Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (12)
Lessebo (11)
Ljungby (25)
Markaryd (8)
Tingsryd (2)
Växjö (58)
Älmhult (27)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Nybyggnad av stadshus och station i Växjö
Projektet omfattar ett nytt stadshus och en ny station om 14 000 m2 BTA. Stadshuset ska innehålla ca 600 arbetsplatser och ett antal gemensamma utrymmen om ca 12 000 m2 BTA. Den nya byggnaden kommer förutom stadshus även inrymma en station med väntsal, butiker, restauranger m m. Beräknad yta för stationen är ca 1700 m2 BTA. Utöver detta tillkommer ett allmänt utrymme på ca 300 m2 BTA som kommer att kallas "Växjös vardagsrum" och ska fungera som en social inomhusknutpunkt.
Nybyggnad av vårdblock i Växjö
Projektet avser en rivning del av Växsjö lasarett för sedan möjlig göra för nybyggnad av HUS L.
Om- och tillbyggnad av Lasarettet Ljungby
Avser tillbyggnad med 880 kvm i 6 plan och ombyggnad på 2000 kvm.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Nybyggnad av innebandyhall mm i Växjö
Projketet avser bla 3 nya spelplaner anpassade för de allra yngsta, restaurang, matsal i anslutning till A-hallen, mingelyta, omklädningsrum, rehabfaciliteter samt förskola. Ca 80 bostadsrättslägenheter med terrasser kommer att byggas ovanpå idrottshallen.
Nybyggnad av skola i Älmhult
Planer finns för nybyggnad av f-6 skola i det nya området Västra Bökhult, Älmhult.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Nybyggnad av grundskola i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av en två parallell F-6 skola för ca 385 barn som byggs ihop med en idrottshall. Avser även utemiljö.
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar som länkas samman genom en inglasad passage.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av klubbhus
Avser exklusivt klubbhus med bla kansli, 2 restauranger, pool, spa och gym.
Ny- eller ombyggnad av F-6 skola i Åryd, Växsjö
Planer finns för ny-eller ombyggnad av f-6 skola för ca 140 elever.
Tillbyggnad av kontor i Regementsstaden, Växjö
Utbyggnad med ca 5000 kvm samt p-platser i två våningar. Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Detaljplan finns.
Nybyggnad av hotell och konferenslokal i Evedal
Planer finns för nybyggnad av hotell och konferensanläggning.
Nybyggnad av kontorshus
Avser nybyggnad av kontorshus i Företagsstaden I-11, Växjö. Det nya huset blir i första hand ett community där nätverkande och idéspridning står i centrum.
Nybyggnad av p-hus, handel, kontor i Växjö
Detaljplanearbete pågår. Inom området planeras för ny bebyggelse i form av p-hus, handel och kontor i ett stadsnära läge. Planprogrammet utgör ett underlag för kommande detaljplanering inom området. Kostnad och byggstart okänd.
Nybyggnad av simhall i Växjö
Diskussioner förs om uppförande av ny simhall med en 50-meters bassäng. Tänkbar byggplats vid Arenastaden. Uppskattad byggstart.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den befintliga. I den befintliga delen kommer efter renovering även familjecentralen i Lagan att inrymmas. Nybyggnad ca 1300 kvm, ombyggnad ca 600kvm.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BTA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Tillbyggnad av lokaler i Älmhult
Planer finns för utbyggnad av lokaler med 29 0000 kvm samt en transporttunnel. Oviss byggstart och kostnad.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av förskola för cirka 120 barn, 8 avdelningar. Rivning av befintlig förskolebyggnad projekt ID 1534316.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola för ca 120 barn, 8 avdelningar. Den nya förskolan ska byggas på tomten intill den nuvarande förskolebyggnaden som kommer att rivas.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Planer finns för nybyggnad av förskola med 8 avdelningar, samt vård och trygghetslokaler.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola på Majtorp, Älmhult
Tilldelad markanvisning. Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Rivning-och tillbyggnad av förskola i Ingelstad, Växjö
Planer finns för att riva en del av förskolan för att sedan bygga till 5 st avdelningar på befintlig byggnad.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Om- och tillbyggnad till förskola i Växjö
Avser om- och tillbyggnad till förskola med plats för ca 150 barn, samt administration, nytt tillagningskök och matsal.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Rottne, Växjö
Avser ombyggnad till tandläkarmottagning.
Nybyggnad av butik i Växjö
Avser nybyggnad av affärshus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av byggvaruhus i Rosendal, Ljungby
Avser nybyggnad av byggvaruhus.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Älmhult
Syftet med planändringen är att möjliggöra icke störande verksamheter, kontor och handel. Planområdet omfattar cirka 1 hektar och består av fastigheten Pumpen 1 och Majtorp 1:1. Kommunen äger fastigheterna. Planområdet ligger i västra delen av Älmhults samhälle, i korsningen mellan Hallandsvägen och Västra Ringvägen. Det gränsar i söder mot bostadsområdet Klöxhult.
Nybyggnad av kontor i Alvesta
Nybyggnad av kontorsbyggnad. som kommer omfatta 20 tal kontorsrum i 2 våningar.
Modernisering av Grand i Ljungby
Avser modernisering av byggnaden Grand som är en gammal biograf från tidigt 1900-tal. Grand är nu delvis teater och samlingslokal.
Nybyggnad av F-3 skola, Dädesjö
Projektet avser nybyggnad av F-3 skola för ca 105 barn samt ett tillagningskök, 1200-1300 kvm.
Utvändigt underhåll av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad fläktrum, ny fasadbeklädnad mm.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen, nytt sadeltak över hela byggnaden. Ombyggnadsyta 315 kvm, tillbyggnad 70 kvm, hela takytan 700 kvm.
Nybyggnad av ambulansgarage i Ljungby
Nybyggnad av ambulansgarage, ca 350 kvm, samt ny transport kulvert under ambulansgaraget.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan. Objektet är beläget i Lessebo vid Sommarvägen öster om befintliga Hackskolan och fritidshem.
Paviljong för förskoleverksamhet i Gemla, Växjö
Avser paviljong för förskoleverksamhet som ska inrymma 2 avd.
Paviljong för förskoleverksamhet i Ingelstad, Växjö
Avser paviljong för förskoleverksamhet som ska inrymma 6 avd.
Paviljong för skolverksamhet i Tävelsås, Växjö
Avser paviljong för skolverksamhet som ska inrymma 1 avd.
Ny företagsby i Växjö
Yta 75000 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av kyrka i Ljungby
Uttaget ur investeringsbudget. Planer finns för utvändig renovering av kyrka i Ljungby.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Utvändigt underhåll av fasad, renovering tak, byte av dörrar och fönster m.m.
Ombyggnad i kommunhus i Lessebo, etapp 2
Avser ombyggnad av sydöstra flygeln för att skapa mer yteffektiva och bättre verksamhetsanpassade lokaler för socialförvaltningen.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 6
Avser upprustning av skolbyggnader i Strömnäsbruk
Utvändig renovering av kyrka i Falkenberg
Avser fasadrenovering samt byte av fönster, portar och luckor.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem i Vänersborg
Avser installation av överordnat Styr- och Övervakningssystem.
Rivning av förskola i Ljungby
Avser rivning av förskola. Planen är att anlägga en park på området. Projektet startar tidigast när den nya förskolan är färdigställd. Projekt ID 1443820
Utvändig fasadrenovering på Huneskolan
Utvändig renovering på fasaden på Huneskolan.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90 samt hus 3 och hus 5.
Inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni Sigfridsområdet i Växjö
Avser inomhustäckning för Rakel och mobiltelefoni för byggnaderna B80, B90, hus 3 och hus 5.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av Tjureda kyrka
Planerat projekt. Avser utvändigt underhåll av fasader, fönster och portar. Utföres under 2019.
Nybyggnad av serviceanläggning i Evedal
Planer finns för nybyggnad av serviceanläggning till campingen.
Ombyggnad av personallokal i Braås
Avser ombyggnad av personalbyggnad, beläget väster om Sjösås gamla kyrka.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Konvertering av olja till bergvärme på förskola i Älmhult
Avser utbyte av bef värmesystem till bergvärmepump.
Takbyte, ventilation och styrförändring på Musikskolan i Ljungby
Projektet avser takbyte och byte av ventilationsaggregat och styr.
Invändig renovering av Ekeberga kyrka
Utredning pågår om planerad invändig upprustning. Byggstart sker tidigast 2019.
Ombyggnad av vårdcentral i Ljungby
Ändrad användning från kontor till vårdlokal.
Omläggning av tak på 1400-tals kyrka, Alvesta
Projektet avser omläggning av tak på befintlig 1400-tals kyrka.
Renoverings i Bergs kyrka
Avser renovering av bergs kyrka. Taget ur investeringsbudget
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Avser byte av 70 fönster på kontorshus. Samt PCB sanering.
Invändig renovering av Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser konservering av kalkmålning i sakristian. Planerat projekt, byggstart och kostnad uppskattad.
Renovering av kyrka i Kronoberg
Taget ur inversteringsbudget.
Nybyggnad av restaurang i Växjö
Nybyggnad av restauranger, anläggande av parkeringsplatser, uppsättande av skyltar och rivning av affärshus (berör även fastigheten Handelsmannen S:1).
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning från restaurang till kontor.
Installation av oljeavskiljare vid Skruv/Lessebo brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Upprustning av fasader på Sjösås gamla kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader samt konservering. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Utvändig renovering på Drevs gamla kyrka i Braås
Avser underhåll av fasad och fönster. Uppskattad byggstart.
Invändiga ventilations arbeten i Hallaryds kyrka
Urtaget ut investeringsbudget.
Rivning av automatstation i Älmhult
Rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
TIllbyggnad av affärshus (berör även Handelsmannen 2).
Tillbyggnad av samlingslokal i Alvesta
Tillbyggnad av föreningslokal.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, fasadändring, skyltanordning.
Tillbyggnad av skola i Alvesta
Tillbyggnad av paviljonger med 2 avdelningar, tidsbegränsat tom 2021.
Tillbyggnad av personallokal i Ljungby
Tillbyggnad av personallokaler på industribyggnad.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad av uteservering samt ändrad användning av lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av förskola i Alvesta
Tillbyggnad av utesov på lunnagårds förskola.
Tillbyggnad av förskola i Älmhult
Tillbyggnad förskola, invändig ändring samt ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Älmhult
Ändrad användning och ändrad planlösning av affärshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Älmhult
Ändrad användning, industribyggnad till samlingslokaler och ungdomsverksamhet.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning, till gårdsbutik.
Ombyggnad av butik i Älmhult
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Utv. ändring av kontorshus.
Ombyggnad av cafeteria i Växjö
Ändrad användning från butik till café samt tillbyggnad med hiss.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till restaurang.
Nybyggnad av carport i Växjö
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Växjö
Nybyggnad av garage,.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: