Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (3)
Lessebo (3)
Ljungby (24)
Markaryd (17)
Tingsryd (5)
Växjö (26)
Älmhult (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 7900 kvm i 7 plan och ombyggnad på 800 kvm i första etappen. Projektet kommer bli om- och tillbyggnad vid akutmottagningen.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola. Omfattar rivning av delar av befintliga byggnader, nya lektionssalar, nytt tillagningskök och matsal, ny förskola, ny idrottshall och utemiljö.
Ombyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser ombyggnad på 2800 kvm. Projektet ombyggnad vid ambulansintag, röntgen, operation och sterilen.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler. Upphandlas på option med Id 1527324.
Nybyggnad av skola på Teleborg i Växjö
Avser nybyggnad av F-9 skola samt idrottshall plats för 600 elever.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Avser nybyggnad av f-6 skola med skolkök och idrottshall i det nya bostadsområdet Paradiset i västra delen av Älmhults tätort.
Nybyggnad av multihall i Ljungby
Avser nybyggnad av multihall i centrala Ljungby.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Tidigt skede. Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Ombyggnad till förskola i Lammhult, Växjö
Projektet avser ombyggnad av 7-9 skola till en förskola med 11 avdelningar.Upphandlas i option med Id 1410650
Nybyggnad av skola och förskola, Dädesjö,
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola och förskola samt ett tillagningskök. Våning två kommer att byggas i mitten av byggnaden ovanpå kök och matsal.
Nybyggnad av förskola i Strömsnäsbruk, Markaryds kommun.
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar i anslutning till Strömsnässkolan inom kv. Sporrsmeden 1, Markaryds kommun. Förskolan ska inrymma ca 150 personer.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av hotell i Växjö
Avser nybyggnad av hotell med 6 våningar och garage under mark, ca 200 rum.
Nybyggnad av kontors- och affärshus på Västra Mark, Växjö
Ändring av bef. detaljplan över området för att kunna bygga kontors- och affärshus med en byggnadshöjd på upp till 22 m.
Nybyggnad av skola östra strand i Ljungby
Tidigt skede. Ny detaljplan krävs. Planer finns för nybyggnad av skola/förskola, Bolmens östra strand i Ljungby.
Nybyggnad av skola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av 7-9 skola, ca 375 elever i Ljungby. Hjoertbergsskolan 7-9.
Om- och nybyggnad av idrottssal i Växjö
Avser nybyggnad av idrottssal, ombyggnad av omklädningsrum. Samt rivning av den befintliga idrottshallen.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Avser tillbyggnad av kontor, nybyggnad av cykelskydd samt nya parkeringsplatser och ny skylt.
Nybyggnad av förskola, Braås
Avser nybyggnad av förskola med 10 avd i Braås. Rivning av befintlig lokal .
Ombyggnation av Folkets hus i Lessebo
Avser ombyggnation av Folkets hus i Lessebo, med tillhörande lokaler. Ombyggnaden kräver varsamhet eftersom byggnaden har ett kulturhistoriskt värde.
Ombyggnad av särskolor i Växjö
Avser ombyggnad av Ljungfälleskolan.
Nybyggnad av LSS- boende i Markaryd
Avser nybyggnad av LSS-boende, komplementbyggnader samt anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av LSS-boende i Markaryd
Nybyggnad av vårdboende samt komplementbyggnader.
Ombyggnad av kök vid äldreboende Ljungby
Avser renovering av storkök vid Brunnsgården i Ljungby.
Nybyggnad av gymnastiksal i Tingsryd
Avser nybyggnad, av gymnastikhall och 2 klassrum vid Urshults skola. Kommer även bli rivning.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Renovering av tak på församlingshem i Växjö
Avser takbyte/renovering samt byte av takmaterial med anslutningar, nytt svall, papp och sanering av asbest.
Ombyggnad av förskola i Lessebo
Avser ombyggnad av den befintliga förskolan Stallet med äventyrspedagogik/naturvetenskaplig inriktning .Förskolan Stallet kommer rymma 3–4 avdelningar för totalt ca 70 barn.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser byte av ventilationsaggregat och kanalsystem i delar av byggnad, inkl bygg-, el- och vs-arbeten.
Ändring av hiss och kulvert i Ljungby
Ändring av hisschakt och kulvert.
Ombyggnad och takbyte på bibliotek i Ljungby
Avser renovering av bibliotek samt takbyte.
Om- och tillbyggnad av matsal i Markaryd
Avser till- och ombyggnad av matsal.
Uppförande av modulbyggnad Älmhult
Option: 2022-06-15--2023-06-14
Ombyggnad av tillagningskök Kosta skjutfält, Lessebo
Ombyggnad av tillagningskök i enhet 017. Omfattar till stor del uppgraderingar av ytskikt, ventilation och funktionalitet. Berörd yta är ca 510 m
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus F (medicinhallen) finns 2st personhissar. Hiss 33 och 34. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Utvändig fasad- och målningsarbeten på Sjösås nya kyrka i Braås
Avser fasadrenovering inkl. avfärgning samt ytbehandling och målning av dörrar, luckor och fönster Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av toalett och förrådsbyggnad i Växjö
Avser nybyggnad av besökstoalett samt verksamhetsutrymme för personal och skötselmateriel, option avseende markarbete inklusive ledningsschakt service vatten och avlopp.
Upphandling av moduler till återvinningshus i Ljungby
Avser moduler med viss inredning till återbrukshus på Bredemad i Ljungby.
Renovering av fasad, Ljungby
Avser renovering av putsad fasad på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id 1598350,1598352
Rivning av skolbyggnad i Markaryd
Projektet avser rivning av skolbyggnad.
Renovering av tak, Ljungby
Avser renovering av tak, byte från betongplattor till till lertegel. Upphandlas tillsamman med Id: 1598351, 1598352
Ombyggnad ventilation vid skola i Markaryd
Ombyggnad ventilation i huvudbyggnad.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem. Upptagen i investeringsbudget.
Nybyggnad av kontor i Markaryd
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av carport i Ljungby
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport och rivning av brandskadat garage.
Nybyggnad av kontor i Älmhult
Nybyggnad av kontorsbyggnad - tidsbegränsad åtgärd tom 2023-12-31.
Tillbyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av returrum.
Nybyggnad av skola i Växjö
Nybyggnad av skolpaviljong, tidsbegränsat bygglov t o m 2030-06-01.
Utvändigt underhåll av förskola i Älmhult
Nybyggnad av solskydd Lukas 18,Maskrosen 6.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av telestation i Ljungby
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Anmälan om ändrat brandskydd.
Nybyggnad av telestation i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uppförande av en 72 m hög mast och en teknikbod för det allmänna mobilnätet.
Rivning av telestation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för teknikbod.
Ombyggnad av utbildningslokal i Markaryd
Ändring av brandskydd (två klassrum till tre).
Nybyggnad av barack i Växjö
Uppsättande av bodar, tidsbegränsat säsongslov t.o.m. sommaren 2025.
Ombyggnad av tennishall i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av lagerbyggnad till padelhall, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2035.
Ombyggnad av butik i Växjö
Väsentlig ändrad användning av lokal för grossistverksamhet till butik/handel, tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-12-31.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Väsentlig ändrad användning, ändring av butikslokal till restaurang.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Utvändig ändring, invändig ändring, plank.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion - befintligt trapphus ändras till centrala funktioner.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, ventilation.
Ombyggnad av kontor i Markaryd
Anmälan för ej bygglovspliktig åtgärd.
Ombyggnad av skola i Växjö
Avser ombyggnad av grupprum och handikapptoalett.
Ombyggnad av biograf i Ljungby
Avser ombyggnad av konferenslokal til två biosalonger.
Invändigt underhåll av kontor i Älmhult
Invändig ändring av kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Markaryd
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Utvändigt underhåll av skola i Alvesta
Fasadändring av skola, nya fönster.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Alvesta
Fasadändring av vårdcentral.
Utvändigt underhåll av ridhus i Växjö
Fasadändring, byte av fasadparti på ridhus.
Tillbyggnad av vårdbostad i Ljungby
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av brandstation i Ljungby
Tillbyggnad med skärmtak.
Rivning av kontor i Markaryd
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad Ässjan 1.
Rivning av matsal i Markaryd
Rivningslov för rivning av matsal.
Ombyggnad av tennishall i Ljungby
Ombyggnad av affärslokal till padelhall.
Nybyggnad av affärshus i Ljungby
Nybyggnad av handelshus.
Renovering och målningsarbete av kyrkobyggnad, Växjö
Avser renovering samt ommålning av kyrkobyggnadens samtliga fönster, ytterdörrar och ljudluckor
Ombyggnad hemkunskap kök i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad värmesystem vid skola i Markaryd
Ombyggnad värmesystem i huvudbyggnad. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad matsal skola i Markaryd
Ändring av matsal. Upptagen i investeringsbudget.
Invändigt underhåll av ishallen, Ljungby
Avser en ny sarg till B-hallen i Ljungby Arena.
Förgyllning av kors och kula Ljungby
Avser förgyllning av kors och kula på kyrka. Upphandlas tillsammans med Id: 1598351, 1598350

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: