Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av skola i Ljungby
Planer finns nybyggnad av 7-9 skola i Ljungby.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Nybyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av skola i Ljungby
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av klubbhus i Ljungby
Nybyggnad av klubbstuga (moduler).
Nybyggnad av carport i Ljungby
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Ljungby
Fasadändring på idrottsanläggning.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: