Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella lokaler/kontor/skolor/sjukhus/hotell etc. i Västervik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelscentrum
Kommunstyrelsen har gett klartecken nu påbörjas försäljningen av 30 000 kvadratmeter tomtyta på Ljungheden
Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Västervik
Tillbyggnad av ICA Maxi på ca 2500 kvm
Nybyggnad av maskinhall i Västervik
Nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av cafeteria i Västervik
Tillbyggnad av spadel med cafédel.
Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad samt ombyggnation till max-koncept i en idag Sibylla lokal.
Ombyggnad av läkarcentral i Västervik
Ändrad användning av kontor till vårdlokal/läkarmottagning.
Ombyggnad av hotell i Västervik
Ändrad användning av permanent boende till korttidsuthyrning/hotell.
Ombyggnad av tullhus i Västervik
Ändrad användning av sjöbod/förråd till stationshus.
Ombyggnad av dagcenter i Västervik
Ändrad användning från daglig verkamhet, arbete och sysselsättning till hälsoinriktad fysisk aktivitet.
Ombyggnad av affärshus i Västervik
Ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av butik till kontor samt rivning av entré.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning av kiosk/servering till kontor.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Västervik
Tillbyggnad av ventilationshus på tak till tillbyggnad 22 och 21.
Nybyggnad av affärshus i Västervik
Uppsättning av skylt eller skyltanordning - affärshus.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
Utvändig ändring - nya garageportar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Utvändig ändring två fönster sätts igen.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn med teknikbodar - bygglov.
Nybyggnad av kontor i Västervik
Nybyggnad av receptionsbyggnad 40kvm.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av kontor i Västervik
Ombyggnad av kontorslokal, fasadändring 2 nya portar.
Utvändigt underhåll av kontor i Västervik
Montering av utvändig trappa samt skyddsbur.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 2 teknikbodar samt 1 torn.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 60 m hög ostagad telemast samt teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av 90 m hög stagad fackverksmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av garage i Västervik
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av läktare i Västervik
Nybyggnad av handikappsanpassad läktare.
Nybyggnad av telestation i Västervik
Nybyggnad av kommunikationsmast med tillhörande teknikbod.
Utvändigt underhåll av garage i Västervik
byte av fasadmaterial på garage.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Västervik
Fasadändring, ny takkupa samt nytt fönster.
Årlig översyn/säkerhetskontroll i gmnastiksal i Västervik
Avser årlig översyn och säkerhetskontroll av fast och lös utrustning i gymnastiksalar och idrottshallar samt reparationsarbeten som kan tillkomma efter översynen.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Kompletterande bygglov för redan färdigställd tillbyggnad av kontorshus (plan 4).
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Utökning av verksamhet för att få hyra ut befintliga förråd.
Tjärning av kyrktorn på Västrums kyrka
Tjärning av spåntak på kyrktornet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: