Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (9)
Lessebo (7)
Ljungby (34)
Markaryd (13)
Tingsryd (8)
Växjö (33)
Älmhult (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 112 st.

Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall plats för 600 elever.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Avser nybyggnad av f-6 skola med skolkök och idrottshall i det nya bostadsområdet Paradiset i västra delen av Älmhults tätort.
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Projektet ligger vilande. Inväntar politiska beslut. Utredning pågår. Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Nybyggnad av hotell med mera, WTC i Växjö
Tidigt skede. Projektets omfattning kan ej preciseras. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Nybyggnad av parkeringshus i Alvesta
Planer finns för nytt parkeringshus. Planområdet ligger i centrala Alvesta. Kvarteret Bagaren mellan viadukten (Växjövägen/Värnamovägen) och Parkgatan utgörs idag av parkeringar i sluttande plan.
Nybyggnad av förskola i Vikaholm, Växjö
Avser nybyggnad av förskola med ca 10 avdelningar i östra delen av Vikaholm.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av skola i Växjö
Planer finns för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av skola i Ljungby
Planer finns nybyggnad av 7-9 skola i Ljungby.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola.
Nybyggnad av kallbadhus i Växjö
Igångsättning är ej fastställd
Nybyggnad av förskola, Braås
Avser nybyggnad av förskola med 10 avd i Braås. Rivning av befintlig lokal .
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Avser nybyggnad av ett kyrkligt centrum vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad. Byggnadsytan i det nya huset beräknas bli omkring 440 kvadratmeter.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av konferenscentrum i Ljungby
Avser nybyggnad av konferensanläggning samt relax/spa.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalsystem i delar av byggnad, inkl bygg-, el- och vs-arbeten.
Rivning av kontor i Ljungby
Rivning kontorshus samt återställning av mark för hus 4 a.
Uppförande av modulbyggnad Älmhult
Option: 2022-06-15--2023-06-14
Renovering av fasader på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad på kyrka.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Avser fasadrenovering inklusive avfärgning samt målning av dörrar, luckor och fönster liksom förgyllning etc. på hela kyrkan och tornet samt fogning av källarmur öster om kyrkan.
Renovering av klockstapel Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av klockstapel.
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Renovering av fasad, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 778 000. 00 Renovering av fasad.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Renovering av tak, Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. 1 403 000.00 Renovering av tak.
Fasad- och målningsarbeten Växjö
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1 315 000.
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Konsultuppdrag masugnen i Torpsbruk Kronoberg
Avser framtagande av åtgärdsprogram och upprättande av förfrågningsunderlag för säkring av den delvis raserade masugnen i Torpsbruk.
Invändig renovering vid förskola i Markaryd
Avser invändig renovering vid Galaxen förskola. Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, gymnastikhall och klassrum vid urshults skola, Ansökan om rivningslov för befintlig gymnastikhall vid urshults skola Urshult 1:77.
Renovering av spåntak
Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats med 1 milj. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av lasarett i Växjö
Avser tillbyggnad av lasarett, omfattar loftgång.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för helt ny byggnad, tankstation för biogas samt marklov.
Nybyggnad av barack i Tingsryd
Ansökan om bygglov för containrar, parkering.
Nybyggnad av carport i Ljungby
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av klubbhus i Växjö
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av klubbhus i Ljungby
Nybyggnad av klubbstuga (moduler).
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad tanka adblue anläggning.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från vårdboende till kontor gällande del av byggnad.
Tillbyggnad av kontor i Alvesta
Tillbyggnad av 5 st kontorsmoduler.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Växjö
Tillbyggnad av hembygdsgård.
Fasad- och målningsarbete Jäts Gamla Kyrka
Avser fasadrenovering, putslagning och avfärgning. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Fönsterbyte vid förskola i Markaryd
Avser fönsterbyte och golvläggning vid förskola. Uppskattad byggstart. Upptaget i investeringsbudget
Utvändigt underhåll av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för fasadändring, affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Lessebo
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation.
Ombyggnad av vårdhem i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ändring av planlösning.
Nybyggnad av vårdbostad i Lessebo
Ansökan om bygglov för lss-boende.
Utvändigt underhåll av kontor i Alvesta
Ansökan om fasadändring.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Avser takbyte på Björkstigens förskola i Ljungby.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Ljungby
Fasadändring på idrottsanläggning.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från butik till kontor samt utvändig ändring.
Invändig ändring av fastighet
Ändrad användning.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Ombyggnad av kontor i Alvesta
Ombyggnad av källare och omklädningsrum.
Omläggning av sportgolv i gymnastikhall, Tingsryd
Omläggning av sportgolv i befintlig gymnastikhall (A-hall & B-hall) vid Trojaskolan.
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Utvändig målning av fönster och dörrar på Berga kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Byggstart kan ej anges.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsanpassning av entre vid Torsåsby kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Konservering av bemålade inventarier Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Dränering och avvattning i Älghult
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Takomläggning n vid förskola i Markaryd
Avser takomläggning. Upptaget i investeringsbudget
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Underhåll av fönster och snickerier. Växjö
Renovering av dörrar- luckor- och fönster på hela kyrkan och tornet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats .
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Renovering av fasad.
Renovering av avvattning kyrka i Lammhult
Renovering av avvattning. Kyrkoantikvaris ersättning har beviljats.
Ny belysning vid förskola i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget
Tjärning av kyrktak och byte av stuprör i Tutaryd, Ljungby
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Konservering av bemålade inventarier
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av kök i Ljuders kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av klockstapel i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Målning av fönster och portar i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering av orgelfasad i Linneryds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Takavvattning vid kyrka i Hovmantorp
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Låssystem vid Strömnässkolan, Markaryds kommun
Låssystem Strömnässkolan. Upptagen i investeringsbudget.
Tillgänglighetsramp kyrka i Lenhovda
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Renovering och tjärning av spåntak vid Kånna kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Spån- och tjärningsarbeten av vapenhusets spåntak Växjö
Avser byte av rötskadat spån samt tjärning av vapenhusets tak. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Klimatsystem i Ljungby
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: