Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Marklov (schaktning/fyllning) samt Bygglov för affärshus.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Invändig renovering av kyrka.
Avser utbyggnad av befintlig ekonomibyggnad.
Invändiga ventilations arbeten i Hallaryds kyrka
Urtaget ut investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utv. ändring av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning av affärshus, tidsbegränsat t.o.m maj 2019.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Etablering av byggbodar, tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2019-12-02.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Moduler till förskola, ihopsatt med bef. byggnad.
Nybyggnad av klubbhus i Älmhult
Nybyggnad av klubblokal med pentry/kiosk.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontor, 2 st kontorscontainer.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Nybyggnad bodetablering upplag tidsberänsat t.o.m 2021-11-30.
Nybyggnad av garage i Älmhult
Tillbyggnad av kallförråd och tillbyggnad av RWC samt nybyggnation av garagebyggnad.
Invändigt underhåll va kyrka i Pjätteryd
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 600 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av ljuskronor och byte av larm i Älmhult kyrka
Taget ur investeringsbudget för 2019
Invändig renovering av kyrka i Älmhult
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 300 tkr. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: