Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (6)
Lessebo (5)
Ljungby (37)
Markaryd (21)
Tingsryd (10)
Växjö (37)
Älmhult (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 125 st.

Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i 5 våningar samt centrumutveckling.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall plats för 600 elever.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Avser nybyggnad av f-6 skola med skolkök och idrottshall i det nya bostadsområdet Paradiset i västra delen av Älmhults tätort.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering av tak på församlingshem i Växjö
Avser takbyte/renovering samt byte av takmaterial med anslutningar, nytt svall, papp och sanering av asbest.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Planen var en om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad. Oklart med byggstart p g a ändring i skolplan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalsystem i delar av byggnad, inkl bygg-, el- och vs-arbeten.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Fasadrenovering av Tingsås kyrka.
Uppförande av modulbyggnad Älmhult
Option: 2022-06-15--2023-06-14
Renovering av fasader på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad på kyrka.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus F (medicinhallen) finns 2st personhissar. Hiss 33 och 34. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Installation av solceller på affärshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Fasad- och målningsarbeten Växjö
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av resecentrum i Markaryd
Marklov för parkering och kinna resecentrum.
Nybyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av handelshus.
Konsultuppdrag masugnen i Torpsbruk Kronoberg
Avser framtagande av åtgärdsprogram och upprättande av förfrågningsunderlag för säkring av den delvis raserade masugnen i Torpsbruk.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Ombyggnad av matsal i Markaryd
Bygglov för till- och ombyggnad av matsal.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Växjö
Fasadändring och uppsättande av skylt.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Anmälan om ändrat brandskydd.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om bygglov för containrar, parkering.
Nybyggnad av klubbhus i Ljungby
Nybyggnad av klubbstuga (moduler).
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontorsbyggnad - tidsbegränsad åtgärd tom 2023-12-31.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong, tidsbegränsat bygglov t o m 2030-06-01.
Utvändigt underhåll av förskola i Älmhult
Nybyggnad av solskydd Lukas 18,Maskrosen 6.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Nybyggnad av barack i Växjö
Uppsättande av bodar, tidsbegränsat säsongslov t.o.m. sommaren 2025.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Fasad- och målningsarbete Jäts Gamla Kyrka
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Utvändigt underhåll av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring, affärshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad av grupprum och handikapptoalett.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Inredande av ytterligare restauranglokal.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Alvesta
Fasadändring av skola, nya fönster.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Alvesta
Fasadändring av vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Väsentlig ändrad användning från skola till kontor och ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av butikslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Ut- och invändig ändring av kommunhuset.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion - befintligt trapphus ändras till centrala funktioner.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Omläggning av sportgolv i gymnastikhall, Tingsryd
Omläggning av sportgolv i befintlig gymnastikhall (A-hall & B-hall) vid Trojaskolan.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Renovering och målningsarbete av kyrkobyggnad, Växjö
Avser renovering samt ommålning av kyrkobyggnadens samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsanpassning av entre vid Torsåsby kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Dränering och avvattning i Älghult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av fönster och snickerier. Växjö
Renovering av dörrar- luckor- och fönster på hela kyrkan och tornet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats .
Invändigt underhåll av ishallen, Ljungby
Ljungby kommun vill upphandla en ny sarg till B-hallen i Ljungby Arena. I upphandlingen ska ingå sarg med uppsättning.
Renovering av avvattning kyrka i Lammhult
Renovering av avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats.
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: