Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (10)
Ljungby (11)
Markaryd (14)
Tingsryd (5)
Växjö (48)
Älmhult (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Inväntar politiska beslut. Utredning pågår. Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Återuppbyggnad av skola efter brand i Sandsbro
Avser nybyggnad av skolbyggnader inrymmande klassrum, expedition, pausrum, bibliotek och idrottshall.
Om- och tillbyggnad av nytt produktionskök, i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av nytt produktionskök och ny matsal.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Alvesta
Planer finns för nytt parkeringshus. Planområdet ligger i centrala Alvesta. Kvarteret Bagaren mellan viadukten (Växjövägen/Värnamovägen) och Parkgatan utgörs idag av parkeringar i sluttande plan.
Nybyggnad av bostäder och handel i Ljungby
Ny detaljplan krävs till befintligt industriområde för omvandling till bostads- och handelsområde. Kommunen äger delar av området.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Planer finns för nybyggnad av förskola, Östra Hovmanstorp. Upptaget i investeringsbudget 2020-2023.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Rivning-och nybyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Avser rivning del av förskolan för att sedan bygga till 6 st avdelningar på befintlig byggnad, kök och matsal. Parkering utökas. Förrådshus och ett cykelhus.
Nytt verksamhetsområde i Åmot, etapp 2
Planer finns för ytterligare exploatering. Avser bla flytt av 35-45000 kbm jord och där kommer det att skapas ett nytt handelsområde. Kostnad oviss.
Nybyggnad av handels och kontorslokaler m.m, i Nordvästra Bökhult, Älmhult
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Norra Ringvägen och skapa möjlighet för handel, verksamheter, kontor, tillfällig vistelse som hotell och konferenslokaler, återvinningsstation samt drivmedelförsäljning i korsningen Norra Ringvägen och Hallandsvägen. Exploatering Id: 1607396
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av förskola i Markarydds kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun.
Ny- och ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad samt ombyggnad av befintlig förskola. Arbetet sker i 2 huvudetapper. Etapp1. Nybyggnad av bl.a. 4 st avdelningar, gemensamhets-, teknik- och personalutrymmen och storkök. Etapp 2. Renovering av befintlig förskola.
Ombyggnad av skola i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av skola Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Nybyggnad av kontor i Ljungby
Avser rivning av befintlig fastighet och nybyggnad av kontor i tre våningar för 90 kontorsplatser.
Om- eller nybyggnad av förskola i Skruv
Upptagen i investeringsbudget 2020-2023. Planer finns för ny- eller ombyggnad av förskola i Skruv.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Nybyggnad av padelhall med 4 banor, omklädningsrum samt cafe.
Nybyggnad av tennishall i Alvesta
Avser nybyggnation av padelhall.
Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Om- och tillbyggnad av församlingshus i Alvesta
Avser om- och tillbyggnad av församlingslokal.
Om- och tillbyggnation av teater i Ljungby
Avser om-och tillbyggnad av gamla kulturbiograf Grand. Lokalerna kommer att tillgänglighetsanpassas och öka möjligheterna för olika föreningar att nyttja dem. Byggnaden är K-märkt vilket innebär att karaktärsdragen ska bevaras.
Ombyggnad av idrottshall i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av idrottshall. Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Nybyggnad av kyrkligt centrum i Ingelstad
Avser nybyggnad av ett kyrkligt centrum vid Östra Torsås kyrka i Ingelstad. Byggnadsytan i det nya huset beräknas bli omkring 440 kvadratmeter.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Renovering Prästkragens förskola, Hovmantorp
Upptaget i investeringsbudgeten 2020-2023
Renovering av yttertak och fasader i Växjö
Avser nytt plåttäckning av yttertak och nytt takavvattningssystem. Putsning och avfärgning av fasad.
Om- och tillbyggnad av skola i Åseda
Avser tillbyggnad av lärosalar, grupprum, WC, trappa och hiss i två plan ovan mark och ett fläktrum i källarplan samt ytskiktsrenovering av befintliga lärosalar, grupprum och WC i hus I. Total bruttoarea, tillbyggnad ca 485 m2 och bruttoarea för ytskiktsrenovering ca 790 m². I entreprenadarbeten ingår även flytt av utvändig lekställning och nybyggnation av ett väderskydd.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Fasadrenovering av Hinneryds kyrka i Strömsnäsbruk
Avser grundlig fasadrenovering av Hinneryds kyrka.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Planer finns för ombyggnad av förskola. Upptagen i investeringsbudget 2020-2023
Ombyggnad av domstolstele- och presentationsteknik till Växjö Tingsrätt
Entreprenadens omfattning är att som totalentreprenör genomföra ombyggnad av befintlig Domstolstele- och presentationssystem.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Ombyggnad av Bollhallen i Tingsryd
Avser ombyggnad av befintlig bollhall till en sporthall för skola och fritid. Arbetet omfattar ny grundläggning och anläggande av sportgolv. Omklädningsrum:Id 1594426
Utbyggnad av affärslokaler samt parkering i Tingsryd
Planer finns för utbyggnad av affärslokaler och parkeringsplatser.
Om- och tillbyggnad av vårdcentralen i Strömsnäsbruk
Avser total invändig renovering av vårdcentralens befintliga lokaler, samt lokaler i sutterängplan. Kommer även att byggas ett akutintag.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Växjö
Avser ombyggnad av oinredd lokal till trampolinparkanläggning.
Nybyggnad av tankstation för biogas i Växjö
Avser nybyggnad av tankstation för biogas. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av restaurang i Växjö
Nybyggnad av restauranger, anläggande av parkeringsplatser, uppsättande av skyltar och rivning av affärshus (berör även fastigheten Handelsmannen S:1).
Rivning av hotell i Växjö, etapp 1
Tanken är att Quality hotellet ska rivas för att ge plats åt ett nytt bostadskvarter med upp till 200 lägenheter. Se etapp 2 1480520.
Rivning av affärshus i Älmhult
Avser rivning av kiosk och verkstadsbyggnad.
Fasadrenovering på Tingsås kyrka i Tingsryd
Fasadrenovering av Tingsås kyrka.
Renovering av torntak och ståndrännor på sakristian vid kyrka i Älmeboda
Renovering av torntak och ståndrännor vid sakristian. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Uppskattad byggstart.
Renovering av fasader på kyrka i Hovmantorp
Avser renovering av fasad på kyrka.
Rivning av kiosk i Älmhult
Avser rivning av kiosk.
Renovering av gesims på Traryds kyrka
Renovering av gesims. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av tennishall i Markaryd
Nybyggnad av padelbanor.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Tillbyggnad av hotell i Växjö
Tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av brandskydd. Byte av branddörr.
Ombyggnad av personallokal i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad för industriverksamhet till lokal för kontor- och personalutrymme t.o.m 20 maj 2024.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Tillbyggnad med utrymningstrappa.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Uppställande av kontorsbodar.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Nybyggnation av fackverkstorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av automatstation i Ljungby
Nybyggnad av tankstation samt uppförande av pylon.
Nybyggnad av automatstation i Markaryd
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Utvändigt underhåll av kommunalhus i Växjö
Avser fasadändring av kommunalhus.
Ombyggnad av gym i Växjö
Avser ombyggnad till gym som ska vara på ca 2200 kvm och ska innehålla bland annat gruppträningssalar, spinningsal, individuell styrketräning, ett gym och yogastudio.
Underhåll av fönster på Tingsås kyrka i Tingsryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har ej beviljats. Uppskattad byggstart.
Byte av barnbassäng Sunnerbohallen, Ljungby
Avser att byta ut befintlig barnbassäng som tillhör barnlagunen i Sunnerbohallen.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser en tillbyggnad med 4 kontorsplatser.
Nybyggnad av serviceanläggning i Evedal
Avser nybyggnad av kök och tvättstuga samt glasskiosk i serviceanläggning vid campingen.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Konsultuppdrag gällande energideklarationer, Vidingehem AB
Avtal kommer att tecknas med en konsult.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Liten invändig ombyggnad, installation av hiss samt.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av vårdbostad i Markaryd
Nybyggnad av vårdboende samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt ändrad användning till musikskola, Bygglov för nybyggnad av murar och skärmtak Abborren 5.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Växjö
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Växjö
Avser utvändig målning av fasader och plåttak. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1560604

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: