Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt.
Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Nybyggnad av innebandyhall mm i Växjö
Projketet avser bla 3 nya spelplaner anpassade för de allra yngsta, restaurang, matsal i anslutning till A-hallen, mingelyta, omklädningsrum, rehabfaciliteter samt förskola. Ca 80 bostadsrättslägenheter med terrasser kommer att byggas ovanpå idrottshallen.
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar som länkas samman genom en inglasad passage.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Nybyggnad av kontorshus
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Detaljplanearbete pågår. Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Nybyggnad av butik i Växjö
Avser nybyggnad av affärshus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Paviljong för förskoleverksamhet i Gemla, Växjö
Avser paviljong för förskoleverksamhet som ska inrymma 2 avd.
Paviljong för förskoleverksamhet i Ingelstad, Växjö
Avser paviljong för förskoleverksamhet som ska inrymma 6 avd.
Paviljong för skolverksamhet i Tävelsås, Växjö
Avser paviljong för skolverksamhet som ska inrymma 1 avd.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem i Vänersborg
Avser installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90 samt hus 3 och hus 5.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Planerat projekt. Avser utvändigt underhåll av fasader, fönster och portar. Utföres under 2019.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Nybyggnad av serviceanläggning i Evedal
Planer finns för nybyggnad av serviceanläggning till campingen.
Renoverings i Bergs kyrka
Avser renovering av bergs kyrka. Taget ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser byte av 70 fönster på kontorshus. Samt PCB sanering.
Invändig renovering av Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser konservering av kalkmålning i sakristian. Planerat projekt, byggstart och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av restaurang i Växjö
Nybyggnad av restauranger, anläggande av parkeringsplatser, uppsättande av skyltar och rivning av affärshus (berör även fastigheten Handelsmannen S:1).
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader samt konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser underhåll av fasad och fönster. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage,.
Nybyggnad av omklädningsrum i Växjö
Nybyggnad av omklädningsbyggnad/kiosk samt rivning av omklädningsbyggnad.
Utvändigt underhåll av garage i Växjö
Fasadändring, byte av garageportar på Ringsberg 1 ,Solhjulet 1.
Utvändigt underhåll av butik i Växjö
Fasadändring, uppsättande av rulljalusier.
Nybyggnad av spaanläggning i Evedal
Avser nybyggnad av spa.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Ändrad användning från butik till café samt tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
TIllbyggnad av affärshus (berör även Handelsmannen 2).
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av uteservering samt ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Uppsättande av skylt samt anläggande av parkeringsplatser samt ändrad användning och fasadändring.
Renovering av tak på Lammhults kyrka
Renovering av avvattning på Lammhults kyrka. Taget ur investeringsbudget
Renovering av fönster på Tävelsås kyrka
Renovering av fönster runt Tävelsås kyrka. Taget ut investeringsbudget 2019
Sanering och avfuktning av krypgrunden
Taget ur investeringsbudget 2019.
Sanering och avfuktning av krypgrund av Ormesberga kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 600tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Tävelsås.
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 625 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändiga underhållsarbeten på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser målning och underhåll av fönster, portar och utvändiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Öjaby Församlingshem, Växjö
Avser ombyggnad av församlingssal 104 till tre kontorsrum samt ett lunchrum i Öjaby församlingshem.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kalvsviks kyrka
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 320 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lammhult
Avser tjärning av tak samt tak avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 360 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av bårhus vid Östra torsås kyrka.
Avser renovering av bårhus samt utredningar/projekteringar för omgestaltning av kyrkorum. Taget ur investeringsbudget
Utvändig målning och underhåll på Sjösås gamla kyrka i Braås
Målning och underhåll av fönster, portar och utvndiga snickerier. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: