Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Växjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Räppe, Växjö
Planer finns för nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe.
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus mm, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges. Skola: 1627964
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av fotbollsanläggning, 2 st 11 mot 11 planer, 1 st 7 mot 7 plan samt 6 omklädningsrum, garage, kiosk, materielrum, parkeringar, Läktare och sekretariat.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Avser nybyggnad av 6 padelbanor, lounge samt cafe.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning av Ljungfälleskolan.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnation av Tallgården på Alabastern.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Ändrad användning av industrilokal till padeltennishall, anläggande av utomhusbanor och parkeringsplatser, fasadändring, nya skyltar samt ändring av brandskydd och ventilation.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Nybyggnad av kontor och förråd i Växjö
Nybyggnad av kontor och förråds-/lagerbyggnad.
Installation av lustgasdestruktionsanläggning Centrallasarettet i Växjö
Avser nyinstallation av anläggning för lustgasdestruktion centrallasarettet Växjö hus G plan 5.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.
Spån- och tjärningsarbeten av klockstaplar och bårhus, Växjö
Avser tjärning och byte av skadad spån på 2 klockstaplar och 3 bårhus, Växjö. Objekten: 4) Tegnérkyrkogården, klockstapel är uppförd 1974. 5) Sjösås gamla KG, klockstapel är uppförd 1931. 6) Furuby KG, bårhus är från 1955. 7) Vederslöv KG, bårhus är från 1964. 8) Öhrs KG, bårhus
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Växjö
Fasadändring, byte av fönster till dörr (hus f).
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och cykelskydd samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och rivning av brandskadat garage.
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr och tillbyggnad med trappa.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av utrymningsdörr/trappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av befintlig entré.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av takkupor.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Byte av fogar vid fönster och dörrar, Jäts nya Kyrka
Avser byte av fogar vid fönster och dörrar.
Nybyggnad av toalett och förrådsbyggnad i Växjö
Avser nybyggnad av besökstoalett samt verksamhetsutrymme för personal och skötselmateriel, option avseende markarbete inklusive ledningsschakt service vatten och avlopp.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: