Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Ljungby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 800 kvm i första etappen. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen.
Ombyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser ombyggnad på 2800 kvm. Projektet ombyggnad vid ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Nybyggnad av konferenscentrum i Ljungby
Avser nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Nybyggnad av carport i Ljungby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av tankstation samt uppförande av pylon.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad tanka adblue anläggning.
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Ljungby
Fasadändring på idrottsanläggning.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad övervakningssystem VA i Ljungby kommun
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2021-2024.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem på Vrå kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem på Torpa kyrka
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Byggstart kan ej anges.
Klimatsystem vid Odensjö kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Dörarp Kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Byte av elcentral och ledningssystem i uttjänt skick i kyrka, Ljungby
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: