Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (8)
Ljungby (15)
Markaryd (8)
Tingsryd (7)
Växjö (48)
Älmhult (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Nybyggnation av logistikanläggning i Växjö
Projektet avser nybyggnad av kontors-, produktions- och logistikanläggning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av F-9 skola, Lammhult
Projektet avser nybyggnad av F-9 skola, sporthall och bibliotekslokaler.
Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Ombyggnationen avser 4 vårdavdelningar med en avdelning per plan samt fasadbyte på hus 1E mot öster. Plan 3-6 är huvudprojektet men arbeten kommer att utföras på samtliga plan dvs. plan 1-7. Projektet är indelat i 4 etapper med en avdelning per etapp. Färdigställandetid för respektive huvuddel då den ska vara klar för slutbesiktning. Etapp 1: 2019-10-01 Etapp 2: 2020-09-25 Etapp 3: 2021-09-27 Etapp 4: 2022-10-04
Nybyggnad av kontor i Växjö, etapp 2
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad, 8 våningar. En ihopbyggnad av två huskroppar.
Om- och tillbyggnad av skola i Växjö
Avser ny skolbyggnad i två plan innehållande tillagningskök, matsal, trä- och metallslöjd, textilslöjd samt nya bas- och grupprum. Ny utemiljö, angöring och parkeringsytor samt ombyggnad av befintlig skolbyggnad, hus 01, med nya installationer och ytskikt.
Nybyggnad av parkeringshus i Växjö
Planer finns på nybyggnad av ett parkeringshus med plats för ca 800 bilar.
Nybyggnad av lokaler för habilitering i Växjö
Projektet avser nybyggnad för Habilitering, byggnaden ska anslutas mot hus 5. Habiliteringen innehåller exp/samtalsrum, mottagning, träningsrum, kontor, konferensrum mm.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Ny- och ombyggnad av förskola i Ljungby
Avser nybyggnad av 8 avdelningar och renovering och ombyggnad av 2 avdelningar. Den nybyggda delen kommer att byggas ihop med den gamla befintliga.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal för ca 80 personer, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Nybyggnad av affärshus i Älmhult
Avser nybyggnad av handelslokal, parkeringar och infartsvägar.
Ombyggnad av specialisttandvården CLV i Växjö
Avser avser ombyggnad i hus D på plan 9 samt plan 8 samt delar av plan 7 på Centrallasarettet i Växjö. Avser nya lokaler för käkkirurgi, sjukhustandvård och barntandvård.
Nybyggnad av förskola i Ljungby
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad. Rivning av befintliga förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Växjö
Avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar samt mottagningskök för ca 80 barn. Projektet ska kunna klassas som miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av kontorshus i växjö
Avser nybyggnad av kontorshus samt centrumutveckling.
Nybyggnad av kulturcentrum och moské i Alvesta
Mark köpt för bygga moské och kulturcentrum.
Nybyggnad av butik i Växjö
Avser nybyggnad av affärshus på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av vägrestaurang i Ljungby
Avser nybyggnad av restaurang för ca 200 sittplatser.
Utbyggnad av Ekebackenskolan i Ljungby
Planer finns för tillbyggnad av Enebackenskolan på ca 400 kvadratmeter. Byggstart och kostnad kan i dagsläget ej anges.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad av skolkök i Tingsryd
Omfattar invändig ombyggnad med nya ytskikt, helt ny storköksutrustning, åtgärdande av ventilationen, nytt sadeltak över hela byggnaden. Ombyggnadsyta 315 kvm, tillbyggnad 70 kvm, hela takytan 700 kvm.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola i två plan där plan 1 inhyser 4 st avd inkl kapprum och gemensamhetsutrymmen, plan 2 inhyser 3 st avd, atelje samt personalutrymmen och teknikrum. Dessutom matsal- och köksdel i ett plan.
Nybyggnad av förskola i Lessebo
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Ombyggnad av folkhögskola i Alvesta
Avser ombyggnad av befintlig kurs- och konferensanläggning för ökad tillgänglighet. Boenderum med tillhörande WC förses med dusch, nya ytskikt. Arbetet kommer att delas upp i 3 sammanhängande etapper som tas i bruk i olika omgångar. Ny komplett ventilationsanläggning i arbetsområdet etapp 2 & 3.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Utvändigt underhåll av skola i Markaryd
Utvändigt underhåll av fasad, renovering tak, byte av dörrar och fönster m.m.
Upprustning av skolbyggnader i Strömsnäsbruk, etapp 5
Avser delvis invändig och huvudsakligen utvändig renovering på högstadiebyggnad. Invändig renovering avser utbyte av dörrar i entré 173 och dörr mellan 174 och 171. Utvändiga arbeten omfattar fasadrenovering, solavskärmning, nytt skärmtak, ny källartrappa, komplettering av fasadbelysning, del av yttertak, renovering av förbindelsegång mm.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Utvändig upprustning av Ormesberga kyrka i Ör
Avser putslagning och avfärgning av fasaden, målning av fönster med mera. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av kulfång vid polisskolan i Växjö
Avser utbyte samt flytt av kulfång på befintlig skjutbana. Kulfång omfattar 12 banor, befintligt mått ca 13,5 x2,25 meter (mått ska kontrolleras på plats innan tillverkning). Transportöppning in till skjutbana är 20x25M (dubbeldörr i stål). Avser även golvarbeten.
Tillbyggnad av vårdcentral i Lessebo
Avser tillbyggnad med ca 35 kvm för folktandvården.
Renovering av Fasad i Växjö
Avser renovering av fasaden på Klostret 8, kallad Feukska huset. Fastigheten är en anrik byggnad i Växjö som uppfördes i början på 1900-talet.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Avser tillbyggnad av kontor på ca 100 kvm.
Ombyggnad av hissar vid Centrallasarettet i Växjö
I hus G (röntgenhallen) finns 4st hissar. Personhissar 6 och 7 samt sänghissar 8 och 9. Ombyggnad omfattar huvudsakligen korginredning samt el- och styrsystem.
Ombyggnad av församlingshus i Älmhult
Ändring bärande konstruktion och planlösning, ändring brand, ny vent.anläggning och exteriöra ändringar, samt nytt kök.
Upprustning av fasader på Drev-Hornaryds kyrka i Braås
Avser putslagning och avfärgning av fasader. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Takbyte, ventilation och styrförändring på Musikskolan i Ljungby
Projektet avser takbyte och byte av ventilationsaggregat och styr.
Byte från pellets till bergvärmepump på Timsfors och Traryds skola
Projektet avser utbyte av värmeanläggningar i fastigheterna Kv Hasseln 2 och Kv Traryd 3:426. I båda fastigheterna är det idag pelletsanläggningar med olja som spets som skall ersättas med en värmepumpsanläggning, bergvärme med spetsning via elpanna.
Utvändig upprustning av Stenbrohults kyrka i Diö
Avser putslagning och avfärgning av kyrkans fasad, samt underhåll och ommålning av kyrkans fönster. Uppskattad byggstart.
Upprustning av fasader m m på Södra Sandsjö kyrka
Avser putslagningar på fasader samt målning av fönster, portar och ljudluckor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Fasadunderhåll av kyrka och församlingshem i Teleborg
Avser fasadunderhåll, målning Teleborgs kyrka och församlingshem.
Återuppbyggnad av orgel i Linneryds kyrka
Återuppbyggnad av Walckerorgel. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad av kontor/lager och anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av servering i Älmhult
Nybyggnad, uteservering.
Nybyggnad av resecentrum i Växjö
Nybyggad av rerecentrum, tidsbegränsat bygglov t.om 2021-12-31.
Nybyggnad av garage i Alvesta
Nybyggnad av garage samt renovering av gula villan.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Installation av solceller på tak.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Avser tillbyggnad av matsal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Växjö
Fasadändring, uppsättande av skylt och rivning av skärmtak.
Nybyggnad av skola i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för skolmoduler.
Nybyggnad av automatstation i Tingsryd
Ansökan om tidsbegränsat bygglov t om 2028-01-01 för tankstation.
Ombyggnad av festlokal i Älmhult
Ändrad användning, till konferens- och festlokal, tillfällig åtgärd till och med 2020-12-31.
Utvändigt underhåll av bilhall i Älmhult
Ändrad användning, utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändring av brandskydd.
Ombyggnad av veterinärstation i Älmhult
Ändring av bärande konstruktion, utvändig ändring , (hunddagis), pulpet- till sadeltak samt nya fönster.
Tillbyggnad av kök i Växjö
Tillbyggnad av hotell med ersättningskök/containrar, tidsbegränsat bygglov t o m 2018-07-15.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Tillbyggnad av kontor med takkupor och upptagande av fönster.
Tillbyggnad av servering i Växjö
Tillbyggnad med inglasad uteservering.
Nybyggnad av telestation i Alvesta
Uppförande av nodstation.
Nybyggnad av barack i Älmhult
Upplag samt bodetablering, tidsbegränsat bygglov till och med 2019-06-01.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Utvändig ändring av skolbyggnad (utrymningstrappa), mindre ändringar invändigt.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring av kontorshus, ny utrymningsväg, ventilation och nya toaletter.
Utvändigt underhåll av kontor i Växjö
Ändring av fasadbeklädnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Växjö
Ändring av kontor till utbildningslokal samt ändring av ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändring av lokal till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Ändring av planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärslokal i Växjö
Ändrad användning av bostad till näringsverksamhet.
Ombyggnad av personallokal i Växjö
Ändrad användning av ladugård till personalbyggnad och bostadshus till hunddagis samt tillbyggnad med uterum och trapp.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Ändrad användning från butik till bar/restaurang.
Ombyggnad av gym i Växjö
Ändrad användning från kontor till gym, uppsättande av skyltar samt ändrad användning av ventilation och brandskydd.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola och förskola i Ljungby
Avser inhyrning av tillfälliga modulbyggnader för 2 extra förskoleavdelningar på Stensbergsskolan samt 1 extra förskoleavdelning på Donationsgatans förskola i Ljungby.
Utvändigt underhåll av kontor i Älmhult
Avser målning av fasad från blå till grå.
Inhyrning av modulbyggnad vid skola i Ljungby
Avser tillfällig modulbyggnad i 2 plan för årskurs 4-6. Avser 7 extra klassrum med tillhörande grupprum, arbetsrum och sekundära ytor på ca 1000 kvm.
Om- och tillbyggnad av cafeteria i Alvesta
Om- och tillbyggnad av fastigheten halskahuset (cafe st. clair).
Renovering av fasad på Norrtullskolan i Växjö
Avser putsrenovering på norra delen av huvudbyggnaden på Norrtullskolan.
Byte av fotränna på Urshults kyrka
Byte av fotränna vid norra takfallet. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats.
Tillbyggnad av personallokal i Växjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av kontor i Växjö
Avser rivning och uppbyggnad av modul.
Relining vid gymnasieskola i Växjö
Avser relining av avloppssystemet på gymnasieskola.
Yttre renovering av Hemmesjö församlingshem, Växjö
Avser fasadrenovering inklusive målning av dörrar, fönster, kompletteringar mm på hela församlingshemmet.
Installation av oljeavskiljare vid Hovmantorp brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Installation av oljeavskiljare vid Kosta brandstation
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Konserverings/måleriarbeten i Urshults kyrka
Konservering av arkitekturbundet måleri. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Underhållsarbeten av fasad på Väckelsångs kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Kommer att koppla in sig på det kommunala Va ledningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: