskolan i Växjö
Avser utbyte samt flytt av kulfång på befintlig skjutbana. Kulfång omfattar 12 banor, befintligt mått ca 13,5 x2,25 meter (mått ska kontrolleras på plats innan tillverkning). Transportöppning in till skjutbana är 20x25M (dubbeldörr i stål). Avser även golvarbeten.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus G (röntgenhallen) finns 4st hissar. Personhissar 6 och 7 samt sänghissar 8 och 9. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Utvändig upprustning av Ormesberga kyrka i Ör
Avser putslagning och avfärgning av fasaden, målning av fönster med mera. Byggstart är inte fastställd ännu.
Renovering av Fasad i Växjö
Avser renovering av fasaden på Klostret 8, kallad Feukska huset. Fastigheten är en anrik byggnad i Växjö som uppfördes i början på 1900-talet.
Upprustning av fasader på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Fasadunderhåll av kyrka och församlingshem i Teleborg
Avser fasadunderhåll, målning Teleborgs kyrka och församlingshem.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor/lager och anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Nybyggnad av resecentrum i Växjö
Nybyggad av rerecentrum, tidsbegränsat bygglov t.om 2021-12-31.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppsättande av skylt och rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Tillbyggnad av kök i Växjö
Tillbyggnad av hotell med ersättningskök/containrar, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-07-15.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor med takkupor och upptagande av fönster.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad med inglasad uteservering.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändring av brandskydd.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Ändring av fasadbeklädnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till bar/restaurang.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Renovering av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser putsrenovering på norra delen av huvudbyggnaden på Norrtullskolan.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser rivning och uppbyggnad av modul.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Yttre renovering av Hemmesjö församlingshem, Växjö
Avser fasadrenovering inklusive målning av dörrar, fönster, kompletteringar mm på hela församlingshemmet.
Ommålning av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser att måla om fasaden på Lingsalen, Norrtullskolan.
Målning och underhåll på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: