Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (5)
Lessebo (3)
Ljungby (13)
Markaryd (26)
Tingsryd (9)
Växjö (38)
Älmhult (3)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Räppe, Växjö
Planer finns för nytt akutsjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe.
Nybyggnad av bostäder, parkeringshus mm, Växjö
Växjö Fastighetsförvaltning AB (VÖFAB) i samarbete med APP Properties AB har ansökt om planändring för den berörda delen av fastigheten som ägs av Växjö kommun. Planändringen avser en förändring av nuvarande markanvändning, från bl.a. markparkering, till en byggnation av bostäder och parkeringshus i flera plan. Målsättningen med samarbetsprojektet att förena två intressen: att bygga ett P-hus för bilar/cyklar och att bygga bostäder i ett centralt läge i staden. Projektet kommer att erbjuda också verksamhetslokaler kopplade till bl.a. p-anläggningen (som cykelverkstad/ cykeluthyrning, biltvätt mm)
Nybyggnad av skola i Älmhult
Avser nybyggnad av f-6 skola med skolkök och idrottshall i det nya bostadsområdet Paradiset i västra delen av Älmhults tätort.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av affärshus Växjö
Avser nybyggnad av byggvaruhus vid handelsplatsen Norremark i Växjö
Nybyggnad av skola, kontor och bostäder
Planer finns att möjliggöra för skoländamål, idrottsändamål, handel, kontor och bostäder. Byggstart för etapp 3 kan ej anges. Skola: 1627964
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Om- och tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola i Lessebo. Tillbyggnad kommer bli med fler utbildningslokaler. ombyggnad av befintliga lokaler.
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun. Förskolan ska inrymma ca 150 personer.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Nybyggnad av fotbollsanläggning i Växjö
Avser nybyggnad av fotbollsanläggning, 2 st 11 mot 11 planer, 1 st 7 mot 7 plan samt 6 omklädningsrum, garage, kiosk, materielrum, parkeringar, Läktare och sekretariat.
Nybyggnad av padelhall i Växjö
Avser nybyggnad av 6 padelbanor, lounge samt cafe.
Till- och ombyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Avser tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter till F-6 skola. Kommer att bli tre basrum inkl. grupprum, lärararbetsplatser, kapprum, samt teknikrum på plan 2 Ombyggnad av en del av befintlig byggnad i anslutning till tillbyggnaden .
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser nybyggnad av kontor på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av korttidsboende i Lenhovda
Avser nybyggnad av korttidsboende inkl dagverksamhet.
Nybyggnad av padelarena i Växjö
Avser nybyggnad av padelarena som väntas innehålla 13 banor, med en centercourt med läktare och möjlighet att arrangera tävlingar.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad och verksamhetsanpassning av Ljungfälleskolan.
Nybyggnad av LSS- boende i Markaryd
Avser nybyggnad av LSS-boende, komplementbyggnader samt anläggning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser ombyggnad av den befintliga förskolan Stallet med äventyrspedagogik/naturvetenskaplig inriktning .Förskolan Stallet kommer rymma 3–4 avdelningar för totalt ca 70 barn.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Ombyggnad av Tallgården, Araby
Avser ombyggnation av Tallgården på Alabastern.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Om- och tillbyggnad av skolkök i Traryd
Avser till- och ombyggnad av skolkök samt ny utrymningsdörr i matsal.
Ombyggnad till padelhall i Växjö
Ändrad användning av industrilokal till padeltennishall, anläggande av utomhusbanor och parkeringsplatser, fasadändring, nya skyltar samt ändring av brandskydd och ventilation.
Uppförande av moduler för förskola i Markaryd
Uppförande av modulbyggnad förskola i två plan. Rivning av matsal Id: 1654133
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Tillbyggnad av församlingshus i Ljungby
Avser tillbyggnad och ombyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad kontorslokal till särskola. Verksamhetsanpassning kommer att göras och delar av Ljungfälleskolans verksamhet kommer flyttas.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Nybyggnad av kontor och förråd i Växjö
Nybyggnad av kontor och förråds-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Installation av lustgasdestruktionsanläggning Centrallasarettet i Växjö
Avser nyinstallation av anläggning för lustgasdestruktion centrallasarettet Växjö hus G plan 5.
Byte av tak på skola i Tingsryd
Avser byte av tak på skola.
Installation av ventilationsanläggning i församlingshem i Växjö kommun
Avser installation av en ny ventilationsanläggning i Braås församlingshem.
Renovering av fasad, Ljungby
Avser renovering av putsad fasad på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id 1598350,1598352
Ombyggnad av ventilation skola i Växjö
Avser nytt fläktrum byggs och ny ventilationsanläggning installeras.
Målning av fönster, dörrar och ljudluckor, Tolg Kyrka.
Målning av samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor, samt räcken i anslutning till huvudentré och handikappramp, 1 st dubbel smidesgrind vid kyrkogårdens entr.
Renovering av tak, Ljungby
Avser renovering av tak, byte från betongplattor till till lertegel. Upphandlas tillsamman med Id: 1598351, 1598352
Renovering av spåntak Söraby kyrka.
Avser omläggning av spån – befintliga spån på kyrkans samtliga spånklädda takytor såsom tornhuv, spira, långhus, korabsid och sakristia skall rivas.
Nybyggnad av personallokal i Tingsryd
Ansökan om bygglov för nya personalutrymmen.
Rivning av skola i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, trojaskolan hus c.
Ombyggnad matsal i Markaryd
Ombyggnad matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av fritidshem i Markaryd
Rivningslov för rivning av fritidshem.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och cykelskydd samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och rivning av brandskadat garage.
Nybyggnad av garage i Ljungby
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Växjö
Fasadändring, byte av fönster till dörr (hus f).
Utvändigt underhåll av skola i Växjö
Fasadändring, upptagande av dörr och tillbyggnad med trappa.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Växjö
Fasadändring, upptagande av utrymningsdörr/trappa.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av befintlig entré.
Ombyggnad av garage i Alvesta
Bygglov för byte av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsrum på tak.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod Alvesta 11:1.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod och reservkraftsgenerator.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Bygglov för uppförande av teknikbod.
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Markaryd
Ansökan om teknikbod samt fackverkstorn.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för kontorsmoduler.
Ombyggnad av kiosk i Tingsryd
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad kiosk/butik.
Tillbyggnad av förskola i Tingsryd
Ansökan om bygglov, tidsbegränsat bygglov till 20210201 för tillfällig förskoleavdelning.
Nybyggnad av kontor i Tingsryd
Ansökan om bygglov expandiamoduler för lager/logistik kontor.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för bredbandsnod.
Rivning av telestation i Alvesta
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av förskola i Ljungby
Tidsbegränsat bygglov för två nya utrymningsvägar och ramp i förskola.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035-01-01 för padelverksamhet i industribyggnad och uppsättande av skyltar.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av rehabiliteringshem i Ljungby
Ändrad användning till rehabiliteringsboende.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Väsentlig ändrad användning från butik till café/bageri.
Ombyggnad av samlingslokal i Växjö
Väsentlig ändring av ventilation och planlösning.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus med lager, nya butiksentréer, uppsättande av skyltar och solskydd samt rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av matsal och del av gymnastiksal i Markaryd
Rivning av blå gamla matsalen och delar av gamla gymnastiksalen vid Hagaskolan.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola.
Rivning av kontorsmodul i Markaryd
Demontering av kontorsmoduler.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Fasadändring, ändring av takkupor.
Ombyggnad av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppförande av plank, uppsättande av skyltar och ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Markaryd
Nybyggnad av carport och garage samt fasadändring på kontorsbyggnad.
Rivning av gymnastiksal i Markaryd
Rivningslov för rivning av gymnastikhall.
Uppförande av modulbyggnad Markaryd
Avser moduler för personalutrymme på Alandsköp i Markaryd
Nybyggnad av toalett och förrådsbyggnad i Växjö
Avser nybyggnad av besökstoalett samt verksamhetsutrymme för personal och skötselmateriel, option avseende markarbete inklusive ledningsschakt service vatten och avlopp.
Ombyggnad paviljongen i Markaryd
Ombyggnad paviljongen, Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsalsbyggnad på Huneskolan
Upptagen i investeringsbudget.
Rivning av skolbyggnad i Markaryd
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Ombyggnad kök i Markaryd
Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad förskola i Markaryd
Upptaget i investeringsbudget
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Avser förgyllning av kors och kula på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id: 1598351, 1598350
Belysning motionsspår i Markaryd
Ny belysning. Upptaget i investeringsbudget

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: