Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Växjö
Avser rivning av Bergunda skola för att ge plats åt ca 200 bostäder, etapp 1 finns på ID 1397215.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Återuppbyggnad av skola efter brand i Sandsbro
Avser nybyggnad av skolbyggnader inrymmande klassrum, expedition, pausrum, bibliotek och idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar i 2 plan och mottagningskök för 80 barn mellan 1-6 år. Miljöbyggnad silver.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus, fasadändring, rivning av del av affärshus, nya skyltar och nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av kontors/flerbostadshus i Växjö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 1 våning som avser kontor. Huset kommer att byggas i 1890 tals arkitektur.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Nybyggnad av p-hus i centrala Växjö
Avser Nybyggnad av p-hus/garage för ca 800 bilar, ca 800 p-platser för cyklar, 350 lgh och ca 450 kvm verksamhetsyta.
Upphandling av driftentreprenad för Statens fastighetsverk i Växjö
Statens Fastighetsverk i Karlskrona upphandlar fastighetsteknisk drift (mediaförsörjning, tillsyn, skötsel och service samt felavhjälpande underhåll avseende Statens Fastighetsverks fastighet Residenset Växjö samt Aneboda och Huseby bruk. Den fastighetstekniska driften omfattar fastighetstekniska installationer samt inre och yttre skötsel av byggnaderna.
Installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem i Växjö
Avser installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem.
Nybyggnad av restaurang i Växjö
Nybyggnad av restauranger, anläggande av parkeringsplatser, uppsättande av skyltar och rivning av affärshus (berör även fastigheten Handelsmannen S:1).
Inhyrning av skolpaviljonger till skolor i Växjö
Avser upphandling och inhyrning av två skolpaviljonger till Ljungfälleskolan och Gustavslundskolan i Växjö.
RFI-Centralt styrsystem för enheter som kan hanteras med RAKEL i Växjö
Avser centralt styrsystem för relästyrda enheter som kan hanteras med RAKEL. Byggstart och kostnadsuppgift saknas.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av fönster på Tävelsås kyrka
Avser ommålning av kyrkans fasta järnfönster med spröjs(18st) samt demonterbara innerbågar av trä.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Tillbyggnad av klätterhall i Växjö
Avser tillbyggnad av klätterhall. Objektet är beläget inom kv Värendsvallen i Växjö.
Invändig renovering av Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser konservering av kalkmålning i sakristian. Planerat projekt, byggstart och kostnad uppskattad.
Ombyggnad av sporthall i Växjö
Ändrad användning från lager/kontor till e-sportarena.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader samt konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser underhåll av fasad och fönster. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage samt fasadändring.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av barack i Växjö
Uppställande av kontorsbodar, tidsbegränsat bygglov t.o.m 2028-12-31.
Ombyggnad av frisersalong i Växjö
Ändrad användning av del av vårdlokal/kontor till frisörsalong.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från industrilokal till gymverksamthet, tidsbegränsat bygglov t o m 2024-10-30., Tillbyggnad av industribyggnad. klockbojen 6.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad anvädning från lager till kontor/industri och fasadändring.
Invändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, uppsättande av skyltar samt invändig ändring.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus/industri med skärmtak samt fasadändring.
Sanering och avfuktning av krypgrunden
Taget ur investeringsbudget 2019.
Sanering och avfuktning av krypgrund av Ormesberga kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 600tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tävelsås.
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 625 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av tak på Lammhults kyrka
Renovering av avvattning på Lammhults kyrka. Taget ur investeringsbudget
Utvändiga underhållsarbeten på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lammhult
Avser tjärning av tak samt tak avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 360 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av Öjaby Församlingshem, Växjö
Avser ombyggnad av församlingssal 104 till tre kontorsrum samt ett lunchrum i Öjaby församlingshem.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalvsviks kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 320 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av bårhus vid Östra torsås kyrka.
Avser renovering av bårhus samt utredningar/projekteringar för omgestaltning av kyrkorum. Taget ur investeringsbudget
Utvändig målning och underhåll på Sjösås gamla kyrka i Braås
Målning och underhåll av fönster, portar och utvndiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: